АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 липня 2012 року N 252/12

Про внесення змін до деяких нормативних актів Аудиторської палати України щодо подання звітності

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Внести до Положення про порядок подання звітності, затвердженого рішенням АПУ від 23.12.2010 N 224/11, такі зміни:

у пункті 1.5 після слів "аудиторськими фірмами (аудиторами)" доповнити словами "виключно";

пункт 2.1 викласти у наступній редакції:

"2.1. Аудиторські фірми (аудитори) подають до АПУ Звітність не пізніше 25 лютого поточного року, яка також може бути подана до АПУ через Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні";

пункт 2.3 викласти у наступній редакції:

"2.3. Звітність формується за допомогою програмного забезпечення, яке дозволяє сформувати електронний формат Звітності, визначений АПУ";

у пункті 2.11 слова "протягом 45 робочих днів з дня її подання" виключити;

у пункті 2.13 після слів "вони повинні подати" доповнити словами "до 1 червня поточного року";

назву розділу 3 викласти в такій редакції:

"3. Відповідальність аудиторських фірм (аудиторів)";

пункт 3.1 викласти у наступній редакції:

"3.1. У разі неподання аудиторською фірмою (аудитором) Звітності до АПУ, подання Звітності після установленого АПУ терміну, зазначення у Звітності недостовірної інформації або виявлення інших порушень, винні особи несуть відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства";

після пункту 3.1 доповнити новими пунктами 3.2 - 3.4 такого змісту:

"3.2. За неподання Звітності до АПУ аудиторська фірма (аудитор) підлягає виключенню з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів із застосуванням до керівника аудиторської фірми (аудитора) стягнення у вигляді попередження.

3.3. Подання Звітності після установленого АПУ терміну та зазначення у Звітності недостовірної інформації є підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо керівника аудиторської фірми (аудитора).

3.4. Застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень здійснюється у визначеному АПУ порядку.".

2. Внести до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 26.04.2007 N 176/7, такі зміни:

у пункті 2.8.2 слова "через Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні" виключити;

пункт 2.8.2 доповнити реченням: "Звітність може бути подана до АПУ через Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні".

3. Затвердити проект змін до форми звітності N1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги", затвердженої рішенням АПУ від 28.01.2010 N 210/12, а саме:

доповнити Примітку 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511 - 513 та 521 - 523) графою "Праця протягом року (за основним місцем роботи / за сумісництвом)" згідно з додатком до рішення.

4. Затвердити проект змін до Інструкції щодо складання звітності за формою N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги", затвердженої рішенням АПУ від 28.01.2010 N 210/12, а саме:

пункт 1.1 викласти у наступній редакції:

"1.1. Форму N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" (далі - Звіт) аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці (далі - суб'єкти аудиторської діяльності) подають до Аудиторської палати України (далі - АПУ) не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним. Звітність може бути подана до АПУ через Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні";

у пункті 2.1 після слів "відображається кількість замовлень" доповнити словами " (угод)";

у підпункті 2.2.3 пункту 2.2 слова "і т. п." замінити словами "або інших документів";

у пункті 3.2 після слів "після оформлення документів" доповнити словами " (висновку, звіту або інших документів)";

пункт 4.4 викласти у наступній редакції:

"4.4. Показники, що наводяться у рядках 111 та 112 у графі 3, відповідно додатково розкриваються у примітці 1 до Звіту за видами висновків";

пункт 8.11 доповнити наступним реченням:

"При заповненні примітки 2 наводяться:

- за реквізитом "N сертифіката" аудитора - шестизначний номер сертифіката;

- за реквізитом "N сертифіката" аудитора банків - чотиризначний номер сертифіката;

- за реквізитом "Дата початку трудових відносин" - день, місяць, рік;

- за реквізитом "Дата закінчення трудових відносин" - день, місяць, рік;

- за реквізитом "Праця протягом року (за основним місцем роботи / за сумісництвом)" - інформація про роботу за основним місцем роботи або за сумісництвом;

- за реквізитом "Відпрацьовано за рік годин" - фактично відпрацьованих годин".

5. Секретаріату АПУ направити на погодження до Державної служби статистики України проект змін до Інструкції щодо складання звітності за формою N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" та проект змін до форми звітності N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги".

6. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
05.07.2012 N 252/12


Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511 - 513 та 521 - 523)

N п/п

N сертифіката

Дата початку трудових відносин

Дата закінчення трудових відносин

Праця протягом року (за основним місцем роботи / за сумісництвом)

Відпрацьовано за рік годин

аудитора

аудитора банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали