КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 листопада 2017 року N 504/3511

Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки" (Програма N 4909-VI) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 N 540/1544, що додаються.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у 2017 - 2019 роках передбачити видатки на здійснення заходів з реалізації Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
21.11.2017 N 504/3511

ЗМІНИ
до Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 540/1544

1. В тексті Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки слова "КАРС", "КАРС "КСП" замінити словами "КАРС "Київська служба порятунку".

2. Розділ 1. Паспорт Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки викласти у такій редакції:

"ПАСПОРТ
Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Доручення Київської міської державної адміністрації від 27.06.2014 N 14978/34, від 21.11.2014 N 14978/195, від 30.07.2015 N 23926, від 22.03.2016 N 23926/188-2015, від 12.04.2016 N 7793/84

3.

Розробник програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник програми

Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент суспільних комунікацій, Департамент комунальної власності м. Києва; КАРС "Київська служба порятунку", КП "ПЛЕСО", КП "Інформатика", хімічно небезпечні підприємства, установи та організації, суб'єкти господарювання комунальної власності міста, ОСББ

7.

Термін реалізації програми

2017 - 2019 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

Орієнтовні обсяги фінансування програми становлять 498497,30 тис. грн, із них:
2017 рік - 78751,56 тис. грн
2018 рік - 222409,06 тис. грн
2019 рік - 197336,68 тис. грн

8.1

У тому числі: коштів бюджету м. Києва

468788,55 тис. грн, із них:
2017 рік - 72951,98 тис. грн
2018 рік - 213459,48 тис. грн
2019 рік - 182377,09 тис. грн

8.2

коштів підприємств

29708,75 тис. грн, із них:
2017 рік - 5799,58 тис. грн
2018 рік - 8949,58 тис. грн
2019 рік - 14959,59 тис. грн

".

3. У розділі "Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма":

3.1. Після абзацу 35 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"Міськими цільовими програмами створення КАРС "Київська служба порятунку" на 2004 - 2006 роки, розвитку КАРС "Київська служба порятунку" на 2007 - 2011 роки, технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки передбачалось створення та забезпечення сталого функціонування водолазно-рятувального підрозділу служби. Цей пункт був внесений до цих програм у зв'язку з тим, що режим роботи аварійно-рятувальних водолазних станцій КП "ПЛЕСО" (далі - АРВС) - з 09-00 до 21-00 год. Разом з тим у літній період, коли світловий день триває з 04-00 до 22-00 год., понад 5 годин стан безпеки на водних об'єктах не контролюється. Неодноразово виникали надзвичайні ситуації, коли випадки утоплення громадян або падіння у водойми автомобілів ставались у нічний час (після 22-00 год.). У зимовий період надзвичайні події виникали в темний період доби під час виходу дітей та дорослих громадян на водойми із тонким льодом (Русанівський канал, Оболонські затоки, струмки, стави та озера в приватному секторі Дарницького, Солом'янського районів тощо). Виходячи з цього, створення аварійно-рятувального загону у складі КАРС "Київська служба порятунку" має метою створення цілодобової служби порятунку на водних об'єктах. Передача водолазно-рятувальних станцій N 1, N 3, N 14 до КАРС "Київська служба порятунку" в затоці Оболонь забезпечить цілодобове чергування та патрулювання акваторії річки Дніпро на території міста Києва, швидке проведення пошуково-водолазних та водолазно-технічних робіт у повному обсязі. Враховуючи значний знос обладнання та спорядження АРВС, необхідно майже повністю оновити транспортні засоби (човни, автомобілі), водолазне обладнання та спорядження, придбати засоби пересування рятувальних та водолазних груп по льоду. Визначити пріоритетні завдання АРВС: патрулювання акваторії річки Дніпро, проведення пошуково-рятувальних та водолазно-технічних робіт уздовж всієї берегової лінії, на озерах, ставках і малих річках та внести відповідні зміни до Статуту КАРС "Київська служба порятунку".

3.2. У зв'язку із зазначеним абзаци 36 - 42 вважати відповідно абзацами 37 - 43.

3.3. Абзац 39 викласти у такій редакції:

"Створення базового лівобережного загону та районних аварійно-рятувальних взводів дозволить знизити час реагування на надзвичайні ситуації до 10 - 15 хвилин. Тобто, відповідно до світової практики "золотої години" (перша година після виникнення надзвичайних ситуацій, протягом якої найбільш вірогідне знаходження та рятування життя людини, яка потрапила в ситуацію, що загрожує її життю та здоров'ю) на першочергові аварійно-рятувальні роботи по пошуку та вилученню постраждалих залишиться 45 - 50 хвилин. Крім того, в разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації є можливість збільшення сил реагування за рахунок залучення районних рятувальних підрозділів (додатково до 4 екіпажів із спорядженням). Також важливо вирішити питання, за сприяння Департаменту комунальної власності м. Києва та відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій, щодо розміщення зазначених підрозділів, за можливістю, у геометричному центрі зони відповідальності для скорочення відстані під'їзду до місця виникнення надзвичайної ситуації.".

4. Розділ "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми" викласти у такій редакції:

"ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТА КИЄВА НА 2017 - 2019 РОКИ

Розв'язання проблеми забезпечення техногенної безпеки в місті Києві полягає у комплексному поетапному вирішенні питань підвищення ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування, вдосконалення науково-технічної і ресурсної бази. Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків у рамках виконання Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки (далі - Програма) передбачається здійснити за такими основними напрямами:

розвиток територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту;

забезпечення оповіщення та інформування служб, населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечення матеріально-технічного переоснащення органів управління та комунальних служб міста Києва;

ремонт, технічне переоснащення об'єктів органу управління;

створення єдиної міської системи реагування на надзвичайні ситуації шляхом об'єднання існуючих сил та засобів комунальних аварійно-рятувальних служб;

приведення кількості та штатної чисельності підрозділів комунальних аварійно-рятувальних служб у відповідність до розмірів зони відповідальності;

поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

вжиття заходів щодо утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту, що належать до комунальної власності міста Києва;

забезпечення територіальних формувань цивільного захисту та населення засобами радіаційного та хімічного захисту;

будівництво нового пожежного депо, проведення ремонту споруд та приміщень для аварійно-рятувальної служби;

оновлення спеціальної пожежної техніки та обладнання у підрозділах пожежної охорони;

удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період.

Безпека населення в надзвичайних ситуаціях повинна забезпечуватися:

зниженням вірогідності виникнення можливих масштабних надзвичайних ситуацій;

ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, припиненням дії або впливу небезпечних факторів, викликаних нею, рятуванням населення і майна, локалізацією зони надзвичайної ситуації, а також ліквідацією або мінімізацією її наслідків, які становлять загрозу життю або здоров'ю населення, заподіяння шкоди території, навколишньому природному середовищу, скороченням часу існування, зменшенням масштабів, послабленням дії факторів ураження і джерел надзвичайних ситуацій;

зниженням небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях шляхом пред'явлення і реалізації спеціальних вимог до розселення людей, раціонального розміщення потенційно небезпечних та інших виробництв, транспортних та інших техногенних небезпечних і життєво важливих об'єктів і комунікацій.

Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 1.".

5. Таблицю 1 Ресурсне забезпечення Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки викласти у такій редакції:

"Таблиця 1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Обсяг ресурсів (тис. грн) по роках

Усього витрат на виконання Програми

2017

2018

2019

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

78751,56

222409,06

197336,68

498497,30

Бюджет м. Києва

72951,98

213459,48

182377,09

468788,55

Кошти підприємств

5799,58

8949,58

14959,59

29708,75

".

6. Таблицю 2 Фінансове та економічне обґрунтування окремих заходів Програми виключити. У зв'язку з чим таблицю 3 вважати таблицею 2.

7. Абзаци 4 - 11 розділу "НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ" викласти у такій редакції:

"• поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій в місті Києві;

• забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного зараження, засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

• забезпечення працівників сил цивільного захисту, територіальних формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту засобами захисту органів дихання та приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю тощо;

• здійснення заходів щодо обстежень, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберігання, утилізації та ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій в місті Києві;

• удосконалення навчально-матеріальної бази КАРС "Київська служба порятунку";

• проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Києва, їх приведення у належний стан;

• розроблення системи моніторингу і оповіщення служб та громадян міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

• створення мереж інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз;

• проведення заходів з метою інформування мешканців міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

• завершення створення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління;

• утримання об'єкта органу управління.".

8. У таблиці 2 Очікувані результативні показники виконання Програми:

8.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"

N з/п

Показники

Роки

2017

2018

2019

1

Витрат

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

78751,56

222409,06

197336,68

 

Бюджет м. Києва

72951,98

213459,48

182377,09

 

Кошти підприємств

5799,58

8949,58

14959,59

".

8.2. Доповнити новим пунктом у такій редакції:

"

N з/п

Показники

Роки

 

 

2017

2018

2019

5

Індикатори результативності

 

 

 

5.1

Проведення інвентаризації захисних споруд міста Києва та приведення їх у належний стан (кінцевий термін 31.12.2017)

100 %

-

-

".

9. У додатку А Напрямки діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки:

9.1. Напрямок 1. Техногенна безпека викласти у такій редакції:

"Додаток А

Напрямки діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2018 роки

N з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Техногенна безпека

1.1

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій міста Києва у разі їх виникнення

1.1.1. Поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

1680,00

1700,00

1800,00

5180,00

Завчасне поповнення (накопичення) матеріальних цінностей матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві. Скорочення часу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Недопущення розвитку надзвичайної ситуації, зниження можливих масштабів розповсюдження та мінімізація можливих людських втрат

 

 

1.1.2. Проектування та будівництво водяної свердловини і встановлення системи відстійників

2017 - 2018

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

 

1000,00

 

1000,00

Забезпечення будівництва водяної свердловини і встановлення системи відстійників

 

 

1.1.3. Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Києва, приведення їх у належний стан

2017 - 2019

Районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання комунальної власності міста

Кошти підприємств

3100,00

6200,00

12260,00

21560,00

Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Києва, приведення їх у належний стан

 

 

1.1.4. Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, районні в місті Києві державні адміністрації, хімічно небезпечні підприємства, установи та організації

Бюджет м. Києва

2649,58

2649,58

2649,59

7948,75

Захист непрацюючого населення від небезпечних хімічних речовин при виникненні аварій на хімічно небезпечних об'єктах. Зниження небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях, мінімізація людських втрат

 

 

Кошти хімічно-небезпечних об'єктів

2649,58

2649,58

2649,59

7948,75

 

 

1.1.5. Забезпечення працівників сил цивільного захисту, територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, бойових отруйних речовин, спеціальним захисним одягом та респіраторами

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

5614,67

5614,67

5614,66

16844,00

Зниження небезпеки ураження працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту при ліквідації надзвичайних ситуацій та у випадку використання отруйних речовин

 

 

1.1.6. Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

139,73

139,73

139,74

419,20

Своєчасне виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань, радіоактивного забруднення предметів, місцевості, продуктів харчування, фуражу, води. Виявлення отруйних речовин у повітрі, на місцевості, техніці тощо

 

 

1.1.7. Здійснення заходів щодо обстежень, проведення експертизи, охорони, перевезення, тимчасового зберігання, утилізації та ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій в місті Києві

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

400,00

450,00

500,00

1350,00

Своєчасна ліквідація наслідків хімічного та радіаційного забруднення територій. Мінімізація та недопущення розповсюдження території зараження, блокування, локалізація джерел небезпеки, пониження інтенсивності, знешкодження дії ураження. Утилізація небезпечних речовин

 

 

 

1.1.8. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту (проведення командно-штабних (штабних) навчань і тренувань та інших навчань і тренувань)

Відповідно до річних планів

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, ГУ ДСНС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

300,00

400,00

500,00

1200,00

Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період

 

 

1.1.9. Забезпечення належного технічного стану об'єкта органу управління

2017 - 2018

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

1000,00

1700,00

1100,00

3800,00

Забезпечення належного технічного стану об'єкта органу управління

 

 

1.1.10. Розроблення, з урахуванням вимог актуальних потреб міста, проектної документації і побудови повнофункціональної сучасної Системи моніторингу і оперативного інформування служб та громадян міста на основі "Системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій у міському комунальному господарстві для муніципальних підрозділів та зареєстрованих користувачів", створення мереж інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз; проведення заходів з метою інформування мешканців міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

2017 - 2019

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, Комунальне підприємство "Інформатика"

Бюджет м. Києва

24810,00

19900,00

7000,00

51710,00

Забезпечення централізованого цілодобового моніторингу і реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в місті Києві, оперативного інформування (оповіщення) служб і населення про надзвичайні події, оперативного реагування та координації дій сил і служб для ліквідації надзвичайних ситуацій; створення мереж інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз; проведення заходів з метою інформування мешканців міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Прийняття рішень керівництвом щодо залучення необхідних сил реагування, своєчасне доведення необхідних розпоряджень тощо

 

 

1.1.11. Завершення створення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

0,00

100,00

0,00

100,00

Завершення створення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління

 

 

Разом по напрямку:

 

 

 

42343,56

42503,56

34213,58

119060,70

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

36593,98

33653,98

19303,99

89551,95

 

 

 

 

 

 

Кошти підприємств

5749,58

8849,58

14909,59

29508,75

 

".

9.1. Напрямок 3. Розвиток сил цивільного захисту викласти у такій редакції:

"

3. Розвиток сил цивільного захисту

3.1.

Проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них, забезпечення готовності органів управління, сил і засобів КАРС "Київська служба порятунку" до дій за призначенням

3.1.1. Фінансове та матеріально-технічне утримання існуючого (правобережного) підрозділу КАРС "Київська служба порятунку" у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази служби

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

13814,00

20000,00

21000,00

54814,00

Цілодобова безперебійна робота управління та оперативних підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, надання допомоги людям, що потрапили до них

 

 

3.1.2. Придбання спеціальної техніки та оснащення для виконання пошукових, аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних та інших невідкладних робіт

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

15494,00

7000,00

7000,00

29494,00

Підвищення показника збереження життя та здоров'я людей, що потрапили до надзвичайної ситуації, за рахунок прискорення ведення пошуково-рятувальних та аварійних робіт

 

 

3.1.3. Поточний ремонт та відновлення дебаркадеру аварійно-рятувальної водолазної станції КАРС "Київська служба порятунку" у затоці Оболонь (вул. Прирічна)

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

0,00

500,00

200,00

700,00

Зменшення кількості нещасних випадків та надання своєчасної допомоги постраждалим на водних об'єктах затоки Оболонь в зоні відповідальності КАРС "Київська служба порятунку"

 

 

3.1.4. Приведення штатної чисельності чергових взводів правобережного загону та аварійно-рятувальної водолазної станції у відповідність до розміру зони обслуговування

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

0,00

2600,00

3000,00

5600,00

Збільшення обсягу надання допомоги постраждалим під час виникнення надзвичайних ситуацій, одночасне реагування на кілька надзвичайних ситуацій, прискорення проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

3.2.

Приведення функціональних можливостей сил цивільного захисту до виконання дій за призначенням

3.2.1. Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування лівобережного підрозділу КАРС "Київська служба порятунку"

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Департамент комунальної власності Дарницька та Дніпровська районні в місті Києві державні адміністрації, КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

0,00

25000,00

14000,00

39000,00

Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території лівобережної частин міста Києва

 

 

3.2.2. Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування районного аварійно-рятувального взводу КАРС "Київська служба порятунку" у Шевченківському районі міста Києва

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Департамент комунальної власності Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

0,00

8000,00

5000,00

13000,00

Покращення стану безпеки людей в центральній частині міста Києва

 

 

3.2.3. Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування районного аварійно-рятувального взводу КАРС "Київська служба порятунку" у Солом'янському районі міста Києва

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Департамент комунальної власності м. Києва, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

0,00

8000,00

5000,00

13000,00

Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території західної частини міста Києва

 

 

3.2.4. Передача водолазно-рятувальних станцій N 1, N 3, N 14 до КАРС "Київська служба порятунку" цілісним майновим комплексом

2018

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Департамент комунальної власності м. Києва, КАРС "Київська служба порятунку", КП "ПЛЕСО"

Кошти підприємств

0,00

50,00

0,00

50,00

Покращення стану безпеки людей на водних об'єктах міста Києва через об'єднання сил та можливостей служб

 

 

3.2.5. Створення аварійного рятувально-водолазного загону КАРС "Київська служба порятунку" на базі переданого до складу служби спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби КП "Плесо"

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет міста Києва

0,00

57455,50

55323,1

112778,6

Створення повноцінного міського аварійно-рятувального водолазного підрозділу з метою швидкого реагування на надзвичайні ситуації на акваторії р. Дніпро та закритих водойм в межах міста Києва, проведення пошуково-рятувальних та протиаварійних водолазно-технічних робіт

 

 

Разом по напрямку

 

 

 

29308,00

128605,50

110523,10

268436,60

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

29308,00

128555,50

110523,10

268386,60

 

 

 

 

 

 

Кошти підприємств

0,00

50,00

0,00

50,00

 

".

9.3. Позицію Всього по Програмі викласти у такій редакції:

"

N з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Всього по програмі

 

 

 

78751,56

222409,06

197336,68

498497,30

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва

72951,98

213459,48

182377,09

468788,55

 

 

 

 

 

 

Кошти підприємств

5799,58

8949,58

14959,59

29708,75

 

".

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали