ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 18.07.2018 р. N 3465-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 червня 2016 року N 776-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про охорону культурної спадщини", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою збереження історичного середовища центральної частини міста Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 червня 2016 року N 776-VII (Програма N 776-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки" у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки" у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3465-VII

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

4.

Виконавці Програми

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради

5.

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі:

448425,3 тис. грн.

6.1.

Кошти бюджету м. Одеси

448425,3 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3465-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього, у т. ч.:

27020,0

216082,3

205323,0

448425,3

Бюджет міста Одеси, усього,

27020,0

216082,3

205323,0

448425,3

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

 

управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

2620,0

10532,3

3340,0

16492,3

управління капітального будівництва Одеської міської ради

24400,0

205550,0

201983,0

431933,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3465-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1. Здійснення заходів із номінування історичного надбання м. Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

1.1

Виготовлення номінаційного досьє

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

500,0

200,0

200,0

100,0

Номінування культурної спадщини міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

1.2

Проведення міжнародних конференцій щодо включення історичного надбання м. Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

600,0

200,0

200,0

200,0

Внесення культурної спадщини міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

1.3

Проведення наукових семінарів з питань збереження історичного центру міста та включення Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

300,0

100,0

100,0

100,0

Внесення культурної спадщини міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

1.4

Інвентаризація облікової документації будівель-пам'яток у центральному історичному ареалі м. Одеси на наявність паспортів пофарбування фасадів

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

90,0

30,0

30,0

30,0

Підготовка історичної забудови, міського середовища та будівель, розташованих у ядрі історичного центру м. Одеси, для номінування до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

1.5

Організація експозиційної діяльності у будівлі "Сторожова вежа" (Суворовська алея, ЦПКтаВ ім. Т. Г. Шевченка)

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

90,0

30,0

30,0

30,0

Збільшення туристичного потенціалу м. Одеси, відродження історичного об'єкта

Всього за напрямом діяльності

бюджет м. Одеси

1580,0

560,0

560,0

460,0

 

2. Утримання та управління об'єктами, що номінуються до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

2.1

Розробка плану утримання та управління об'єктами, що номінуються до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

600,0

200,0

200,0

200,0

Забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних робіт і пам'ятко-охоронних заходів на сучасному світовому рівні

2.2

Виготовлення технічних висновків щодо стану об'єктів культурної спадщини, які увійшли до предмету номінації, зазначеного у номінаційному досьє

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

600,0

200,0

200,0

200,0

Забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних робіт і пам'ятко-охоронних заходів на сучасному світовому рівні

2.3

Поповнення та моніторинг автоматизованої бази даних об'єктів культурної спадщини

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

300,0

100,0

100,0

100,0

Систематизація та впорядкування інформації про об'єкти нерухомості - пам'ятки історичної та культурної спадщини, які розташовані в історичних ареалах міста Одеси

2.4

Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

300,0

100,0

100,0

100,0

Внесення об'єкта до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

2.5

Виготовлення облікової документації та оцінка об'єктів монументального мистецтва-пам'яток, визначення їх балансової вартості

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

400,0

200,0

100,0

100,0

Збереження пам'яток монументального мистецтва та прийняття на баланс

2.6

Виготовлення та встановлення охоронних дощок, знаків і позначок на об'єктах культурної спадщини

2016 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

100,0

60,0

30,0

10,0

Інформування про об'єкти культурної спадщини, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

2.7

Виготовлення паспортів оздоблення та пофарбування фасадів будівель, у т. ч. пам'яток, у центральному історичному ареалі м. Одеси

2017 - 2018 роки

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

400,0

0,0

200,0

200,0

Забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних робіт

2.8

Коригування "Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони, визначення меж історичних ареалів", затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 20 червня 2008 року N 728/0/16-08

2018 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

1450,0

0,0

0,0

1450,0

Впорядкування та уточнення інформації про об'єкти - пам'ятки історичної та культурної спадщини, які розташовані на території міста Одеси

Всього за напрямом діяльності

бюджет м. Одеси

4150,0

860,0

930,0

2360,0

 

3. Реставраційні (відновлювальні) роботи, поточний ремонт на об'єктах культурної спадщини - монументального мистецтва, національного та місцевого значення у м. Одесі

3.1

Реставрація пам'ятника генерал-губернатору Новоросійського краю і Бессарабії князю М. С. Воронцову (Соборна площа)

2016 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

300,0

300,0

0,0

0,0

Збереження історичного центру міста, пам'ятки національного значення

3.2

Поточний ремонт пам'ятника Е. Андрієвському - лікарю (територія санаторію "Куяльник")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

56,0

0,0

56,0

0,0

Збереження історичного середовища міста, пам'ятки місцевого значення

3.3

Поточний ремонт пам'ятника - Братська могила 45-ти підпільників, страчених у березні-квітні 1944 року (вул. Академіка Воробйова, 26)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

115,0

0,0

115,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення, пам'яті про історичні події Другої світової війни

3.4

Поточний ремонт пам'ятного знака - визначного місця, де у 1941 році німецькі загарбники розстрілювали радянських воїнів та мирних громадян (вул. Маршала Малиновського, 71/1)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

22,0

0,0

22,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення, пам'яті про історичні події Другої світової війни

3.5

Поточний ремонт пам'ятника студентам, викладачам та співробітникам, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни (вул. Дворянська, 2, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

57,0

0,0

57,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення, пам'яті про історичні події Другої світової війни

3.6

Поточний ремонт пам'ятника М. І. Пирогову - хірургу - патологоанатому (вул. Пироговська, 2, шпиталь)

2018 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

40,0

0,0

0,0

40,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.7

Поточний ремонт пам'ятника В. П. Глушку - академіку, вченому в галузі космонавтики (просп. Академіка Глушка)

2018 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

80,0

0,0

0,0

80,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.8

Поточний ремонт меморіальної дошки маршалу Г. К. Жукову з відновленням окремих елементів (вул. Дворянська, 23)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

5,0

0,0

5,0

0,0

Збереження меморіальної дошки на будівлі -пам'ятці історії місцевого значення

3.9

Поточний ремонт гармати з фрегату "Тигр" (пл. Думська, 1)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

47,0

0,0

47,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.10

Поточний ремонт скульптурної групи "Ерот і Психея" (вул. Ланжеронівська -вул. Катерининська -пров. Чайковського, сквер Пале-Рояль)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

26,0

0,0

26,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.11

Поточний ремонт пам'ятника на братській могилі жертв громадянської війни (Куликове поле)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

46,0

0,0

46,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.12

Поточний ремонт пам'ятника маршалу Р. Я. Малиновському (вул. Преображенська ріг пров. Некрасова)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

39,0

0,0

39,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.13

Поточний ремонт пам'ятника Г. Вакуленчуку (пл. Митна)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

17,0

0,0

17,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.14

Поточний ремонт пам'ятника О. Попову (вул. Ковальська, 1/3 ріг пров. Лютеранського і пров. Топольського)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

18,0

0,0

18,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.15

Поточний ремонт огорожі Сергієвського артилерійського училища (Фонтанська дорога, 4 - вул. Артилерійська, 2/1- 2/3)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.16

Поточний ремонт пам'ятника І. Д. Черняховському (вул. Тіниста, 1, школа N 56)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

14,0

0,0

14,0

0,0

Збереження пам'ятки місцевого значення

3.17

Ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах культурної спадщини, які постраждали в результаті природних факторів, у т. ч. вандалізму

2018 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

0,0

200,0

Збереження пам'яток монументального мистецтва місцевого значення

Всього за напрямом діяльності

бюджет м. Одеси

1282,0

300,0

662,0

320,0

 

4. Ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт на об'єктах, пам'ятках, розташованих в історичній частині м. Одеси

4.1

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці "Будівля Старої біржі" (пл. Думська, 1)

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

25000,0

5000,0

5000,0

15000,0

Збереження історичного центру міста, пам'ятки національного значення

4.2

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці "Ансамбль Воронцовського палацу: палац, бельведер (колонада), стайня" (пров. Воронцовський, 2)

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

59500,0

1000,0

22500,0

36000,0

Збереження історичного центру міста, пам'ятки національного значення

4.3

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці "Приморські (Гігантські, Бульварні, Потьомкінські) сходи" (Приморський бульвар)

2016 - 2017 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

23150,0

14900,0

8250,0

0,0

Збереження історичного центру міста, пам'ятки національного значення

4.4

Ремонтно-консерваційні першочергові та ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам'ятці (вул. Садова, 21, "Будинок Русова")

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

121090,0

1500,0

61000,0

58590,0

Збереження історичного центру міста, відродження знакової пам'ятки місцевого значення

4.5

Ремонтно-реставраційні першочергові протиаварійні роботи на будівлі-пам'ятці (вул. Дерибасівська, 4)

2016 - 2018 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

42000,0

2000,0

20000,0

20000,0

Збереження історичного центру міста, пам'ятки місцевого значення

4.6

Проектування, капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси (у т. ч.: вул. Пушкінська, 6 ріг вул. Дерибасівської, вул. Дерибасівська, 12 ріг вул. Рішельєвської, вул. Дерибасівська, 10 ріг вул. Рішельєвської, 3, вул. Софіївська, 13 ріг вул. Торгової, вул. Катерининська, 9, вул. Пушкінська, 1 ріг вул. Ланжеронівської, 5, вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської, вул. Пушкінська, 4 ріг вул. Дерибасівської, 8, вул. Пушкінська, 5 ріг вул. Дерибасівської, 5, вул. Гоголя, 5, вул. Гоголя, 7, вул. Гоголя, 9, вул. Катерининська, 4, вул. Катерининська, 5, вул. Катерининська, 6, вул. Катерининська, 7, вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18, вул. Рішельєвська, 12, вул. Троїцька, 33 ріг вул. Рішельєвської, 31, вул. Рішельєвська, 35/37, вул. Рішельєвська, 39, вул. Рішельєвська, 40, вул. Рішельєвська, 42 ріг вул. Успенської, вул. Рішельєвська, 45, вул. Рішельєвська, 55, вул. Рішельєвська, 56, вул. Рішельєвська, 58, вул. Рішельєвська, 66, вул. Рішельєвська, 67, вул. Рішельєвська, 78, вул. Рішельєвська, 7, вул. Рішельєвська, 10, вул. Рішельєвська, 32, вул. Рішельєвська, 33, вул. Рішельєвська, 43, вул. Рішельєвська, 48)

2017 - 2018 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

153000,0

0,0

87800,0

65200,0

Збереження історичної забудови, пам'яток місцевого значення

4.7

Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам'ятці (Приморський бульвар, 8 ріг Катерининської площі, 1)

2017 - 2018 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

8193,0

0,0

1000,0

7193,0

Збереження історичного центру міста, пам'ятки національного значення

Всього за напрямом діяльності

бюджет м. Одеси

431933,0

24400,0

205550,0

201983,0

 

5. Поточний ремонт елементів історичного декору

5.1

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (Приморський бульвар, 1)

2016 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

200,0

0,0

0,0

Збереження і відновлення історичного декору будівлі-пам'ятки

5.2

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (вул. Дворянська, 33)

2016 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

200,0

0,0

0,0

Збереження і відновлення історичного декору будівлі-пам'ятки

5.3

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (вул. Ніжинська, 46)

2016 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

200,0

0,0

0,0

Збереження і відновлення історичного декору будівлі-пам'ятки

5.4

Поточний ремонт альтанки куточка "Стара Одеса" (вул. Гоголя, біля Тещиного мосту)

2016 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

100,0

100,0

0,0

0,0

Збереження і відновлення історичних елементів та декору споруд в історичній частині міста

5.5

Поточний ремонт мостику куточка "Стара Одеса" (вул. Гоголя, біля Тещиного мосту)

2016 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

100,0

100,0

0,0

0,0

Збереження і відновлення історичних елементів та декору споруд в історичній частині міста

5.6

Поточний ремонт балюстради куточка "Стара Одеса" (вул. Гоголя, біля Тещиного мосту)

2016 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

100,0

100,0

0,0

0,0

Збереження і відновлення історичних елементів та декору споруд в історичній частині міста

5.7

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (пров. Воронцовський, 1)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

198,3

0,0

198,3

0,0

Збереження і відновлення фасаду, елементів декору будівлі-пам'ятки

5.8

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (тильна будівля "службових корпусів у складі ансамблю Воронцовського палацу" (літ. "Ж") (пров. Воронцовський, 2 - східний схил Воєнної балки)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення фасаду, елементів декору будівлі-пам'ятки

5.9

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (правоворотня будівля "службових корпусів у складі ансамблю Воронцовського палацу" (літ. "Д") (пров. Воронцовський, 2 - східний схил Воєнної балки)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення фасаду, елементів декору будівлі-пам'ятки

5.10

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (лівоворотня будівля "службових корпусів у складі ансамблю Воронцовського палацу" (літ. "Е") (пров. Воронцовський, 2 - східний схил Воєнної балки)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення фасаду, елементів декору будівлі-пам'ятки

5.11

Поточний ремонт історичної споруди трансформаторної підстанції (літ. "В1") (пров. Воронцовський, 2)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення цінної фонової забудови в історичній частині міста

5.12

Поточний ремонт вхідної арки (пров. Воронцовський, 2)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

189,8

0,0

189,8

0,0

Збереження і відновлення споруд в історичній частині міста

5.13

Поточний ремонт противоротньої арки з відновленням брам (пров. Воронцовський, 2 - східний схил Воєнної балки)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення елементів та декору споруд в історичній частині міста

5.14

Поточний ремонт сходів від "службових корпусів у складі ансамблю Воронцовського палацу" до Військового узвозу (пров. Воронцовський, 2 - східний схил Воєнної балки)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення споруд в історичній частині міста

5.15

Поточний ремонт підпірних стін, питного фонтанчика (пров. Воронцовський, 2 - східний схил Воєнної балки)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення споруд, їх елементів в історичній частині міста

5.16

Поточний ремонт вхідної арки та фасаду будівлі-пам'ятки (пров. Воронцовський, 3)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

197,1

0,0

197,1

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови- пам'ятки

5.17

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (пров. Воронцовський, 5)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

199,9

0,0

199,9

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови- пам'ятки

5.18

Поточний ремонт фасаду будівлі (пров. Воронцовський, 6)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.19

Поточний ремонт фасаду будівлі (пров. Воронцовський, 6-а)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища

5.20

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (пров. Воронцовський, 7)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

199,4

0,0

199,4

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови-пам'ятки

5.21

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (пров. Воронцовський, 8)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

196,4

0,0

196,4

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови- пам'ятки

5.22

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (пров. Воронцовський, 9)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

199,4

0,0

199,4

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.23

Поточний ремонт фасаду будівлі-пам'ятки (пров. Воронцовський, 11)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.24

Поточний ремонт підземного ходу - пам'ятки Воронцовського палацу (пров. Воронцовський, 2 - східний схил Воєнної балки)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного надбання міста

5.25

Поточний ремонт чільного фасаду будівлі-пам'ятки (вул. Преображенська, 46) (літ. "А")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.26

Поточний ремонт фасаду правоворотнього флігеля будівлі-пам'ятки (вул. Жуковського, 42 - вул. Преображенська, 46) (внутрішньодворова будівля, флігель літ. "А")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.27

Поточний ремонт чільного фасаду будівлі-пам'ятки (вул. Жуковського, 42) (літ. "А")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.28

Поточний ремонт (частковий) фасаду будівлі-пам'ятки (вул. Преображенська, 13 ріг вул. Єлісаветинської, 18)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.29

Поточний ремонт частини фасаду будівлі-пам'ятки (вул. Преображенська, 11)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.30

Поточний ремонт фасаду лівоворотнього флігеля будівлі (вул. Жуковського, 40)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.31

Поточний ремонт бокового фасаду противоротньої внутрішньодворової будівлі (вул. Жуковського, 47) (чотириповерхова будівля)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.32

Поточний ремонт чільного фасаду будівлі (вул. Преображенська, 48)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.33

Поточний ремонт фасаду лівоворотнього флігеля будівлі (вул. Жуковського, 47 - вул. Преображенська, 48) (двоповерхова будівля)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.34

Поточний ремонт чільного фасаду будівлі (вул. Преображенська, 50)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.35

Поточний ремонт чільного фасаду будівлі (вул. Преображенська, 52)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.36

Поточний ремонт кутового еркеру будівлі-пам'ятки (вул. Преображенська, 17)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.37

Поточний ремонт чільного фасаду чотириповерхової будівлі (вул. Ніжинська, 72) (літ. "А")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.38

Поточний ремонт фасаду одноповерхового флігеля будівлі (вул. Ніжинська, 72) (літ. "А3")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.39

Поточний ремонт фасаду лівоворотнього флігеля будівлі (вул. Ніжинська, 72) (літ. "А2")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.40

Поточний ремонт фасаду правоворотнього флігеля будівлі (вул. Ніжинська, 72) (літ. "В")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.41

Поточний ремонт фасаду внутрішньодворового противоротнього флігеля будівлі (вул. Ніжинська, 72) (літ. "А1")

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичного середовища в комплексній охоронній зоні

5.42

Поточний ремонт фасаду двоповерхової будівлі-пам'ятки (вул. Софіївська, 34)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.43

Поточний ремонт фасаду лівоворотнього флігеля будівлі-пам'ятки (вул. Тираспольська, 1)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.44

Поточний ремонт фронтону будівлі-пам'ятки (вул. Катерининська, 8/10)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

200,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.45

Поточний ремонт північного фасаду будівлі-пам'ятки (пл. Соборна, 1)

2017 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

800,0

0,0

800,0

0,0

Збереження і відновлення історичної забудови - пам'ятки

5.46

Поточний ремонт будівлі "Сторожова вежа" (Суворовська алея, ЦПКтаВ ім. Т. Г. Шевченка)

2018 рік

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

0,0

0,0

200,0

Збереження і відновлення історичної забудови

Всього за напрямом діяльності

бюджет м. Одеси

9480,3

900,0

8380,3

200,0

 

Всього за Програмою

бюджет м. Одеси

448425,3

27020,0

216082,3

205323,0

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали