МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2012 року N 569

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства

Наказую:

Унести до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зміни, що додаються.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
17.05.2012 N 569


ЗМІНИ,
що вносяться до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

1. У пункті 3 частини другої розділу 2 (Положення N 220) і пункті 4.1 розділу 4 Положення про управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту (Положення N 220), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2011 N 220, слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

2. У пункті 3 частини другої розділу 2 Положення про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання у складі юридичного департаменту, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2011 N 220 (Положення N 220), слова "Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, інших керівників" замінити словами "Міністра економічного розвитку і торгівлі України, інших керівників".

3. У тексті Положення про управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах у складі юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2011 N 220 (Положення N 220), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

4. У пункті 2.3 розділу 2 Положення про відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.12.2011 N 330 (Положення N 330), слова "Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністром економічного розвитку і торгівлі України".

5. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій, у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.12.2011 N 330 (Положення N 330), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

6. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника" у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.12.2011 N 330 (Положення N 330), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

7. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.01.2012 N 46 (Положення N 46), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

8. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.01.2012 N 46 (Положення N 46), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

9. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель у складі адміністративно-господарського департаменту, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.01.2012 N 46 (Положення N 46), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

10. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про управління економіки оборони та безпеки у складі департаменту економіки оборони та безпеки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2012 N 49 (Положення N 49), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

11. В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 2.2 розділу 2 (Положення N 49) і пункті 4.1 розділу 4 Положення про управління мобілізаційної роботи та резервів у складі департаменту економіки оборони та безпеки (Положення N 49), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2012 N 49, слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

12. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про управління планування регіонального розвитку у складі департаменту регіональної політики, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.02.2012 N 170 (Положення N 170), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

13. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про управління інструментів регіонального розвитку у складі департаменту регіональної політики, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.02.2012 N 170 (Положення N 170), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

14. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ транскордонного співробітництва у складі департаменту регіональної політики, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.02.2012 N 170 (Положення N 170), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

15. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ розробки інформаційних систем у складі департаменту інформаційних технологій, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.02.2012 N 170 (Положення N 170), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

16. У тексті Положення про управління реформування публічної адміністрації у складі департаменту реформування публічної адміністрації, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

17. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про управління реформування системи адміністративних послуг у складі департаменту реформування публічної адміністрації, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

18. У тексті Положення про відділ інформаційно-аналітичного забезпечення у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

19. У тексті Положення про відділ радників у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

20. У тексті Положення про відділ протоколу у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

21. У пункті 4.1 розділу 4 Положення про відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України".

22. У тексті Положення про відділ організації роботи колегії та проведення нарад у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

23. У тексті Положення про відділ перспективних проектів у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 N 207 (Положення N 207), слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінити словами "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку.

 

Директор департаменту
реформування публічної адміністрації

Є. Л. Сторожук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали