Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2015

м. Київ

N 13

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2015 р. за N 102/26547

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до пункту 200.20 статті 200, пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

форм податкової декларації з податку на додану вартість (Наказ N 966), уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (Наказ N 966), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року N 966 (Порядок N 966), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за N 1267/26044, виклавши їх у новій редакції, що додається;

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року N 966 (Порядок N 966), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за N 1267/26044, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість (Наказ N 13), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1128, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1454/26231, що додаються.

3. У формі податкової накладної (Наказ N 957), затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року N 957 (Порядок N 957), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за N 1235/26012 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1129), слова "і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних" виключити.

4. Затвердити Зміни до Порядку заповнення податкової накладної (Наказ N 13), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року N 957 (Порядок N 957), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за N 1235/26012 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1129), що додаються.

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Привалова Н. Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної
регуляторної служби України 

К. М. Ляпіна 

Голова Державної
фіскальної служби України  

І. О. Білоус 

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний N)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 вересня 2014 року N 966
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року N 13)

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯЗ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Наказ N 966)

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс))

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

031

 

відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше

04

Платник

_______
_______
_______
від N __________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


06

Податкова адреса
  __
  __
  __

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

Декларація подається до

 

 

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

07

 

ознака постачання в межах угод про розподіл продукції

08

 

ознака підприємства (організації) інвалідів

(грн)

Код рядка

Код додатка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

колонка А

колонка Б

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

х

х

1.1

 

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

 

1.2

 

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

2

 

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

х

х

2.1

 

операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

0

2.2

 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

3

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

 

х

4

Д6

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

 

х

5

Д6

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

5.1

 

з рядка 5 - операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

х

6

 

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А)

 

х

6.1

 

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування
(рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А

 

х

7

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань
(рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -) + рядок 8.3 (+ чи -) + рядок 8.4 (+ чи -))

 

 

8.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року:

 

 

8.1.1

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою

 

 

8.1.2

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за ставкою 7 %:

 

 

8.1.3

Д1

обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

 

х

8.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року:

 

 

8.2.1

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою

 

 

8.2.2

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за ставкою 7 %:

 

 

8.2.3

Д1

обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

 

х

8.3

 

коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

 

 

8.4

Д1

коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу (рядок 8.4.1 + 8.4.2):

 

 

8.4.1

Д1

по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року

 

 

8.4.2

Д1

по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)

х

 

9.1

 

Сума по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року
(рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8.2.2 + рядок 8.3 + рядок 8.4.2)

х

 

Код рядка

Код додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

10

Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

х

х

10.1

 

підлягають оподаткуванню, придбані за:

 

 

10.1.1

 

основною ставкою та нульовою

 

 

10.1.2

 

ставкою 7 %

 

 

10.2

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України), придбані за:

 

х

10.2.1

 

основною ставкою та нульовою

 

х

10.2.2

 

ставкою 7 %

 

х

11

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

х

х

11.1

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою

 

х

11.2

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

 

х

12

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою:

х

х

12.1

 

обсяг придбання та податок на додану вартість, сплачений митним органам за:

 

 

12.1.1

 

основною ставкою

 

 

12.1.2

 

ставкою 7 %

 

 

12.2

 

погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

 

 

12.3

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

12.4

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

 

13

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

х

х

13.1

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам

 

х

13.2

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

13.3

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

х

14

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

х

х

14.1

Д5

з податком на додану вартість

 

х

14.2

 

без податку на додану вартість

 

х

15

Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 

х

15.1

 

частина*, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ - значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2) таблиці 1 Д7

 

 

 

15.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

 

х

16

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.1 (+ чи -) + 16.1.5 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1 + 16.7 (+ чи -))

 

 

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 10.1.1

 

 

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 10.1.2

 

 

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2.1

 

х

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2.2

 

х

16.1.4

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

 

х

16.1.5

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 15.1

 

 

16.1.6

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

 

х

16.2

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва

 

 

16.3

 

коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 - 0123))

х

 

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

 

 

16.5

 

коригування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані), при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях

 

 

16.6

Д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані), при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 

х

16.6.1

 

частина*, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ - значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2) таблиці 1 Д7

 

 

 

16.6.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

 

х

16.7

Д1

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу

 

 

17

 

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б)

х

 

17.1

 

у тому числі за ставкою 7 %

х

 

Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення)

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення)

 

20

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.1 + рядок 20.2 + рядок 20.3):

 

20.1

 

значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

 

20.2

Д2

у сумі залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних**

 

20.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу***

 

21

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 18)

 

22

 

Сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21)

 

22.1

 

 

 

23

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), яка:

 

23.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

23.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 Д3)

 

23.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2)

 

24

 

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3) (переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду)

 

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 18 - рядок 20) та:

 

25.1

 

сплачується до державного бюджету

 

25.2

 

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок****

 

Код рядка

Код додатка

IV. Погашення залишків сум від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року

Сума податку на додану вартість

26

Д2

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на початок поточного звітного (податкового) періоду (рядок "Усього, в т. ч.:" графи 6 таблиці 1 Д2)

 

27

Д2

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (рядок "Усього, в т. ч.:" графи 7 таблиці 1 Д2) (переноситься до рядка 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду)

 

28

Д2

Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів за результатами перевірки контролюючого органу

 

29

Д2

Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на підставі уточнюючих розрахунків

 

30

Д2, Д4

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 Д2)

 

31

Д2

Сума непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 26 - рядок 27 + рядок 28 (+ чи -) + рядок 29 (+ чи -) - рядок 30) (переноситься до рядка 26 наступного звітного (податкового) періоду)

 


* Визначається, виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

** До податкового кредиту включається сума залишку від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (у рядку 20.2 поточного звітного (податкового) періоду зазначається значення рядка 27 поточного звітного (податкового) періоду)

 
 


Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду


Відмітка про одночасне подання до декларації:

 

декларації (0121 - 0123) (стаття 209 розділу V Кодексу)

 

декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

уточнюючого розрахунку

 

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)

 

заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) додаток 8) та відповідних документів

 

шт.

оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)

 

доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу


*** Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата

Номер

Сума, грн (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 **** Реквізити спеціального рахунку

N рахунку

Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок

 

найменування

ЄДРПОУ

МФО

 

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
_________
                         (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
_________
                         (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (Наказ N 966)

011

Звітний

012

Звітний новий

013

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

___
___
___
___
від _________ N

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I та статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

N
з/п

Отримувач (покупець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної* / Податкова накладна, складена на перевищення звичайної ціни**

Підстава для кори-
гування подат-
кових зобов'язань з податку на додану вартість

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)
(+ чи -)

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)

Обсяг поста-
чання, за яким не нарахо-
вувався податок на додану вартість

найме-
нування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

індиві-
дуальний подат-
ковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отриму-
вачем (покупцем)

за основ-
ною став-
кою

за ставкою 7 %

за основ-
ною став-
кою

за ставкою 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період до 01 лютого 2015 року:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

рядки 8.1.1 та 8.1.3 (+ чи -)

 

х

 

х

 

рядок 8.1.2 (+ чи -)

х

 

х

 

х

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період після 01 лютого 2015 року:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

рядки 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)

 

х

 

х

 

рядок 8.2.2 (+ чи -)

х

 

х

 

х

Усього коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

рядки 8.1.1, 8.1.3, 8.2.1 та 8.2.3 (+ чи -)

 

х

 

х

 

рядки 8.1.2 та 8.2.2 (+ чи -)

х

 

х

 

х

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період до 01 лютого 2015 року:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (рядок 8.4.1)

 

 

 

 

 

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу по операціях, дата виникнення податкових накладних припадає на період після 01 лютого 2015 року:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (рядок 8.4.2)

 

 

 

 

 

Усього коригування згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу (рядок 8.4)

 

 

 

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядки 10 та/або 11 декларації

(грн)

N з/п

Постачальник (продавець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної* / Бухгалтерська довідка**

Підстава для кори-
гування подат-
кового кредиту з податку на додану вартість

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)

Обсяг прид-
бання, за яким не нарахо-
вувався податок на додану вар-
тість

Сума податку на додану вартість з кол. 11 або 12, яка була включена до податкового кредиту

найме-
нування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

індиві-
дуальний подат-
ковий номер

дата

номер

номер

дата отри-
мання отриму-
вачем (покуп-
цем)

за основ-
ною став-
кою

за ставкою 7 %

за основ-
ною став-
кою

за ставкою 7 %

до рядка 10.1.1 декла-
рації

до рядка 10.1.2 декла-
рації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу (рядки 16.1 - 16.1.4)

 

 

 

 

 

 

 

Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

Усього

 

 

 

 

 

х

х

Усього коригування згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу (рядок 16.7)

 

 

 

х

х

Таблиця 3. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації

(грн)

N з/п

Постачальник (продавець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної* / Бухгалтерська довідка**

Підстава для кори-
гування подат-
кового кредиту з податку на додану вартість

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)

Частка викорис-
тання в оподат-
ковуваних операціях

Обсяг придбання без податку на додану вартість, що не вклю-
чається до складу подат-
кового кредиту

найме-
нування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

індиві-
дуальний подат-
ковий номер

дата

номер

номер

дата отри-
мання отриму-
вачем (поку-
пцем)

за основ-
ною став-
кою

за став-
кою 7 %

за основ-
ною ставкою

за став-
кою 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: рядки 16.1.5 та 16.1.6 (+ чи -)

 

 

 

 

 

 


* У разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу.

** У разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу.

Дата подання

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник)

 
 
_________
                               (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_________
                                (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015 (Д2) (Наказ N 966)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

_________
_________
_________
від _________ N ____

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу просимо:
згідно з підпунктом "а" на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі _ гривень
                                       (вказується словами)
збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу;

згідно з підпунктом "б" суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі _________ гривень
(зазначається словами) (вказується значення рядка 3 таблиці 2 Д2)
повернути на рахунок у банку.

Таблиця 1. Облік сум залишків від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року

(грн)

Звітний (подат-
ковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/
розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (пере-
носиться до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду)

Збільшено/
зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-
рішення

Збільшено/
зменшено залишок від'ємного значення на підставі уточнюю-
чого розра-
хунку, поданого за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року

Сума частини залишку від'ємного значення попе-
редніх звітних (подат-
кових) періодів, фактично сплачена поста-
чаль-
никам товарів/
послуг або до Держа-
вного бюджету України

Сума, що підлягає бюджет-
ному відшко-
дуванню (рядок 3 таблиці 2)*

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (подат-
кових) періодів станом на кінець поточного звітного (подат-
кового) періоду (графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11 (+/-) - графа 13)

від'ємне значення, що підлягає зара-
хуванню до подат-
кового кредиту наступ-
ного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)

суми залишку від'ємного значення, який після бюджет-
ного відшко-
дування вклю-
чається до складу подат-
кового кредиту насту-
пного подат-
кового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)

суми задек-
ларовані до бюджет-
ного відшко-
дування в рахунок змен-
шення подат-
кових зобов'язань з податку наступних звітних (подат-
кових) періодів, які зали-
шились непога-
шеними станом на 01 лютого 2015 року

залишки сум податку, що були заявлені плат-
никами податку до бюджет-
ного відшко-
дування та зали-
шились непога-
шеними станом на 01 лютого 2015 року

Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)

дата

номер

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Усього, в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

Таблиця 2. Розрахунок суми бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року

(грн)

N з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Сума частини залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (значення рядка "Усього", колонка 12 таблиці 1)

 

1.1

з рядка 1 - сума сплаченого від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка сформована за рахунок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів

 

2

Обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців за вирахуванням суми податку, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку за поточний звітний (податковий) період та відображена у рядку 23.2 декларації за поточний звітний (податковий) період

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума з рядка 1, яка менша або дорівнює значенню рядка 2, або сума рядка 1.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 30 декларації за поточний звітний (податковий) період)**

 


** За винятком платників, які відповідно до пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник)

 
 
_________
                               (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 


                                (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

РОЗРАХУНОК СУМИБЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3) (Наказ N 966)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

_________
_________
_________
від _________ N ____

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


(грн)

N
з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Сума від'ємного значення попередніх та поточного звітного (податкового) періоду, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (рядок 23 - рядок 23.1 декларації звітного (податкового) періоду)

 

1.1

з рядка 1 - сума залишку від'ємного значення попередніх та поточного звітних (податкових) періодів, сформована за рахунок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів

 

2

Обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума з рядка 1, яка менша або дорівнює значенню рядка 2, або сума з рядка 1.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 23.2 декларації за поточний звітний (податковий) період)*

 


* За винятком платників, які відповідно до пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник)

 
 
__________
                          (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________
                           (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

ЗАЯВАпро повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету(Д4) (Наказ N 966)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

_________
_________
_________
від _________ N ____

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


Відомості, необхідні для формування показників критеріїв, відповідність яким дає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, встановлених підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу

Показник

Сума, грн

Залишкова балансова вартість необоротних активів на кінець звітного (податкового) періоду

 

Залишкова балансова вартість необоротних активів, зазначена в податковій звітності з податку на прибуток за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув граничний термін подання (довідково)

 

Витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців станом на кінець звітного (податкового) періоду, у т. ч.:

 

сума податку на додану вартість, сплачена у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введенні в експлуатацію

 

Витрачання на придбання необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців за даними Звіту про рух грошових коштів за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув граничний термін подання (довідково)

 

Найменування банківської установи, що видала фінансову гарантію

Дата видачі фінансової гарантії

Дата закінчення терміну дії фінансової гарантії

Суму, на яку видано фінансову гарантію, грн

 

 

 

 

Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування:

за звітний (податковий) період (рядок 23.2) у сумі:
___ гривень;
                                                                                    (зазначається словами)
за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року (рядок 30) у сумі:
___ гривень;
                                                                                   (зазначається словами)
визначеній у податковій декларації з податку на додану вартість за ____ 20___ року
просимо перерахувати на рахунок N ___
МФО _____
                                                                                                       (найменування банку)

Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету*:

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на момент подання декларації

Сума узгоджених податкових зобов'язань з податку поточного звітного періоду (рядок 25 декларацій 0110, 0121 - 0123, 0130)

Сума податкового боргу з податку на момент подання декларації

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована до бюджету (графа 1 - графа 2)

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника (графа 1 - графа 2 - графа 3)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


* Відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування до бюджету або на поточний рахунок, яке відображено у заяві.

Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, у розмірі _________ гривень
                                                                                                                          (зазначається словами)
перерахувати до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;
_____ гривень;

у розмірі __________ гривень
                                                                                           (зазначається словами)
перерахувати на рахунок N
МФО _______
                                                                                                   (найменування банку)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник)

 
 
__________
                          (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________
                           (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (Наказ N 966)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 

 

 

 


 


 

 


(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

_________
_________
_________
від _________ N ____

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


Розділ I. Податкові зобов'язання

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України (рядок 1 декларації):

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

 

 

 

постачання необоротних активів

 

 

 

Розділ II. Податковий кредит

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних, інших документів

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %, що надають право формування податкового кредиту (рядок 10.1 декларації)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього за звітний період, у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

 

Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту, у частині, що включається до складу податкового кредиту (рядок 15.1 декларації)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього за звітний період

 

 

 

Усього по операціях з придбання з податком на додану вартість, що надають право формування податкового кредиту (рядки 10.1 + 15.1 декларації)

 

 

 

 

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту (рядки 10.2 + 14.1 + 15.2 декларації)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього за звітний період

 

 

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_________
                               (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_________
                                (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 6
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Довідка (Д6) (Наказ N 966)подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

_________
_________
_________
від _________ N ____

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


Таблиця 1. Пункт 3 декларації "Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)"

(грн)

N
з/п

Назва операції

Пункт (підпункт), стаття Кодексу

Сума

1

2

3

4

I

 

 

 

Інші

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 

Таблиця 2. Пункт 4 декларації "Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України"

N з/п

Назва операції

Пункт (підпункт), стаття Кодексу

Сума

1

2

3

4

I

 

 

 

Інші

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 

Таблиця 3. Пункт 5 декларації "Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))"

N з/п

Назва операції

Пункт (підпункт), стаття Кодексу

Сума

1

2

3

4

I

 

 

 

Інші

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 

Таблиця 4. Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів

ЧПІ

 

відсоток інвалідів, які мають на підприємстві (організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями інвалідів, основне місце роботи, протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації)

ФОПІ

 

відсоток фонду оплати праці інвалідів протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат

БВТ

 

відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке засноване громадськими організаціями інвалідів, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 
________
                        (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
________
                         (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 7
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (Наказ N 966)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 

 

 

 


 


 

 


(рік)

(квартал)

(місяць)

ЧВ

 

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами), необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями 

04

Платник

_________
_________
_________
від _________ N ____

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


Таблиця 1. Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

N з/п

Платник

Податковий період, за який здійснюється розрахунок

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 6 та 8 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)**

оподатковувані операції (сума значень рядків 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 та 8 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)**

1

2

3

4

5

6

1

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу

попередній календарний рік

 

 

 

2

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу

перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції

 

 

 

3.1

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

один календарний рік (поточний)

 

 

 

3.2

два календарних роки (поточний та попередній)

 

 

 

3.3

три календарних роки (поточний та два попередніх)

 

 

 


* Для р. 1: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядків 15.1 та/або 16.6.1 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал).

Для р. 2: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядків 15.1 та/або 16.6.1 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції.

Для р. 3.1: застосовується для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Для р. 3.1 - 3.3: застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

** Для перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі зняття з обліку - на кінець податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

N з/п

Товари/послуги та
необоротні активи

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів та/або початок використання товарів/послуг та необоротних активів, суми податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (пункти 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу)

Фактично включено до податкового кредиту (сума значень рядків 15.1, 16.1.5 та 16.6.1 колонки Б декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)

Сума податку на додану вартість, що підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 4 х колонку 6 рядка 3.1 табл. 1)

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка (+ чи -) переноситься до рядка 16.4 декларації за останній податковий період календарного року

обсяг (сума значень рядків 15, 16.1.5, 16.1.6, 16.6.1 та 16.6.2 колонки А декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)

сума податку на додану вартість (колонка 3 х основну ставку, %)

1

2

3

4

5

6

7

1

Товари/послуги

 

 

 

 

 

2

Необоротні активи

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 


* Здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у декларації за останній податковий період року (у разі зняття платника з обліку - у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях

N з/п

Кількість календарних років, що настали за роком, в якому необоротні активи почали використовуватись (введені в експлуатацію)

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного/двох/трьох календарних років

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка (+ чи -) переноситься до рядка 16.4 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття)

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 


* Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

** Визначається згідно зі значенням колонки 6 рядків 3.1 - 3.3 таблиці 1.

Таблиця 4. Розрахунок* розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг**, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту

Залишок з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу

Придбання товарів/послуг**

Оплата із залишку з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)

Залишок**** неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період

оплачені

неоплачені

з них

для касового методу

не для касового методу

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість ***

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість ***

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість ***

обсяг (без податку на додану вартість) ****

податок на додану вартість *****

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Здійснюється платниками, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу.

** Товари/послуги за переліком згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу.

*** Включається до податкового кредиту за наявності податкової накладної.

**** Розраховується за формулою (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

***** Розраховується за формулою (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8).

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_________
                               (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_________
                                (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 8
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (Наказ N 966)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Платник

_________
_________
_________
від _________ N ____

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

031

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


032

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про відмову продавця товарів/послуг надати податкову накладну.

N з/п

Постачальник

Дата виникнення податкових зобов'язань

Придбання товарів/послуг

Причини відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

індивідуальний податковий номер

обсяг поставки (без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

номер і дата документа, що засвідчує факт відмови

пояснення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

N з/п

Постачальник

Податкова накладна

Опис порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

обсяг поставки (без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний
представник)

 
 
_________
                               (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_________
                                (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 9
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9) (Наказ N 966)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%)

 

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

_________
_________
 

 

(повне найменування)

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


(грн)

N з/п

Податковий період*
(місяць/рік)

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

сільськогосподарських товарів/послуг

товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських

загальні
(графа 3 + графа 4)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Питома вага (%)

(усього графа 3 х 100 / усього графа 5)

(усього графа 4 х 100 / усього графа 5)

100


* Дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника - звітний податковий період.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

________
                        (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за
ведення бухгалтерського обліку)

 
_________
                         (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 вересня 2014 року N 966
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року N 13)

01

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (Наказ N 966)

1

 

абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу

2

 

абз. 5 п. 50.1 ст. 50 Кодексу

3

 

підрозд. 92 розд. XX Кодексу

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки


 
 

 

 

 


 
 


 
 

 


(рік)

(квартал)

(місяць)

031

 

відмітка про те, що помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше

04

Платник

_______
_______
_______
від N __________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

041

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


 


042

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1


 
 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


06

Податкова адреса
  __
  __
  __

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

Розрахунок подається до __
                                                                        (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

07


  


ознака постачання у межах угоди про розподіл продукції

08


 


ознака підприємства (організації) інвалідів

(грн)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов'язання

1.1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

1.2

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

2.1

 

операції з вивезення товарів за межі митної території України

Колонка А

 

 

 

2.2

 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

3

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

Колонка А

 

 

 

4

Д6

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

Колонка А

 

 

 

5

Д5, Д6

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

5.1

 

з рядка 5 - операції з вивезення товарів за межі митної території України

Колонка А

 

 

 

6

 

Загальний обсяг постачання

Колонка А

 

 

 

6.1

 

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування

Колонка А

 

 

 

7

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8

Д1

Коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року:

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.1.1

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.1.2

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за ставкою 7 %:

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.1.3

Д1

обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

Колонка А

 

 

 

8.2

 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року:

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.2.1

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.2.2

Д1

обсягів постачання та податкових зобов'язань за ставкою 7 %:

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.2.3

Д1

обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

Колонка А

 

 

 

8.3

 

коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.4

 

коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу (рядок 8.4.1 + 8.4.2):

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.4.1

Д1

по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.4.2

Д1

по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

 

 

 

9.1

 

з рядка 9 - сума по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року

Колонка Б

 

 

 

II. Податковий кредит

10

Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

 

10.1

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою за:

 

10.1.1

 

основною ставкою та нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.1.2

 

ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.2

Д5

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) за:

Колонка А

 

 

 

10.2.1

 

основною ставкою та нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

10.2.2

 

ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

11

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

 

11.1

Д5

підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

11.2

Д5

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

Колонка А

 

 

 

12

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою:

 

12.1

 

обсяг придбання та податок на додану вартість, сплачений митним органам за:

 

12.1.1

 

основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12.1.2

 

ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12.2

 

погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12.3

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

12.4

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 

13.1

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість за яким сплачений митним органам

Колонка А

 

 

 

13.2

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

13.3

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

14

Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

 

14.1

 

з податком на додану вартість

Колонка А

 

 

 

14.2

 

без податку на додану вартість

Колонка А

 

 

 

15

Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 

15.1

 

частина, що включається до складу податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

15.2

 

частина, що не включається до складу податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

16

 

Коригування податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 10.1.1

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 10.1.2

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 10.2.1

Колонка А

 

 

 

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 10.2.2

Колонка А

 

 

 

16.1.4

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

Колонка А

 

 

 

16.1.5

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено у рядок 15.1

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.1.6

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

Колонка А

 

 

 

16.2

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.3

 

коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 - 0123))

Колонка Б

 

 

 

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.5

 

коригування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані), при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.6

Д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 

16.6.1

 

частина, що включається до складу податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.6.2

 

частина, що не включається до складу податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

16.7

Д1

коригування податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

17

 

Усього за розділом II

Колонка Б

 

 

 

17.1

 

у тому числі за ставкою 7 %

Колонка Б

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17)

 

 

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9)

 

 

 

20

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.1 + рядок 20.2 + рядок 20.3):

 

 

 

20.1

 

значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

 

 

 

20.2

Д2

у сумі залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних*

 

 

 

20.3

 

збільшено залишок/зменшено від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу**

 

 

 

21

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 18)

 

 

 

22

 

Сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21)

 

 

 

22.1

 

 

 

 

 

23

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), яка:

 

 

 

23.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

23.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 Д3)

 

 

 

23.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2)

 

 

 

24

 

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3) (переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 18 - рядок 20) та:

 

 

 

25.1

 

сплачується до державного бюджету

 

 

 

25.2

 

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок***

 

 

 

25.3

 

сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки

 

 

 

IV. Погашення залишків сум від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року

26

Д2

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на початок поточного звітного (податкового) періоду (рядок "Усього, в т. ч.:" графи 6 таблиці 1 Д2)

 

 

 

27

Д2

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу

 

 

 

28

Д2

Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів за результатами перевірки контролюючого органу

 

 

 

29

Д2

Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на підставі уточнюючих розрахунків

 

 

 

30

Д2, Д4

Сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 Д2)

 

 

 

31

Д2

Сума непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 


* До податкового кредиту включається сума залишку від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (у рядку 20.2 поточного звітного (податкового) періоду зазначається значення рядка 27 поточного звітного (податкового) періоду)

** Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата

Номер

Сума, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** Реквізити спеціального рахунку

N рахунку

Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок

 

найменування

ЄДРПОУ

МФО

 

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична
особа (законний представник)

 
________
                        (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
________
                        (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 вересня 2014 року N 966
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року N 13)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2015 р. за N 102/26547

ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

I. Загальні положення

1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів, платежів" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

3. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.

4. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з позначкою "0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі - декларація 0110).

5. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі - декларація 0121 - 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

6. Платники податку - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0130" (далі - декларація 0130), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу.

7. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

8. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність) належать:

податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

9. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано.

10. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від N ______" та вказують назву договору.

11. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від N ______" та вказують назву договору.

12. Платники податку - інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від N ______" та вказують назву угоди.

II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, - календарному кварталу з урахуванням таких особливостей:

1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу мають право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток з 01 квітня 2011 року до 01 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

3. У разі обрання квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який відповідає критеріям, указаним у пункті 2 цього розділу, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. Форму заяви наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до:

моменту втрати права на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток;

переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку, указану вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

4. Платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду такий платник:

1) втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачене підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу;

2) який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з місяця, в якому втрачається право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток (для підпункту 1 цього пункту), або з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів (для підпункту 2 цього пункту).

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:

1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку строк до підрозділу контролюючого органу, яким здійснюється приймання податкової звітності, за формою, встановленою на дату подання.

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

2. Декларація та додатки до неї, а також інша податкова звітність з податку на додану вартість, зазначена у пункті 8 розділу I цього Порядку, подаються до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

3. Платник податку зобов'язаний здійснити відправлення податкової звітності на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.

6. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

7. Податкова звітність повинна бути підписана:

1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;

2) фізичною особою - платником податків або його законним представником;

3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або з договором про управління майном;

4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

8. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

9. Декларація 0110 подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Декларація 0121 - 0123/0130 подається платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування або особливий порядок сплати податку на додану вартість (стаття 209 розділу V Кодексу/пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу), за звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник податку таку діяльність у звітному періоді.

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації).

Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларацій 0110/0121 - 0123/0130) подаються платником у визначених Кодексом випадках.

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних (додаток 2) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

10. Додатками до декларації є:

1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);

2) розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015 року (Д2) (додаток 2);

3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);

4) заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4);

5) розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);

6) довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів;

7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7);

8) заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (додаток 8);

9) розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг (ДС9) (додаток 9).

11. Додатки 2, 3, 4 подаються лише до декларації 0110.

12. Додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій 0110/0121 - 123/0130 за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.

13. Додаток 9 подається до декларацій 0121 - 0123/0130.

Платники, які зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу (додаток 9) за формулою

(р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій 0121 - 123/0130 відповідних звітних (податкових) періодів*
______
сума (р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій 0110 та (р. 6.1 + р. 8) декларацій 0121 - 123/0130 відповідних звітних (податкових) періодів*

х 100.


* Без урахування податкових зобов'язань, які нараховані відповідно до пункту 184.7 статті 184 та пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу (умовне постачання), у разі їх наявності.

14. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України (заповнення рядка 2.1 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної декларації, до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

15. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).

16. У разі застосування платниками касового методу визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Кодексу такі платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).

17. У разі відмови постачальника надати податкову накладну (Наказ N 957) (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) до декларації додаються заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) за формою згідно з (Д8) (додаток 8) та скановані копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу.

18. У разі заповнення інформаційного поля в (Д2) (додаток 2) декларації про наявність у платника фінансової гарантії від банківської установи до декларації додається сканована копія такої гарантії, а її оригінал не пізніше граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації такого платника.

19. Податкова звітність, надана платником або його представником та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

20. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.

21. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

22. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Внесення змін до податкової звітності

1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу.

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

V. Порядок заповнення податкової декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків.

2. Вступна частина

У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій колонці проставляється позначка "х" у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації.

У спеціальних полях для відміток рядків 0110 - 0130 проставляється позначка "х":

у полі 0110 декларації, у якій відображаються розрахунки з бюджетом;

у полях 0121 - 0123 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, для тих видів діяльності, які провадить таке сільськогосподарське підприємство;

у полі 0130 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який відповідає вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрав спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізує молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.

У спеціальному полі для відміток 07 проставляється позначка "х" у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах угод про розподіл продукції.

У спеціальному полі для відміток 08 проставляється позначка "х" підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше ніж 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше ніж 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

У разі заповнення спеціального поля для відміток 08 обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6) до декларації із заповненням таблиці 4.

3. Розділ I "Податкові зобов'язання":

1) у рядках 1 - 6 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг звітного періоду, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7 %, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу;

2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У рядку 1.1 декларації 0121 - 0123 вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених/наданих сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.

У рядку 1.1 декларації 0130 вказуються виключно операції сільськогосподарських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого статтею 209 розділу V Кодексу, з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У деклараціях 0121 - 0123/0130 рядок 1.2 не заповнюється;

3) у рядку 2 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою, окремо операції з вивезення товарів за межі митної території України (рядок 2.1) відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу, окремо інші операції (рядок 2.2) відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу;

4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу відносяться до переліку операцій, що не є об'єктом оподаткування (рядок 3 заповнюється платником, якщо такі операції здійснюються як частина в загальному обсязі постачання такого платника податку);

5) у рядку 4 вказується обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу.

Рядок 4 може заповнюватись лише у декларації 0110.

У деклараціях 0121 - 0123/0130 рядок 4 не заповнюється, оскільки місцем постачання сільськогосподарських послуг, що є результатом провадження діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та які надаються безпосередньо платником податку - суб'єктом такого спеціального режиму, є митна територія України;

6) у рядку 5 вказується обсяг операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод);

7) у рядку 6 вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4 та 5 і заповнюється тільки колонка А.

Обсяг операцій, що є об'єктом оподаткування, вказується у рядку 6.1 і застосовується при розрахунках загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню;

8) у рядку 7 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.

Рядок 7 може заповнюватись лише у декларації 0110.

У деклараціях 0121 - 0123/0130 рядок 7 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях;

9) коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8.

У рядках 8.1.1 та 8.2.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг та відповідно податкових зобов'язань за основною ставкою, що здійснюються відповідно до статті 192 розділу V Кодексу за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на період до 01 лютого 2015 року та після 01 лютого 2015 року відповідно.

У рядках 8.2.1 та 8.2.2 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг та відповідно податкових зобов'язань за ставкою 7 %, що здійснюються відповідно до статті 192 розділу V Кодексу за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на період до 01 лютого 2015 року та після 01 лютого 2015 року відповідно.

У рядках 8.1.3 та 8.2.3 відображаються збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання товарів/послуг, за якими не нараховувався податок на додану вартість, за операціями з постачання таких товарів/послуг, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на період до 01 лютого 2015 року та після 01 лютого 2015 року відповідно.

У рядку 8.3 вказуються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі.

Рядок 8.3 може заповнюватись лише у декларації 0110.

У деклараціях 0121 - 0123/0130 рядок 8.3 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при ввезенні на митну територію України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

У рядках 8.4 - 8.4.2 відображаються коригування податкових зобов'язань згідно із статтею 39 розділу I Кодексу.

При заповненні рядків 8.1 - 8.2.3, 8.4 - 8.4.2 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

4. Розділ II "Податковий кредит":

1) до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 - 15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України, та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).

У розділі II "Податковий кредит" декларації 0121 - 0123 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0121 - 0123 відповідно;

послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

У розділі II "Податковий кредит" декларації 0130 відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0130 відповідно;

послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку;

2) у рядку 12.2 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі погашені;

3) у рядку 14 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг ввезення на митну територію України товарів та необоротних активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності, з податком на додану вартість (рядок 14.1) та без податку на додану вартість (рядок 14.2).

Рядок 14 може заповнюватись лише у декларації 0110.

У деклараціях 0121 - 0123/0130 рядок 14 не заповнюється;

4) у рядку 15 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 152), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу).

При формуванні податкового кредиту за придбаними та/або виготовленими необоротними активами, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому пункту 152 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, норми статті 199 розділу V Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість за такими необоротними активами включаються до податкового кредиту.

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації;

5) коригування податкового кредиту відображається у рядку 16.

У рядку 16.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 10.1.1.

У рядку 16.1.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 10.1.2.

У рядку 16.1.2 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, які було включено до рядка 10.2.1.

У рядку 16.1.3 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, які було включено до рядка 10.2.2.

У рядку 16.1.4 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, за якими не нараховувався податок на додану вартість.

У рядку 16.1.5 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг та податкового кредиту, який було включено до рядка 15.1. Значення цього рядка враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахування частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій, та перерахування частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

У рядку 16.1.6 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання товарів/послуг, за якими податок на додану вартість не включався до податкового кредиту і які було включено до рядка 15.2.

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1) до декларації, що заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

У рядку 16.2 відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.

Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу):

у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів;

при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

У рядку 16.3 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 16.3 декларації 0121 - 0123 до рядка 16.3 декларації 0110.

Сума податку на додану вартість у рядку 16.3 декларацій 0121 - 0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту (декларації 0121 - 0123);

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними (Наказ N 957), митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

У рядку 16.4 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, можуть бути включені до податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки.

Така довідка має бути складена згідно з податковими накладними (Наказ N 957), митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

У рядку 16.5 відображається коригування, пов'язане з початком використання зазначених в абзаці двадцять третьому цього підпункту товарів/послуг, необоротних активів повністю в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

У рядку 16.6 відображається коригування, пов'язане з початком використання зазначених в абзаці двадцять третьому цього підпункту товарів/послуг, необоротних активів, частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 152), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу).

Розрахунок частки використання таких товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів, суми податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 16.6.1 (колонка Б) декларації.

У рядку 16.7 відображається коригування податкового кредиту згідно із статтею 39 розділу I Кодексу.

5. Розділ III "Розрахунки за звітний період"

1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18;

2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19.

При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі;

3) якщо наявна сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 20, то:

у разі перевищення такого від'ємного значення (рядок 20) над значенням рядка 18, значення рядка 20 зменшується на значення рядка 18 та відображається у рядку 21;

у разі якщо сума такого від'ємного значення (рядок 20) є меншою за значення рядка 18, значення рядка 18 зменшується на значення рядка 20 та відображається у рядку 25;

4) сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.

З рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1;

5) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23.

Рядок 23 у деклараціях 0121 - 0123/0130 не заповнюється;

6) сума від'ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):

зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1);

підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку. Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.

Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23.2 декларації 0110;

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Залишок від'ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2) відображається у рядку 23.3;

7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.

У деклараціях 0121 - 0123/0130 до рядка 24 переноситься значення рядка 22.

У деклараціях 0121 - 0123/0130 за перший звітний (податковий) період 2015 року до рядка 20.1 переноситься значення рядка 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року;

8) рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (Наказ N 957) / розрахунки коригування до податкових накладних (Наказ N 957) в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.

Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27;

9) рядок 20.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який (для декларації 0110 - після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної контролюючим органом;

10) у рядку 25 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та:

сплачується до загального фонду державного бюджету - рядок 25.1 декларації 0110;

спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, - рядок 25.2 декларації 0121 - 0123;

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства - рядок 25.2 декларації 0130.

При заповненні рядка 25.2 обов'язковим є зазначення в декларації реквізитів спеціального рахунку сільськогосподарського підприємства.

6. Розділ IV "Погашення залишків сум від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року":

1) облік сум залишків від'ємного значення, що виникли в звітних (податкових) періодах до 01 лютого 2015 року, здійснюється в (Д2) (додаток 2), результати якого відображаються в розділі IV декларації;

2) розділ IV заповнюється лише у декларації 0110;

3) у рядку 26 декларації за лютий 2015 року (I квартал 2015 року) вказуються суми:

від'ємного значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року);

залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу звітного (податкового) кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року);

задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року;

залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року.

У рядку 26 декларацій наступних звітних (податкових) періодів вказуються суми значення рядка 31 декларації за попередній звітний (податковий) період;

4) у рядку 27 вказується сума від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (Наказ N 957) / розрахунки коригування до податкових накладних (Наказ N 957) в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (рядок "Усього, в т. ч.:" графи 7 таблиці 1 (Д2) (додаток 2)).

Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27;

5) у рядку 28 вказується збільшення/зменшення залишку від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу;

6) у рядку 29 вказується сума збільшення/зменшення залишку від'ємного значення на підставі уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

7) у рядку 30 вказується сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 4 таблиці 2 (Д2) (додаток 2));

8) у рядку 31 вказується сума непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 26 - рядок 27 + рядок 28 (+ чи -) + рядок 29 (+ чи -) - рядок 30).

Значення рядка 31 декларації переноситься до рядка 26 наступного звітного (податкового) періоду;

9) при заповненні рядків 26 - 31 обов'язковим є подання (Д2) (додаток 2).

VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п'ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.

3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.

4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п'ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

6. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються.

7. У разі виправлення значення рядка 24 декларації за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 29 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п'ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

У разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

8. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 25.3.

9. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

10. Під час дії податкового компромісу платник податку подає уточнюючі розрахунки за відповідні податкові періоди. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише до декларації 0110 та як самостійний документ. При цьому платником податку у спеціальному полі для відміток "підрозділ 92 розділу XX Кодексу" проставляється позначка (Х).

VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які є відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.

2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.

VIII. Зміна форм податкової звітності

1. У разі зміни форм податкової звітності Державна фіскальна служба України надає відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов'язане оприлюднити нові форми звітності.

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування Державна фіскальна служба України та Міністерство фінансів України повинні здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.

IX. Облік непогашених залишків сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року; задекларованих до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів; від'ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V Кодексу; залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларованого платниками податку за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року

1. Такий облік здійснюється платниками податку на додану вартість, які мають: суми від'ємного значення, що підлягають зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року; залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року (далі - суми залишків від'ємного значення податку попередніх податкових періодів).

Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за рішенням платника такі суми від'ємного значення податку попередніх податкових періодів можуть:

або збільшити розмір суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні (Наказ N 957) / розрахунки коригування до податкових накладних (Наказ N 957) в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, із одночасним збільшенням суми податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому було здійснено таке збільшення;

або бути повернені такому платнику на рахунок у банку (у розмірі значення рядка 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)).

Відповідне рішення платник податку відображає в заяві в (Д2) (додаток 2).

2. Суми залишку від'ємного значення податку попередніх податкових періодів обліковуються у таблиці 1 (Д2) (додаток 2) у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли.

3. Суми від'ємного значення податку попередніх податкових періодів, що обліковуються у (Д2) (додаток 2), до розділу III декларацій 0110 за звітні (податкові) періоди, починаючи з лютого 2015 року / I кварталу 2015 року, не переносяться, а відображаються в розділі IV таких декларацій.

Розділ IV заповнюється лише у декларації 0110.

4. Суми залишку від'ємного значення податку попередніх податкових періодів, задекларовані у деклараціях 0121 - 0123/0130 за січень 2015 року (IV квартал 2014 року), переносяться до рядка 21.1 декларації 0121 - 0123/0130 за лютий 2015 року (I квартал 2015 року).

5. У таблиці 1 (Д2) (додаток 2) зазначаються:

у графі 1 - звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення;

у графах 2 - 6 - суми залишку від'ємного значення податку попередніх податкових періодів станом на початок поточного звітного періоду в розрізі виду такого від'ємного значення.

У графах 2 - 6 (Д2) (додаток 2) за лютий 2015 року (I квартал 2015 року) зазначаються суми від'ємного значення, що підлягають зарахуванню до звітного (податкового) кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року; залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року.

У графі 6 (Д2) (додаток 2) наступних звітних (податкових) періодів зазначаються дані графи 14 (Д2) (додаток 2) за попередній звітний (податковий) період.

Значення рядка "Усього, в т. ч.:" графи 6 переноситься до рядка 26 декларації за поточний звітний (податковий) період;

у графі 7 - сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (Наказ N 957) / розрахунки коригування до податкових накладних (Наказ N 957) в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Значення рядка "Усього, в т. ч.:" переноситься до рядків 20.2 та 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду;

у графах 8 - 10 - показники податкових повідомлень-рішень, на підставі яких збільшується/зменшується залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу;

у графі 11 - сума збільшення/зменшення на підставі уточнюючих розрахунків, поданих до декларацій за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року;

у графі 12 - сума частини залишку від'ємного значення податку попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України;

у графі 13 - сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2));

у графі 14 - сума залишку непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду.

Значення рядка "Усього, в т. ч.:" графи 14 переноситься до рядка 31 декларації.

6. Розрахунок суми бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року, що підлягає відшкодуванню відповідно до підпункту "б" пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, проводиться у таблиці 2 (Д2) (додаток 2).

Платники, які відповідно до пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування, таблицю 2 (Д2) (додаток 2) не заповнюють.

У таблиці 2 (Д2) (додаток 2), починаючи з лютого 2015 року (I кварталу 2015 року), зазначаються:

у рядку 1 - сума частини залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (графа 12 таблиці 1 (Д2) (додаток 2));

у рядку 1.1 - сума сплаченого від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка сформована за рахунок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, визначена з рядка 1;

у рядку 2 - обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців за вирахуванням суми податку, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку за поточний звітний (податковий) період та відображена у рядку 23 декларації за поточний звітний (податковий) період;

у рядку 3 - сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума з рядка 1, яка менша або дорівнює значенню рядка 2, або сума рядка 1.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 30 декларації за поточний звітний (податковий) період).

7. Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року, задекларована у рядку 30 декларації (рядку 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)), відображається в інформаційній системі органів Державної фіскальної служби аналогічно показнику рядка 23.2.

Платники податку, які прийняли рішення про повернення такої суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку, подають до контролюючого органу (Д4) (додаток 4).

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
(пункт 3 розділу II)

01

ЗАЯВА
про вибір квартального звітного (податкового) періоду

02

Подається до _________
                       _________
                                                           (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

03

До декларації за звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник

 

 

 

 

(повне найменування)

041

юридична особа


 


 

Код за ЄДРПОУ

042

фізична особа


 


 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 
 


06

Податкова адреса _______
__________
__________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

Відповідно до пункту 202.2 статті 202 розділу V Податкового кодексу України обираємо квартальний податковий період, починаючи з 01 січня 20__ року. При цьому повідомляємо, що:
застосовуємо ставку 0 відсотків податку на прибуток з _____ кварталу 20__ року
є платником єдиного податку за ставкою___ відсотків з _____ кварталу 20___ року

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_________
                               (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за
ведення бухгалтерського обліку)

 
_________
                                (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

 

Додаток 2
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
(пункт 9 розділу III)

 

 

01

 
 


Повідомлення

про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних (Наказ N 957) та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (Наказ N 957)** Подається платником у разі наявності філій (структурних підрозділів).

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


 


 

 


 

(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Платник

_______
_______
 

 

(найменування - для юридичної особи)

031

юридична особа


 


 

Код за ЄДРПОУ

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 


 
 


05

Податкова адреса

__________
__________
__________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

Повідомлення подається до              ______
                                                                                        (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Відповідно до встановленого законодавством порядку заповнення податкової накладної делеговано право виписки податкових накладних філіям та структурним підрозділам, які входять до складу платника податку на додану вартість та яким присвоєно такі числові номери:

Числовий номер філії
(структурного підрозділу)

Код за ЄДРПОУ філії
(структурного підрозділу)

Найменування філії
(структурного підрозділу)

Податкова адреса філії
(структурного підрозділу)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

_________
                         (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_________
                        (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали