Додаткова копія: Про внесення змін до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 12.12.2018 р. N 4001-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою уточнення обсягів фінансування заходів Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII (Програма N 454-VII), Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII (Програма N 454-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки" в новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти розділ 5 Програми "Напрями діяльності та заходи Програми" в новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти розділ 6 Програми "Очікувані результати та ефективність Програми" в новій редакції (додаток 3).

1.4. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки" в новій редакції (додаток 4).

1.5. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки" в новій редакції (додаток 5).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4001-VII

1. Паспорт
Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Заступник міського голови Вугельман П. В.,
департамент економічного розвитку Одеської міської ради,
департамент міського господарства Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Філія "Одесліфт",
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур",
ЧП "Портал - Н"

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, Київська районна адміністрація Одеської міської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради, Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради, потенційні інвестори

6.

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

6.1.

Етапи виконання Програми

I етап - 2016 - 2018 роки
II етап - 2019 - 2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

943862,0 тис. грн.

в тому числі:

7.1.

Кошти бюджету м. Одеси

918862,0 тис. грн.

7.2.

Кошти інших джерел

25000,0 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4001-VII

5. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми передбачає виконання таких завдань:

• організація виробничого комплексу з виробництва та модернізації ліфтів, супутнього виробництва з листового металу;

• заміна ліфтів;

• проведення капітального ремонту ліфтів, що відпрацювали нормативний термін експлуатації;

• проведення модернізації ліфтів із застосуванням енергозберігаючих технологій;

• встановлення, модернізація та капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів;

• актуалізація тарифу на технічне обслуговування ліфтів;

• проведення експертного обстеження та технічного огляду ліфтів в житлових будинках.

Реалізація Програми по заміні, модернізації, капітальному ремонту, диспетчеризації та технічній експертизі ліфтів здійснюється:

• з урахуванням даних, які визначаються в ході проведення експертних обстежень ліфтів, уточнюються види робіт та черговість їх виконання;

• за наявності дефектних актів та кошторисів на заміну, модернізацію, капітальний ремонт ліфтів, які визначають їх технічний стан, перелік несправностей, уточнену вартість необхідних матеріалів та обладнання.

Напрямки діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4001-VII

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми сприятиме впровадженню положень державної житлової політики щодо покращення ситуації у ліфтовому господарстві та створенню безпечних умов його експлуатації. Реалізація заходів з відновлення ліфтового господарства у житловому фонді приведе до зниження соціальної напруги, дозволить забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів.

У ході реалізації Програми передбачається:

• - замінити орієнтовно 1128 ліфтів зі строком експлуатації більше 25 років;

• - подовження терміну експлуатації на 10 - 18 років орієнтовно 650 ліфтів;

• - обладнання диспетчерським зв'язком 1459 ліфтів;

• - проведення експертного обстеження та технічного огляду ліфтів в житлових будинках орієнтовно 1440 ліфтів.

Своєчасне виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити:

• скорочення споживання електроенергії модернізованими ліфтами до 40 - 50 %;

• надійну і безпечну роботу ліфтів і ліфтового господарства та недопущення аварійних ситуацій при експлуатації ліфтів;

• скорочення термінів простоїв ліфтів;

• приведення ліфтів та ліфтового обладнання багатоповерхових житлових будинків у відповідність до сучасних вимог;

• інноваційний розвиток та впровадження новітнього обладнання у ліфтовому господарстві;

• підвищення енергоефективності роботи ліфтів і ліфтового обладнання;

• покращення соціально-побутового обслуговування населення, запобігання травматизму та підвищення якості комунальних послуг.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 4
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4001-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

I етап

II етап

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього,
в т. ч.:

99810,0

282360,0

392947,0

87545,0

81200,0

943862,0

Бюджет м. Одеси, усього,

89810,0

267360,0

392947,0

87545,0

81200,0

918862,0

в т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

Департамент міського господарства Одеської міської ради

89810,0

260000,0

385210,0

75210,0

80400,0

890630,0

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

0,0

7360,0

6937,0

11535,0

0,0

25832,0

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

600,0

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

600,0

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

600,0

Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

600,0

інші джерела

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 5
до рішення Одеської міської ради
12.12.2018 N 4001-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

I етап

II етап

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1.

Організація виробничого комплексу з виробництва та модернізації ліфтів, супутнього виробництва з листового металу

2016 - 2017 роки

Потенційний інвестор

Усього, в т. ч.:

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

Налагодження функціонування комплексу з виробництва та модернізації ліфтів, супутнього виробництва, створення нових робочих місць, зростання надходжень до бюджету

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

2.

Заміна ліфтів

2016 - 2017 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

261000,0

40000,0

221000,0

0,0

0,0

0,0

Заміна 480 ліфтів

бюджет м. Одеси

261000,0

40000,0

221000,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Модернізація ліфтів із застосуванням енергозберігаючих технологій

2016 - 2017 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

79190,0

45000,0

34190,0

0,0

0,0

0,0

Подовження терміну експлуатації 381 ліфтів на 10 - 18 років, скорочення споживання електроенергії модернізованими ліфтами до 50 %

бюджет м. Одеси

79190,0

45000,0

34190,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Встановлення, модернізація та капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

24050,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

Обладнання диспетчерським зв'язком 1459 ліфтів

бюджет м. Одеси

24050,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Заміна ліфтів, модернізація ліфтів із застосуванням енергозберігаючих технологій

2018 - 2020 роки

Департамент міського господарства, департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

525190,0

0,0

0,0

380000,0

70000,0

75190,0

Заміна та модернізація орієнтовно 920 ліфтів

бюджет м. Одеси

525190,0

0,0

0,0

380000,0

70000,0

75190,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Капітальний ремонт ліфтів в медичних закладах

2017 - 2019 роки

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

25832,0

0,0

7360,0

6937,0

11535,0

0,0

Подовження терміну експлуатації ліфтів 18 ліфтів

бюджет м. Одеси

25832,0

0,0

7360,0

6937,0

11535,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Проведення експертного обстеження та технічного огляду ліфтів в житлових будинках

2018 - 2020 роки

 

Усього, в т. ч.:

3600,0

0,0

0,0

1200,0

1200,0

1200,0

Створення умов для проведення капітального ремонту ліфтів орієнтовно 1440 ліфтів

бюджет м. Одеси

3600,0

0,0

0,0

1200,0

1200,0

1200,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент міського господарства Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

1200,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

Проведення експертного обстеження та технічного огляду орієнтовно 480 ліфтів

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

600,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Проведення експертного обстеження та технічного огляду орієнтовно 240 ліфтів

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

600,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Проведення експертного обстеження та технічного огляду орієнтовно 240 ліфтів

 

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

600,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Проведення експертного обстеження та технічного огляду орієнтовно 240 ліфтів

Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

600,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Проведення експертного обстеження та технічного огляду орієнтовно 240 ліфтів

Всього за Програмою

Усього, в т. ч.:

943862,0

99810,0

282360,0

392947,0

87545,0

81200,0

 

бюджет м. Одеси

918862,0

89810,0

267360,0

392947,0

87545,0

81200,0

інші джерела

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали