ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 18.07.2018 р. N 3464-VII

Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року N 22-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою сприяння розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі та вдосконалення взаємодії з ними Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року N 22-VII (Програма N 22-VII):

1.1. Викласти розділ 1 "Паспорт міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Останній абзац розділу 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми" викласти в наступній редакції:

"Для запровадження Програми необхідні кошти в сумі 26938,5 тис. грн. Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 2".

1.3. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки" у новій редакції (додаток 2).

1.4. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки" у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3464-VII

ПАСПОРТ
міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

4.

Виконавці Програми

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

5.

Термін реалізації Програми

2016 - 2019 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

26938,5 тис. грн.

у тому числі:

 

6.1.

Кошти бюджету м. Одеси

26938,5 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3464-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Усього, в т. ч.:

5002,1

7044,3

8586,3

6305,8

26938,5

Бюджет м. Одеси, усього

5002,1

7044,3

8586,3

6305,8

26938,5

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

5002,1

7044,3

8586,3

6305,8

26938,5

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3464-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи
міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016 - 2019 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

I. Завдання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів СОН

1.1.

Виготовлення проектної документації та технічних умов на електро-, тепло-, водопостачання приміщень органів СОН. Оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, Інтернету. Забезпечення органів СОН приладами обліку та засобами зв'язку. Придбання товарів та послуг для належного утримання приміщень, в яких розташовані органи СОН, орендна плата за користування приміщеннями, страхування, незалежна експертна оцінка зазначених приміщень, охорона приміщень, протипожежна безпека

2016 - 2019 роки

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Усього, в т. ч.

2120,9

456,9

502,7

553,0

608,3

Отримання комунальних послуг, телефонного зв'язку та Інтернету. Отримання нежитлових приміщень, в яких розташовані органи СОН, у користування

бюджет м. Одеси

2120,9

456,9

502,7

553,0

608,3

1.2.

Закупівля та ремонт комп'ютерної техніки

2016 - 2019 роки

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Усього, в т. ч.

654,7

211,1

240,0

118,3

85,3

Забезпечення органів СОН комп'ютерами та комп'ютерною периферією

бюджет м. Одеси

654,7

211,1

240,0

118,3

85,3

1.3.

Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів СОН

2016 - 2019 роки

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Усього, в т. ч.

17208,2

3325,8

4346,3

5109,4

4426,7

Формування бюджетів органів СОН

бюджет м. Одеси

17208,2

3325,8

4346,3

5109,4

4426,7

1.4.

Забезпечення залучення на договірних засадах осіб, що надаватимуть послуги з бухгалтерського обслуговування органів СОН

2016 рік

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Усього, в т. ч.

117,6

117,6

0,0

0,0

0,0

Забезпечення органів СОН бухгалтерськими послугами

бюджет м. Одеси

117,6

117,6

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

20101,4

4111,4

5089,0

5780,7

5120,3

 

бюджет м. Одеси

20101,4

4111,4

5089,0

5780,7

5120,3

 

II. Завдання щодо інформаційно-методичного забезпечення діяльності органів СОН

2.1.

Передбачення технічних та організаційних засобів для інформування мешканців на території діяльності органів СОН про їх роботу (друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення тощо). Забезпечення органів СОН канцелярським приладдям

2016 - 2019 роки

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Усього, в т. ч.

1013,3

189,0

207,9

364,8

251,6

Забезпечення органів СОН канцелярським приладдям тощо

бюджет м. Одеси

1013,3

189,0

207,9

364,8

251,6

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

1013,3

189,0

207,9

364,8

251,6

 

бюджет м. Одеси

1013,3

189,0

207,9

364,8

251,6

 

III. Завдання з будівництва, реконструкції, благоустрою

3.1.

Організація проведення поточного ремонту приміщень, що займають органи СОН

2016 - 2019 роки

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Усього, в т. ч.

1116,8

80,3

342,0

587,6

106,9

Проведення ремонту приміщень, що займають органи СОН (за виключенням капітального ремонту)

бюджет м. Одеси

1116,8

80,3

342,0

587,6

106,9

3.2.

Створення та утримання постійно діючих бригад з благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами

2016 - 2019 роки

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Усього, в т. ч.

4707,0

621,4

1405,4

1853,2

827,0

Забезпечення оплати праці працівників, що здійснюють благоустрій території

бюджет м. Одеси

4707,0

621,4

1405,4

1853,2

827,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

5823,8

701,7

1747,4

2440,8

933,9

 

бюджет м. Одеси

5823,8

701,7

1747,4

2440,8

933,9

Всього за Програмою

Усього, в т. ч.:

26938,5

5002,1

7044,3

8586,3

6305,8

бюджет м. Одеси

26938,5

5002,1

7044,3

8586,3

6305,8

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали