Додаткова копія: Про внесення змін до Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2018

м. Київ

N 1360/1299/762/186/536

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2018 р. за N 1141/32593

Про внесення змін до Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення

На виконання підпункту 2 пункту 48 плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року N 99-р (План N 99-р),

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 01 вересня 2017 року N 1396/1272/730/243/528 (Методика N 1396/1272/730/243/528), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2017 року за N 1191/31059, що додаються.

2. Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики України (Підлужна Н. В.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів

В. о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

Голова Державної служби
статистики України

І. Вернер

Президент Національної
академії наук України

Б. Патон

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України
17 вересня 2018 року N 1360/1299/762/186/536

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2018 р. за N 1141/32593

ЗМІНИ
до Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення (Методика N 1396/1272/730/243/528)

1. У пункті 6 розділу I:

1) абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

2) доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами восьмим, дев'ятим такого змісту:

"тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим.

2. У розділі III:

1) абзаци третій, четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

"інформація про надання населенню субсидій за формою державних статистичних спостережень N 1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій" (Наказ N 1-субсидії, 176), затвердженою наказом Державної служби статистики України від 19 липня 2017 року N 176 (Наказ N 176);

інформація щодо заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг за формою державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" (Наказ N 1-заборгованість (ЖКГ), 181), затвердженою наказом Державної служби статистики України від 20 липня 2017 року N 181;" (Наказ N 181);

2) у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) Мінфіну:

дані за звітний період щодо планових і фактично перерахованих коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

дані за звітний період щодо виконання місцевих бюджетів за видатками на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;";

підпункт 2 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"дані за звітний період щодо тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

дані за звітний період щодо щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.

3. У розділі IV:

1) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 9 вважати відповідно пунктами 2 - 8;

2) доповнити розділ після пункту 6 новими пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Показники для моніторингу тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники (дані Мінсоцполітики):

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги - кількість отримувачів допомоги, осіб;

для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн;

середній розмір щомісячних виплат, грн.

8. Показники для моніторингу щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею:

для поточного та періодичного моніторингу використовуються такі показники (дані Мінсоцполітики):

для моніторингу змін у чисельності отримувачів допомоги - кількість отримувачів допомоги, осіб;

для моніторингу змін обсягу та розміру виплат:

загальний обсяг виплат за рік, тис. грн;

середній розмір щомісячних виплат, грн.".

У зв'язку з цим пункти 7, 8 вважати відповідно пунктами 9, 10;

3) у пункті 10 абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:

"планові та фактично перераховані кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за кожний рік звітного періоду, тис. грн (дані Мінфіну);

виконання місцевих бюджетів за видатками на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за кожний рік звітного періоду, тис. грн (дані Мінфіну).".

4. У додатку до Методики рядок 14 таблиці "Перелік даних інформаційної бази обстеження умов життя домогосподарств, необхідних для розрахунку показників моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення" виключити.

У зв'язку з цим рядки 15 - 21 вважати відповідно рядками 14 - 20.

 

Керівник експертної групи
з питань рівня життя та
соціальних стандартів Директорату
стратегічного планування, координації
політики та євроінтеграції Мінсоцполітики

Н. Підлужна

Директор Департаменту
розвитку підприємництва та
регуляторної політики Мінекономрозвитку

Д. Гутенко

Директор Департаменту
видатків бюджету
соціальної сфери Мінфіну

С. Діденко

Директор Департаменту обстежень
домогосподарств Держстату

І. Осипова

Завідувач сектору досліджень
рівня життя населення відділу
моделювання соціально-економічних
процесів та структур Інституту
демографії та соціальних досліджень
імені М. В. Птухи НАН України

Л. Черенько
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали