ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 березня 2017 року N 22

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами), такі зміни:

1) друге речення пункту 1.9 глави 1 виключити;

2) у главі 4:

підпункт 4.2.1 пункту 4.2 доповнити новим реченням такого змісту: "Про відкликання ліцензії із зазначенням підстав для відкликання Національний банк України повідомляє власника ліцензії (за наявності), зазначений у ліцензії уповноважений банк (за наявності та за умови, що на дату відкликання ліцензії термін проведення розрахунків за нею не закінчився) і контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку";

у пункті 4.4 слова "або відкликання ліцензії" виключити;

3) пункт 2 додатка 4 до Інструкції після слів "власника ліцензії (за наявності)" доповнити словами ", зазначений у ліцензії уповноважений банк (за наявності та за умови, що на дату відкликання ліцензії термін проведення розрахунків за нею не закінчився)".

2. Абзац десятий пункту 1.3 глави 1 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зі змінами), доповнити словами ", та/або здійснення інших операцій за цим рахунком".

3. Доповнити пункт 2 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), новим підпунктом такого змісту:

"є) за операціями щодо повернення іноземному інвестору процентів, нарахованих на залишок коштів на його інвестиційному рахунку:

заяви про купівлю іноземної валюти;

договору інвестиційного рахунку;

виписки (довідки) уповноваженого банку про суму нарахованих іноземному інвестору процентів за договором інвестиційного рахунку".

4. Абзац другий підпункту 1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (зі змінами) замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Вимоги цього підпункту не поширюються на операції, що здійснюються:

фізичною особою за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

суб'єктом господарювання - резидентом України за рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені цим суб'єктом під державну гарантію з метою фінансування затверджених Кабінетом Міністрів України програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (у межах суми, на яку видана відповідна державна гарантія)".

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали