Додаткова копія: Про внесення змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектору та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 грудня 2018 року N 1074

Про внесення змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектору та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), наказую:

1. Внести зміни до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2017 року N 1170 (Методичні рекомендації N 1170), виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. В абзаці першому пункту 6 розділу V Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 11 (Методичні рекомендації N 11) (зі змінами), слова та цифри "відображаються на відповідному рахунку бухгалтерського обліку 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу"." замінити словами та цифрами "відображаються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку 1814 "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу".".

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2017 року N 1170
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2018 року N 1074)

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектору

N
з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма N 1-дс "Баланс" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629)))

1

Рядок 1000, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4

2

Рядок 1010, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4

3

Рядок 1020, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4

4

Рядок 1040, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядок 1041 мінус рядок 1042, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю

5

Рядок 1095, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090, графи 3 і 4

6

Рядок 1110, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1111 і 1112, графи 3 і 4

7

Рядок 1160 графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1161 - 1164, графи 3 і 4

8

Рядок 1175 графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1176 - 1177, графи 3 і 4

9

Рядок 1195, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, графи 3 і 4

10

Рядок 1300, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4

11

Рядок 1495, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1400 - 1450, графи 3 і 4

12

Рядок 1595, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1500 - 1575, графи 3 і 4

13

Рядок 1800, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700, графи 3 і 4

Форма N 2-дс "Звіт про фінансові результати" (додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629)))

14

Рядок 2080, графа 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2010 - 2050, графи 3 і 4

15

Рядок 2170, графа 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2090 - 2130, графи 3 і 4

16

Рядок 2200, графи 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2080, 2170, графи 3 і 4

17

Рядок 2290, графа 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2210 - 2250, графи 3 і 4

18

Рядок 2340, графа 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2300 - 2310, графи 3 і 4

19

Рядок 2380, графи 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2290, 2340, графи 3 і 4

20

Рядок 2390, графи 3 і 4

Форма N 2-дс, рядок 2200 мінус рядок 2380, графи 3 і 4

21

Рядок 2520, графи 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2420 - 2510, графи 3 і 4

22

Рядок 2540, графи 3 - 8

Форма N 2-дс, сума рядків 2541 - 2544, графи 3 - 8

23

Рядок 2580, графи 3 - 8

Форма N 2-дс, сума рядків 2581 - 2583, графи 3 - 8

24

Рядок 2600, графи 3 - 8

Форма N 2-дс, сума рядків 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, графи 3 - 8

25

Рядок 2780, графи 3 - 8

Форма N 2-дс, сума рядків 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, графи 3 - 8

26

Рядок 2790, графи 3 - 8

Форма N 2-дс, рядок 2600 мінус рядок 2780, графи 3 - 8

27

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма N 2-дс, сума рядків 2820 - 2860, графи 3 і 4

28

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма N 2-дс, рядок 2290 графи 3 і 4

29

Рядок 2850, графа 3

Форма N 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс рядок 1140 графа 8

Форма N 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629)))

30

Рядок 3095, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3040, 3045, 3090, графи 3 і 4

31

Рядок 3190, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, сума рядків 3100, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3180 графи 3 і 4

32

Рядок 3195, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, рядок 3095 мінус рядок 3190, графи 3 і 4

33

Рядок 3240, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, сума рядків 3200 - 3235, графи 3 і 4

34

Рядок 3290, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, сума рядків 3245 - 3285, графи 3 і 4

35

Рядок 3295, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, рядок 3240 мінус рядок 3290, графи 3 і 4

36

Рядок 3345, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, сума рядків 3300 - 3340, графи 3 і 4

37

Рядок 3390, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, сума рядків 3350 - 3385, графи 3 і 4

38

Рядок 3395, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, рядок 3345 мінус рядок 3390, графи 3 і 4

39

Рядок 3400, графи 3 і 4

Форма N 3-дс, сума рядків 3195, 3295, 3395, 3050 мінус рядок 3135, графи 3 і 4

40

Рядок 3405, графа 3

Форма N 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 3

41

Рядок 3425, графа 3

Форма N 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 4

42

Рядок 3425, графа 3

Форма N 3-дс, рядок 3400 плюс рядок 3405 плюс рядок 3410 мінус рядок 3415 плюс або мінус рядок 3420, графа 3

Форма N 4-дс "Звіт про власний капітал" (додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629)))

43

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма N 1-дс рядки 1400 - 1450, графа 3, відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

44

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма N 4-дс (за попередній рік), рядок 4310, графи 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

45

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма N 1-дс (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1450, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуванням вписуваних рядків)

46

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма N 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4000 - 4030, графи 3 - 8 відповідно

47

Рядок 4200, графа 5

Форма N 2-дс, рядок 2390, графа 3

48

Рядки 4000 - 4310, графа 9

Форма N 4-дс, рядки 4000 - 4310, алгебраїчна сума граф 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

49

Рядок 4300, графи 3 - 9

Форма N 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4290, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

50

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма N 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4090 і 4300, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

51

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма N 1-дс, рядки 1400 - 1450, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків)

Форма N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року N 977 (Форма N 977), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 грудня 2017 року за N 1539/31407 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року N 940 (Наказ N 940))

52

Рядки 010 - 180, графа 15

Форма N 5-дс, рядки 010 - 180, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

53

Рядки 010 - 180, графа 16

Форма N 5-дс, рядки 010 - 180, графа 4, плюс або мінус графа 6, мінус графа 8, плюс графа 10, мінус або плюс графа 11, плюс графа 12, плюс або мінус графа 14

54

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 3

55

Рядок 010, графи 15 і 16

Форма N 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 4

56

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки 1002 плюс 1012 графа 3 відповідно

57

Рядок 180, графи 15 і 16

Форма N 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки 1002 плюс 1012 графа 4 відповідно

58

Сума рядків 020 - 170, графи 3 і 15

Форма N 1-дс, рядок 1001, графи 3 і 4

59

Сума рядків 020 - 170, графи 4 і 16

Форма N 1-дс, рядок 1002, графи 3 і 4

60

Рядок 180, графи 3 - 16

Форма N 5-дс, алгебраїчна сума рядків 010 - 170, графи 3 - 16 відповідно

61

Рядки 200 - 260, графа 15

Форма N 5-дс, рядки 200 - 260, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

62

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядки 1021 1022 графа 3

63

Рядок 260, графи 15 і 16

Форма N 1-дс, рядки 1021 і 1022 графа 4

64

Рядок 260, графи 3 - 16

Форма N 5-дс, сума рядків 200 - 250, графа 3 - 16

65

Рядок 350, графа 3 -5

Форма N 5-дс, сума рядків 300 - 340, графа 3 - 5

66

Рядок 350, графа 3

Форма N 1-дс, рядок 1030, графа 3

67

Рядок 350, графа 5

Форма N 1-дс, рядок 1030, графа 4

68

Рядок 500, графи 3 - 8

Форма N 5-дс, сума рядків 360 - 490, графи 3 - 8

69

Рядок 500, графа 6

Форма N 1-дс, рядок 1050 плюс рядок 1060 графа 4

70

Рядок 580, графи 3 - 6

Форма N 5-дс, сума рядків 530 - 570, графи 3 - 6

71

Рядок 580, графа 5

Форма N 1-дс, рядок 1110, графа 4

72

Рядок 580, графа 6

Форма N 1-дс, рядок 1155, графа 4

73

Рядок 600, графа 3

Форма N 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 3

74

Рядок 610, графа 3

Форма N 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 3

75

Рядок 620, графа 3

Форма N 1-дс, рядок 1700, графа 3

76

Рядок 600, графа 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 4

77

Рядок 610, графа 4

Форма N 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 4

78

Рядок 620, графа 4

Форма N 1-дс, рядок 1700, графа 4

79

Рядок 650, графа 3

Форма N 1-дс, рядок 1100, графа 4

80

Рядок 660, графа 3

Форма N 1-дс, сума рядків 1120 - 1150, графа 4

81

Рядок 670, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядок 1160, графи 3 і 4

82

Рядок 670, графи 3 і 4

Форма N 5-дс, алгебраїчна сума рядків 671 - 676, графи 3 і 4

83

Рядок 680, графи 3 і 4

Форма N 1-дс, рядок 1165, графи 3 і 4

84

Рядок 680, графи 3 і 4

Форма N 5-дс, алгебраїчна сума рядків 681 - 682, графи 3 і 4

85

Рядок 760, графа 3

Форма N 5-дс, алгебраїчна сума рядків 770 - 850 і 860 - 910, графа 3

86

Рядок 920, графа 3

Форма N 5-дс, алгебраїчна сума рядків 930 і 940, графа 3

87

Рядок 1030, графа 3

Форма N 5-дс, рядок 970 плюс рядок 980 мінус рядок 990 мінус рядок 1000 мінус рядок 1010 мінус 1020 графа 3

88

Рядок 1030, графа 3

Форма N 5-дс, сума рядків 1031 - 1032, графа 3

89

Рядок 1140, графи 3 - 16

Форма N 5-дс, сума рядків 1141 - 1144, графа 3 - 16

90

Рядок 1140, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 12

Форма N 1-дс, рядок 1040, графа 3

91

Рядок 1140, графа 10 мінус графа 11 плюс графа 16

Форма N 1-дс, рядок 1040, графа 4

92

Рядки 1140 - 1144, графа 10

Форма N 5-дс, рядки 1140 - 1144 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6

93

Рядки 1140 - 1144, графа 11

Форма N 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 4 мінус графа 7 плюс графа 8 плюс або мінус графа 9

94

Рядки 1140 - 1144, графа 16

Форма N 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

95

Рядок 1150, графи 3 - 16

Форма N 5-дс сума рядків 1151 - 1153 графи 3 - 16 відповідно

96

Рядок 1150, графа 3 плюс графа 12

Форма N 1-дс рядок 1090 графа 3

97

Рядок 1150 графа 10 плюс графа 16

Форма N 1-дс рядок 1090 графа 4

98

Рядки 1150 - 1153, графа 10

Форма N 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 плюс або мінус графа 9

99

Рядки 1150 - 1153, графа 16

Форма N 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

100

Рядок 1190, графа 3 - 16

Форма N 5-дс, сума рядків 1140 і 1150, графа 3 - 16

101

Рядок 1200, графа 6

Форма N 5-дс, сума рядків 1210, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, графа 6

102

Рядки 1210 - 1219, графа 6

Форма N 5-дс, рядки 1210 - 1219, графа 4 помножити на графу 5

103

Рядок 1220, графа 6

Форма N 5-дс, сума рядків 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, графа 6

104

Рядки 1230 - 1239, графа 6

Форма N 5-дс, рядки 1230 - 1239, графа 4 помножити на графу 5

105

Рядок 1240, графа 6

Форма N 5-дс, сума рядків 1200 і 1220, графа 6

106

Рядок 1400, графи 3 - 6

Форма N 5-дс, сума рядків 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, графи 3 - 6

107

Рядки 1310 - 1390, графа 6

Форма N 5-дс, рядки 1310 - 1390, графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали