Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року N 1778-VII

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 30.01.2019 р. N 4212-VII

Про внесення змін до Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року N 1778-VII

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою уточнення обсягів фінансування заходів Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року N 1778-VII (Програма N 1778-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки" у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки" у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики і реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
30.01.2019 N 4212-VII

I. ПАСПОРТ
Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Головне управління Національної поліції в Одеській області, Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради, Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції, Головне управління Національної поліції в Одеській області, Управління Служби безпеки України в Одеській області, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Муніципальна охорона", комунальна установа "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")", комунальна установа "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")", комунальна установа "Муніципальна варта", комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ", комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради", комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради, Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції, Одеський обласний військовий комісаріат

6.

Термін реалізації Програми

2017 - 2019 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

317634,9 тис. грн.

у тому числі:

7.1.

Кошти бюджету м. Одеси

317634,9 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Ю. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
30.01.2019 N 4212-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки

Джерела фінансування, яке пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Усього, у тому числі:

109172,0

118151,4

90311,5

317634,9

бюджет м. Одеси, усього,

109172,0

118151,4

90311,5

317634,9

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

68623,3

64797,2

37203,0

170623,5

департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

37044,0

51440,0

52570,0

141054,0

управління дорожнього господарства Одеської міської ради

330,0

165,0

165,0

660,0

виконавчий комітет Одеської міської ради

3174,7

1749,2

373,5

5297,4

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
30.01.2019 N 4212-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси "Безпечне місто Одеса" на 2017 - 2019 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1. Приведення квартирно-експлуатаційного забезпечення військ у відповідність до вимог чинного законодавства

1.1.

Забезпечення утримання та ремонту фондів військових містечок для розміщення підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що були передислоковані з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління

Усього:

6450,0

6450,0

0,0

0,0

 

Бюджет м. Одеси

6450,0

6450,0

0,0

0,0

2. Створення належних умов діяльності та служби Головного управління Національної поліції в Одеській області

2.1.

Забезпечення оперативного реагування на скоєні тяжкі та особливо тяжкі злочини, якісне надання поліцейських послуг в частині виявлення і припинення кримінальних правопорушень; розшук осіб, які вчинили такі правопорушення, шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту та облаштування комплексу відеофіксації "Відеоконтроль-Рубіж"

2017 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Головне управління Національної поліції в Одеській області

Усього:

11000,0

4000,0

5000,0

2000,0

Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення, оперативне встановлення осіб, які їх вчинили

Бюджет м. Одеси

11000,0

4000,0

5000,0

2000,0

2.2.

Створення належних умов служби поліцейських при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, виявлення та припинення кримінальних правопорушень шляхом придбання комп'ютерної та оргтехніки

2017, 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Головне управління Національної поліції в Одеській області

Усього:

2500,0

1000,0

0,0

1500,0

Створення належних умов служби поліцейських при виконанні покладених на них завдань

Бюджет м. Одеси

2500,0

1000,0

0,0

1500,0

2.3.

Створення належних умов служби поліцейських при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, виявлення та припинення кримінальних правопорушень шляхом придбання форменого одягу

2019 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Головне управління Національної поліції в Одеській області

Усього:

1500,0

0,0

0,0

1500,0

Створення належних умов служби поліцейських при виконанні покладених на них завдань

Бюджет м. Одеси

1500,0

0,0

0,0

1500,0

2.4.

Забезпечення громадської безпеки і правопорядку під час проведення масових заходів, шляхом матеріально-технічного забезпечення групи превентивної комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Головне управління Національної поліції в Одеській області

Усього:

400,0

0,0

400,0

0,0

Створення належних умов служби поліцейських при виконанні покладених на них завдань

Бюджет м. Одеси

400,0

0,0

400,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

15400,0

5000,0

5400,0

5000,0

 

Бюджет м. Одеси

15400,0

5000,0

5400,0

5000,0

3. Створення належних умов діяльності та служби Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції

3.1.

Забезпечення оперативного реагування на скоєні тяжкі та особливо тяжкі злочини, якісне надання поліцейських послуг у частині виявлення і припинення кримінальних правопорушень; розшук осіб, які вчинили такі правопорушення, шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту, його обладнання та обслуговування

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції

Усього:

2284,0

2284,0

0,0

0,0

Підвищення рівня ефективності діяльності Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції

Бюджет м. Одеси

2284,0

2284,0

0,0

0,0

3.2.

Забезпечення утримання, ремонту та облаштування будівлі Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції

Усього:

716,0

716,0

0,0

0,0

Підвищення рівня ефективності діяльності Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції

Бюджет м. Одеси

716,0

716,0

0,0

0,0

Всього за напрямком діяльності

Усього:

3000,0

3000,0

0,0

0,0

 

Бюджет м. Одеси

3000,0

3000,0

0,0

0,0

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення комунального підприємства "Муніципальна охорона"

4.1.

Створення належних умов роботи комунального підприємства "Муніципальна охорона" при виконанні покладених на нього завдань у сфері забезпечення громадського порядку, у тому числі шляхом придбання форменого одягу

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальне підприємство "Муніципальна охорона"

Усього:

2876,7

2876,7

0,0

0,0

Підвищення рівня ефективності діяльності комунального підприємства "Муніципальна охорона"

Бюджет м. Одеси

2876,7

2876,7

0,0

0,0

4.2.

Створення належних умов роботи комунального підприємства "Муніципальна охорона" при виконанні покладених на нього завдань у сфері забезпечення шляхом придбання спеціальних засобів та обладнання

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальне підприємство "Муніципальна охорона"

Усього:

856,1

856,1

0,0

0,0

Бюджет м. Одеси

856,1

856,1

0,0

0,0

4.3.

Забезпечення оперативного реагування працівників комунального підприємства "Муніципальна охорона" при виконанні покладених на них завдань шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту, його обладнання та обслуговування

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальне підприємство "Муніципальна охорона"

Усього:

3384,7

3384,7

0,0

0,0

Бюджет м. Одеси

3384,7

3384,7

0,0

0,0

4.4.

Забезпечення функціонування комунального підприємства "Муніципальна охорона" для виконання уставної діяльності

2017 - 2018 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальне підприємство "Муніципальна охорона"

Усього:

16305,0

12055,8

4249,2

0,0

Бюджет м. Одеси

16305,0

12055,8

4249,2

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

23422,5

19173,3

4249,2

0,0

 

Бюджет м. Одеси

23422,5

19173,3

4249,2

0,0

5. Впровадження системи оповіщення міста Одеси

5.1.

Проектування міської системи оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

2017 рік

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Усього:

420,0

420,0

0,0

0,0

Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації

Бюджет м. Одеси

420,0

420,0

0,0

0,0

5.2.

Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації шляхом придбання та встановлення пристроїв керування мережею мовлення

2017 - 2019 роки

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Усього:

480,0

180,0

150,0

150,0

Оповіщення населення шляхом перехоплення сигналу FM-радіостанцій та телебачення. Встановлення 16 пристроїв

Бюджет м. Одеси

480,0

180,0

150,0

150,0

5.3.

Оренда цифрового каналу зв'язку між АРМ чергового комунальної установи "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")" та пристроями керування мережею мовлення

2017 - 2019 роки

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Усього:

158,4

28,8

52,8

76,8

Оповіщення населення шляхом перехоплення сигналу FM-радіостанцій та телебачення

Бюджет м. Одеси

158,4

28,8

52,8

76,8

5.4.

Встановлення вуличних блоків оповіщення з акустичною системою

2017 - 2018 роки

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Усього:

2880,0

1440,0

1440,0

0,0

Оповіщення населення, яке знаходиться поза приміщеннями.

Бюджет м. Одеси

2880,0

1440,0

1440,0

0,0

5.5.

Моніторинг та технічне обслуговування системи оповіщення

2017 - 2019 роки

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Усього:

316,3

63,2

106,4

146,7

Забезпечення безперебійної роботи системи оповіщення

Бюджет м. Одеси

316,3

63,2

106,4

146,7

Всього за напрямом діяльності

Усього:

4254,7

2132,0

1749,2

373,5

 

Бюджет м. Одеси

4254,7

2132,0

1749,2

373,5

6. Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення комунальної установи "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")" та комунальної установи "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")"

6.1.

Технічне переоснащення комунальної установи "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")" шляхом придбання рятувального обладнання

2017 рік

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальна установа "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")"

Усього:

47,8

47,8

0,0

0,0

Здійснення рятувальних робіт

Бюджет м. Одеси

47,8

47,8

0,0

0,0

6.2.

Технічне переоснащення комунальної установи "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")" шляхом придбання приладів пошуку постраждалих, радіаційної та хімічної розвідки

2017 рік

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальна установа "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")"

Усього:

880,6

880,6

0,0

0,0

Визначення місцезнаходження постраждалого в стислі терміни

Бюджет м. Одеси

880,6

880,6

0,0

0,0

6.3.

Заходи комунальної установи "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")" щодо розширення системи відеоспостереження та відео аналітики шляхом додаткового встановлення камер відеоспостереження

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальна установа "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")"

Усього:

10750,0

0,0

9000,0

1750,0

Підвищення рівня безпеки, впровадження системи відеоспостереження

Бюджет м. Одеси

10750,0

0,0

9000,0

1750,0

6.4.

Технічне переоснащення комунальної установи "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")" шляхом придбання механічного, гідравлічного і електричного ручного інструмента

2017 рік

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальна установа "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")"

Усього:

25,0

25,0

0,0

0,0

Виконання аварійно-рятувальних робіт підвищеної складності

Бюджет м. Одеси

25,0

25,0

0,0

0,0

6.5.

Технічне переоснащення комунальної установи "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")" шляхом придбання спеціального одягу, засобів індивідуального захисту та зв'язку

2017 рік

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальна установа "Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - "077")"

Усього:

89,3

89,3

0,0

0,0

Виконання аварійно-рятувальних робіт при дії небезпечних факторів

Бюджет м. Одеси

89,3

89,3

0,0

0,0

6.6

Обслуговування комунальною установою "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")" системи відеоспостереження та відео аналітики, у тому числі шляхом придбання спеціалізованого автотранспорту.

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальна установа "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")"

Усього:

13290,0

0,0

2970,0

10320,0

 

Бюджет м. Одеси

13290,0

0,0

2970,0

10320,0

6.7

Встановлення вуличних блоків оповіщення з акустичною системою

2019 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальна установа "Центр інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Одеси (Центр - "077")"

Усього:

1344,0

0,0

0,0

1344,0

Оповіщення населення, яке знаходиться поза приміщеннями.

Бюджет м. Одеси

1344,0

0,0

0,0

1344,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

26426,7

1042,7

11970,0

13414,0

 

Бюджет м. Одеси

26426,7

1042,7

11970,0

13414,0

7. Створення системи контролю та управління рухом транспорту

7.1.

Будівництво нових світлофорних об'єктів

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ

Усього:

2000,0

2000,0

0,0

0,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом будівництва 8 світлофорних об'єктів

Бюджет м. Одеси

2000,0

2000,0

0,0

0,0

7.2.

Модернізація, капітальний ремонт світлофорних об'єктів та інших засобів регулювання дорожнього руху

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

3000,0

3000,0

0,0

0,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом модернізації 111 од. світлофорних об'єктів із заміною лампових світлофорів на світлодіодні та апаратури керування

Бюджет м. Одеси

3000,0

3000,0

0,0

0,0

7.3.

Облаштування вулично-дорожньої мережі дорожніми знаками

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

1000,0

1000,0

0,0

0,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом встановлення майже 6000 дорожніх знаків

Бюджет м. Одеси

1000,0

1000,0

0,0

0,0

7.4.

Нанесення дорожньої розмітки

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

2500,0

2500,0

0,0

0,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом нанесення фарбою дорожньої розмітки

Бюджет м. Одеси

2500,0

2500,0

0,0

0,0

7.5.

Впровадження та розширення системи архівації відеозображення на перехрестях

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

1000,0

1000,0

0,0

0,0

Підвищення рівня безпеки шляхом впровадження відеоархівації та відеоаналітики засобів відеоспостереження комунального підприємства "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Бюджет м. Одеси

1000,0

1000,0

0,0

0,0

7.6.

Розширення мережі системи відеоспостереження та оптоволоконих ліній зв'язку

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

3000,0

3000,0

0,0

0,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, впровадження системи відеоспостереження на об'єктах та обладнання світлофорних об'єктів відеокамерами. Придбання, підключення до оптоволоконних ліній зв'язку камер відеоспостереження та обладнання об'єктів муніципальної безпеки - 363 од.

Бюджет м. Одеси

3000,0

3000,0

0,0

0,0

7.7.

Розширення можливостей спостереження за станом на дорогах та магістралях міста

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

1000,0

1000,0

0,0

0,0

Вдосконалення технологій світлофорного регулювання та розширення можливостей моніторингу руху транспорту

Бюджет м. Одеси

1000,0

1000,0

0,0

0,0

7. 8.

Забезпечення функціонування комунального підприємства "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" для виконання уставної діяльності

2017 - 2018 роки

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

20039,9

17074,0

2965,9

0,0

Належне виконання покладених на комунальне підприємство зобов'язань

Бюджет м. Одеси

20039,9

17074,0

2965,9

0,0

7.9.

Впровадження енергозберігаючих технологій шляхом встановлення LED лампочок, світлодіодних матриць

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

470,0

470,0

0,0

0,0

Впровадження енергозберігаючих технологій - 3000 од.

Бюджет м. Одеси

470,0

470,0

0,0

0,0

7.10.

Модернізація процесу виробництва та обслуговування металоконструкцій (світлофорних колонок, колонок для встановлення дорожніх знаків, направляючих пішохідних огороджень)

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

850,0

850,0

0,0

0,0

Механізація виробничого процесу. Підвищення продуктивності праці

Бюджет м. Одеси

850,0

850,0

0,0

0,0

7.11.

Забезпечення експлуатаційного стану розмічальної техніки (машин)

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

450,0

450,0

0,0

0,0

Підвищення продуктивності праці. Збільшення площі нанесення дорожньої розмітки на 15 %. Забезпечення безперебійного процесу нанесення розмітки

Бюджет м. Одеси

450,0

450,0

0,0

0,0

7.12.

Оснащення комунального підприємства "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" спеціалізованим автотранспортом

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

3750,0

3750,0

0,0

0,0

Придбання автовишки, трактора з навісним обладнанням та вантажопасажирського авто

Бюджет м. Одеси

3750,0

3750,0

0,0

0,0

7.13.

Капітальне будівництво енергозберігаючої системи опалення за адресою: м. Одеса, вул. 3-я Станційна, 25

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

450,0

450,0

0,0

0,0

Зниження експлуатаційних витрат на утримання системи опалення. Зниження видатків на опалення. Впровадження альтернативних систем опалення

Бюджет м. Одеси

450,0

450,0

0,0

0,0

7.14.

Облаштування засобів примусового зниження швидкості з асфальтобетону

2017 - 2019 роки

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

Усього:

660,0

330,0

165,0

165,0

Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, у тому числі біля загальноосвітніх навчальних закладів

Бюджет м. Одеси

660,0

330,0

165,0

165,0

7.15.

Впровадження інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики (вул. Рішельєвська) у місті Одесі

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальне підприємство "Муніципальна охорона"

Усього:

6644,8

6644,8

0,0

0,0

Удосконалення форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів та застосування нових форм і методів профілактики правопорушень. Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення, встановлення осіб, які їх вчинили, оперативне усунення заторових та аварійних ситуацій з метою підвищення рівня дорожньої дисципліни

Бюджет м. Одеси

6644,8

6644,8

0,0

0,0

7.16.

Впровадження інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики у місті Одесі

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, комунальне підприємство "Муніципальна охорона"

Усього:

23355,2

23355,2

0,0

0,0

Бюджет м. Одеси

23355,2

23355,2

0,0

0,0

7.17.

Улаштування огородження на вул. Середньофонтанській (ділянка дороги від буд. N 30а до буд. N 53/55)

2017 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ"

Усього:

500,0

500,0

0,0

0,0

Підвищення безпеки дорожнього руху та забезпечення безпечного переходу проїжджої частини на Середньофонтанській вул. в м. Одесі

Бюджет м. Одеси

500,0

500,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

70669,9

67374,0

3130,9

165,0

 

Бюджет м. Одеси

70669,9

67374,0

3130,9

165,0

8. Створення належних умов діяльності Управління Служби безпеки України в Одеській області

8.1.

Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту, його обладнання та обслуговування, тощо

2017 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління Служби безпеки України в Одеській області

Усього:

3795,72

2195,72

1000,0

600,0

Підвищення рівня ефективності діяльності Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Бюджет м. Одеси

3795,72

2195,72

1000,0

600,0

8.2.

Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання паливно-мастильних матеріалів

2017 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління Служби безпеки України в Одеській області

Усього:

5400,0

1500,0

2000,0

1900,0

Бюджет м. Одеси

5400,0

1500,0

2000,0

1900,0

8.3.

Запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території міста, вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров'я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об'єктів та недопущення проявів тероризму в регіоні шляхом придбання відповідної техніки спеціального призначення тощо

2017 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління Служби безпеки України в Одеській області

Усього:

85,0

85,0

0,0

0,0

Бюджет м. Одеси

85,0

85,0

0,0

0,0

8.4.

Створення належних інформаційно-аналітичних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку шляхом придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, ліцензійного програмного забезпечення до неї та супутні матеріали для налагодження мережі, а також системи відеоспостереження, телевізійне та аудіовізуальне обладнання, тощо

2017, 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління Служби безпеки України в Одеській області

Усього:

3719,28

1219,28

0,0

2500,0

 

Бюджет м. Одеси

3719,28

1219,28

0,0

2500,0

8.5.

Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності, забезпечення громадського порядку та проведення антитерористичних актів, шляхом придбання спеціальної техніки, тощо

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління Служби безпеки України в Одеській області

Усього:

2000,0

0,0

2000,0

0,0

Бюджет м. Одеси

2000,0

0,0

2000,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

 

Бюджет м. Одеси

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

9. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення комунальної установи "Муніципальна варта"

9.1

Створення належних умов роботи комунальної установи "Муніципальна варта" при виконанні покладених на неї завдань у сфері забезпечення громадського порядку, у тому числі шляхом придбання форменого одягу

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Муніципальна варта"

Усього:

5526,9

0,0

1724,2

3802,7

Підвищення рівня ефективності діяльності комунальної установи "Муніципальна варта"

Бюджет м. Одеси

5526,9

0,0

1724,2

3802,7

9.2

Створення належних умов роботи комунальної установи "Муніципальна варта" при виконанні покладених на неї завдань у сфері забезпечення шляхом придбання спеціальних засобів та обладнання

2019 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Муніципальна варта"

Усього:

408,3

0,0

0,0

408,3

Бюджет м. Одеси

408,3

0,0

0,0

408,3

9.3

Забезпечення оперативного реагування працівників комунальної установи "Муніципальна варта" при виконанні покладених на них завдань шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту, його обладнання та обслуговування

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Муніципальна варта"

Усього:

2306,4

0,0

1338,2

968,2

Бюджет м. Одеси

2306,4

0,0

1338,2

968,2

9.4

Забезпечення функціонування комунальної установи "Муніципальна варта" для виконання уставної діяльності

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Муніципальна варта"

Усього:

35335,7

0,0

27315,2

8020,5

Бюджет м. Одеси

35335,7

0,0

27315,2

8020,5

9.5

Створення належних умов роботи системи відеоспостереження та відеоаналітики, шляхом облаштування серверного приміщення автоматичною системою пожежогасіння та кондиціювання

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Муніципальна варта"

Усього:

411,0

0,0

411,0

0,0

Бюджет м. Одеси

411,0

0,0

411,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

43988,3

0,0

30788,6

13199,7

 

Бюджет м. Одеси

43988,3

0,0

30788,6

13199,7

10. Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

10.1

Створення належних умов комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" при виконанні покладених на них завдань шляхом придбання спеціального одягу та засобів індивідуального захисту

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

Усього:

146,9

0,0

49,5

97,4

Здійснення рятувальних робіт

Бюджет м. Одеси

146,9

0,0

49,5

97,4

10.2

Технічне переоснащення комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" шляхом придбання рятувальна-водолазного спорядження та спеціалізованого автотранспорту підвищеної прохідності

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

Усього:

1005,1

0,0

999,9

5,2

Визначення місцезнаходження постраждалого в стислі терміни

Бюджет м. Одеси

1005,1

0,0

999,9

5,2

10.3

Забезпечення утримання та ремонту фондів комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" для використання напрямків діяльності установи згідно Статуту

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

Усього:

859,8

0,0

859,8

0,0

Виконання аварійно-рятувальних робіт при дії небезпечних факторів

Бюджет м. Одеси

859,8

0,0

859,8

0,0

10.4

Технічне переоснащення комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" шляхом придбання модуля тимчасового розміщення постраждалих

2019 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

Усього:

300,0

0,0

0,0

300,0

Виконання аварійно-рятувальних робіт при дії небезпечних факторів

Бюджет м. Одеси

300,0

0,0

0,0

300,0

10.5

Забезпечення оперативного реагування комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" для використання напрямків діяльності установи згідно Статуту шляхом придбання додаткового спеціального обладнання та зв'язку

2018 - 2019 роки

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

Усього:

284,7

0,0

98,0

186,7

Виконання аварійно-рятувальних робіт при дії небезпечних факторів

Бюджет м. Одеси

284,7

0,0

98,0

186,7

Всього за напрямком діяльності

Усього

2596,5

0,0

2007,2

589,3

 

Бюджет м. Одеси

2596,5

0,0

2007,2

589,3

11. Створення системи контролю та управління рухом транспорту комунальною установою "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

11.1

Будівництво нових світлофорних об'єктів

2018 - 2019 роки

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

850,0

0.0

400,0

450,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом будівництва 8 світлофорних об'єктів

Бюджет м. Одеси

850,0

0.0

400,0

450,0

11.2.

Модернізація, капітальний ремонт світлофорних об'єктів та інших засобів регулювання дорожнього руху

2018 - 2019 роки

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

44000,0

0.0

22000,0

22000,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом модернізації 111 од. світлофорних об'єктів із заміною лампових світлофорів на світлодіодні та апаратури керування

Бюджет м. Одеси

44000,0

0.0

22000,0

22000,0

11.3.

Облаштування вулично-дорожньої мережі дорожніми знаками

2018 - 2019 роки

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

2000,0

0,0

1000,0

1000,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом встановлення майже

6000 дорожніх знаків

Бюджет м. Одеси

2000,0

0.0

1000,0

1000,0

11.4.

Нанесення дорожньої розмітки

2018 - 2019 роки

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

8780,0

0,0

4390,0

4390,0

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом нанесення фарбою дорожньої розмітки

Бюджет м. Одеси

8780,0

0,0

4390,0

4390,0

11.5

Розширення можливостей спостереження за станом на дорогах та магістралях міста

 2019 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

1930,0

0,0

0,0

1930,0

Вдосконалення технологій світлофорного регулювання та розширення можливостей моніторингу руху транспорту

Бюджет м. Одеси

1930,0

0,0

0,0

1930,0

11.6

Заходи щодо збільшення пропускної спроможності каналів оптоволоконного зв'язку

2018 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

350,0

0,0

350,0

0,0

Вдосконалення роботи каналів зв'язку

Бюджет м. Одеси

350,0

0,0

350,0

0,0

11.7

Оснащення комунальної установи "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради спеціалізованим автотранспортом

2018 рік

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

1500,0

0,0

1500,0

0,0

Придбання автовишки, трактора з навісним обладнанням та вантажопасажирського авто

Бюджет м. Одеси

1500,0

0,0

1500,0

0,0

11.8

Забезпечення функціонування комунальної установи "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради для виконання уставної діяльності

2018 - 2019 роки

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради

Усього:

41634,1

0,0

18834,1

22800,0

Належне виконання покладених на комунальну установу функцій та завдань

Бюджет м. Одеси

41634,1

0,0

18834,1

22800,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

101044,1

0,0

48474,1

52570,0

 

Бюджет м. Одеси

101044,1

0,0

48474,1

52570,0

12. Створення належних умов діяльності та служби Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

12.1.

Забезпечення оперативного реагування на скоєні тяжкі та особливо тяжкі злочини, якісне надання поліцейських послуг у частині виявлення і припинення кримінальних правопорушень; розшук осіб, які вчинили такі правопорушення, шляхом придбання відповідного спеціалізованого автомобільного транспорту, його обладнання та обслуговування

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

Усього:

2361,2

0,0

2361,2

0,0

Підвищення рівня ефективності діяльності Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

Бюджет м. Одеси

2361,2

0,0

2361,2

0,0

12.2.

Закупівля та виготовлення друкованої продукції з питань безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку, проблем запобігання дитячого травматизму на дорозі для розповсюдження у шкільних та дошкільних учбових закладах

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

Усього:

140,0

0,0

140,0

0,0

Бюджет м. Одеси

140,0

0,0

140,0

0,0

12.3.

Підвищення рівня мобільності та збільшення швидкості реагування на заяви та повідомлення громадян шляхом придбанням комп'ютерної оргтехніки, радіообладнання та систем відеонагляду та контролю доступу

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

Усього:

1297,0

0,0

1297,0

0,0

Підвищення рівня мобільності патрульних екіпажів

Бюджет м. Одеси

1297,0

0,0

1297,0

0,0

12.4.

Забезпечення утримання, ремонту та облаштування будівлі Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

Усього:

884,0

0,0

884,0

0,0

Підвищення рівня ефективності діяльності Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції

Бюджет м. Одеси

884,0

0,0

884,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

4682,2

0,0

4682,2

0,0

 

Бюджет м. Одеси

4682,2

0,0

4682,2

0,0

13. Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення Одеського обласного військового комісаріату та Приморського районного військового комісаріату м. Одеси

13.1

Забезпечення ремонту та облаштування майном та технікою будівлі Одеського обласного військового комісаріату та Приморського районного військового комісаріату м. Одеси в подальшому Одеський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та Приморський районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

2018 рік

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Одеський обласний військовий комісаріат

Усього:

700,0

0,0

700,0

0,0

Створення ефективних умов щодо комплектування Збройних Сил України та надання сервісних послуг населенню, удосконалення обороно-мобілізаційної роботи.

Бюджет м. Одеси

700,0

0,0

700,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього:

700,0

0,0

700,0

0,0

 

Бюджет м. Одеси

700,0

0,0

700,0

0,0

Всього за Програмою

Усього:

317634,9

109172,0

118151,4

90311,5

 

Бюджет м. Одеси

317634,9

109172,0

118151,4

90311,5

".

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали