Додаткова копія: Про внесення змін до Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року N 1610-VII

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 12.12.2018 р. N 4000-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року N 1610-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою виконання заходів, спрямованих на охорону і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси, Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року N 1610-VII (Програма N 1610-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки" у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки" у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4000-VII

1. Паспорт
Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки (далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

4.

Виконавці Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради,
департамент економічного розвитку Одеської міської ради,
департамент міського господарства Одеської міської ради,
управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради,
управління капітального будівництва Одеської міської ради,
комунальне підприємство "Центр екологічних проблем та ініціатив",
комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси",
комунальне підприємство "Узбережжя Одеси",
комунальне підприємство "Сервісний центр"

5.

Термін реалізації Програми

2017 - 2021 роки

 5.1.

Етапи виконання Програми

I етап: 2017 - 2019 роки
II етап: 2020 - 2021 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

39816,7 тис. грн.

у тому числі:

 

6.1.

кошти бюджету м. Одеси

39816,7 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4000-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

I

II

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього, у т. ч.:

14701,5

6520,0

8009,6

5817,8

4767,8

39816,7

бюджет м. Одеси, з них:

14701,5

6520,0

8009,6

5817,8

4767,8

39816,7

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси,

4803,0

4660,0

5090,0

1040,0

940,0

16533,0

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

 

департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

5001,5

4270,0

4140,0

2740,0

2540,0

18691,5

департамент економічного розвитку Одеської міської ради

8900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8900,0

департамент міського господарства Одеської міської ради

0,0

0,0

2419,6

3077,8

2227,8

7725,2

управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

0,0

2250,0

1450,0

0,0

0,0

3700,0

управління капітального будівництва Одеської міської ради

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4000-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017 - 2021 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу (рік)

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

I етап

II етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1. Моніторинг за станом атмосферного повітря

1.1.

Моніторинг за станом атмосферного повітря (придбання обладнання та його повірка, придбання витратних матеріалів для функціонування пересувної екологічної лабораторії

2017 - 2019, 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

2350,0

400,0

1150,0

400,0

0,0

400,0

Отримання достовірних даних про стан атмосферного повітря

бюджет м. Одеси, з них:

2350,0

400,0

1150,0

400,0

0,0

400,0

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

1200,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

1.2.

Техніко-економічне обґрунтування розробки заходів, спрямованих на зниження викидів забруднюючих речовин, пов'язаних з організацією руху вулично-дорожньої мережі

2017

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси")

Усього, у т. ч.:

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

бюджет м. Одеси, з них:

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Утримання муніципальної екологічної лабораторії з дослідження та моніторингу забруднення атмосферного повітря комунального підприємства "Центр екологічних проблем та ініціатив"

2018 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (комунальне підприємство "Центр екологічних проблем та ініціатив")

Усього, у т. ч.:

1850,0

0,0

350,0

500,0

500,0

500,0

Проведення досліджень та моніторинг забруднення атмосферного повітря

бюджет м. Одеси

1850,0

0,0

350,0

500,0

500,0

500,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.:

5100,0

1300,0

1500,0

900,0

500,0

900,0

 

бюджет м. Одеси, з них:

5100,0

1300,0

1500,0

900,0

500,0

900,0

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

2100,0

1300,0

0,0

400,0

0,0

400,0

2. Охорона водних ресурсів

2.1.

Розробка проекту будівництва системи водовідведення зливових стоків Чорноморської балки в м. Одесі (стадія "Проект")

2017

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

405,8

405,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкрите водоймище

бюджет м. Одеси

405,8

405,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Розробка проекту будівництва системи водовідведення зливових стоків Чорноморської балки в м. Одесі (стадія "Робоча документація")

2018

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

650,0

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкрите водоймище

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

650,0

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Розробка проекту будівництва системи водовідведення Крижанівської балки в м. Одесі (2-й етап)

2020 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

2300,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

1100,0

Припинення скидання неочищених зливових стоків житлового масиву ім. Котовського через Крижанівську балку у Чорне море та відведення їх на очисні споруди СБО "Північна"

бюджет м. Одеси

2300,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

1100,0

2.4.

Розробка проекту будівництва системи водовідведення узбережжя від Аркадії до 16-ї ст. Великого Фонтану (2-а черга)

2017

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

1100,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкрите водоймище

бюджет м. Одеси

1100,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Розробка проекту будівництва системи водозниження території Малиновського району м. Одеси

2018

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

1450,0

0,0

1450,0

0,0

0,0

0,0

Запобігання підтопленню міста

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

1450,0

0,0

1450,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Розробка проекту будівництва системи водозниження території Суворовського району м. Одеси

2019

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

1450,0

0,0

0,0

1450,0

0,0

0,0

Запобігання підтопленню міста

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

1450,0

0,0

0,0

1450,0

0,0

0,0

2.7.

Техніко-економічне обґрунтування розробки проекту будівництва системи використання дренажних вод для виробничо-господарських цілей міста Одеси

2017

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отримання основних вихідних даних, необхідних для розробки проекту

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Розробка проекту будівництва системи використання дренажних вод для виробничо-господарських цілей міста Одеси

2018

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

1100,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

Раціональне використання природних ресурсів

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

1100,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

 2.9.

Будівництво системи водовідведення від вулиць Радіальної, Деревообробної в м. Одесі

2017

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Поліпшення технічного, екологічного та санітарного стану міста

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 2.10.

Інвестування в об'єкти інфраструктури шляхом розробки проекту реконструкції берегозахисних споруд узбережжя м. Одеси із залученням міжнародних експертів та організацій із застосуванням процедури публічних закупівель

2017

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси")

Усього, у т. ч.:

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Поліпшення технічного стану берегозахисного комплексу м. Одеси

бюджет м. Одеси

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 2.11.

Придбання насосного обладнання для заміни на комунальних каналізаційних системах пляжу "Аркадія" та пляжу "Отрада" міста Одеси

2018

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

360,0

0,0

360,0

0,0

0,0

0,0

Недопущення забруднення території пляжу

бюджет м. Одеси

360,0

0,0

360,0

0,0

0,0

0,0

 2.12.

Коригування проекту будівництва (рекультивації) території Лузанівських ставків

2018

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

270,0

0,0

270,0

0,0

0,0

0,0

Розширення зон рекреаційного призначення. Визначення основних рішень, які забезпечуватимуть найбільш ефективне використання порушених земельних ділянок

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

270,0

0,0

270,0

0,0

0,0

0,0

2.13.

Розробка проекту реконструкції існуючої КНС N 22 із збільшенням потужності, будівництво приймального басейну

2019

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкрите водоймище

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2.14.

Розробка проекту з перекладки (реконструкції) напірних колекторів від КНС N 22 до СБО "Південна"

2020

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкрите водоймище

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

2.15

Проведення проектно-вишукувальних робіт по об'єкту "Будівництво системи водозниження на території Одеської загальноосвітньої школи N 8 I - III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Бреуса, 59"

2018

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

800,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

Запобігання підтопленню міста

 

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

800,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

2.16.

Коригування проекту будівництва системи водовідведення зливових стоків Чорноморської балки в м. Одесі (стадія "Проект") та розробка "Робочої документації"

2019

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

1100,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкрите водоймище

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

1100,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.:

21685,8

11205,8

4630,0

3050,0

1700,0

1100,0

 

бюджет м. Одеси, з них:

21685,8

11205,8

4630,0

3050,0

1700,0

1100,0

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

9520,0

1700,0

4270,0

3050,0

500,0

0,0

3. Поводження з відходами

3.1.

Техніко-економічне обґрунтування розробки проекту будівництва комплексу з утилізації особливо небезпечних відходів, будівництва комплексу для сортування твердих побутових відходів на звалищі ТПВ-2

2017

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

392,7

392,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Отримання основних вихідних даних необхідних для розробки проекту

бюджет м. Одеси

392,7

392,7

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Розробка проекту ліквідації несанкціонованого звалища та рекультивація земель на полях фільтрації

2017

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ліквідація несанкціонованого звалища. Поліпшення стану навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного стану міста.

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Придбання, встановлення та обслуговування у бюджетних установах м. Одеси обладнання зі збору рослинних і кулінарних жирів

2019 - 2021

Департамент міського господарства Одеської міської ради (КП "Сервісний центр")

Усього, у т. ч.:

7725,2

0,0

0,0

2419,6

3077,8

2227,8

Поліпшення якості стічних вод, які скидаються у систему каналізації м. Одеси

бюджет м. Одеси

7725,2

0,0

0,0

2419,6

3077,8

2227,8

3.4.

Коригування проекту ліквідації несанкціонованого звалища та рекультивація земель на полях фільтрації

2019

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

950,0

0,0

0,0

950,0

0,0

0,0

Ліквідація несанкціонованого звалища. Зменшення антропогенного навантаження

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

950,0

0,0

0,0

950,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.:

10067,9

1392,7

0,0

3369,6

3077,8

2227,8

 

бюджет м. Одеси, з них:

10067,9

1392,7

0,0

3369,6

3077,8

2227,8

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

1950,0

1000,0

0,0

950,0

0,0

0,0

4. Екологічна освіта та виховання

4.1.

Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (конкурс інноваційних екологічних проектів)

2017 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

410,0

90,0

50,0

90,0

90,0

90,0

Пропаганда екологічних знань, розвиток екологічного мислення, свідомості і навичок, формування екологічної культури

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

410,0

90,0

50,0

90,0

90,0

90,0

4.2.

Заходи з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів

2017, 2019 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

360,0

90,0

0,0

90,0

90,0

90,0

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

360,0

90,0

0,0

90,0

90,0

90,0

4.3.

Випуск поліграфічної продукції екологічної тематики (посібники, щоденники тощо)

2017 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

300,0

90,0

40,0

90,0

40,0

40,0

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

300,0

90,0

40,0

90,0

40,0

40,0

4.4.

Випуск телевізійних передач з екологічного виховання населення

2017 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

310,0

90,0

30,0

90,0

50,0

50,0

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

310,0

90,0

30,0

90,0

50,0

50,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.:

1380,0

360,0

120,0

360,0

270,0

270,0

 

бюджет м. Одеси, з них:

1380,0

360,0

120,0

360,0

270,0

270,0

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

1380,0

360,0

120,0

360,0

270,0

270,0

5. Наукове та експертне забезпечення

5.1.

Проведення наукових досліджень, проектних і проектно-конструкторських розробок, спрямованих на природоохоронні заходи

2017 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

523,0

243,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Організація і проведення робіт, спрямованих на природоохоронні заходи

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

523,0

243,0

70,0

70,0

70,0

70,0

5.2.

Проведення експертизи, отримання експертних висновків та погоджень проектів та проектно-кошторисної документації

2017 - 2021

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

1060,0

200,0

200,0

260,0

200,0

200,0

Отримання експертних висновків із метою виявлення у проектах будівництва порушення вимог державних будівельних норм та правил, що діють у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки; проведення перевірки обґрунтованості проектних рішень у сфері техногенної безпеки

бюджет м. Одеси (міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси)

1060,0

200,0

200,0

260,0

200,0

200,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.:

1583,0

443,0

270,0

330,0

270,0

270,0

 

бюджет м. Одеси, з них:

1583,0

443,0

270,0

330,0

270,0

270,0

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

1583,0

443,0

270,0

330,0

270,0

270,0

Всього за Програмою

Усього, у т. ч.:

39816,7

14701,5

6520,0

8009,6

5817,8

4767,8

 

бюджет м. Одеси, з них:

39816,7

14701,5

6520,0

8009,6

5817,8

4767,8

міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

16533,0

4803,0

4660,0

5090,0

1040,0

940,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали