Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 листопада 2019 року N 885-рш

Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення рівня корпоративного управління в банках України Правління Національного банку України вирішило:

1. Унести до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року N 814-рш (Методичні рекомендації N 814-рш), такі зміни:

1) підпункт 4 пункту 10 розділу I після слова "якщо" доповнити словами "наявний або потенційний";

2) у розділі IV:

у підпункті 1 пункту 46 слова "і затвердження переліку таких осіб" виключити;

в абзаці першому пункту 54 слова "комітетів правління банку," виключити;

3) у розділі V:

пункт 65 після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 41 такого змісту:

"41) процедуру оцінки кандидата в незалежні члени ради банку з точки зору забезпечення дотримання критеріїв незалежності членів ради банку;";

підпункт 5 пункту 78 після слів "наявний у нього" доповнити словами "або потенційний";

4) у розділі XII:

у першому реченні абзацу першого пункту 111 слова "надає на розгляд раді банку з метою його внесення на затвердження раді банку" замінити словами "пропонує раді банку внести такі зміни на розгляд і затвердження загальними зборами учасників банку";

доповнити розділ новим пунктом 1121 такого змісту:

"1121. Правління банку здійснює щорічну оцінку ефективності діяльності правління банку в цілому, членів правління банку та комітетів правління, про що складається відповідний звіт і розробляється план заходів щодо вдосконалення діяльності. Звіт і план заходів надаються на розгляд і затвердження раді банку.".

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

Голова

Я. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали