НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.10.2017

м. Київ

N 741

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2017 р. за N 1308/31176

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження діяльності фондовими біржами (щодо використання печаток)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" (Закон N 1982-VIII) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1284 (Положення N 1284), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1738/22050 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 10 розділу I викласти у такій редакції:

"У разі якщо паперова форма Даних має більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника організатора торгівлі. На зворотному боці останнього аркуша робиться напис: "Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника організатора торгівлі (кількість) аркушів.";

2) у пункті 5 глави 2 розділу III слова "та скріплюються відбитком печатки (у разі наявності) організатора торгівлі" виключити.

2. Унести до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 2013 року N 2516 (Положення N 2516), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 року за N 2017/24549 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 2 розділу III слова ", та скріплюється печаткою претендента (за наявності)" виключити;

2) у додатку 1 літери та слова "М. П. (за наявності)" виключити.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І. Ю.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є. С.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О. І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д. В.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв

 

Протокол засідання Комісії
від 05 жовтня 2017 р. N 57
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали