КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 6 липня 2017 року N 729/2891

Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", враховуючи рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 857/857 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Рішення N 857/857), та з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки Київська міська рада вирішила:

1. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 862/862 "Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518" (Рішення N 862/862) викласти у такій редакції:

"2. Визначити Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки".

2. Внести зміни до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 (в редакції рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 862/862 (Рішення N 862/862)), згідно з додатком до цього рішення.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
06.07.2017 N 729/2891

Зміни до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 (в редакції рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 862/862 (Рішення N 862/862))

1. У паспорті (загальна характеристика програми) Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки:

графу 3 позиції 3 викласти у такій редакції:

"Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

графу 3 позиції 5 викласти у такій редакції:

"Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

графу 3 позиції 6 викласти у такій редакції:

"Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, СКП "Київтелесервіс", КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", КП "Інформатика".

Позицію 9 викласти у такій редакції:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Всього

у тому числі, за роками

2015

2016

2017

2018

 

всього, у тому числі:

780528,5

30991,6

160760,6

482442,8

106333,5

9.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

-

9.2

коштів бюджету м. Києва

780528,5

30991,6

160760,6

482442,8

106333,5

9.3

коштів інших джерел

-

-

-

-

-

2. Абзац третій розділу 1 викласти у такій редакції:

"Програма розробляється Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації"), погоджується генеральним державним замовником Національної програми інформатизації та подається на затвердження Київській міській раді".

3. Абзац 2 розділу 5 викласти у такій редакції:

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

30991,6

160760,6

482442,8

106333,5

780528,5

Бюджет м. Києва

30991,6

160760,6

482442,8

106333,5

780528,5

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-

4. Абзац перший розділу 7 викласти у такій редакції:

"Координатором Програми виступає перший заступник голови Київської міської державної адміністрації".

5. Додаток 1 до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки викласти у такій редакції:

Додаток 1
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

Напрями діяльності та заходи Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці/співвиконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

1

Створення нових інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем та апаратних платформ

1.1. Модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва"

2015 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

4500,0
2015 - 600,0
2016 - 700,0

Розширення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва" та його супроводження. Створення нових сервісів для мешканців міста Києва, зокрема соціального порталу міста, модуля інформаційних послуг, інтеграція з іншими муніципальними ресурсами для висвітлення інформації про діяльність міської влади. Створення мобільного додатка. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 1600,0
2018 - 1600,0

1.2. Створення програмної платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

4900,0
2016 - 700,0

Створення, розгортання та супровід апаратно-програмної платформи з відкритими інтерфейсами обміну даними для забезпечення надання електронних послуг для населення та бізнесу в електронному вигляді, у тому числі адміністративних. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 3600,0
2018 - 600,0

1.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата - центру)

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

23000,0
2016 - 4000,0
2017 - 1400,0

Супроводження та технічна підтримка функціонування апаратно-програмного комплексу міського дата-центру

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

2017 - 8100,0
2018 - 9500,0

1.4. Розвиток веб-порталу надання електронних послуг, у тому числі адміністративних

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

2800,0
2016 - 1600,0

Розвиток Міського веб-порталу надання послуг в електронному форматі, у тому числі адміністративних. Супроводження та технічне обслуговування. Надання послуг для населення в електронному вигляді і використання при цьому Smart-сервісів для громадян (статус документа на кожному етапі його проходження, онлайн-консультації та ін.) у віддаленому режимі. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 600,0
2018 - 600,0

1.5. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

10500,0
2016 - 4500,0

Створення єдиної інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві. Побудова єдиних підходів до аналізу інформації в розрізі напрямів діяльності: облік кадрів та розрахунок заробітної плати, облік основних засобів, облік договорів, бухгалтерський та податковий облік. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 3000,0
2018 - 3000,0

1.6. Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

12250,0
2016 - 6750,0

Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" на базі геоінформаційної системи. Створення інтерфейсу зовнішнього користувача системи. Введення в експлуатацію геоінформаційної системи в департаментах та управліннях КМДА. Створення системи містобудівного й топографічного моніторингу території для синхронної актуалізації бази геопросторових даних відповідно до зміни ситуації на місцевості. Інтеграція із геоінформаційними системами. Навчання фахівців. Інтеграція із іншими інформаційними ресурсами міста Києва. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 4000,0
2018 - 1500,0

1.7. Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"

2015 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

15900,0
2015 - 300,0
2016 - 5000,0

Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина". Розвиток комп'ютерної корпоративної мережі системи охорони здоров'я
м. Києва. Оснащення Центру ЕМД, МК та закладів охорони здоров'я комп'ютерною та оргтехнікою та відповідним програмним забезпеченням. Забезпечення щорічної програмно-технічної підтримки єдиної системи інформаційного забезпечення охорони здоров'я (технічна підтримка обладнання та локально-обчислювальної мережі, підтримка програмного забезпечення, оплата доступу до глобальної мережі Інтернет). Супроводження та технологічне обслуговування ІТС. Розгортання ІТС. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 10000,0
2018 - 600,0

1.8. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу"

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

11600,0
2016 - 4900,0

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу". Інтеграція інформаційного ресурсу з міськими інформаційно-телекомунікаційними системами. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 5400,0
2018 - 1300,0

1.9. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний архів міста Києва"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

 

4600,0
2017 - 3000,0
2018 - 1600,0

Автоматизація процесів передачі документів на архівне зберігання, створення електронних копій документів, архівного зберігання документів, експертизи цінності архівних документів, контроль за строками зберігання та знищення архівних документів. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.10. Модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва"

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

6100,0
2016 - 1600,0
2017 - 3000,0
2018 - 1500,0

Забезпечення апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій сучасними автоматизованими робочими місцями, інформаційно-телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережевим обладнанням

1.11. Створення веб-порталу "Єдиний освітній простір м. Києва"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1800,0
2017 - 1300,0
2018 - 500,0

Створення єдиного управлінського, інформаційно-аналітичного середовища столиці в галузі освіти: сприяння широкому впровадженню в процес управління новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтенсифікації управлінської діяльності, можливості вдосконалити контроль за адміністративною, господарською, навчально-виховною діяльністю закладів освіти районними управліннями освіти міста Києва та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; забезпечення обміну інформацією з іншими державними інформаційними системами в галузі освіти та базами даних загальноосвітніх навчальних закладів. Створення системи ведення електронного журналу для загальноосвітніх навчальних закладів. Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес. Впровадження
програмно-технічного комплексу моніторингу харчування дітей та обліку матеріально-технічної бази. Реінжиніринг підсистеми запису дітей до дошкільних навчальних закладів, інтеграція до Єдиного веб-порталу КМДА. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.12. Впровадження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

4400,0
2016 - 3000,0

Впровадження системи оповіщення населення міста у разі настання надзвичайних ситуацій для оперативного реагування та запобігання масовим занепокоєнням. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

2017 - 900,0
2018 - 500,0

1.13. Впровадження системи нормативно-довідкової інформації

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

3000,0
2016 - 1000,0

Впровадження та супроводження автоматизованої системи нормативно-довідкової інформації з метою створення централізованого набору довідників для обліку та управління товарно-матеріальних цінностей. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 1000,0
2018 - 1000,0

1.14. Створення та супроводження внутрішнього корпоративного інформаційного порталу

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

3400,0
2016 - 2000,0

Створення та супроводження внутрішнього корпоративного порталу для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для інформування та оперативного обміну інформацією, управління внутрішнім інформаційним ресурсом. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 900,0
2018 - 500,0

1.15. Створення, впровадження та супровід автоматизованої системи управління проектами

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

5000,0
2016 - 3000,0

Створення та впровадження системи для автоматизації управлінської діяльності, що забезпечить планування, оперативний контроль, аналіз виконання робіт та його супроводження. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 1000,0
2018 - 1000,0

1.16. Створення інформаційної системи "Муніципальний Реєстр"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

5000,0
2017 - 3000,0
2018 - 2000,0

Створення, розгортання, супровід та розвиток інформаційної системи "Муніципальний реєстр". Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.17. Реконструкція частини антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під ситуаційний центр із протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській, 37 в Шевченківському районі м. Києва

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

68000,0
2017 - 31500,0
2018 - 36500,0

Розроблення проектно-кошторисної документації. Реконструкція приміщення та систем забезпечення життєдіяльності. Розгортання основного центру обміну даними. Супроводження та технічне обслуговування

1.18. Закупівля та розгортання програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві

2016 - 2017

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

70000,0
2016 - 25000,0

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів. Створений центр дозволить оцінювати рівень небезпеки та оперативно відпрацьовувати рішення щодо її локалізації

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

2017 - 45000,0

1.19. Реконструкція частини антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр оброблення даних на вул. Дегтярівській, 37 в Шевченківському районі м. Києва

2015 - 2017

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

75916,97
2015 - 29211,6
2016 - 38696,1

Створення міського дата-центру з потужністю до
400 кВа. Розроблення проектно-кошторисної документації. Реконструкція приміщення міського дата-центру та систем забезпечення життєдіяльності. Розгортання основного центру обміну даними, акредитованого центру сертифікації ключів

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 8009,3

Інтеграція центру оброблення даних із основним та резервним вузлом мультисервісної корпоративної мережі Київської міської державної адміністрації. Створення комплексної системи захисту інформації в центрі оброблення даних та проведення її державної експертизи. Пусконалагоджувальні роботи. Дослідна та промислова експлуатація центру

1.20. Закупівля та встановлення інформаційно-довідкових кіосків для встановлення їх на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

19500,0
2016 - 5000,0

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів, створення інформаційного фонду для інформування гостей та мешканців міста Києва

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

2017 - 12000,0
2018 - 2500,0

1.21. Створення та супроводження порталу "Відкриті дані"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1300,0
2017 - 800,0
2018 - 500,0

Створення та супроводження інформаційно-аналітичного порталу для розміщення публічної інформації у формі відкритих даних для забезпечення вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835)

1.22. Створення та супроводження порталу "Видатні Кияни"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

600,0
2017 - 400,0
2018 - 200,0

Створення та супроводження інформаційного порталу на зразок Wikipedia для надання інформації киянам та всім зацікавленим особам про видатних киян та їхні досягнення, а також надання інформації про внесок киян в історичні події в Україні та світі

1.23. Створення та супроводження "Реєстру домашніх тварин"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

600,0
2017 - 400,0
2018 - 200,0

Створення та супроводження реєстру домашніх та безпритульних тварин, контролю вакцинації, надання оперативної інформації для власників тварин, ветеринарів та органів місцевого самоврядування

1.24. Створення корпоративної шини для взаємодії електронних сервісів КМДА

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

3000,0
2017 - 2000,0
2018 - 1000,0

Розробка та налаштування програмного забезпечення корпоративної шини, включаючи підтримку синхронного та асинхронного виклику сервісів, реалізацію транзакційної моделі, обробку та перетворення повідомлень, статичну та алгоритмічну маршрутизацію повідомлень. Створення відмовостійкої архітектури рішення. Інтеграція з існуючими API міста. Розробка API для зовнішніх сервісів. Документування формату та технології взаємодії

1.25. Створення та супроводження системи корпоративного міського зв'язку

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

35000
2017 - 30000,0
2018 - 5000,0

Створення єдиної уніфікованої системи корпоративного зв'язку, контроль за витратами на послуги зв'язку, будівництво, оновлення та розвиток голосових комунікацій КМДА, РДА та комунальних підприємств. Зменшення витрат міста на послуги зв'язку, підвищення якості на надійності зв'язку

2

Супроводження існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем

2.1. Створення мережевої інфраструктури Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста

2015 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

144130,0
2015 - 330,0
2016 - 23800,0

Модернізація та стандартизація IT-інфраструктури, зменшення витрат на експлуатацію IT-інфраструктури за рахунок формування єдиної технічної політики, вироблення і впровадження єдиних IT-стандартів побудови та обслуговування IT-ресурсів. Придбання та встановлення активного обладнання та технічних засобів для розвитку інфраструктури. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

2017 - 108000,0
2018 - 12000,0

2.2. Модернізація та функціональне розширення програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, супроводження програмно-апаратного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр.
Забезпечення безперервного доступу структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств до інформаційно-довідкової служби Call-центр

2015 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

4400,0
2015 - 300,0
2016 - 800,0

Розширення функціональних можливостей програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр. Закупівля обладнання. Проведення аудиту та вдосконалення конфігурації СКМ. Модернізація порталу 1551.gov.ua, мобільних додатків та картографічних сервісів. Запровадження масової автоматизованої розсилки СМС-повідомлень. Технічна підтримка інформаційної системи прийому звернень громадян на базі платформи Microsoft Dynamics CRM 2013

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 2500,0
2018 - 800,0

2.3. Оренда Дата-центру для потреб міста Києва

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

13700,0
2016 - 4200,0
2017 - 1500,0

Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання ДЦ, можливості нарощування потужності ДЦ з урахуванням подальшого розширення (масштабування) IT-обладнання

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 3000,0
2018 - 5000,0

2.4. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань

2016

Апарат ВО КМР (КМДА) / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

9000,0
2016 - 9000,0

Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля обладнання, розгортання, налаштування та технічне супроводження

2.5. Супроводження та технічне обслуговування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва"

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

2200,0
2016 - 600,0
2017 - 800,0
2018 - 800,0

Щорічне забезпечення функціонування ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Обслуговування активного обладнання центру оброблення інформації. Встановлення нових версій спеціалізованого програмного забезпечення ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Наповнення словників та їх супроводження

2.6. Оновлення парку комп'ютерів у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

8000,0
2016 - 1500,0

Придбання комп'ютерної техніки для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

2017 - 4500,0
2018 - 2000,0

2.7. Проведення процедури легалізації програмного забезпечення

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

18000,0
2016 - 6000,0

Централізоване придбання, інсталяція та супроводження програмного забезпечення на робочих місцях та серверних платформах для усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

2017 - 6000,0
2018 - 6000,0

2.8. Функціональне розширення інформаційно-комунікаційної системи "Портал "Київаудит" та модернізація інформаційно-аналітичної системи внутрішнього контролю та аудиту

2016 - 2018

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

1200,0
2016 - 200,0

Створення нових сервісів для завдань управління, контролю та аудиту фінансової діяльності міста Києва, зокрема підсистем внутрішнього фінансового аудиту підрозділів КМДА, системи планування та інформаційного супроводу проведення контрольних перевірок та аудиторських заходів. Інтеграція з оновленим порталом міста, системою електронного документообігу та іншими муніципальними ресурсами для висвітлення інформації про діяльність міської влади. Створення мобільних додатків

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 500,0
2018 - 500,0

2.9. Придбання ліцензій та встановлення оновленого програмного забезпечення IBM Domino v.9 та IBM Notes 9 SocialEdition (41 ліцензія)

2016

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

300,0
2016 - 300,0

Впровадження підтримки новітніх технологій програмування, комунікацій та захисту передачі інформації на офіційному порталі "Київаудит", підтримка нових методів прискореного та безпечного зберігання та передачі інформації на робочих місцях, підтримка мобільних комунікацій, підвищення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту

2.10. Розвиток сервісу "Громадський бюджет"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1600,0
2017 - 1000,0
2018 - 600,0

Технічна підтримка програмного забезпечення сервісу. Інтеграція сервісу з особистим кабінетом киянина. Інтеграція з сервісом авторизації та реєстрації користувачів. Інтеграція з порталом міста та електронними сервісами. Впровадження технологій комунікації між прихильниками проектів. Автоматизація процесів розгляду проектів. Створення системи звітності та оповіщення про хід реалізації проектів

2.11. Розвиток та модернізація сервісу електронних петицій

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1600,0
2017 - 1000,0
2018 - 600,0

Вдосконалення технології верифікації результатів голосування. Редизайн сервісу електронних петицій. Здійснення технічного аналізу петицій на накрутки. Інтеграція сервісу електронних петицій з сервісом особистого кабінету. Формування інтерактивної звітності щодо процесу розгляду електронних петицій. Інформування громадян про хід розгляду електронних петицій. Створення ПЗ взаємодії сервісу з системою електронного документообігу

2.12. Розвиток комплексної системи відеоспостереження

2017

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

165000,0
2017 - 165000,0

Підвищення рівня громадської безпеки на вулицях, в місцях масового відвідування киянами та гостями міста, об'єктах соціальної інфраструктури, створення технологічних умов для попередження та розслідування злочинів

3.

Створення та супроводження комплексних систем захисту інформації

3.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

750,0
2016 - 250,0
2017 - 250,0
2018 - 250,0

Забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом. Виявлення та закриття можливих каналів витоку інформації. Розроблення організаційно-розпорядчих документів. Впровадження захищеної технології оброблення інформації з обмеженим доступом. Створення або переатестація трьох АС класу "1" щорічно, у тому числі: розробка технічного завдання на АС класу "1" та погодження його із Держспецзв'язком України; розробка робочо-конструкторської документації на КСЗІ; закупівля АС класу "1" та КЗЗ; здійснення заходів із впровадження КСЗІ на ОІД; пусконалагоджувальні роботи та дослідницька експлуатація КСЗІ

3.2. Проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

200,0
2016 - 100,0
2017 - 50,0
2018 - 50,0

Державна експертиза створених комплексних систем захисту інформації в 15-ти автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств, у тому числі: 2015 рік - 10 АС класу "1" та 2016 рік - п'ять АС класу "1"

3.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

591,0
2016 - 191,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0

Щорічне проведення чергового інструментального контролю витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 32 автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств. Отримання паспорта на АС

3.4. Забезпечення антивірусного захисту автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств та супроводження системи

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

40,5
2016 - 13,5
2017 - 13,5
2018 - 13,5

Щорічне забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в 32 автоматизованих системах класу "1", від несанкціонованої модифікації, перетворення, редагування або знищення

3.5. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом

2015 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

2000,0
2015 - 200,0
2016 - 600,0
2017 - 600,0
2018 - 600,0

Забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних каналів, яка обговорюється в категорійних приміщеннях (кабінети керівництва Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, режимно-секретних підрозділів). Створення та атестація КТЗ на 16 ОІД. Розроблення робочо-конструкторської документації. Закупівля матеріалів для монтажу КЗЗ. Закупівля КЗЗ для ОІД. Монтаж обладнання КЗЗ. Проведення вимірювань ОІД. Виготовлення паспорта на експлуатацію КТЗ

3.6. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

4800,0
2016 - 1600,0
2017 - 1600,0
2018 - 1600,0

Переатестація КТЗ у приміщеннях Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кабінетах голів районних в місті Києві державних адміністрацій та РСО. Проведення вимірювань у приміщеннях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших ОІД

3.7. Закупівля антивірусного програмного забезпечення

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

4000,0
2016 - 1500,0

Централізована закупівля антивірусного програмного забезпечення

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА) / КП "Інформатика"

2017 - 2000,0
2018 - 500,0

3.8. Розгортання регіонального вузла та абонентських пунктів Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Національної системи конфіденційного зв'язку

2015 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

800,0
2015 - 50,0
2016 - 600,0
2017 - 50,0
2018 - 100,0

Розгортання регіонального вузла Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Національної системи конфіденційного зв'язку в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), забезпечення його супроводження. Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи та проведення її державної експертизи

3.9. Створення автоматизованих систем класу "1" 4 категорії у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

2016 - 2017

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

900,0
2016 - 450,0

Створення 7 автоматизованих систем класу "1" 4 категорії у загальних відділах Київської міської ради, апарату та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій для оброблення службової інформації. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "1" 4 категорії та проведення їх державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 450,0

3.10. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, їх супроводження та підтримання в актуалізованому стані

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

3580,0
2016 - 1580,0

Створення комплексних систем захисту інформації в 134-х автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 1000,0
2018 - 1000,0

3.11. Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

1000,0
2017 - 500,0
2018 - 500,0

Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в 134-х автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій. Отримання атестатів відповідності на КСЗІ в
134-х АС класу "3"

3.12. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

2016 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

70,0
2016 - 30,0
2017 - 20,0
2018 - 20,0

Навчання працівників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. Отримання сертифікатів

 

 

ВСЬОГО: (орієнтовний обсяг фінансування
Програми, тис. гривень)

 

780528,5
2015 - 30991,6
2016 - 160760,6
2017 - 482442,8
2018 - 106333,5

 

6. Додаток 2 до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки викласти у такій редакції:

Додаток 2
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

Очікувані результативні показники Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього,

тис. грн

30991,6

160760,6

482442,8

106333,5

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

1.1.

Витрати на створення та супроводження ІТС

тис. грн

1200,0

77550,0

48800,0

21500,0

1.2.

Витрати на створення та супроводження КСЗІ

тис. грн

 

5214,5

4650,0

4200,0

2.

Продукту

 

 

2.1.

Кількість ІТС (створення та обслуговування)

од.

3

19

22

22

2.2.

Кількість користувачів ІТС

од.

5000

7500

9000

10000

2.3.

Кількість створених КСЗІ

од.

 

81

171

261

3.

Ефективності

 

 

3.1.

Середні видатки на створення та супроводження однієї ІТС

тис. грн

400,00

4081,58

2218,18

977,27

3.2.

Середні видатки на створення та супроводження однієї КСЗІ

тис. грн

0,00

64,38

27,19

16,09

4.

Якості

 

 

4.1.

Динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком

 

1

1,5

1,8

2

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали