НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.03.2012

м. Київ

N 437


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 564/20877

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо облігацій

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 7, 8 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України від 02 червня 2011 року N 3461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо облігацій" (Закон N 3461-VI) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за N 706/8027 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 жовтня 2006 року N 1178) (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 жовтня 2003 року N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 року за N 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року N 2285) (із змінами), що додаються.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Протокол засідання Комісії
від 27 березня 2012 р. N 13


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
27.03.2012 N 437

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 564/20877


Зміни до Положенняпро порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу

1. У пункті 5 розділу I:

1.1. Слова "та облігації на пред'явника" виключити.

1.2. Підпункт 5.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.2 - 5.4 вважати відповідно підпунктами 5.1 - 5.3.

1.3. У підпункті 5.1 слова "випуску цільових облігацій, за яким базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості" замінити словами "емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва".

1.4. У підпункті 5.3 слова "документарній або" виключити.

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

2.1.1. У пункті 4:

у підпункті 1 підпункту 4.3:

у підпункті "а" слова ", на пред'явника" виключити;

підпункт "ґ" виключити;

в абзаці сьомому слова "та форма існування" виключити;

в абзаці восьмому слова "та форми існування" виключити;

підпункт 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.".

2.1.2. У пункті 5:

у підпункті 2 підпункту 5.4:

у підпункті "а" слова ", на пред'явника" виключити;

підпункт "ґ" виключити;

в абзаці сьомому слова "та форма існування" виключити;

в абзаці восьмому слова "та форми існування" виключити;

підпункт 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.".

2.2. У пункті 1 глави 2:

2.2.1. У підпункті 2 підпункту 1.4:

у підпункті "а" слова ", на пред'явника" виключити;

підпункт "ґ" виключити;

в абзаці сьомому слова "та форма існування" виключити;

в абзаці восьмому слова "та форми існування" виключити.

2.2.2. Підпункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.".

3. У розділі III:

3.1. У главі 1:

3.1.1. Підпункт "д" пункту 2 викласти в такій редакції:

"д) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії;".

3.1.2. Підпункт "ж" пункту 4 викласти в такій редакції:

"ж) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії;".

3.1.3. Пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 - 18 вважати відповідно пунктами 7 - 17.

3.1.4. Абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. Після реєстрації випуску облігацій або реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій встановленого зразка (додаток 3), яке є підставою для оформлення глобального сертифіката.".

3.2. У пункті 1 глави 2 слова "у документарній формі існування або цільові облігації, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій," виключити.

4. У додатку 3 слова "відсоткових на пред'явника _____ штук на суму _______ гривень", "дисконтних на пред'явника ______ штук на суму _______ гривень", "цільових на пред'явника _______ штук на суму ________ гривень" виключити.

 

Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали