ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 123 викласти в такій редакції:

"Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

Порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого";

2) у статті 1331:

в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до двадцяти п'яти" замінити словами "від тридцяти до тридцяти п'яти";

в абзаці другому частини восьмої слова "від сорока до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до шістдесяти";

доповнити частинами десятою та одинадцятою такого змісту:

"Перевезення пасажирів автобусами в нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що здійснюються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, а також тих, що здійснюються автобусами, обладнаними тахографами, -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою, другою, шостою, восьмою або десятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у статті 221 слова і цифри "частиною третьою статті 123" замінити словами і цифрами "частинами другою і третьою статті 123";

4) у статті 222:

у частині першій слова і цифри "частини перша і друга статті 123" замінити словами і цифрами "частина перша статті 123", а слова і цифри "частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 1331" замінити словами і цифрами "частини третя, шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті 1331";

у частині другій:

у пункті 2 слова і цифри "частиною шостою статті 1331" замінити словами і цифрами "частинами шостою і одинадцятою статті 1331";

у пункті 3 слова і цифри "частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті 1331" замінити словами і цифрами "частинами третьою, восьмою, дев'ятою і десятою статті 1331";

5) у частині першій статті 2351 слова і цифри "частинами першою і другою статті 123" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 123";

6) у статті 255:

у пункті 1 частини першої:

в абзаці другому слова і цифри "частина третя статті 123" замінити словами і цифрами "частини друга і третя статті 123";

в абзаці "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 1722 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 і 1857)" слово і цифри "статті 44" замінити словами і цифрами "стаття 44, частини друга і третя статті 123, статті";

доповнити абзацом такого змісту:

"органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті 123)";

у пункті 9 частини другої слово і цифри "(стаття 123)" замінити словами і цифрами "(частина перша статті 123)".

2. Статтю 20 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"До перевезень пасажирів автобусами у нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що використовуються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв".

У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - десятою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців четвертого, п'ятого і шостого підпункту 2 пункту 1 та пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
N 4950-VI

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали