ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 26.07.2017 р. N 2270-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми "Здоров'я" на 2015 - 2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2015 року N 6723-VI

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частин 1, 2 статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я, з метою підвищення якості надання медичної допомоги громадянам м. Одеси Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми "Здоров'я" на 2015 - 2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2015 року N 6723-VI (Програма N 6723-VI):

1.1. Викласти розділ 7 "Очікувані результати та ефективність Програми" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти додаток до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми "Здоров'я" на 2015 - 2017 роки" у новій редакції (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань охорони здоров'я.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
26.07.2017 N 2270-VII

7. Очікувані результати та ефективність Програми

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1. Затрат

Обсяг видатків, передбачених на забезпечення центру первинної медико-санітарної допомоги обладнанням (на рік)

тис. грн.

Кошторис, звітність

7748,1

Загальний обсяг видатків на придбання для певної категорії населення медичних послуг, які не можуть бути надані лікувально-профілактичними установами м. Одеси (на рік)

тис. грн.

Кошторис, звітність

9894,4

Обсяг видатків на придбання препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет (на рік)

тис. грн.

Кошторис, звітність

10042,5

Загальний обсяг видатків, передбачених на заходи зі скорочення поширюваності інфекційних захворювань, на рік

тис. грн.

Кошторис, звітність

15688,8

із них:

 

для боротьби з розповсюдженням ВІЛ-інфекції, СНІДу

тис. грн.

Кошторис, звітність

7155,3

зі скороченням поширюваності на туберкульоз

тис. грн.

Кошторис, звітність

5105,3

з іншими інфекційними захворюваннями

тис. грн.

Кошторис, звітність

3966,7

Обсяг видатків, передбачених на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення ветеранів під час стаціонарного лікування

тис. грн.

Кошторис, звітність

4500,0

Обсяг капітальних видатків, спрямованих на створення центру інвалідів війни на базі КУ "Міська лікарня N 5"

тис. грн.

Кошторис, звітність

8015,2

Обсяг видатків на придбання ліків та витратних матеріалів для забезпечення роботи гемодіалізу

тис. грн.

Кошторис, звітність

33950,0

Обсяг видатків на придбання препаратів імунодепресантів для лікування хворих реципієнтів органів

тис. грн.

Кошторис, звітність

18067,7

Обсяг видатків на закупівлю тест-систем для обстеження на TORCH-групу інфекцій

тис. грн.

Кошторис, звітність

3921,3

Обсяг видатків на закупівлю сурфактанту для лікування недоношених новонароджених

тис. грн.

Кошторис, звітність

5944,7

Обсяг видатків на придбання медичних препаратів для профілактики кровотечі під час пологів

тис. грн.

Кошторис, звітність

2124,9

Обсяг видатків на забезпечення покращення якості життя дітей-інвалідів, які хворі на тяжкі специфічні хвороби

тис. грн.

Кошторис, звітність

23673,8

Обсяг видатків на забезпечення дітей із соціально вразливих сімей молочними сумішами та лікування вдома (у разі потреби)

тис. грн.

Кошторис, звітність

5247,1

2. Продукту

Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, що планується оснастити медичним обладнанням

од.

Звітність

11

Кількість населення певної категорії, що потребує безкоштовного надання медичних послуг, які не можуть бути надані лікувально-профілактичними установами м. Одеси (на рік)

осіб

Звітність

10179

Середня кількість хворих на цукровий діабет (на рік)

осіб

 

5696

Середня кількість осіб, які підлягають обстеженню на ВІЛ

осіб

Звітність

58635

Середня кількість ВІЛ-інфікованих, які потребують лікування опортуністичних інфекцій (на рік)

осіб

Звітність

3530

Середня кількість ліжко-місць ветеранів війни у стаціонарах (на рік)

од.

Звітність

86

Середня кількість хворих на термінальну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів (щорічно)

осіб

Звітність

84

Середня кількість хворих, які потребують лікування препаратами імунодепресантами (щорічно)

осіб

Звітність

55

Кількість жінок репродуктивного віку, вагітних та новонароджених, які підлягають обстеженню на TORCH групу інфекцій

осіб

Звітність

10420

Кількість недоношених новонароджених, яким потрібно введення сурфактанту для лікування (щорічно)

осіб

Звітність

488

Кількість породіль, яким потрібно введення препаратів для профілактики післяпологової кровотечі (щорічно)

осіб

Звітність

3060

Середня кількість дітей-інвалідів, які хворі на тяжкі специфічні хвороби

осіб

Звітність

63

Кількість дітей із соціально вразливих сімей, які забезпечуються молочними сумішами та медикаментами у разі лікуванням вдома (за потребою)

осіб

Звітність

10782

3. Ефективності

Середні витрати на забезпечення обладнанням одного центру первинної медико-санітарної допомоги

тис. грн.

Розрахунок

704,4

Середній обсяг видатків на придбання для 1 особи певної категорії населення медичної послуги, яка не може бути надана у лікувально-профілактичних установах м. Одеси

грн.

Розрахунок

972,0

Середній обсяг видатків на придбання препаратів інсуліну для 1 хворого на цукровий діабет (на рік)

грн.

Розрахунок

587,7

Середня вартість одного обстеження на ВІЛ

грн.

Розрахунок

24,0

Середня вартість одного випадку лікування опортуністичних інфекцій на одного ВІЛ-інфікованого

грн.

Розрахунок

276,3

Середні витрати на 1 ліжко-місце ветеранів війни у стаціонарах на день

тис. грн.

Розрахунок

51,3

Середній обсяг видатків на рік на 1 хворого, який страждає на хронічну ниркову недостатність

тис. грн.

Розрахунок

134,72

Середній обсяг видатків на рік на забезпечення 1 хворого реципієнта органів препаратами імунодепресантами

тис. грн.

Розрахунок

109,5

Середня вартість обстеження на TORCH групу інфекцій для 1 жінки

тис. грн.

Розрахунок

0,4

Середній обсяг видатків на лікування одного недоношеного новонародженого препаратами сурфактанту

тис. грн.

Розрахунок

12,2

Середній обсяг видатків на забезпечення медикаментозної профілактики післяродової кровотечі на один випадок

грн.

Розрахунок

694,4

Середній обсяг видатків на одну дитину-інваліда, яка хвора на тяжку або специфічну хворобу

тис. грн.

Розрахунок

125,3

Середній обсяг видатків на забезпечення 1 дитини із соціально вразливих сімей молочними сумішами та необхідними медикаментами у разі лікування вдома (стаціонар вдома)

грн.

Розрахунок

486,6

4. Якості

Підвищення доступності надання медичної допомоги, рівня якості лікування осіб, які звертаються за медичною допомогою, рівня обстеження, профілактики та ступеня задоволення пацієнтів отриманою медичною допомогою.

Реалізація Програми дозволить досягти:

1. Підвищення рівня діагностики та якості лікування хворих, у тому числі дітей.

2. Забезпечення доступності та підвищення якості надання первинної медико-санітарної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню.

3. Зменшення захворюваності на інфекційні хвороби і покращення епідемічної ситуації.

4. Підвищення інформованості населення з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5. Підвищення рівня обізнаності молоді щодо безпечної статевої поведінки для досягнення у подальшому зниження рівня ризикованого інфікування ВІЛ.

6. Забезпечення антиретровірусною терапією 100 % осіб, які потребують лікування.

7. Зниження на 30 % рівня смертності серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

8. Зниження до 2 % рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

9. Значного зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток міста.

10. Медичного супроводу хворих із нирковою недостатністю, їх доопераційної та післяопераційної підтримки, зменшення кількості ускладнень, що призведе до підвищення якості і строку життя таких хворих.

11. Зниження інвалідності, смертності та скорочення рівня захворюваності населення на серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби.

12. Зниження кількості ускладнень та первинної інвалідності від цукрового діабету.

13. Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз.

14. Зменшення рівня смертності від туберкульозу та туберкульозу/ВІЛ-інфекції.

15. Недопущення попереджуваних материнських втрат та зниження малюкової смертності, зниження захворюваності новонароджених та поліпшення демографічних показників.

16. Підвищення якості життя дитячого населення, профілактики хронічних захворювань та інвалідності у дітей.

17. Підвищення якості життя хворих на орфанні захворювання шляхом зменшення кількості ускладнень захворювання і рівня смертності від цих причин.

18. Своєчасного виявлення туберкульозу серед дітей у віці до 14-ти років, що призведе до зменшення ускладнень і резистентності до протитуберкульозних препаратів, знизить показник первинної інвалідності хворих і, як наслідок, зменшить фінансовий тягар на бюджет.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
26.07.2017 N 2270-VII

Додаток
до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми "Здоров'я" на 2015 - 2017 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу (рік)

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1. Поліпшення надання амбулаторної допомоги дорослому населенню шляхом наближення первинної медико-санітарної допомоги до місця проживання

1.1.

Оснащення ЦПМСД відповідно до Табелів

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, центри первинної медико-санітарної допомоги

Бюджет м. Одеси

7748,1

1173,8

1826,3

4748,0

Зменшення кількості ургентної госпіталізації хворих із серцево-судинними захворюваннями на 5 %, підвищення доступності для населення до спеціалізованої ЛОР та офтальмологічної допомоги

1.2.

Створення пунктів невідкладної допомоги та забезпечення їх транспортною складовою

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення якості надання амбулаторної невідкладної допомоги

1.3.

Забезпечення навчання лікарів за спеціалізацією "Загальна практика-сімейна медицина"

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Стовідсоткове укомплектування лікарями загальної практики центрів первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторій

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

7748,1

1173,8

1826,3

4748,0

 

2. Зниження захворюваності, інвалідності та смертності від серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

2.1.

Розробка комп'ютерної програми диспансерного нагляду та критеріїв включення до реєстру пацієнтів із високим ризиком розвитку серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

2016 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Профілактика тяжких серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями захворюваннями

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3. Заходи з мотивації відповідального ставлення до збереження здоров'я

3.1.

Розробка та впровадження локальних клінічних протоколів (маршруту пацієнтів з ішемічною хворобою серця (IXC), стенокардією спокою та порушенням серцевого ритму)

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення ефективності та раціональності використання лікарських засобів та витратних матеріалів для забезпечення вимог стандарту надання медичної допомоги пацієнтам на серцево-судинні захворювання

3.2.

Розробка та впровадження клінічних локальних протоколів надання медичної допомоги хворим із гострим порушенням мозкового кровообігу

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення ефективності та раціональності використання лікарських засобів та витратних матеріалів для забезпечення вимог стандарту надання медичної допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4. Зменшення інвалідизації та смертності від ускладнень артеріальної гіпертензії

4.1.

Забезпечення пенсіонерів, хворих на гіпертонію, лікарськими засобами за рецептами лікарів з оплатою 50 % їх вартості

2015 - 01.08.2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, центри первинної медико-санітарної допомоги

Бюджет м. Одеси

6857,8

2000,0

2857,8

2000,0

Зменшення кількості викликів швидкої медичної допомоги до хворих із приводу гіпертонічних кризів на 10 %, зменшення тривалості тимчасової непрацездатності осіб із гіпертонічною хворобою на 5 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

6857,8

2000,0

2857,8

2000,0

 

5. Своєчасне виявлення хворих із факторами ризику виникнення серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

5.1.

Проведення Днів здоров'я в міських поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень та центрах первинної медико-санітарної допомоги

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення виявлення захворювань на ранніх стадіях під час профілактичних оглядів

5.3.

Придбання послуг із надання невідкладної діагностичної та лікувальної допомоги при гострому коронарному синдромі, а також пацієнтам диспансерної групи з високим ризиком розвитку смертельних сердцево-судинних захворювань

2016 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, лікувально-профілактичні установи комунальної власності територіальної громади м. Одеси (ЛПУ)

Бюджет м. Одеси

14500,0

0,0

4000,0

10500,0

Зниження рівня смертності від гострого інфаркту міокарда на 5 - 7 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

14500,0

0,0

4000,0

10500,0

 

6. Забезпечення послугами КТ, МРТ для діагностики пацієнтів із ГПМК, черепно-мозковими та спинальними травмами, тромбоемболією, легеневою артерією (ТЕЛА), пароксизмами порушення свідомості та лікарськими засобами для лікування

6.1.

Придбання послуг із проведення КТ та МРТ пацієнтам із гострим порушенням мозкового кровообігу, черепно-мозковими та спинальними травмами, ТЕЛА, пароксизмами порушення свідомості, травмами грудної та черевної порожнини

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет м. Одеси

6692,9

1552,9

2140,0

3000,0

Зниження показника інвалідності та рівня смертності хворих від гострого порушення мозкового кровообігу, черепно-мозкових та спинальних травм та ТЕЛА на 5 - 7 %

6.2.

Медикаментозне забезпечення хворих на гостре порушення мозкового кровообігу під час стаціонарного лікування

2015, 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет м. Одеси

3500,0

2000,0

0,0

1500,0

Зниження показника інвалідності та рівня смертності хворих від гострого порушення мозкового кровообігу, черепно-мозкових та спинальних травм та ТЕЛА на 5 - 7 %

6.3.

Оснащення ЛПУ та створення нейро-судинних відділень

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення якості надання медичної допомоги на нейро-судинні захворювання, зниження інвалідності та смертності таких хворих

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

10192,9

3552,9

2140,0

4500,0

 

7. Боротьба зі злоякісними новоутвореннями з метою зниження захворюваності населення на рак, інвалідності та смертності від цієї хвороби, своєчасного виявлення захворювань на ранніх стадіях хвороби

7.1.

Оснащення ЛПУ дерматоскопами

2015

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет м. Одеси

210,0

210,0

0,0

0,0

Збільшення кількості хворих з виявленими новоутвореннями шкіри на 10 %

7.2.

Придбання реактивів та засобів для виявлення рівня простатспецифічного антигену у сироватці крові для своєчасного виявлення раку передміхурової залози

2015, 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет м. Одеси

750,0

350,0

0,0

400,0

Збільшення виявлення кількості хворих зі злоякісними новоутвореннями передміхурової залози на 10 %

7.3.

Придбання апарата ультразвукової діагностики

2015

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

600,0

600,0

0,0

0,0

Підвищення якості надання діагностичної допомоги та дотримання стандартів надання медичної допомоги

7.4.

Придбання рентгенплівки для проведення мамографії

2015, 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1460,0

730,0

0,0

730,0

Профілактика та діагностика онкопатології молочної залози на ранніх стадіях

7.5.

Проведення Днів здоров'я з метою раннього виявлення злоякісних захворювань

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення виявлення захворювань на ранніх стадіях під час профілактичних оглядів

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

3020,0

1890,0

0,0

1130,0

 

8. Боротьба із захворюванням на цукровий діабет із метою зменшення ускладнень, пов'язаних із діабетом

8.1.

Придбання препаратів інсуліну для лікування хворих на інсулінозалежний цукровий діабет

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

10042,5

4000,0

4730,0

1312,5

Зменшення кількості ускладнень від захворювання на цукровий діабет у вигляді ретінопатії на 10 %, нефропатії - 7 %, ампутацій - 3 %

8.2.

Проведення оновлення реєстру пацієнтів, хворих на інсулінозалежний цукровий діабет

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Раціональне та ефективне використання лікарських засобів (інсуліну)

8.3.

Впровадження шкіл самоконтролю цукрового діабету в амбулаторних ЛПУ

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Профілактика цукрового діабету, виховання відповідального ставлення до збереження здоров'я, навчання до самоконтролю цукру в крові, профілактика ускладнень від захворювання

8.4.

Забезпечення лікувально-профілактичних установ витратними матеріалами для вимірювання глікованого гемоглобіну хворим на інсулінозалежний цукровий діабет

2016 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1000,0

0,0

1000,0

0,0

Підвищення якості лікування хворих на інсулінозалежний цукровий діабет препаратами інсуліну

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

11042,5

4000,0

5730,0

1312,5

 

9. Боротьба з розповсюдженням ВІЛ-інфекції/СНІДу

9.1.

Закупівля діагностичних тест-систем для тестування населення на ВІЛ

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

4229,3

1534,2

1348,9

1346,2

Дотримання вимог МОЗ України щодо моніторингу спостереження за розповсюдженням ВІЛ-інфекції та СНІДу (обстеження не менше 5 % населення міста Одеси щорічно)

9.2.

Закупівля медикаментів для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

2926,0

456,1

907,2

1562,7

Зниження смертності і інвалідності від ВІЛ-інфекції та СНІДу на 2 - 5 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

7155,3

1990,3

2256,1

2908,9

 

10. Скорочення поширення захворюваності на туберкульоз та інші інфекційні захворювання

10.1.

Утримання пунктів мокротиння відповідно до вимог Сан-ПіН та діючих нормативів

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення ефективності виявлення ранніх форм туберкульозу

10.2.

Виявлення осіб, хворих на туберкульоз, методом мікроскопії мазка мокротиння шляхом закупівлі витратних матеріалів для лабораторної діагностики

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

543,5

78,3

78,3

386,9

Підвищення показника раннього виявлення туберкульозу серед населення на 5 %

10.3.

Діагностика та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження мікробіологічного дослідження мокротиння шляхом закупівлі рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1684,2

137,1

738,0

809,1

Підвищення показника раннього виявлення туберкульозу серед населення на 5 %

10.4.

Придбання туберкліну для проведення туберкулінодіагностики

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

2877,6

959,2

959,2

959,2

Підвищення виявлення ранніх форм туберкульозу серед дітей на 5 %

10.5.

Закупівля цифрового флюорографічного обладнання

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення виявлення ранніх форм туберкульозу на 10 %

10.6.

Закупівля цифрового флюорографічного пересувного обладнання

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення виявлення ранніх форм туберкульозу

10.7.

Закупівля рентгенологічних стаціонарних діагностичних комплексів на два робочих місця

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення виявлення ранніх форм туберкульозу

10.8.

Капітальний ремонт приміщень для створення рентген- та флюорографічних кабінетів

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Дотримання вимог Сан-ПіН

10.9.

Закупівля діагностичних тест-систем для діагностики на гепатити

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

3120,2

717,2

1190,0

1213,0

Покращення діагностики хворих на вірусні гепатити В і С, попередження випадків професійних та внутрішньо-лікарняних заражень

10.10.

Закупівля холодильного обладнання для збереження тест-систем

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення вимог зберігання вакцин, анатоксинів, імунобіологічних препаратів

10.11.

Закупівля вакцин, анатоксинів, імунобіологічних препаратів та лікувальних сироваток

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

851,5

29,2

415,0

407,3

Зменшення захворюваності на соціально небезпечні інфекції на 5 %

10.12.

Заохочення лікарів загальної практики-сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1000,0

0,0

500,0

500,0

Збільшення виявлення туберкульозу серед незахищених верств населення на 10 - 15 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

10077,0

1921,0

3880,5

4275,5

 

11. Скорочення поширеності психічних розладів, самогубств та покращення якості життя осіб з такими розладами

11.1.

Проведення капітального ремонту приміщень КУ "Міський психіатричний диспансер" з метою відкриття денного стаціонару, його матеріально-технічне забезпечення

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення доступності до надання психіатричної допомоги

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12. Забезпечення надання медичної допомоги ветеранам війни та учасникам АТО у пріоритетному порядку в умовах стаціонарів

12.1.

Забезпечення медикаментами ветеранів війни та учасників АТО під час стаціонарного лікування

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

100 % забезпечення ветеранів війни лікарськими препаратами під час стаціонарного лікування

12.2.

Стовідсоткове охоплення диспансерним наглядом, обстеженням ветеранів війни та учасників АТО

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

166,2

0,0

0,0

166,2

Підвищення якості диспансерного нагляду та обстеження ветеранів війни

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

4666,2

1500,0

1500,0

1666,2

 

13. Створення центру для медичного забезпечення інвалідів війни на базі КУ "Міська лікарня N 5"

13.1.

Дооснащення КУ "Міська лікарня N 5" відповідно до Табелів

2015, 2016

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

7159,2

6700,0

459,2

0,0

Підвищення якості надання медичної допомоги

13.2.

Проведення капітального ремонту приміщень

2015

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

856,0

856,0

0,0

0,0

Дотримання вимог Сан-ПіН

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

8015,2

7556,0

459,2

0,0

 

14. Покращення життя інвалідів, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів

14.1.

Придбання ліків та витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, КУ "МКЛ N 10"

Бюджет м. Одеси

33950,0

18000,0

6650,0

9300,0

100 % забезпечення лікарськими засобами хворих на замісній та підтримуючій нирковій терапії у відділенні гемодіалізу

14.2.

Придбання препаратів імунодепресантів для лікування хворих реципієнтів органів

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет м. Одеси

18067,7

7200,0

5867,7

5000,0

100 % забезпечення хворих після трансплантації органів імунодепресантами

14.3.

Здійснення заходів, спрямованих на своєчасне виявлення хвороб нирок

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Профілактика важких форм хронічної ниркової недостатності, які вимагають проведення гемодіалізу

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

52017,7

25200,0

12517,7

14300,0

 

15. Скорочення поширеності інфекційних захворювань у жінок та дітей

15.1.

Закупівля діагностичних тест-систем для тестування населення на TORCH-інфекції

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, КУ "МКІЛ", КУ "МП N 29", пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

3521,3

2421,3

1000,0

100,0

Зниження перинатальної захворюваності з причин внутрішньоутробного інфікування на 10 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

3521,3

2421,3

1000,0

100,0

 

16. Профілактика материнських та неонатальних втрат

16.1.

Придбання препарату сурфактанту для лікування недоношених новонароджених

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

5944,7

2415,7

1764,5

1764,5

100 % забезпечення новонароджених з СДР препаратом сурфактанту

16.2.

Придбання препарату карбетоцин з метою профілактики кровотечі

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

2124,9

645,7

739,6

739,6

Зниження показника масивних акушерських кровотеч на 10 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

8069,6

3061,4

2504,1

2504,1

 

17. Покращення якості життя пацієнтів, у тому числі дітей-інвалідів, хворих на фенілкетонурію, гемофілію, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч, ювенільний ревматоїдний артрит, у разі амбулаторного лікування, у випадку лікування неускладнених захворювань дітей вдома

17.1.

Придбання сумішей для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

6977,0

1897,0

1897,0

3183,0

100 % забезпечення пацієнтів з ФКУ, які потребують лікувального харчування

17.2.

Придбання факторів згортання крові VIII та IX для проведення замісної терапії

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

9096,5

6207,4

1304,1

1585,0

100 % забезпечення пацієнтів, хворих на гемофілію, фактором згортання крові

17.3.

Придбання ферментних препаратів для лікування хворих на муковісцидоз

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

1513,0

332,7

701,4

478,9

100 % забезпечення хворих на муковісцидоз ферментними препаратами

17.4.

Придбання лікарського засобу для лікування спастичних форм церебрального паралічу

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, КУ "ДКМЛ N 3"

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення якості життя дітей, хворих на церебральний параліч

17.5.

Придбання гормону росту для проведення замісної терапії дітям із затримкою росту різного генезу

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення якості життя дітей, хворих на різні форми гіпофізарного нанізму

17.6.

Забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, що мешкають в соціально вразливих та багатодітних родинах

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

1277,1

87,1

290,0

900,0

100 % забезпечення дитячим харчуванням дітей відповідно до вимог законодавства

17.7.

Забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій та із соціально вразливих сімей за призначенням дільничних лікарів у випадку лікування неускладнених захворювань вдома

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

3970,0

1235,0

1235,0

1500,0

Зниження госпіталізації дітей із соціально вразливих сімей на 20 %

17.8.

Придбання біологічних препаратів для лікування ревматоїдного артриту

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

6087,3

525,0

2264,3

3298,0

100 % забезпечення пацієнтів, хворих на ЮРА, біологічними препаратами

17.9.

Придбання розхідних матеріалів для забезпечення роботи інсулінових помп у дітей, хворих на цукровий діабет

2016-2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

1781,5

0,0

816,8

964,7

Стовідсоткове забезпечення дітей з цукровим діабетом, що знаходяться на інсулінових помпах, розхідниками до інсулінових помп

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

30702,4

10284,2

8508,6

11909,6

 

18. Удосконалення надання медичної акушерсько-гінекологічної та педіатричної допомоги, підвищення її якості, ефективності та доступності

18.1.

Дооснащення пологових будинків міста сучасним обладнанням для діагностики, моніторингу стану жінок, новонароджених та їх лікування

2015 - 2016

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

8297,0

3700,0

3997,0

600,0

Підвищення виявлення ранньої форми раку шийки матки на 5 % в КУ "ПБ N 2". 100 % дотримання стандартів обстеження в КУ "ПБ N 1"

18.2.

Закупівля послуг з КТ та МРТ діагностики для дітей з ураженням ЦНС та соматичними захворюваннями

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки, дитячі міські лікарні

Бюджет м. Одеси

3201,5

1167,1

1000,0

1034,4

100 % дотримання стандартів діагностики, зниження показника інвалідизації дітей раннього віку

18.3.

Дооснащення сучасним обладнанням дитячих ЛПУ міста

2016

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

15602,0

0,0

13205,0

2397,0

100 % дотримання вимог стандартів лікування дітей

18.4.

Придбання спеціалізованого реанімобілю ШМД для перевезення неонатальних пацієнтів

2016

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, КУ "ДМЛ ім. акад. Б. Я. Резніка"

Бюджет м. Одеси

4100,0

0,0

4100,0

0,0

Зниження показника малюкової смертності на 5 %

18.5.

Забезпечення загальноклінічними лабораторними дослідженнями дітей у міських дитячих поліклініках

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

1000,0

0,0

0,0

1000,0

100 % дотримання вимог стандартів діагностики та лікування дітей

18.6.

Забезпечення загальноклінічними лабораторними дослідженнями вагітних в пологоводопоміжних закладах міста Одеси

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

1000,0

0,0

0,0

1000,0

100 % дотримання вимог стандартів ведення вагітності

18.7.

Придбання реактивів онкомаркеру раку яєчників

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

66,3

0,0

0,0

66,3

Збільшення виявлення кількості хворих зі злоякісними новоутвореннями

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

33266,8

4867,1

22302,0

6097,7

 

19. Покращення матеріально-технічної бази ЛПУ

19.1.

Проведення капітального ремонту приміщень, споруд та комунікацій ЛПУ

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Дотримання вимог Сан-ПіН

19.2.

Оснащення ЛПУ міста Одеси сучасним медичним обладнанням, виробами медичного призначення та технікою

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

12255,0

0,0

0,0

12255,0

Підвищення якості надання медичної допомоги

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

12255,0

0,0

0,0

12255,0

 

20. Забезпечення ЛПУ джерелами безперебійного енергозабезпечення

20.1.

Закупівля дизель-генераторів та проведення робіт з проектування, монтажу та введення в експлуатацію

2015 - 2016

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

5040,2

3720,2

1320,0

0,0

Забезпечення безперебійної роботи ЛПУ в умовах дефіциту енергопостачання

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

5040,2

3720,2

1320,0

0,0

 

21. Ведення загрозометричної бази даних вагітних та породіль високого ступеня ризику материнських втрат

21.1.

Проведення моніторингу та здійснення аналізу стану здоров'я вагітних та породіль

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення стану здоров'я жінок, поліпшення умов для народження здорової дитини, поліпшення демографічних показників

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

22. Створення та ведення єдиної бази даних жінок фертильного віку з важкою екстрагенітальною патологією із забезпеченням наступності між ЛПУ різних ланок

22.1.

Створення та ведення бази даних жінок фертильного віку з важкою екстрагенітальною патологією

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення стану здоров'я жінок, поліпшення умов для народження здорової дитини, поліпшення демографічних показників

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

23. Ведення школи відповідального батьківства в ЛПУ, що надають амбулаторну допомогу вагітним

23.1.

Створення та ведення школи відповідального батьківства в ЛПУ, що надають амбулаторну допомогу вагітним

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси, центри первинної медико-санітарної допомоги

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення умов для народження здорової дитини та поліпшення догравідарної підготовки

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

24. Створення та ведення бази даних новонароджених дітей з вродженими вадами розвитку

24.1.

Створення та ведення бази даних новонароджених дітей з вродженими вадами розвитку

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі поліклініки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення якості медичного обслуговування дітей з вродженою патологією

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

25. Створення та ведення бази даних дітей, що мешкають у соціально вразливих родинах

25.1.

Створення та ведення бази даних дітей, що мешкають у соціально вразливих родинах

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Попередження соціального сирітства, захворюваності дітей із соціально вразливих сімей

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

26. Поліпшення надання реанімаційної допомоги дітям в умовах дитячих лікарень

26.1.

Проведення навчання лікарів за спеціальністю "Дитяча анестезіологія"

2015

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

60,0

60,0

0,0

0,0

Підвищення забезпечення висококваліфікованих кадрів дитячих анастезіологів на 30 % від потреби

26.2.

Відкриття неврологічного відділення для дітей раннього віку з ураженням ЦНС

2015 - 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, КУ "ДМКЛ N 3"

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення доступності та якості надання медичної допомоги дітям з неврологічною патологією

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

60,0

60,0

0,0

0,0

 

27. Створення єдиного інформаційного простору у галузі охорони здоров'я міста

27.1.

Закупівля оргтехніки

2016, 2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, КУ "ІАЦМС"

Бюджет м. Одеси

3064,7

0,0

3064,7

0,0

Створення єдиної комп'ютерної мережі між ЛПУ міста

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

3064,7

0,0

3064,7

0,0

 

28. Поліпшення надання медичної допомоги хворим при стаціонарному лікуванні

28.1.

Забезпечення лікарськими засобами ургентних хворих в умовах стаціонарного лікування протягом перших трьох діб

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

5000,0

0,0

0,0

5000,0

Зменшення кількості ускладнень, скорочення терміну лікування та зниження рівня летальності

28.2.

Забезпечення лікарськими засобами хворих під час лікування в комунальній установі "Міська клінічна інфекційна лікарня"

2017

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1000,0

0,0

0,0

1000,0

Зменшення кількості ускладнень від інфекційних хвороб, скорочення терміну лікування

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

6000,0

0,0

0,0

6000,0

 

Всього за Програмою

Бюджет м. Одеси

237272,7

75198,2

75867,0

86207,5

 

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали