КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. N 1089

Київ

Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Постанова N 385) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1966), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1089

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385)

1. Підрозділ "Система моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії" розділу "Механізм реалізації Стратегії" викласти в такій редакції:

"Система моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії

У рамках реалізації Стратегії запроваджується моніторинг досягнення цілей та пріоритетів, визначених Стратегією.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Стратегії проводяться Мінрегіоном із залученням громадських об'єднань та наукових установ, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування відповідно до Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. N 931 (Постанова N 931) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 92, ст. 3130).".

2. Розділ "Очікувані результати" викласти в такій редакції:

"Очікувані результати

Очікувані результати реалізації Стратегії відображені як відповідні індикатори.

У рамках реалізації стратегічних цілей, пріоритетних напрямів та виконання завдань державної регіональної політики визначено перелік щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія (додатки 4 і 5).".

3. Додатки 4 і 5 до Стратегії викласти в такій редакції:

"Додаток 4
до Стратегії
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1089)

ПЕРЕЛІК
щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року*

Індикатор

Джерело інформації

Одиниця виміру

Територіальний рівень

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу

Держстат

гривень

Україна, регіони

36904

46413

48687

50961

58912

70575

87020

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

- " -

відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції**

- " -

2,5

1,4

 

3

 

4,5

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення

- " -

одиниць

- " -

75

76

74

74

75

76

76

Наявний дохід у розрахунку на одну особу

- " -

гривень

- " -

26782

31044

35610

37818

42288

44022

45958

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування

- " -

доларів США

- " -

950,8

847,2

886

927

979

1043

1147

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу

- " -

- " -

- " -

1186,6

888,1

852,1

887

952

984

1065

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Демографічне навантаження населення віком 16 - 59 років (на 1 січня)

Держстат

осіб у віці 0 - 15 років та 60 років і старше на 1 тис. постійного населення у віці 16 - 59 років

Україна, регіони

595

607

618

628

639

649

660

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (вибуття із сільської місцевості на 1 тис. наявного сільського населення)

- " -

проміле

- " -

11,5

12,4

5,9

6,2

4,9

3,7

2,4

Загальний коефіцієнт смертності (смертей на 1 тис. наявного населення)

- " -

- " -

- " -

14,7

14,9

14,7

13,8

13,5

13,3

13

Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці

- " -

відсотків

- " -

9,3

9,1

9,3

9,3

9,1

8,9

8,5

Кількість адміністративно-територіальних одиниць, що мають схеми планування територій:

Мінрегіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

області, м. Київ

 

- " -

- " -

36

84

88

96

100

100

100

райони, міста обласного значення

 

- " -

- " -

14

16

25

30

50

60

75

Щільність автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення з твердим покриттям

Укравтодор
Мінінфраструктури

кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території

- " -

276,64

276,64

276,66

276,68

276,68

276,74

276,75

Питома вага утилізованих відходів

Держстат

відсотків загальної кількості утворених відходів

 

30,8

29,6

28,6

30,2

31,8

33,4

35

Питома вага площі природно-заповідного фонду

Мінприроди

відсотків площі адміністративно-територіальної одиниці

Україна, регіони

6,1

6,3

6,6

8,7

10,8

12,9

15

Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

Обсяг коштів державного фонду регіонального розвитку, на відповідний бюджетний період, відповідно до законодавчо визначеного рівня***

Мінфін

- " -

Україна

101****

66****

53****

52****

100

100

100

Частка проектів регіонального розвитку, що фінансуються з державного бюджету та відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації *****

- " -

відсотків

- " -

*****

*****

82

85

100

100

100

Кількість агенцій регіонального розвитку, утворених відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII) *****

Мінрегіон

одиниць

Україна, регіони

 

 

9

15

18

20

25


* Фактичні і прогнозні значення щорічних індикаторів сформовано без урахування даних тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції.

** Показник формується за результатами обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств один раз на два роки.

*** Відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менш як 1 відсоток прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

**** Передбачено законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

***** Новий показник.

 

Додаток 5
до Стратегії
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1089)

ПЕРЕЛІК
щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (регіональний розріз)*

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу

(гривень)

Назва регіону

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

46413

48687

50961

58912

70575

87020

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

 

Вінницька

37270

39096

31123

33271

35420

37569

Волинська

30387

31876

27631

29431

31232

33033

Дніпропетровська

65897

69126

66822

71348

75874

80399

Донецька**

26864

28180

46777

49474

52171

54868

Житомирська

30698

32202

28635

30586

32536

34487

Закарпатська

22989

24115

23510

25024

26538

28052

Запорізька

50609

53089

43718

46414

49110

51806

Івано-Франківська

33170

34795

32755

34978

37202

39425

Київська

60109

63054

57725

61864

66003

70142

Кіровоградська

39356

41284

34364

36754

39144

41534

Луганська**

10778

11306

29500

31118

32736

34354

Львівська

37338

39168

34710

37070

39429

41788

Миколаївська

41501

43535

37391

39842

42292

44742

Одеська

41682

43724

39963

42509

45054

47600

Полтавська

66390

69643

57035

60875

64716

68557

Рівненська

30350

31837

27758

29574

31389

33205

Сумська

33944

35607

32454

34641

36828

39015

Тернопільська

26884

28201

24313

25968

27623

29277

Харківська

36588

38381

43941

46777

49613

52450

Херсонська

31243

32774

26795

28558

30321

32084

Хмельницька

32650

34250

28876

30829

32782

34736

Черкаська

30609

32109

36627

39174

41720

44267

Чернівецька

26838

28153

20717

22047

23378

24708

Чернігівська

31707

33261

31814

33952

36091

38229

м. Київ

91357

95833

146105

155950

165796

175641

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

(відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції)

Назва регіону

2015 рік

2017 рік

2019 рік

Україна

1,4

3

4,5

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

Область:

 

 

 

Вінницька

0,6

1,1

1,3

Волинська

2,2

2,6

3,1

Дніпропетровська

0,4

0,9

1,1

Донецька**

2,6

1,6

1,9

Житомирська

1,8

2,7

3,3

Закарпатська

4,6

5,1

6,1

Запорізька

2,7

4,2

5,1

Івано-Франківська

1,3

2,2

2,6

Київська

0,8

1,5

1,8

Кіровоградська

2,3

3,6

4,3

Луганська**

1,8

2,1

2,5

Львівська

1,9

2,9

3,5

Миколаївська

0,3

0,6

0,7

Одеська

1,2

1,9

2,3

Полтавська

1,9

2,6

3,1

Рівненська

0,4

0,6

0,7

Сумська

7,1

8,1

9,8

Тернопільська

2,8

2,9

3,5

Харківська

3,4

5,1

6,1

Херсонська

1,4

1,7

2

Хмельницька

0,7

1

1,2

Черкаська

0,7

0,8

1

Чернівецька

2,4

2,9

3,5

Чернігівська

0,5

1,1

1,3

м. Київ

0,4

1,2

1,4

м. Севастополь*

 

 

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення

(одиниць)

Назва регіону

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

74

74

75

76

76

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

Вінницька

58

60

62

63

65

Волинська

53

54

55

57

58

Дніпропетровська

78

78

78

78

78

Донецька**

24

26

28

29

30

Житомирська

51

53

54

55

57

Закарпатська

48

49

51

52

53

Запорізька

79

80

81

81

82

Івано-Франківська

56

57

58

58

59

Київська

100

101

102

103

103

Кіровоградська

79

82

85

88

91

Луганська**

15

15

16

17

18

Львівська

73

75

76

78

80

Миколаївська

90

91

92

93

94

Одеська

95

93

91

90

88

Полтавська

68

69

70

72

73

Рівненська

44

45

46

47

48

Сумська

51

53

54

56

57

Тернопільська

47

48

49

51

52

Харківська

87

87

87

87

87

Херсонська

75

77

79

80

82

Хмельницька

53

54

55

57

58

Черкаська

67

71

74

77

81

Чернівецька

43

44

44

44

44

Чернігівська

55

56

57

58

59

м. Київ

310

321

333

344

355

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу

(гривень)

Назва регіону

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

35610

37818

42288

44022

45958

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

Вінницька

33848

35946

38451

38468

40961

Волинська

28313

30068

32623

32559

34594

Дніпропетровська

43458

46152

52836

53067

56702

Донецька**

19434

20638

29094

27422

27614

Житомирська

31441

33390

35607

35482

37650

Закарпатська

25045

26597

28072

27922

29579

Запорізька

42118

44729

47972

47985

51086

Івано-Франківська

29975

31833

33437

33290

35293

Київська

39178

41607

44817

44720

47509

Кіровоградська

30980

32900

35642

35592

37836

Луганська**

11920

12659

20060

18364

17952

Львівська

33674

35761

38280

38243

40670

Миколаївська

33187

35244

37995

37831

40112

Одеська

37732

40071

42864

43139

46176

Полтавська

36393

38649

42582

42600

45360

Рівненська

29757

31602

35341

35371

37677

Сумська

33944

36048

39416

39402

41925

Тернопільська

26884

28551

30186

30009

31774

Харківська

36588

38856

42055

41924

44499

Херсонська

31243

33180

35065

35043

37278

Хмельницька

32650

34674

37838

37850

40298

Черкаська

30609

32506

35288

35179

37341

Чернівецька

26838

28502

30741

30648

32533

Чернігівська

31707

33672

36914

36721

38903

м. Київ

91357

97021

107807

109184

117511

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування

(доларів США)

Назва регіону

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

886

927

979

1043

1147

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

Вінницька

113,1

118

125

133

146

Волинська

226

236

250

266

292

Дніпропетровська

1075

1124

1187

1266

1391

Донецька**

385

403

425

453

498

Житомирська

179

187

198

211

232

Закарпатська

253

265

279

298

327

Запорізька

372

389

411

438

481

Івано-Франківська

594

621

656

699

769

Київська

870

910

961

1024

1126

Кіровоградська

61

64

67

72

79

Луганська**

173

181

191

204

224

Львівська

434

454

479

511

562

Миколаївська

197

206

218

232

255

Одеська

560

586

619

659

725

Полтавська

704

736

778

829

911

Рівненська

157

164

173

185

203

Сумська

172

180

190

203

223

Тернопільська

46

48

51

54

60

Харківська

606

634

669

714

784

Херсонська

192

201

212

226

248

Хмельницька

125

131

138

147

162

Черкаська

272

285

300

320

352

Чернівецька

63

66

70

74

82

Чернігівська

234

245

258

276

303

м. Київ

7469

7813

8250

8795

9665

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу

(доларів США)

Назва регіону

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

852,1

887

952

984

1065

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

Вінницька

615,8

641

688

711

770

Волинська

587,3

611

656

678

734

Дніпропетровська

1808,7

1883

2020

2089

2260

Донецька**

806,4

839

901

931

1008

Житомирська

389,6

406

435

450

487

Закарпатська

962,6

1002

1075

1112

1203

Запорізька

1312,7

1367

1466

1516

1640

Івано-Франківська

415,4

432

464

480

519

Київська

983,7

1024

1099

1136

1229

Кіровоградська

440,9

459

492

509

551

Луганська**

198

206

221

229

247

Львівська

503,4

524

562

581

629

Миколаївська

1443,7

1503

1613

1667

1804

Одеська

636,6

663

711

735

796

Полтавська

1002,2

1043

1119

1158

1252

Рівненська

273,8

285

306

316

342

Сумська

489

509

546

565

611

Тернопільська

277

288

309

320

346

Харківська

379,3

395

424

438

474

Херсонська

232,8

242

260

269

291

Хмельницька

247,1

257

276

285

309

Черкаська

383,4

399

428

443

479

Чернівецька

131,3

137

147

152

164

Чернігівська

416,5

434

465

481

520

м. Київ

2938,3

3059

3282

3394

3672

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

Демографічне навантаження населення віком 16 - 59 років на 1 тис. осіб постійного населення

(проміле)

Назва регіону

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

628

639

649

660

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

Вінницька

657

662

666

670

Волинська

633

638

644

649

Дніпропетровська

641

655

669

683

Донецька**

648

662

677

691

Житомирська

655

661

668

674

Закарпатська

609

617

625

633

Запорізька

645

661

676

692

Івано-Франківська

597

601

605

609

Київська

627

637

647

656

Кіровоградська

667

676

685

693

Луганська**

630

646

661

677

Львівська

593

599

606

612

Миколаївська

628

641

653

665

Одеська

632

645

658

670

Полтавська

628

634

641

648

Рівненська

635

641

647

652

Сумська

624

633

642

652

Тернопільська

605

606

607

608

Харківська

595

607

618

630

Херсонська

636

649

663

676

Хмельницька

653

660

667

674

Черкаська

650

657

663

669

Чернівецька

602

606

610

614

Чернігівська

677

685

692

700

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (вибуття із сільської місцевості на 1 тис. наявного сільського населення)

(проміле)

Назва регіону

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

5,9

6,2

4,9

3,7

2,4

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

Вінницька

4,2

5

4

3

1,9

Волинська

4,5

5,4

4,2

3,2

2,1

Дніпропетровська

5,1

6,1

4,8

3,6

2,4

Донецька**

9,8

11,7

9,2

7

4,5

Житомирська

9,5

11,3

8,9

6,8

4,4

Закарпатська

2,1

2,5

2

1,5

1

Запорізька

3,5

4,2

3,3

2,5

1,6

Івано-Франківська

5,4

6,4

5,1

3,8

2,5

Київська

7

8,3

6,6

5

3,2

Кіровоградська

9

10,7

8,5

6,4

4,2

Луганська**

6,5

7,7

6,1

4,6

3

Львівська

8,4

10

7,9

6

3,9

Миколаївська

8,4

10

7,9

6

3,9

Одеська

5,8

6,9

5,5

4,1

2,7

Полтавська

9,3

11,1

8,8

6,6

4,3

Рівненська

5,1

6,1

4,8

3,6

2,4

Сумська

13,8

16,4

13

9,8

6,4

Тернопільська

3,6

4,3

3,4

2,6

1,7

Харківська

6,3

7,5

5,9

4,5

2,9

Херсонська

3,6

4,3

3,4

2,6

1,7

Хмельницька

4,5

5,4

4,2

3,2

2,1

Черкаська

5,3

6,3

5

3,8

2,4

Чернівецька

2,7

3,2

2,5

1,9

1,2

Чернігівська

7,3

8,7

6,9

5,2

3,4

Загальний коефіцієнт смертності (смертей на 1 тис. наявного населення)

(проміле)

Назва регіону

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

14,7

13,8

13,5

13,3

13

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

Вінницька

15,4

15

14,8

14,6

14,4

Волинська

13

12,2

11,9

11,6

11,3

Дніпропетровська

16,4

14,9

14,6

14,3

14,1

Донецька**

15,6

15,4

15,1

14,9

14,6

Житомирська

16,2

15,8

15,6

15,3

15,1

Закарпатська

12,2

11,1

10,9

10,7

10,5

Запорізька

16,1

14,6

14,5

14,3

14,1

Івано-Франківська

12,5

12,2

12,1

12

11,9

Київська

16,3

15,1

14,8

14,5

14,3

Кіровоградська

16,8

15,9

15,6

15,4

15,1

Луганська**

12,1

11,1

10,2

9,2

8,3

Львівська

12,7

12

11,9

11,8

11,6

Миколаївська

15,1

14,1

13,9

13,6

13,4

Одеська

14,1

13,2

12,9

12,6

12,4

Полтавська

17,1

15,9

15,6

15,4

15,1

Рівненська

12,5

11,7

11,5

11,3

11

Сумська

16,9

16

15,8

15,5

15,2

Тернопільська

14,1

13,4

13,3

13,2

13

Харківська

15,6

14,2

14

13,8

13,6

Херсонська

15,5

14,3

14,1

13,9

13,7

Хмельницька

15,5

14,9

14,7

14,5

14,3

Черкаська

16,4

15,7

15,5

15,2

15

Чернівецька

12,7

12,3

12,1

12

11,9

Чернігівська

18,5

17,7

17,4

17,1

16,7

м. Київ

10,5

9,6

9,5

9,4

9,3

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці

(відсотків)

Назва регіону

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

9,1

9,3

9,3

9,1

8,9

8,5

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

 

Вінницька

9

9,1

9,3

9,5

9,1

8,8

Волинська

8,7

9,1

9,4

9,8

9,6

9,2

Дніпропетровська

7

7,3

7,6

7,8

7,6

7,3

Донецька**

9,4

10,1

10,8

11,4

11,4

11

Житомирська

10,4

10,8

11,1

11,5

11,3

10,9

Закарпатська

8,3

8,3

8

8,1

7,8

7,5

Запорізька

7,3

7,6

7,8

8

7,9

7,6

Івано-Франківська

7,4

7,2

6,9

6,9

6,5

6,3

Київська

6,6

6,9

7,1

7,4

7,1

6,8

Кіровоградська

9,5

10,1

10,7

11,3

11,2

10,8

Луганська**

9,1

10,2

9

9,3

9,2

8,8

Львівська

7,7

7,9

8,1

8,2

8,1

7,7

Миколаївська

7,9

8,2

8,3

8,5

8,2

7,8

Одеська

5,8

6

6,1

6,2

6

5,8

Полтавська

9,7

10,1

9,5

9,8

9,5

9,1

Рівненська

9,0

8,9

8,8

8,6

8

7,6

Сумська

7,7

7,5

7,4

7,2

6,7

6,5

Тернопільська

10,1

10,3

10,4

10,6

10,3

9,9

Харківська

6,9

7,1

7,2

7,4

7,2

6,9

Херсонська

9,2

9,5

9,7

10

9,7

9,3

Хмельницька

8,6

8,8

8,8

8,9

8,7

8,4

Черкаська

9

9,2

9,4

9,5

9,1

8,8

Чернівецька

7,9

8

8,1

8,2

7,9

7,6

Чернігівська

10

10,1

10,3

10,5

10,2

9,8

м. Київ

5,8

6,1

6,3

6,5

6,3

6,1

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

 

Щільність автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення з твердим покриттям

(кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів території)

Назва регіону

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

276,64

276,66

276,68

276,68

276,74

276,75

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

 

Вінницька

338,72

338,58

338,58

338,58

338,58

338,58

Волинська

288,37

288,37

288,37

288,37

288,37

288,37

Дніпропетровська

287,31

287,56

287,56

287,56

287,73

287,73

Донецька**

302,3

302,3

302,3

302,3

302,3

302,3

Житомирська

279,81

279,81

279,81

279,81

279,81

279,81

Закарпатська

260,77

260,77

260,77

260,77

260,77

260,77

Запорізька

250,75

250,64

250,64

250,64

250,64

251,02

Івано-Франківська

295,72

295,71

295,71

295,71

295,71

295,71

Київська

297,5

297,52

297,52

297,52

297,94

297,94

Кіровоградська

252,09

250,53

250,53

250,53

250,53

250,53

Луганська**

219,87

219,87

219,87

219,87

219,87

219,87

Львівська

376,2

376,19

376,53

376,53

376,53

376,53

Миколаївська

195,46

194,48

194,48

194,48

194,81

194,81

Одеська

242,33

242,99

242,99

242,99

242,99

242,99

Полтавська

308,2

308,2

308,38

308,38

308,38

308,38

Рівненська

252,99

253,32

253,32

253,32

253,32

253,32

Сумська

282,18

282,18

282,18

282,18

282,18

282,18

Тернопільська

360,92

360,94

360,94

360,94

360,94

360,94

Харківська

298,9

298,9

298,9

298,9

298,9

298,9

Херсонська

174,32

174,32

174,32

174,32

174,32

174,32

Хмельницька

345,45

345,74

345,74

345,74

345,74

345,74

Черкаська

283,81

285,6

285,6

285,6

285,6

285,6

Чернівецька

355,52

355,52

355,52

355,52

355,52

355,52

Чернігівська

226,58

226,71

226,71

226,71

226,87

226,87

Питома вага утилізованих відходів

(відсотків загальної кількості утворених відходів)

Назва регіону

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

28,6

30,2

31,8

33,4

35

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

Вінницька

18,2

19,6

21

22,6

24,9

Волинська

14,8

15,9

17,1

18,4

20,2

Дніпропетровська

45,4

48,8

52,4

56,3

61,9

Донецька**

19,3

20,8

22,3

23,9

26,3

Житомирська

20,4

21,9

23,5

25,3

27,8

Закарпатська

19,6

21

22,6

24,3

26,7

Запорізька

53,9

57,9

62,2

66,8

73,5

Івано-Франківська

27,9

29,9

32,2

34,5

38

Київська

8,6

9,2

9,9

10,6

11,7

Кіровоградська

24,3

26,1

28,1

30,1

33,1

Луганська**

14

15

16,1

17,3

19

Львівська

11,8

13,9

14,9

16

17,6

Миколаївська

4,3

4,7

5

5,4

5,9

Одеська

2,2

2,9

4,1

5,3

5,8

Полтавська

71,4

72,5

73,5

74,6

82,1

Рівненська

12

12,9

13,8

14,8

16,3

Сумська

28,9

31

33,3

35,8

39,4

Тернопільська

22,9

26,9

30,4

34,2

37,6

Харківська

14,3

15,3

16,5

17,7

19,5

Херсонська

17,4

18,7

20,1

21,6

23,8

Хмельницька

44,2

47,5

51

54,8

60,3

Черкаська

74,1

79,6

85,5

91,8

93,4

Чернівецька

17,6

18,9

20,3

21,8

24

Чернігівська

17,6

18,9

20,3

21,9

24,1

м. Київ

10,2

11

12,9

14,6

16,1

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

Питома вага площі природно-заповідного фонду

(відсотків площі адміністративно-територіальної одиниці)

Назва регіону

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Україна

6,3

6,6

8,7

10,8

12,9

15

Автономна Республіка Крим*

 

 

 

 

 

 

Область:

 

 

 

 

 

 

Вінницька

2,24

2,25

3,69

5,12

6,56

8

Волинська

11,11

11,11

14,15

17,2

20,25

23,3

Дніпропетровська

2,9

3

4,12

5,25

6,37

7,5

Донецька**

3,51

3,51

4,85

6,2

7,55

8,9

Житомирська

4,58

4,58

8,68

12,79

16,89

21

Закарпатська

14

14,02

17,51

21,01

24,5

28

Запорізька

4,57

4,6

6,45

8,3

10,15

12

Івано-Франківська

15,71

15,71

19,03

22,35

25,67

29

Київська

4,04

10,3

10,65

11

11,35

11,7

Кіровоградська

4,04

4,04

4,8

5,57

6,33

7,1

Луганська**

3,46

3,46

4,47

5,48

6,49

7,5

Львівська

7,13

7,14

10,23

13,32

16,41

19,5

Миколаївська

3,07

3,07

4,52

5,98

7,44

8,9

Одеська

4,53

4,53

5,99

7,46

8,93

10,4

Полтавська

4,95

4,95

7,08

9,22

11,36

13,5

Рівненська

8,84

8,85

11,71

14,57

17,43

20,3

Сумська

7,4

7,4

10,05

12,7

15,35

18

Тернопільська

8,88

8,91

11,43

13,95

16,47

19

Харківська

2,36

2,36

4,02

5,68

7,34

9

Херсонська

10,6

10,6

12,42

14,25

16,07

17,9

Хмельницька

15,15

15,15

18,48

21,82

25,16

28,5

Черкаська

3,02

3,05

4,53

6,01

7,49

9

Чернівецька

12,8

12,8

16,35

19,9

23,45

27

Чернігівська

7,81

7,81

10,7

13,59

16,48

19,4

м. Київ

21

21

 

 

 

21

м. Севастополь*

 

 

 

 

 

 


* Перелік щорічних індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія, буде сформовано після отримання доступу до достовірної та повної інформації щодо стану соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

** Без урахування даних району проведення антитерористичної операції.".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали