Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 334/334

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 13 вересня 2018 року N 1390/5454

Про внесення змін до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 334/334

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 67, частини другої статті 85 та статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності в столиці Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 334/334 (Програма N 334/334), згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
13.09.2018 N 1390/5454

Зміни
до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 334/334 (Програма N 334/334)

1. Позицію 6 розділу I "ПАСПОРТ ПРОГРАМИ" викласти у такій редакції:

"6.

Учасники (співвиконавці) Програми:

Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент патрульної поліції Національної поліції України, Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, прокуратура міста Києва, Головне управління Державної міграційної служби України у місті Києві, Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), департаменти, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський міський центр зайнятості, комунальне підприємство "Київміськсвітло", комунальне підприємство "Київський метрополітен", комунальне підприємство "Київреклама", районні в місті Києві державні адміністрації, громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону, зареєстровані в м. Києва".

2. Позицію 9 розділу I "ПАСПОРТ ПРОГРАМИ" викласти у такій редакції:

"

9.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

Орієнтовні обсяги фінансування Програми складають:

Всього,
тис. грн

у тому числі, за роками

2016 рік

2017 рік

2018 рік

 

всього, у тому числі:

362621,33

149051,11

120882,38

92687,84

9.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

9.2

коштів бюджету м. Києва

362621,33

149051,11

120882,38

92687,84

9.3

коштів інших джерел

-

-

-

-

"

3. Розділ III "ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ" доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"- вдосконалення на місцевому рівні механізму участі громадян в охороні громадського порядку відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного порядку".

4. У розділі IV "ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ":

4.1. Після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"У Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (Рішення N 824/7060) (у редакції від 06 липня 2017 року N 724/2886 (Рішення N 724/2886)), в якості одного з чинників підвищення ефективності функціонування систем безпеки передбачено створення муніципальної поліції в місті Києві. Такий напрямок діяльності міської влади побудований відповідно до Реформи децентралізації влади в Україні, а також Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 (Указ N 5/2015), зокрема, в частині реформи правоохоронної системи, впровадження дієвих механізмів громадського контролю за органами правопорядку, а також підвищення ролі органів місцевого самоврядування в заходах із забезпечення прав і свобод громадян.".

У зв'язку з цим абзаци 4 - 8 вважати абзацами 5 - 9.

4.2. Таблицю "Ресурсне забезпечення Програми:" викласти у такій редакції:

"

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

149051,11

120882,38

92687,84

362621,33

Бюджет м. Києва

149051,11

120882,38

92687,84

362621,33

Кошти інших джерел

-

-

-

-

"

4.3. Абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"4.3. Абзац дев'ятий Розділу IV "ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ" Додатка викласти у такій редакції:

"Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України, за винятком фінансування громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, зареєстрованих у м. Києві, не менше половини членів яких пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України та допущені ГУ НП України у м. Києві до виконання спільних завдань з охорони громадського порядку та державного кордону, що фінансується відповідно до пункту 11 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України.".

5. Розділ V "СКОРОЧЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В РОЗДІЛІ VI "НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ КИЄВІ "БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ" доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. ГФ "Муніципальна Варта" - Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта".".

6. У розділі VI "НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ КИЄВІ "БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ":

6.1. У графі 9 позиції 7.1 розділу 7 слова "Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення, встановлення осіб, які їх вчинили, оперативне усунення заторових та аварійних ситуацій" замінити словами "Забезпечення оперативного реагування на заяви та повідомлення громадян про злочин".

6.2. У графі 5 позицій 7.2, 7.4 розділу 7, 8.4 розділу 8 цифри "28959,57", "15854,0", "40372,26" замінити цифрами "2895,957", "8919,0", "37472,26".

6.3. Доповнити розділ 8 новою позицією 8.10 такого змісту:

"

8.10

Для забезпечення діяльності громадських формувань передбачити кошти на:
- оплату праці та утримання;
- придбання форменого одягу;
- придбання спеціальних засобів;
- закупівлі паливно-мастильних матеріалів;
- придбання оргтехніки та канцелярського приладдя

2018 рік

Апарат, громадські формування

10315,5
Бюджет міста Києва

 

 

10315,5

Надання допомоги працівникам поліції в забезпеченні правопорядку в місті і зниження злочинності

"

6.4. У графі 5 після позиції 8.10 розділу 8 цифри "371263,07" замінити цифрами "366363,07".

6.5. У графі 7 після позиції 8.10 розділу 8 цифри "123782,38" замінити цифрами "120882,38".

6.6. У графі 8 після позиції 8.10 розділу 8 цифри "98429,58" замінити цифрами "96429,58".

6.7. Таблицю "Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до визначення пріоритетів, які поділяються на 3 категорії:" викласти у такій редакції:

"

Категорія пріоритетності

Захід, що підлягає фінансуванню

1

п. 7.4, 8.4, 8.5, 8.7 - ГУ НП
п. 8.2, 8,5, 8.8 - ГУ СБУ
п. 8.5, 8.6 - ДПП
п. 8.9 - РСЦ
п. 8.10 - Громадські формування

2

п. 3.1, 3.3, 7.2, 7.6, 7.9, 7.10, 7.13, 7.14, 8.3 - ГУ НП

3

п. 4.5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 8.1- ГУ НП

"

7. У розділі VII "ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ":

7.1. Доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"- активізація діяльності громадських формувань за місцем проживання громадян, підвищення їх ролі в забезпеченні правопорядку в столиці.".

7.2. Підрозділ "Соціальний ефект реалізації Програми" доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"- залучати громадян до активної участі в охороні громадського порядку в місті Києві.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим-тринадцятим.

7.3. Таблицю "Результативні показники Програми:" викласти у такій редакції:

"

Назва показника

Роки

 

Од. вим.

2016 рік

2017 рік

2018 рік

- Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми)

Тис. грн

149051,11

120882,38

92687,84

Показники продукту:
- кількість кримінальних правопорушень

Од.

50000

48000

46000

у т. ч.:

Тяжких та особливо тяжких

Од.

19000

18000

17000

у громадських місцях

Од.

20000

19000

18000

в умовах вулиці

Од.

11000

10000

9000

- кількість розкритих злочинів

Од.

15000

16000

17000

у т. ч.:

розбійних нападів

Од.

350

400

450

грабежів

Од.

850

950

1050

незаконних заволодінь транспортними засобами

Од.

300

350

400

крадіжок з автомобілів

Од.

1000

1200

1400

- кількість наданих РСЦ адміністративних послуг

Тис.

 

 

605

Показники ефективності:
- рівень злочинності на 10 тис. населення

Од.

145

143

140

- надходження до бюджету міста за надані послуги РСЦ

Млн грн

 

 

>56

- кількість членів громадських формувань, які пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України та допущені ГУ НП України у м. Києві до виконання спільних завдань з охорони громадського порядку та державного кордону

Осіб

 

 

500

- кількість спільних заходів, проведених громадськими формуваннями спільно з поліцейськими

Од.

 

 

500

- кількість правопорушень, припинених членами громадських формувань спільно з поліцейськими

Од.

 

 

900

Показники якості:
- динаміка питомої ваги кримінальних правопорушень, розкритих у поточному році

 

1,00

1,08

1,17

"

8. Доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8. Розділ VIII "КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ" після абзацу четвертого доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"Підтвердження проходження належної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції членами громадських формувань та їх допуск до здійснення спільних заходів надається до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від Головного управління Національної поліції у м. Києві.

У разі порушення громадськими формуваннями, що належать до учасників (співвиконавців) Програми, вимог законодавства щодо їх діяльності, керуючись абзацом 2 статті 8 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) забезпечує невідкладне звернення до суду з позовом про заборону діяльності такого громадського формування, а також невідкладно припиняє фінансування такого громадського формування".

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали