КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 листопада 2017 року N 550/3557

Про внесення змін до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 (Програма N 116/116), згідно з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
28.11.2017 N 550/3557

Зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 (Програма N 116/116)

1. Позицію 9 розділу I "Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" викласти у такій редакції:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

4127285,2 тис. грн

9.1.

коштів бюджету міста Києва

4126128,1 тис. грн

9.2.

коштів інших джерел (фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)

1157,1 тис. грн

2. В розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми" таблицю викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрат на виконання Програми

2016

2017

2018

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

1158749,0

1557388,4

1411147,8

4127285,2

Бюджет м. Києва

1158354,9

1557017,1

1410756,1

4126128,1

Кошти інших джерел

394,1

371,3

391,7

1157,1

3. Розділ 6. "Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" викласти в такій редакції:

N п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1

Адресна матеріальна допомога*

1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

236218,5

175678,1

190681,1

Показник витрат,
тис. грн

236218,5

175678,1

190681,1

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

475,0

557,0

583,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн на рік

497,3

315,4

327,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

63,4

65,8

2. Надавати допомогу на поховання киян - учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві та компенсацію витрат, пов'язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян - учасників АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні**

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

3500,0

900,0

2321,0

Показник витрат,
тис. грн

3500,0

900,0

2321,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб:

 

 

 

1) стаціонарне лікування, осіб

8,0

19

8,0

2) допомога на поховання, осіб

300,0

-

-

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги:

 

 

 

1) стаціонарне лікування, тис. грн

250,0

47,4

290,1

2) допомога на поховання, тис. грн

5,0

-

-

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

19,0

116,0

3. Надавати:
щорічну матеріальну допомогу:
киянам - учасникам антитерористичної операції;
бійцям-добровольцям АТО в м. Києві;
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції;
членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
щомісячну адресну матеріальну допомогу:
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг:
киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, яким встановлено відповідний статус згідно з
Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з
Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;
членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

93600,7

171067,1

162156,7

Показник витрат,
тис. грн

93600,7

171067,1

162156,7

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів:

 

 

 

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб

22

24,3

21,3

2) матеріальна допомога (членам сімей), осіб

590

590

590

3) оплата житлово-комунальних послуг, сімей

3270

2115

2370

4) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), осіб

15

15

15

5) оплата житлово-комунальних послуг Афганцям, сімей

-

100

100

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги

 

 

 

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. грн

2,5

5,0

5,0

2) матеріальна допомога (членам сімей), тис. грн

25,0

25,0

25,0

3) оплата житлово-комунальних послуг (щомісячно), грн

595,0

1300,0

1372,0

4) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячно), тис. грн

3,0

3,0

3,0

5) оплата житлово-комунальних послуг Афганцям (щомісячно), грн

-

943,0

995,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

182,7

173,2

4. Забезпечувати безоплатне поховання киян - учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

2016

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Бюджет м. Києва

1000,0

809,6

-

Показник витрат,
тис. грн

1000,0

809,6

-

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

148,1

120,0

-

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

6,75

6,75

-

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100

81,0

-

5. Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

2016 - 2018

Департамент соціальної політики,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

16914,8

34999,6

21205,1

Показник витрат,
тис. грн

16914,8

34999,6

21205,1

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

12,6

23,0

16,7

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

1342,4

1521,7

1269,8

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

113,4

94,6

6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого

2016 - 2018

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

5051,0

5308,7

5600,7

Показник витрат,
тис. грн

5051,0

5308,7

5600,7

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

2,0

2,1

2,1

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

2,5

2,5

2,7

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

100

108,0

7. Сприяти забезпеченню: інвалідів (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей-інвалідів засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих; студентів-інвалідів по зору комп'ютерами (комп'ютерними тифлокомплексами)

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

50677,9

47282,0

40809,5

Показник витрат,
тис. грн

50677,9

47282,0

40809,5

Показники продукту

 

 

 

1. Засоби гігієни - тис. одиниць

80,7

49,56

71,0

2. Засоби складного протезування, од.

411,0

358,0

282,0

3. Засоби реабілітації та пересування, од.

4282,0

5833,0

1101,0

Показник ефективності

 

 

 

1. Середній розмір вартості засобів гігієни, грн

290,7

303,3

364,5

2. Середній розмір вартості засобів складного протезування, грн

23213,0

45468,9

4555,9

3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування, грн

3363,2

2738,3

1890,2

Показник якості

 

 

 

Динаміка середньої вартості засобів гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, %

100,0

91,7

80,5

8. Сприяти забезпеченню киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

897,0

7692,4

14446,1

Показник витрат,
тис. грн

897,0

7692,4

14446,1

Показники продукту

 

 

 

1) взуття, одиниць

956,0

994,0

1989,0

2) устілки, одиниць

308,0

10572,0

18367,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги:

 

 

 

1) взуття, грн/од.

851,0

1251,0

2625,1

2) устілки, грн/од.

271,0

610,0

11821,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка вартості ортопедичного взуття та устілок, %

100

857,6

1610,5

9. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

236,8

199,5

210,5

Показник витрат,
тис. грн

236,8

199,5

210,5

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

60,0

50,0

50,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

3,9

3,99

4,2

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

100

107,7

10. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

185,0

270,0

284,9

Показник витрат,
тис. грн

185,0

270,0

284,9

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

100,0

100,0

100,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

1,85

2,7

2,8

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

145,9

151,4

11. Надавати щомісячну матеріальну допомогу дітям-інвалідам окремих категорій

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

1778,0

1778,0

1778,0

Показник витрат,
тис. грн

1778,0

1778,0

1778,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

161,0

161,0

161,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір щомісячної допомоги, грн

920,0

920,0

920,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

100

100

12. Надавати матеріальну допомогу особам, зареєстрованим у місті Києві, які народили троє і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

104,0

103,0

108,0

Показник витрат,
тис. грн

104,0

103,0

108,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

10,0

5,0

5,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

10,4

20,6

21,6

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

198,0

207,7

13. Надавати щомісячну адресну матеріальну допомогу для часткової компенсації витрат на оплату за житлово-комунальні послуги дитячим будинкам сімейного типу (в розмірі 50 % витрат на родину в межах соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами)

2016

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

375,2

-

-

Показник витрат,
тис. грн

375,2

-

-

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

21

 

 

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн (щомісячно)

1,49

 

 

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

 

 

14. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців АТО у м. Києві на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян - учасників АТО та бійців-добровольців АТО у м. Києві

2016 - 2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2000,0

6000,0

-

Показник витрат,
тис. грн

2000,0

6000,0

-

Показники продукту

 

 

 

1) кількість одержувачів (осіб) на надгробки

200

126

 

2) кількість одержувачів (осіб) на поховання

-

100

 

Показник ефективності

 

 

 

1) середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків, тис. грн

10

43,7

 

2) середній розмір допомоги на поховання, тис. грн

-

5,0

 

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

63,0

 

15. Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції

2016 - 2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

-

500,0

-

Показник витрат,
тис. грн

-

500,0

-

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

 

2

 

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір, тис. грн

 

250,0

 

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

 

100

 

2

Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади

Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади

2016 - 2018

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

68605,3

96211,5

100171,1

Показник витрат,
тис. грн

68605,3

96211,5

100171,1

Показники продукту

 

 

 

1) кількість установ, одиниць

18,0

18,0

18,0

2) кількість користувачів послуг, тис. осіб н

135,3

89,0

90,0

Показник ефективності

 

 

 

1) середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн

507,1

1081,0

1113,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка витрат на 1 користувача послуг, %

100

213,2

219,5

3

Забезпечення реалізації права на освіту

1. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

1800,0

300,0

1800,0

Показник витрат,
тис. грн

1800,0

300,0

1800,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

100,0

16,0

100,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

18,0

18,7

18,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

103,9

100

2. Погашення кредиторської заборгованості на компенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", що склалася станом на 01.01.2017

2016 - 2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

1203,3

1203,3

-

Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості

1203,3

1203,3

-

4

Оздоровлення

1. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів I та II груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

9386,0

29276,8

7698,1

Показник витрат,
тис. грн

9386,0

29276,8

7698,1

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

1,4

3,7

1,0

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

6,6

7,2

7,7

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

264,3

71,4

2. Забезпечувати оздоровлення дітей киян - учасників АТО та дітей військовослужбовців військових частин N 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, А2299, В3231, які дислокуються на території міста Києва віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

8110,0

11250,0

13324,7

Показник витрат,
тис. грн

8110,0

11250,0

13324,7

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів дітей учасників АТО, осіб

863

864

863

Кількість одержувачів дітей військовослужбовців, осіб

-

400

400

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

9,4

8,9

10,6

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100

100

100

3. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей-інвалідів, вихованців Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

748,8

604,2

637,4

Показник витрат,
тис. грн

748,8

604,2

637,4

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

40

30

30

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

18,7

20,14

21,2

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100

75,0

75,0

4. Забезпечувати оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на церебральний параліч з курсом реабілітації з супроводом

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2908,7

7653,0

9550,9

Показник витрат,
тис. грн

2908,7

7653,0

9550,9

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

113

273

328

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

25,7

28,0

29,1

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100

241,6

290,3

5

Відзначення кращих працівників соціальної сфери

Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

377,0

177,0

177,0

Показник витрат,
тис. грн

377,0

177,0

177,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

150,0

150,0

150,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

500,0

500,0

500,0

Витрати на 1 захід, тис. грн

302,0

102,0

102,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

100

100

6

Забезпечення безкоштовним харчуванням

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва

2016 - 2018

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

7585,2

11598,8

12236,5

Показник витрат,
тис. грн

7585,2

11598,8

12236,5

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

52,6

34,7

34,7

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

144,2

334,3

352,6

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100

231,8

244,5

7

Забезпечення миючими засобами

Сприяти забезпеченню миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

712,5

1123,4

1185,6

Показник витрат,
тис. грн

712,5

1123,4

1185,6

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

2,4

2,0

2,0

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість 1 набору, грн (щоквартально)

70,0

140,0

148,2

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100

83,3

83,3

8

Надання правової допомоги киянам

Підтримка діяльності структурного підрозділу комунального підприємства "Госпкомобслуговування" Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах

2016 - 2018

Секретаріат Київської міської ради

Бюджет м. Києва

3682,6

4238,0

4471,1

Показник витрат,
тис. грн

3682,6

4238,0

4471,1

Показники продукту

 

 

 

Кількість звернень громадян, тис. осіб

25,0

25,0

25,0

Показник ефективності

 

 

 

Середньорічні витрати на 1 заявника, грн

147,3

169,5

178,8

Показник якості

 

 

 

Динаміка витрат на одного заявника, %

100

115,0

121,4

9

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста

2016 - 2018

Департамент соціальної політики, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації

50 % - бюджет м. Києва
50 % - кошти Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

788,2

742,6

783,4

Показник витрат,
тис. грн

788,2

742,6

783,4

Показник продукту

 

 

 

Кількість залучених осіб, тис. осіб

1,6

1,6

1,6

Показник ефективності

 

 

 

Середньомісячний розмір оплати праці не менше, % від мінімальної заробітної плати

50,0

50,0

50,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка залучених осіб, %

100

100

100

10

Надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції

1. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям АТО у м. Києві, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї; Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

5262,4

5666,4

5978,1

Показник витрат,
тис. грн

5262,4

5666,4

5978,1

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів послуг, тис. осіб

29,7

28,0

28,0

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір витрат на одного одержувача послуг, грн

177,2

202,4

213,5

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів послуг, %

100

94,3

94,3

2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки інвалідів, учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій киян

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

100,0

400,0

422,0

Показник витрат,
тис. грн

100,0

400,0

422,0

Показник продукту

 

 

 

Кількість, тис. штук

68,0

518,4

422,0

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість, грн

1,5

0,77

1,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка кількості інформаційних видань, %

100

762,4

620,6

11

Компенсація витрат за пільговий проїзд

1. Забезпечувати компенсацію витрат КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

578459,4

860220,7

807925,2

Показник витрат,
тис. грн

578459,4

860220,7

807925,2

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб/12 міс.

805,9

896,3

941,5

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір компенсації, грн/міс.

59,8

82,4

71,5

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру компенсації, %

100

137,8

119,6

2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП "Київський метрополітен" для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції та військовослужбовців військових частин N 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, А2299, В3231 які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків

2016 - 2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2337,5

1698,4

2547,6

Показник витрат,
тис. грн

2337,5

1698,4

2547,6

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів:

 

 

 

1) місячний проїзний для учасників АТО, осіб

3500

-

-

2) півмісячний проїзний для часників АТО, осіб

1500

-

-

3) місячний проїзний для військовослужбовців, осіб

-

386

386

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість проїзного квитка:

 

 

 

1) місячний для учасників АТО, грн

550,0

-

-

2) півмісячний для учасників АТО, грн

275,0

-

-

3) місячний для військовослужбовців, грн

-

550,0

550,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів %

100

100

100

12

Розрахунки за виконані роботи

Забезпечувати розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина"

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2400,0

2500,0

2637,5

Показник витрат,
тис. грн

2400,0

2500,0

2637,5

Показник продукту

 

 

 

Кількість карток, тис. шт.

800,0

833,0

850,0

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість обслуговування однієї картки, грн

3,0

3,0

3,1

Показник якості

 

 

 

Динаміка кількості карточок, %

100

104,1

106,3

13

Погашення заборгованості по пільгах та компенсаціях населенню

1. Погашення кредиторської заборгованості по пільгах з послуг зв'язку та інших пільгах, яка склалася станом на 01.01.2017***

2016 - 2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

16426,7

15524,4

-

Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості

16426,7

15524,4

-

2. Компенсувати витрати щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги (за опалення та гаряче водопостачання), нараховані в 2009 році**
Окремо виносити на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту погодження виділення коштів на здійснення компенсації витрат щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги (за опалення та гаряче водопостачання), нараховані в 2009 році

2016

Департамент соціальної політики;
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

25316,5

17883,9

-

Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості, витрат щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги в 2009 році

25316,5

17883,9

-

14

Встановлення лічильників

Встановлення окремим пільговим категоріям населення лічильників холодного та гарячого водопостачання

2016

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Бюджет м. Києва

10000,0

10000,0

-

Показник витрат,
тис. грн

10000,0

10000,0

-

Показник продукту

 

 

 

Кількість квартир, од.

5865

5865

-

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість, грн

1705,0

1705,0

-

Показник якості

 

 

 

Динаміка кількості квартир, %

100

100

-

15

Забезпечення інфраструктури міста

Забезпечення інфраструктури міста засобами безперешкодного доступу

2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

-

25000,0

-

Показник витрат,
тис. грн

-

25000,0

-

Показник продукту

 

 

 

Кількість засобів, од.

-

100,0

 

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість, тис. грн

-

250,0

 

Показник якості

 

 

 

Динаміка кількості засобів, %

-

100

 

16

Соціальні послуги

Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг згідно із затвердженим порядком

2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

-

828,0

-

Показник витрат,
тис. грн

-

828,0

-

Показник продукту

 

 

 

Кількість видів послуг

 

2

 

Показник ефективності

 

 

 

середня вартість виду послуги, тис. грн

 

414,0

 

Показник якості

 

 

 

Динаміка кількості видів послуг, %

 

100

 

17

Наукові дослідження та розробка програм

Забезпечувати здійснення наукових досліджень та розроблення програм соціального спрямування

2017

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

-

700,0

-

Показник витрат,
тис. грн

-

700,0

-

Показник продукту

 

 

 

Кількість програм, од.

-

1

-

Кількість наукових досліджень, од.

-

1

-

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір вартості програм, тис. грн

-

200,0

-

Середній розмір вартості наукових досліджень, тис. грн

-

500,0

-

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

-

100

-

РАЗОМ

1158749,0

1557388,4

1411147,8

 

1158749,0

1557388,4

1411147,8

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 4127285,2 тис. грн, в т. ч.: кошти бюджету м. Києва - 4126128,1 тис. грн, кошти інших джерел - 1157,1 тис. грн

 


* Примітка: розрахунки щодо потреби в коштах на адресну матеріальну допомогу киянам - учасникам АТО, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, виконані на підставі наявних на сьогодні даних, а також аналізу динаміки розвитку ситуації 2014 - 2016 років.

** Матеріальна допомога на поховання в 2017 році перенесена в захід "Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян - учасників АТО"

*** Примітка: сума буде уточнена за результатами актів взаємозвірки.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали