ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.07.2012 р.

Справа N 26/17-4923-2011


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Дерепи В. І., суддів - Бондар С. В. (доповідач), Грека Б. М., розглянувши матеріали касаційної скарги (за участю представників: Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт", від позивача - Орешкова Н. В., від відповідача - Коротков С. О.) на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 року у справі N 26/17-4923-2011 за позовом Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Національна Стивідорна Компанія" про внесення змін до договору КД-4407 від 01.10.2003 року, встановив:

Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт" (далі - позивач) звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Національна Стивідорна Компанія" (далі - відповідач) про внесення змін до договору оренди N КД-4407 від 01.10.2003 року (далі - Договір).

Позивач просив викласти п. 3.1 Договору в наступній редакції: "орендна плата визначається на підставі методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою КМ України N 786 від 04.10.95 року, зі змінами та доповненнями. Орендна плата за базовий місяць оренди (серпень 2011 року) визначена у відповідності з методикою та складає 280128,81 грн., виходячи з орендної ставки 15 %. Сума орендної плати вказана без врахування ПДВ. Нарахування ПДВ здійснюється відповідно до діючого законодавства України. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць (серпень 2011 року) на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяцем до останнього числа першого місяця оренди. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції на поточний місяць."

Позивач також просив встановити, що відповідно до ст. 631 ЦК України зміни до п. 3.1 Договору застосовуються до відносин між сторонами з 20.09.2011 року, тобто з дати набрання чинності постановою КМ України від 14.09.2011 року N 961 (Постанова N 961) "Про внесення змін до постанови КМУ від 04.10.95 року N 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна"; розрахунок орендної плати від 01.07.2010 року до додаткової угоди N КД-4407/5 до Договору вважати таким, що втратив чинність; у таблиці додатка N 1 в п. 4 Інвентарний N 063518 читати як N 063501; у таблиці додатка N 2 в п. 4 інвентарний номер 06.3518 читати, як 063501.

Рішенням господарського суду Одеської області від 06.02.2012 року позовні вимоги задоволені частково, а саме: пункт 3.1 Договору викладено в редакції позивача. Розрахунок орендної плати від 01.07.2010 року до додаткової угоди N КД-4407/5 до Договору визнано таким, що втратив чинність. Суд встановив, що зміни до п. 3.1 Договору застосовуються до відносин між сторонами з 20.09.2011 року, тобто з дати набрання чинності постановою КМУ від 14.09.2011 року N 961 (Постанова N 961) "Про внесення змін до постанови КМУ від 04.10.95 року N 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна".

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся з апеляційною скаргою до Одеського апеляційного господарського суду.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 року апеляційна скарга відповідача задоволена частково. Рішення суду першої інстанції скасовано частково, а резолютивну частину рішення викладено в наступній редакції: "Внести зміни до п. 3.1 договору оренди державного нерухомого майна КД-4407 від 01.10.2003 р., укладеного між Державним підприємством "Одеський морський торговельний порт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська Національна Стивідорна Компанія", виклавши його в такій редакції: "Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 786 від 04.10.95 р., зі змінами та доповненнями. Орендна плата за базовий місяць оренди (серпень 2011 р.) визначена у відповідності з Методикою та складає 280460,11 виходячи з орендної ставки 15 % (розрахунок орендної плати є додатком N 1 до цієї додаткової угоди). Сума орендної плати вказана без врахування ПДВ. Нарахування ПДВ здійснюється відповідно до діючого законодавства України. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць (серпень 2011 р.) на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяцем до останнього числа першого місяця оренди. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць". Розрахунок орендної плати від 01.07.2010 р. до додаткової угоди N КД-4407/5 Договору КД-4407 від 01.10.2003 р. вважати таким, що втратив чинність. Договір КД-4407 від 01.10.2003 р. вважається зміненим з дня набрання чинності даним рішенням. В решті позову - відмовити."

Не погоджуючись з постановою Одеського апеляційного господарського суду, позивач звернувся з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просить змінити постанову апеляційної інстанції частково, виклавши абз. 5 резолютивної частини рішення господарського суду Одеської області в такій редакції: "Встановити, що відповідно до ст. 631 ЦК України зміни до п. 3.1 Договору застосовуються до відносин між сторонами з 20.09.2011 року, тобто з дати набрання чинності постановою КМУ від 14.09.2011 року N 961 (Постанова N 961) "Про внесення змін до постанови КМУ від 04.10.95 року N 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна".

В своїй касаційній скарзі позивач звертає увагу на наступні обставини: дія змін до п. 3.1 Договору повинна розповсюджуватися на правовідносини між сторонами, що виникли з 20.09.2011 року, тобто з дати набрання чинності постановою КМУ від 14.09.2011 року N 961 (Постанова N 961) "Про внесення змін до Постанови КМУ від 04.10.95 року N 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна".

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

01.10.2003 року між сторонами у справі укладено договір оренди державного нерухомого майна N КД-4407, предметом якого є оренда відповідачем нерухомого майна, що знаходиться на балансі орендодавця (позивача) з метою використання у господарській діяльності, а саме для надання комплексу навантажувально-розвантажувальних робіт на території та акваторії Одеського морського торговельного порту, в наданні частини яких приймає участь відповідач, відповідно до умов договору КД-4405 про надання послуг від 01.20.2003 року (п. 1.1 Договору).

Перелік об'єктів, що входять до орендованого майна, та його вартість наведені у додатку N 1 до Договору (п. 1.2).

До матеріалів справи залучений додаток N 1 до Договору, в якому наведено перелік орендованого майна та додаток N 2 до Договору - акт прийому-передачі нерухомого майна в оренду від 01.10.2003 року (а. с. 16 - 17).

Пунктом 3.3 Договору передбачено, що розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із стороні, у разі зміни методики її розрахунків, зміни централізованих цін і тарифів, виконання реконструкції та модернізації майна та в інших випадках, передбачених законодавством України.

В період з жовтня 2007 року по липень 2010 року до Договору вносились зміни, у тому числі до пункту 3.1 Договору, яким передбачено, що орендна плата визначається на підставі методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою КМ України N 786 від 04.10.95 року (далі - Методика), в зв'язку із змінами, які вносились до Методики.

Постановою КМУ від 14.09.2011 року N 961 (Постанова N 961) в Методику були внесені відповідні зміни щодо розміру ставок орендної плати.

Відповідно до внесених змін розміщення складів та інше використання нерухомого майна обчислюється виходячи із ставки 15 %.

21.10.2011 року позивач звернувся з пропозицією до відповідача щодо підписання додаткової угоди до Договору про зміну його умов, у тому числі п. 3.1 Договору, в зв'язку із зміною діючого законодавства щодо методики розрахунку орендної плати.

Позивачу відповідачем було відмовлено в укладанні додаткової угоди, з урахуванням внесених змін до Методики.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон) розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однією з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкту оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавством України.

Оскільки об'єктом оренди у даному випадку є державне майно, розрахунок орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу визначаються Методикою, яка є обов'язковою для застосування її при визначенні ставки та порядку розрахунку орендної плати за Договором.

Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) (п. 1 Методики).

Частиною 1 статті 631 ЦК України передбачено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 188 ГК України у разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі не одержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Аналіз даної норми дає підстави вважати, що суд, з урахуванням конкретних обставин справи, може встановити у рішенні дату набрання чинності змін до договору, у разі зміни його умов за рішенням суду, яка може бути іншою, ніж дата набрання чинності рішенням суду.

Оскільки предметом Договору є державне майно, взаємовідносини щодо якого регулюються Законом та Методикою, стаття 188 ГК України дає можливість встановлювати суду конкретну дату набрання чинності змін до Договору, суд першої інстанції обґрунтовано прийшов до висновку, що зміни, які внесені до Методики обов'язкові для сторін і умови Договору щодо методики розрахунку орендної плати та встановлення відповідної ставки оренди (п. 3.1 Договору) набувають чинності (застосовуються) для відносин між сторонами з 20.09.2011 року.

За таких обставин судова колегія приходить до висновку про те, що абзац 5 резолютивної частини постанови Одеського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 року у справі N 26/17-4923-2011 щодо тієї обставини, що договір КД-4407 від 01.10.2003 року вважається зміненим з дня набрання чинності даним рішенням підлягає скасуванню, в іншій частині постанова апеляційної інстанції повинна бути залишена без змін.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

1. Касаційну скаргу Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" задовольнити.

2. Абзац 5 постанови Одеського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 року у справі N 26/17-4923-2011 скасувати. Викласти абзац 5 резолютивної частини постанови в наступній редакції: "Встановити, що відповідно до ст. 631 ЦК України зміни до п. 3.1 Договору застосовуються до відносин між сторонами з 20.09.2011 року, тобто з дати набрання чинності постановою КМУ від 14.09.2011 року N 961 (Постанова N 961) "Про внесення змін до постанови КМУ від 04.10.95 року N 786 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна". В іншій частині постанову залишити без змін.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Національна Стивідорна Компанія" (65026, м. Одеса, Митна площа, 1; код ЄДРПОУ 31846804; р/р 26000226391 в ПАТ "Марфінбанк" м. Іллічивська, МФО 328168) на користь Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" (65026, м. Одеса, Митна площа, 1; код ЄДРПОУ 01125666, р/р 26004124091 в ПАТ "Марфібанк" м. Іллічивська, МФО 328168) судовий збір в розмірі 751,10 (сімсот п'ятдесят одна) грн. сплачений позивачем за подання касаційної скарги до Вищого господарського суду України.

4. Доручити господарському суду Одеської області видати відповідний наказ.

 

Головуючий

В. І. Дерепа

Судді:

С. В. Бондар

Б. М. Грек

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали