ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.2011

м. Київ

N 36-3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2011 р. за N 1459/20197

Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та пунктів 9 (Положення N 384/2011), 11 Положення про Пенсійний фонд України (Положення N 384/2011), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про експертну раду з питань використання коштів резерву (далі - Положення) та Інструкції про застосування Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду (далі - Інструкція), затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 18.07.2001 N 11-3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за N 101/6389, N 102/6390, такі зміни:

1.1. У пункті 3 Положення слова "праці та" виключити, а слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

1.2. В Інструкції:

у главі 1:

в абзаці другому пункту 1.2 слова "та відділи" виключити;

у пункті 1.4 слова "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", "Про цінні папери та фондову біржу" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про цінні папери та фондовий ринок";

у пункті 1.5 слова "Державному казначействі України", "Державним казначейством" замінити відповідно словами "Державній казначейській службі України", "Державною казначейською службою України";

у главі 2:

у пункті 2.1 слова "сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших" виключити;

пункти 2.4, 2.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.6, 2.7 вважати відповідно пунктами 2.4, 2.5;

у пункті 2.4 слова "та його органів" виключити;

у главі 3:

в абзаці третьому пункту 3.1 слова "Про цінні папери та фондову біржу" замінити словами "Про цінні папери та фондовий ринок";

у пункті 3.6 слова "управління справами" замінити словами "департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення";

у главі 4:

в абзаці четвертому пункту 4.4 слова "управління справами" замінити словами "департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення";

главу 5 викласти у такій редакції:

"5. Бухгалтерський облік операцій з резервними коштами Фонду

Бухгалтерський облік операцій з резервними коштами Фонду здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 05.01.2011 N 2 (Порядок N 2), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 за N 144/18882, інших нормативно-правових актів.";

у тексті Інструкції слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках;

додатки 2 - 4 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 5 - 15 вважати додатками 2 - 12.

У тексті Інструкції посилання на додатки 5 - 15 замінити посиланнями відповідно на додатки 2 - 12.

2. Унести до Порядку реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.01.2002 N 2-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2002 за N 365/6653 (далі - Порядок), такі зміни:

у тексті Порядку слова "районних (міських) відділів і управлінь", "районні (міські) відділи (управління)", "районні (міські) відділи (управління) Пенсійного фонду", "районні (міські) відділи (управління) Пенсійного фонду України" в усіх відмінках замінити словами "управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах" у відповідних відмінках;

у главі 2:

абзац перший пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. На підставі наказів начальників управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах призначаються особи, відповідальні за приймання, зберігання та передавання страхових свідоцтв.";

пункти 2.2, 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.3 вважати пунктом 2.2;

у главі 3:

пункт 3.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.10 вважати пунктами 3.2 - 3.9;

додатки 1, 3 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 2, 4 до Порядку вважати відповідно додатками 1, 2 до Порядку.

У тексті Порядку посилання на додатки 2, 4 замінити посиланнями відповідно на додатки 1, 2;

у додатку 1 до Порядку слова "місцевого відділу Пенсійного фонду України" замінити словами "управління Пенсійного фонду України в районі, місті і районі у місті".

3. Унести до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 N 18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2007 за N 1231/13105, таку зміну:

у пункті 4 слова "праці та" виключити, а слова "Державної експертизи умов праці" замінити словами "Державної інспекції України з питань праці".

4. У пункті 13 Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Пенсійного фонду України нагрудний знак "За заслуги" I, II, III ступенів, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 26.01.2009 N 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.2009 за N 128/16144, слова "Департамент кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи" замінити словами "Департамент персоналу та бухгалтерського обліку".

5. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України Кравчука В. О.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Профкому
Пенсійного фонду України

Т. М. Андрійчук

Заступник Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали