МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 грудня 2011 року N 494

Про внесення змін до деяких наказів Мінпраці

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних" від 02.06.2011 N 3454-VI (Закон N 3454-VI) та статті 5 Указу Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" наказую:

1. Внести зміни до наказів Мінпраці:

від 02.08.2006 N 295 "Про затвердження зразків та форм облікової документації з обліку та забезпечення автомобілями інвалідів" (додаток 1);

від 18.12.2006 N 482 "Про затвердження форм з обліку та забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації" (додаток 2);

від 18.03.2011 N 100 "Про внесення змін до наказу Мінпраці від 06.06.2008 N 296" (додаток 3),

виклавши форми відповідних заяв у редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Перший заступник Міністра

В. Надрага

 

Додаток 1
до наказу Мінпраці
02.08.2006 N 295
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 02.12.2011 N 494)

Міністерству соціальної політики АРК, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації
(необхідне підкреслити)
від інваліда

           (вказати причину та групу інвалідності)

                      (прізвище, ім'я, по батькові)

    (місце постійного проживання та реєстрації)


             (ідентифікаційний номер інваліда -
                               платника податків)


ЗАЯВА

Прошу забезпечити мене автомобілем ____
_
_
                              (вказати, яким автомобілем: з ручним керуванням, зі звичайним керуванням, хто із членів
                                                                                           сім'ї буде керувати автомобілем)

Мені роз'яснено, що відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями я можу бути взятий на облік на отримання автомобіля у разі, якщо я не маю в особистому користуванні автомобіля та за умови, що протягом 7 років перед постановкою на облік і отриманням автомобіля я не купував(-ла) автомобіль і не отримував(-ла) його в якості благодійної допомоги, термін експлуатації якого на дату придбання не перевищував 10 років. Крім того, я можу мати в користуванні протягом 10 років лише один автомобіль, одержаний через органи праці та соціального захисту населення, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету, і коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, безплатно або на пільгових умовах без права продажу, передачі та дарування іншій особі (у тому числі за довіреністю).

Після закінчення встановленого терміну експлуатації я зобов'язуюся повернути автомобіль органам праці та соціального захисту населення в повній комплектності до отримання нового. У разі настання черги на отримання автомобіля і відмови від його одержання замість автомобіля я можу одержувати компенсацію на транспортне обслуговування.

Повідомляю, що я маю (не маю) в користуванні автомобіль __________
                                                                                                                                                                           (модифікація)

,
                                                          (серія, номер, дата отримання технічного паспорта)
одержаний безплатно або на пільгових умовах ___________ через
                                                                                                                      (дата отримання, купівлі автомобіля)
органи праці та соціального захисту населення, у т. ч. автомобіль, отриманий як благодійна допомога.

Мені повідомлено, що мої персональні дані будуть внесені до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою забезпечення автомобілем.

"___" 20    р.                                                                                            ____
                                                                                                                                                                                               (підпис інваліда)

Заява ________ про отримання автомобіля зареєстрована
                                         (прізвище та ініціали заявника)
"    " 20__ р.
в ____ управлінні праці та соціального захисту населення
_
у журналі реєстрації обліку під N ___ та видано направлення на МСЕК


(підпис уповноваженої особи)

_

Розписка

Заява ________ про отримання автомобіля зареєстрована
                                     (прізвище та ініціали заявника)
"    " 20    р.
в ____ управлінні праці та соціального захисту населення
у журналі реєстрації обліку під N ___ та видано направлення на МСЕК


(підпис уповноваженої особи)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

Додаток 2
до наказу Мінпраці
18.12.2006 N 482
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 02.12.2011 N 494)

ЗАЯВА

від кого _____,
проживаю (зареєстрований) за адресою: __

Прошу забезпечити мене
_
_
згідно з висновком МСЕК (ЛКК) та на підставі індивідуальної програми реабілітації.

Мені роз'яснено, що відповідно до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування державного замовлення, переліку таких засобів через органи праці та соціального захисту населення, я забезпечуюсь технічними та іншими засобами реабілітації без права продажу, дарування і передачі іншим особам. Після закінчення терміну експлуатації технічних та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів) я можу користуватися цим засобом до одержання нового.

Я попереджений, що повинен повернути технічний та інший засіб реабілітації (крім протезних виробів) для отримання нового.

Мені повідомлено, що мої персональні дані будуть внесені до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Документи, що додаються до заяви, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 "Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів"

Заяву та документи на __________ аркушах прийнято "___" 20__ р. та зареєстровано під N __.

Додатково для розгляду заяви необхідно додати до "___" 20__ р. такі документи:
_

__________     "Ознайомився"     _________
     (прізвище та підпис відповідальної особи)                                                             (підпис заявника, законного представника)

  -------------------------------------------------(лінія відрізу)-----------------------------------------------

Заяву та документи на __________ аркушах прийнято "___" 20__ р. та зареєстровано під N __.

Додатково для розгляду заяви необхідно додати до "___" 20__ р. такі документи:
_

__________     "Ознайомився"     _________
      (прізвище та підпис відповідальної особи)                                                             (підпис заявника, законного представника)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

Додаток 3
до наказу Мінпраці
18.03.2011 N 100
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 02.12.2011 N 494)

ЗАЯВА

До органу праці та соціального захисту населення, Мінсоцполітики (необхідне підкреслити або
дописати
) ____
від інваліда, законного представника інваліда, дитини-інваліда; непрацюючої малозабезпеченої особи (необхідне підкреслити та дописати) ___________
                                                                                                           (вказати повністю прізвище, ім'я, по батькові (далі - П. І. Б.)
_
                                                          (для інвалідів вказати причину та групу інвалідності)
проживаю (зареєстрований) за адресою: __
                                                                                                                             (вказати поштове відділення)
_
                                   (вказати район та назву населеного пункту, вулицю, номер будинку та квартири)
паспорт:                     серія ________ N ____,
виданий _______ ___ ____ р.
ідентифікаційний N _____ контактний телефон ________

ЗАЯВА про надання матеріальної допомоги

Прошу надати мені, на підопічного, дитину-інваліда (необхідне підкреслити та дописати)
_
              (якщо звертається законний представник, то вказати повністю П. І. Б., причину та групу інвалідності,
                                   дані паспорта (свідоцтва про народження), адресу підопічного, дитини-інваліда)
_
                           (непрацююча малозабезпечена особа вказує, що не займається підприємницькою діяльністю,
                                       не знаходиться у трудових відносинах, не служить, не займає виборної посади)
одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з (вказати причину та на що буде використано допомогу) ____

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перерахувати:

через державне підприємство зв'язку N або
на особовий рахунок N __ МФО ________ код _________
банк _________

Мені роз'яснено, що відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (Постанова N 158), одноразова матеріальна допомога надається, якщо розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги, що виплачується замість і доплат до них у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Допомога надається головними або районними управліннями праці та соціального захисту населення у розмірі 50 % встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення), а Міністерством соціальної політики - лише на покриття витрат па проїзд з Міністерства додому не частіше ніж раз на три роки.

Я даю згоду на збір інформації про розміри пенсії та/або державної соціальної допомоги, яка призначається замість пенсії, що необхідна для призначення мені одноразової матеріальної допомоги.

Мені повідомлено, що мої персональні дані будуть внесені до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою забезпечення мене матеріальною допомогою.

До заяви додаю (необхідне підкреслити):

1. Копія паспорта заявника, підопічного, свідоцтва про народження дитини-інваліда.

2. Копія висновку МСЕК (ЛКК для дитини-інваліда).

3. Копія документа, що підтверджує повноваження щодо опіки або піклування.

4. Копія пенсійного посвідчення або отримувача державної соціальної допомоги.

5. Інші документи (вказати)

"___" 20    р.                                                                                            ____
                                                                                                                                                                                           (підпис заявника)

Заява (вказати П. І. Б. заявника) __ про надання матеріальної допомоги
отримана "___" _____ р.

________ (посада та підпис уповноваженої особи)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали