КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 вересня 2017 року N 39/3046

Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", враховуючи рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 857/857 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Рішення N 857/857), з метою виправлення технічної помилки, допущеної під час прийняття рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 729/2891 "Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" (Рішення N 729/2891), Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 (в редакції рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 862/862 (Рішення N 862/862)), згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
21.09.2017 N 39/3046

Зміни
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 (в редакції рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року N 862/862 (Рішення N 862/862))

1. У Паспорті (загальна характеристика програми) Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки:

Позицію 9 викласти у такій редакції:

"

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Всього

у тому числі, за роками

2015

2016

2017

2018

 

всього, у тому числі:

975491,2

24750,4

139764,5

679642,8

131333,5

9.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

-

9.2

коштів бюджету м. Києва

975491,2

24750,4

139764,5

679642,8

131333,5

9.3

коштів інших джерел

-

-

-

-

-

".

Абзац другий розділу 5 викласти у такій редакції:

"Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

24750,4

139764,5

679642,8

131333,5

975491,2

Бюджет м. Києва

24750,4

139764,5

679642,8

131333,5

975491,2

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-

".

2. У Напрямах діяльності та заходах Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки (додаток 1 до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки):

У позиції 1:

пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"

 

 

1.1. Модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва"

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

4500,0
2015 - 600,0
2016 - 700,0

Розширення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва" та його супроводження. Створення нових сервісів для мешканців міста Києва, зокрема соціального порталу міста, модуля інформаційних послуг, інтеграція з іншими муніципальними ресурсами для висвітлення інформації про діяльність міської влади. Створення мобільного додатка. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 1600,0
2018 - 1600,0

".

пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"

 

 

1.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

23000,0
2016 - 4000,0
2017 - 2400,0

Супроводження та технічна підтримка функціонування апаратно-програмного комплексу міського дата-центру

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

2017 - 7100,0
2018 - 9500,0

".

пункти 1.10, 1.11 і 1.12 викласти у такій редакції:

"

 

 

1.10. Модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

6100,0
2016 - 1600,0

Забезпечення апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій сучасними автоматизованими робочими місцями, інформаційно-телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережевим обладнанням

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 3000,0
2018 - 1500,0

1.11. Створення платформи "Єдиний освітній простір м. Києва"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

2300,0
2017 - 1800,0
2018 - 500,0

Створення єдиного управлінського, інформаційно-аналітичного середовища столиці в галузі освіти: автоматизація, збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації про освітні заклади міста із застосуванням інтегрованої бази даних, сприяння широкому впровадженню процесу управління новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями, інтенсифікації управлінської діяльності, можливості вдосконалити контроль за адміністративною, господарською, навчально-виховною діяльністю закладів освіти районними управліннями освіти міста Києва, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; забезпечення органів управління освітою актуальною інформацією про навчальні заклади, впорядкування обліку й обробки інформації, вдосконалення системи ведення документації та зменшення паперових інформаційних потоків; забезпечення обміну інформацією з іншими діючими державними інформаційними системами в галузі освіти та базами даних загальноосвітніх закладів. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.12. Впровадження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

4400,0
2016 - 3000,0
2017 - 900,0

Впровадження системи оповіщення населення міста у разі настання надзвичайних ситуацій для оперативного реагування та попередження масових занепокоєнь. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

2018 - 500,0

".

пункт 1.19 викласти у такій редакції:

"

 

 

1.19. Реконструкція частини антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр оброблення даних на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м. Києва

2015 - 2017

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

48679,7
2015 - 22970,4
2016 - 17700,0

Створення міського дата-центру з потужністю до 400 кВа. Розроблення проектно-кошторисної документації. Реконструкція приміщення міського дата-центру та систем забезпечення життєдіяльності. Розгортання основного центру обміну даними, акредитованого центру сертифікації ключів

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

2017 - 8009,3

Інтеграція центру оброблення даних із основним та резервним вузлом мультисервісної корпоративної мережі Київської міської державної адміністрації. Створення комплексної системи захисту інформації в центрі оброблення даних та проведення її державної експертизи. Пусконалагоджувальні роботи. Дослідна та промислова експлуатація центру

".

у позиції 2 пункти 2.1 - 2.12 викласти у новій редакції та доповнити новими пунктами 2.13 - 2.17:

"

 

 

2.1. Створення мережевої інфраструктури Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

144130,0
2015 - 330,0
2016 - 23800,0

Модернізація та стандартизація IT-інфраструктури, зменшення витрат на експлуатацію IT-інфраструктури за рахунок формування єдиної технічної політики, вироблення і впровадження єдиних IT-стандартів побудови та обслуговування IT-ресурсів. Придбання та встановлення активного обладнання та технічних засобів для розвитку інфраструктури. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

2017 - 108000,0
2018 - 12000,0

2.2. Модернізація та функціональне розширення програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, супроводження програмно-апаратного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, забезпечення безперервного доступу структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств до інформаційно-довідкової служби Call-центр

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

4400,0
2015 - 300,0
2016 - 800,0

Розширення функціональних можливостей програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр. Закупівля обладнання. Проведення аудиту та вдосконалення конфігурації СКМ. Модернізація порталу 1551.gov.ua, мобільних додатків та картографічних сервісів. Запровадження масової автоматизованої розсилки СМС-повідомлень. Технічна підтримка інформаційної системи прийому звернень громадян на базі платформи Microsoft Dynamics CRM 2013

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 2500,0
2018 - 800,0

2.3. Оренда ДАТА-Центру для потреб міста Києва

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

13700,0
2016 - 4200,0
2017 - 2700,0

Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання ДЦ, можливості нарощування потужності ДЦ з урахуванням подальшого розширення (масштабування) IT-обладнання

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 1800,0
2018 - 5000,0

2.4. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань

2016

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

59000,0
2016 - 9000,0

Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля обладнання, розгортання, налаштування та технічне супроводження

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

2017 - 50000,0

2.5. Супроводження та технічне обслуговування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва"

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2200,0
2016 - 600,0

Щорічне забезпечення функціонування ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Обслуговування активного обладнання центру оброблення інформації. Встановлення нових версій спеціалізованого програмного забезпечення ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Наповнення словників та їх супроводження

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

2017 - 800,0
2018 - 800,0

2.6. Оновлення парку комп'ютерів в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

8000,0
2016 - 1500,0

Придбання комп'ютерної техніки для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

2017 - 4500,0
2018 - 2000,0

2.7. Проведення процедури легалізації програмного забезпечення

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

18000,0
2016 - 6000,0

Централізоване придбання, інсталяція та супроводження програмного забезпечення на робочих місцях та серверних платформах для усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

2017 - 6000,0
2018 - 6000,0

2.8. Функціональне розширення інформаційно-комунікаційної системи "Портал "Київаудит" та модернізація інформаційно-аналітичної системи внутрішнього контролю та аудиту

2016 - 2018

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Бюджет м. Києва

1200,0
2016 - 200,0
2017 - 500,0
2018 - 500,0

Створення нових сервісів для завдань управління, контролю та аудиту фінансової діяльності міста Києва, зокрема підсистем внутрішнього фінансового аудиту підрозділів КМДА, системи планування та інформаційного супроводу проведення контрольних перевірок та аудиторських заходів. Інтеграція з оновленим порталом міста, системою електронного документообігу та іншими муніципальними ресурсами для висвітлення інформації про діяльність міської влади. Створення мобільних додатків

2.9. Придбання ліцензій та встановлення оновленого програмного забезпечення IBM Domino v.9 та IBM Notes 9 SocialEdition (41 ліцензія)

2016

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Бюджет м. Києва

300,0
2016 - 300,0

Впровадження підтримки новітніх технологій програмування, комунікацій та захисту передачі інформації на офіційному порталі "Київаудит", підтримка нових методів прискореного та безпечного зберігання та передачі інформації на робочих місцях, підтримка мобільних комунікацій, підвищення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту

2.10. Розвиток сервісу "Громадський бюджет"

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1600,0
2017 - 1000,0
2018 - 600,0

Технічна підтримка програмного забезпечення сервісу. Інтеграція сервісу до особистого кабінету киянина. Інтеграція з сервісом авторизації та реєстрації користувачів. Інтеграція з порталом міста та електронними сервісами. Впровадження технологій комунікації між прихильниками проектів. Автоматизація процесів розгляду проектів. Створення системи звітності та оповіщення про хід реалізації проектів

2.11. Розвиток та модернізація сервісу електронних петицій

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1600,0
2017 - 1000,0
2018 - 600,0

Вдосконалення технології верифікації результатів голосування. Редизайн сервісу електронних петицій. Здійснення технічного аналізу петицій на накрутки. Інтеграція сервісу електронних петицій з сервісом особистого кабінету. Формування інтерактивної звітності щодо процесу розгляду електронних петицій. Інформування громадян про хід розгляду електронних петицій. Створення ПЗ взаємодії сервісу з системою електронного документообігу

2.12. Розвиток комплексної системи відеоспостереження

2017

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

182700,0
2017 - 182700,0

Підвищення рівня громадської безпеки на вулицях, в місцях масового відвідування киянами та гостями міста, об'єктах соціальної інфраструктури, створення технологічних умов для попередження та розслідування злочинів

2.13. Створення міської сервісної мережевої інфраструктури

2017

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

63500,0
2017 - 63500,0

Створення міської сервісної мережевої інфраструктури для об'єднання локальних обчислювальних мереж Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, в єдину телекомунікаційну мережу; забезпечення доступу до централізованих інформаційних систем; забезпечення захищеного та безпечного доступу до глобальної мережі Інтернет, а також розвиток SmartCity рішень та підключення їх до центру обробки даних

2.14. Супровід та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем, веб-порталів та сервісів

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

18000,0
2017 - 7000,0
2018 - 11000,0

Супровід та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем, веб-порталів та сервісів Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки"

2.15. Супровід і технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

14000,0
2017 - 6000,0
2018 - 8000,0

Забезпечення цілодобового функціонування, електроживлення, ремонт, заміна, апаратна, програмна та технічна підтримка, встановлених камер відеоспостереження, доступ до мережі Internet
Підтримка та адміністрування мережевої інфраструктури, забезпечення
Забезпечення зберігання даних відеоспостереження, доступу до мережі Internet
Захист мережевої інфраструктури та адміністрування спеціального антивірусного програмного забезпечення
Підтримка та оновлення серверного програмного забезпечення
Адміністрування користувачів комплексної системи відеоспостереження
Підтримка та оновлення іншого програмного забезпечення, необхідного для декодування, редагування та зберігання даних відеоспостереження
Обробка запитів на надання відеоінформації
Включення сторонніх відеокамер до загальноміської системи відеоспостереження
Технічне та програмне обслуговування активного та пасивного мережевого обладнання
Оновлення програмного забезпечення мережевого обладнання

2.16. Супровід та підтримка мережевої інфраструктури

2017 - 2018

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

9000,0
2017 - 3000,0
2018 - 6000,0

Ліквідація пошкоджень, техобслуговування, профілактика мережевої інфраструктури
Забезпечення налаштувань та якості мережі
Оренда місця для обладнання, волокон та комутації
Забезпечення програмної підтримки мережі

2.17. Модернізація технічних та програмних засобів, серверного обладнання основних технологічних процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах

2017

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

18000,0
2017 - 18000,0

Адміністрування, розвиток та підтримка існуючої інфраструктури серверного апаратного забезпечення, заміна застарілого серверного обладнання, що експлуатується понад гарантійний термін, оптимізація серверного обладнання основних технологічних процесів підприємства та виведення їх на більш високий якісний рівень для подальшого розвитку комплексної системи захисту інформації

".

у позиції 3:

пункт 3.10 викласти у такій редакції:

"

 

 

3.10. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих систем класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрації, їх супроводження та підтримання в актуалізованому стані

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

3580,0
2016 - 1580,0

Створення комплексних систем захисту інформації в 134-х автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2017 - 1000,0
2018 - 1000,0

".

Доповнити новим пунктом 3.13 такого змісту:

"

 

 

3.13. Створення комплексних систем управління захисту та безпеки міської мережевої інфраструктури

2017

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

31500,0
2017 - 31500,0

Побудова комплексних систем управління захистом та безпекою міської сервісної мережевої інфраструктури. Забезпечення постійного системного моніторингу існуючих систем, антивірусний захист. Забезпечення обміну інформацією через захищені канали зв'язку. Захист та зменшення ймовірності атаки DoS та DDoS, забезпечення захисту та цілісності інформації, захисту від несанкціонованого доступу, уникнення витоку інформації. Захист інформації в мережевій інфраструктурі на всіх рівнях: як на апаратному, так і на програмному

".

позицію "Всього" викласти у такій редакції:

"

 

 

ВСЬОГО: (орієнтовний обсяг фінансування Програми, тис. гривень)

975491,2
2015 - 24750,4
2016 - 139764,5
2017 - 679642,8
2018 - 131333,5

".

3. Позицію 1 Очікуваних результативних показників Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки (додаток 2 до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки) викласти у такій редакції:

"

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього

тис. грн

24750,4

139764,5

679642,8

131333,5

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

1.1.

Витрати на створення та супроводження ІТС

тис. грн

1200,0

77550,0

56800,0

32500,0

1.2.

Витрати на створення та супроводження КСЗІ

тис. грн

 

5214,5

4650,0

4200,0

".

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали