ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 14.06.2017 р. N 2135-VII

Про внесення змін до Міської програми "Електронне відкрите місто" м. Одеси на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2015 року N 6508-VI

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" (Закон N 888-VIII), підпункту 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115 (Розпорядження N 1115), з метою реалізації в м. Одесі державної політики з розвитку інформаційного суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування, подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури міста Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської програми "Електронне відкрите місто" м. Одеси на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2015 року N 6508-VI (Програма N 6508-VI):

1.1. Викласти розділ 1 "Паспорт Міської програми "Електронне відкрите місто" м. Одеси на 2015 - 2018 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти таблиці NN 1, 2 розділу 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми" у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти абзац 2 пункту 4.31 розділу 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми" у наступній редакції:

"Електронна система "Відкритий бюджет міста" - це проект забезпечення прозорості та вільного доступу громадськості, мешканців міста до інформації про стан виконання бюджету міста Одеси, який передбачає автоматизований потік обміну даними між розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та казначейством шляхом оснащення сучасними персональними комп'ютерами та периферійним обладнанням управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області та проведення заходів з реалізації політики безпеки та захисту інформації".

1.4. Викласти таблиці NN 3, 4 розділу 5 "Перелік заходів та завдань Програми у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
14.06.2017 N 2135-VII

1. ПАСПОРТ
Міської програми "Електронне відкрите місто" м. Одеси на 2015 - 2018 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КП "Міський інформаційно-аналітичний центр"

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради, адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради, департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент з організації роботи Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, КП ЖКС, КП "Міський інформаційно-аналітичний центр", КП "Одеські інженерні мережі", КП "Право", Київська районна адміністрація Одеської міської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради, Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради, управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області

6.

Термін реалізації Програми

2015 - 2018 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

29190,6 тис. грн.

у тому числі:

 

7.1.

Кошти бюджету м. Одеси

29190,6 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
14.06.2017 N 2135-VII

Ресурсне забезпечення Міської програми "Електронне відкрите місто" м. Одеси на 2015 - 2018 роки

Таблиця N 1

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

Усього, в т. ч.

6554,0

8537,5

9917,1

4182,0

29190,6

Бюджет м. Одеси

6554,0

8537,5

9917,1

4182,0

29190,6

Орієнтовний обсяг фінансування за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів

Таблиця N 2

Головні розпорядники бюджетних коштів

Обсяг коштів, який планується залучити на виконання Програми (тис. грн.)

за роками

Усього витрат на виконання Програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього, в т. ч.:

6554,0

8537,5

9917,1

4182,0

29190,6

Бюджет м. Одеси, з них:

6554,0

8537,5

9917,1

4182,0

29190,6

1. Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

2323,0

1161,0

1924,0

1372,0

6780,0

2. Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

141,0

4964,5

4443,1

0,0

9548,6

3. Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

1480,0

300,0

0,0

0,0

1780,0

4. Виконавчий комітет Одеської міської ради

1682,0

504,0

830,0

30,0

3046,0

5. Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

178,0

80,0

0,0

0,0

258,0

6. Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

90,0

150,0

210,0

250,0

700,0

7. Юридичний департамент Одеської міської ради

60,0

150,0

100,0

100,0

410,0

8. Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

62,0

36,0

0,0

0,0

98,0

9. Управління реклами Одеської міської ради

56,0

98,0

0,0

0,0

154,0

10. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

56,0

68,0

0,0

0,0

124,0

11. Департамент комунальної власності Одеської міської ради

90,0

560,0

1200,0

1480,0

3330,0

12. Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

48,0

32,0

0,0

0,0

80,0

13. Департамент міського господарства Одеської міської ради

288,0

434,0

310,0

0,0

1032,0

14. Департамент фінансів Одеської міської ради

0,0

0,0

900,0

950,0

1850,0

Фінансування Програми здійснюється за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням Одеської міської ради про бюджет міста Одеси на відповідний рік головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання заходів Програми.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
14.06.2017 N 2135-VII

Таблиця N 3

N
з/п

 

Завдання

1.

 

Розробка та впровадження системи адміністративних послуг "Єдине вікно" м. Одеси

 

1.1.

Розробка та впровадження довідково-інформаційного веб-порталу надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб м. Одеси

 

1.2.

Розробка довідково-інформаційного мобільного додатка для платформ (iOS, Android, Windows) з питань надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб

 

1.3.

Розробка та впровадження електронної системи документообігу адміністративних послуг "Єдине вікно"

 

1.4.

Розробка єдиної електронної системи управління чергою: програмно-апаратний комплекс, що дозволяє формалізувати та оптимізувати управління потоком відвідувачів

 

1.5.

Інформаційні термінали (сенсорні кіоски): придбання, налаштування

 

1.6.

Розробка модуля взаємодії інформаційних терміналів з єдиною системою документообігу адміністративних послуг "Єдине вікно", довідково-інформаційним веб-порталом надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб, електронною системою управління чергою

 

1.7.

Розробка модуля SMS-інформування щодо стану адміністративної послуги

 

1.8.

GSM-шлюз (придбання, налаштування)

 

1.9.

Розробка, налаштування, наповнення та впровадження реєстру територіальної громади м. Одеси

 

1.10.

Закупівля спеціалізованого обладнання та устаткування для підключення до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР)

 

1.11.

Організація каналу передачі даних до ЄДДР та користування ним

 

1.12.

Розробка програмного забезпечення для передачі органами реєстрації інформації до ЄДДР

2.

 

Організація навчання та перепідготовка кадрів/персоналу з використання нових інформаційних систем, операційних систем Linux у виконавчих органах Одеської міської ради

 

2.1.

Розробка циклу курсів з навчання використання інформаційних систем

 

2.2.

Навчання та перепідготовка кадрів/персоналу виконавчих органів Одеської міської ради

3.

 

Придбання та налаштування ліцензованого програмного забезпечення ArcGIS/ESRI та серверного обладнання для геоінформаційних систем служби міського кадастру

 

3.1.

Серверне обладнання: сервер головний, Backup - сервер архівний, комплектуючі

 

3.2.

Налаштування серверного програмного забезпечення

 

3.3.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

 

3.4.

Ліцензоване програмне забезпечення ArcGISfor Server Enterprise

 

3.5.

Ліцензоване програмне забезпечення ArcGISforDesktop Standard

 

3.6.

Ліцензоване програмне забезпечення MS SQL Server 2012 64bit

4.

 

Створення електронного архіву документів Одеського державного міського архіву

 

4.1.

Розробка єдиного реєстру сканованих документів, бази даних та пошукової системи документів

 

4.2.

Серверне обладнання для електронного архіву документів та резервного сховища (придбання, налаштування)

 

4.3.

Налаштування серверного програмного забезпечення

 

4.4.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

 

4.5.

Професійний книжковий сканер формату А2 для сканування книг і документів з V-подібною книжковою колискою і V-подібним притискним склом (середня швидкість сканування - 600 - 700 сторінок на годину)

 

4.6.

Створення комп'ютеризованих робочих місць операторів сканування

5.

 

Розробка системи "Єдине інвестиційне вікно" м. Одеси

 

5.1.

Розробка інвестиційного веб-порталу міста Одеси з каталогом інвестиційних проектів та інвестиційною мапою об'єктів

 

5.2.

Розробка модуля "Краудфандінг", інтеграція до інвестиційного веб-порталу

6.

 

Розробка веб-порталу "Ваш депутат Одеської міської ради" з мапою округів та інтерактивними приймальнями депутатів

7.

 

Розробка електронного реєстру (бази даних) паспортів виборчих дільниць, створених на постійній основі на території м. Одеси

8.

 

Розширення мережі веб-камер міста біля пам'яток архітектурно-культурної спадщини м. Одеси та в культурно-соціальних публічних місцях

9.

 

Удосконалення системи прямої Інтернет-трансляції апаратних нарад, засідань Одеської міської ради та її виконавчого комітету з веб-камер Великої зали

10.

 

Розробка системи відеоконференцій для виконавчих органів Одеської міської ради

11.

 

Розробка системи обліку та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з використанням технологій QR-кодування

12.

 

Забезпечення безперебійного функціонування та захисту інформаційних систем, існуючих інформаційних ресурсів Одеської міської ради, технічна підтримка

13.

 

Створення автоматизованої системи судового діловодства

 

13.1.

Створення автоматизованої системи судового діловодства і системи електронної черги

 

13.2.

Телевізійне обладнання, планшети

 

13.3.

Ліцензійне програмне забезпечення

 

13.4.

Комп'ютери у зборі, комплектуючі

 

13.5.

Фіскальні реєстратори

14.

 

Розвиток мережі безкоштовного Wi-Fi-доступу для населення до мережі Інтернет в громадських місцях м. Одеси: бульвари, парки, проспекти, навчальні заклади, спортивні майданчики, архітектурні пам'ятки

15.

 

Розробка веб-порталу "Соціально активний громадянин" м. Одеси

16.

 

Розробка веб-порталу відкритих даних виконавчих органів Одеської міської ради (об'єднана комплексна система обміну даними)

17.

 

Розробка електронного реєстру (бази даних) рекламних конструкцій міста Одеси з інтерактивною мапою

18.

 

Розробка електронного реєстру (бази даних) тимчасових споруд міста Одеси з інтерактивною мапою

19.

 

Оптимізація, удосконалення роботи системи адресного реєстру м. Одеси, розробка додаткових модулів

20.

 

Розробка транспортного веб-порталу м. Одеси з інтерактивною мапою руху міського наземного громадського та технічного транспорту у режимі онлайн

21.

 

Розробка єдиного електронного реєстру (бази даних) об'єктів комунальної власності

 

21.1.

Розробка єдиного електронного реєстру (бази даних) об'єктів комунальної власності

 

21.2.

Ліцензійне програмне забезпечення для серверу баз даних SAP Sybase SQL Anywhere 16

 

21.3.

Розробка скриптів для міграції бази даних Sybase ASA 7.0 до SAP Sybase SQL Anywhere 16

 

21.4.

Написання та налагодження скриптів вибірки необхідних даних з бази даних комунальної власності, їх переведення в узгоджену структуру даних

 

21.5.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

22.

 

Розробка електронного реєстру (бази даних) з інтерактивною мапою пам'яток історії та архітектури м. Одеси, інших об'єктів, що мають історичну та або культурну цінність

23.

 

Розробка та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління житловим фондом

 

23.1.

Розробка інформаційно-аналітичної системи управління житловим фондом

 

23.2.

Створення інформаційного ресурсу "Паспорт будинку"

 

23.3.

Створення інформаційного ресурсу "Паспорт району"

24.

 

Впровадження єдиної системи документообігу у виконавчих органах Одеської міської ради

 

24.1.

Налаштування єдиної системи документообігу у виконавчих органах Одеської міської ради

 

24.2.

Розробка єдиних стандартів, шаблонів, маршрутів документів для системи документообігу

 

24.3.

Серверне обладнання для функціонування єдиної системи документообігу

 

24.4.

Інтеграція даних існуючих систем Одеської міської ради до єдиної системи електронного документообігу

25.

 

Створення інфраструктури системи електронного цифрового підпису та впровадження електронно-цифрового підпису у виконавчих органах Одеської міської ради

26.

 

Використання відеореєстраторів для автотехніки комунальних підприємств міста

 

26.1.

Відеореєстратори для автотехніки

 

26.2.

Розробка бази даних (електронного реєстру) з архівом медійного контенту та пошуковою системою

27.

 

Створення єдиної графічної системи діючих комунікацій, паспортизація небезпечних об'єктів

28.

 

Розробка єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи

29.

 

Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)

 

29.1.

Підготовка організаційно-розпорядчої документації

 

29.2.

Обстеження інформаційної інфраструктури

 

29.3.

Розробка плану захисту інформації

 

29.4.

Розробка технічного завдання на створення КСЗІ

 

29.5.

Розробка технічного проекту на створення КСЗІ

 

29.6.

Приведення інформаційної інфраструктури у відповідність до технічного проекту на створення КСЗІ

 

29.7.

Розробка експлуатаційної документації на КСЗІ

 

29.8.

Впровадження КСЗІ

 

29.9.

Випробування КСЗІ

 

29.10.

Проведення державної експертизи КСЗІ та одержання атестата відповідності

 

29.11.

Сертифікація програмних та апаратних засобів

 

29.12.

Підтримка та обслуговування КСЗІ

30.

 

Створення електронного архіву документів КП "Бюро технічної інвентаризації"

 

30.1.

Серверне обладнання для електронного архіву документів та резервного сховища (придбання, налаштування обладнання)

 

30.2.

Налаштування серверного програмного забезпечення

 

30.3.

Оновлення комп'ютерного устаткування, придбання комплектуючих

 

30.4.

Придбання копіювальної техніки

 

30.5.

Професійні сканери для сканування технічних планів та документації

 

30.6.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

 

30.7.

Розробка єдиного реєстру сканованих документів, бази даних та пошукової системи документів

31.

 

Розробка та впровадження електронної системи "Відкритий бюджет міста"

32.

 

Розробка мапи планових ремонтних робіт та відновлення комунальних послуг

33.

 

Розробка електронного особистого кабінету одесита

34.

 

Розробка електронного реєстру депутатських запитів

35.

 

Розробка та впровадження інформаційної системи управління майном територіальної громади міста

36.

 

Розробка системи інформування мешканців міста

Напрямки діяльності та заходи
Міської програми "Електронне відкрите місто" м. Одеси на 2015 - 2018 роки

Таблиця N 4

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1. Розробка та впровадження системи адміністративних послуг "Єдине вікно" м. Одеси

1.1

Розробка та впровадження довідково-інформаційного веб-порталу надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб м. Одеси

2015 - 2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

258,0

186,0

2,0

0,0

0,0

- спрощення адміністративних процедур для громадян;
- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- забезпечення індивідуальних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади

1.2

Розробка довідково-інформаційного мобільного додатка для платформ (iOS, Android, Windows) з питань надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб

2017 - 2018

бюджет м. Одеси

134,0

0,0

0,0

78,0

56,0

1.3

Розробка та впровадження електронної системи документообігу адміністративних послуг "Єдине вікно"

2015 - 2017

бюджет м. Одеси

360,0

140,0

120,0

100,0

0,0

1.4

Розробка єдиної електронної системи управління чергою: програмно-апаратний комплекс, що дозволяє формалізувати та оптимізувати управління потоком відвідувачів

2015 - 2016

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

291,0

141,0

150,0

0,0

0,0

1.5

Інформаційні термінали (сенсорні кіоски): придбання, налаштування

2016

бюджет м. Одеси

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

1.6

Розробка модуля взаємодії інформаційних терміналів з єдиною системою документообігу адміністративних послуг "Єдине вікно", довідково-інформаційним веб-порталом надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб, електронною системою управління чергою

2016

бюджет м. Одеси

76,0

0,0

76,0

0,0

0,0

1.7

Розробка модуля SMS-інформування щодо стану адміністративної послуги

2016

бюджет м. Одеси

32,0

0,0

32,0

0,0

0,0

1.8

GSM-шлюз (придбання, налаштування)

2016

бюджет м. Одеси

45,0

0,0

45,0

0,0

0,0

1.9

Розробка, налаштування, наповнення та впровадження реєстру територіальної громади м. Одеси (бази даних зареєстрованих осіб м. Одеси)

2016

бюджет м. Одеси

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.10

Закупівля спеціалізованого обладнання та устаткування для підключення до Єдиного державного реєстру (ЄДДР)

2016-2017

бюджет м. Одеси

7024,1

0,0

3192,1

3832,0

0,0

1.11

Організація каналу передачі даних до ЄДДР та користування ним

2016-2017

бюджет м. Одеси

1280,5

0,0

669,4

611,1

0,0

1.12

Розробка програмного забезпечення для передачі органами реєстрації інформації до ЄДДР

2016

бюджет м. Одеси

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

10300,6

467,0

5156,5

4621,1

56,0

 

2. Організація навчання та перепідготовка кадрів/персоналу з використання нових інформаційних систем, операційних систем Linux у виконавчих органах Одеської міської ради

2.1

Розробка циклу курсів з навчання використання інформаційних систем

2015, 2017 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю
Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

132,0

76,0

0,0

30,0

26,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, комунальних підприємств та установ за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- вдосконалення роботи в місцевих органах влади з питань дотримання норм законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами та комунальними підприємствами Одеської міської ради

2.2

Навчання та перепідготовка кадрів/персоналу виконавчих органів Одеської міської ради

2015, 2017 - 2018

бюджет м. Одеси

184,0

92,0

0,0

42,0

50,0

Всього за напрямом діяльності

 

316,0

168,0

0,0

72,0

76,0

 

3. Придбання та налаштування ліцензованого програмного забезпечення ArcGIS/ESRI та серверного обладнання для геоінформаційних систем служби міського кадастру

3.1

Серверне обладнання: сервер головний, Backup - сервер архівний, комплектуючі

2015 - 2016

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

580,0

280,0

300,0

0,0

0,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- вдосконалення роботи в місцевих органах влади з питань дотримання норм законодавства у сфері інтелектуальної власності

3.2

Налаштування серверного програмного забезпечення

2015 - 2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

78,0

48,0

30,0

0,0

0,0

3.3

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

2015 - 2018

бюджет м. Одеси

140,0

40,0

40,0

30,0

30,0

3.4

Ліцензоване програмне забезпечення ArcGISfor Server Enterprise

2015

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

840,0

840,0

0,0

0,0

0,0

3.5

Ліцензоване програмне забезпечення ArcGISforDesktop Standard

2015

бюджет м. Одеси

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

3.6

Ліцензоване програмне забезпечення MS SQL Server 2012 64bit

2015

бюджет м. Одеси

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

1998,0

1568,0

370,0

30,0

30,0

 

4. Створення електронного архіву документів Одеського державного міського архіву

4.1

Розробка єдиного реєстру сканованих документів, бази даних та пошукової системи документів

2015 - 2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

190,0

110,0

80,0

0,0

0,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами та комунальними підприємствами Одеської міської ради;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

4.2

Серверне обладнання для електронного архіву документів та резервного сховища (придбання, налаштування)

2015 - 2016

Виконавчий комітет Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

587,0

437,0

150,0

0,0

0,0

4.3

Налаштування серверного програмного забезпечення

2015 - 2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

63,0

28,0

35,0

0,0

0,0

4.4

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

2015 - 2018

бюджет м. Одеси

110,0

20,0

30,0

30,0

30,0

4.5

Професійний книжковий сканер формату А2 для сканування книг і документів з V-подібною книжковою колискою і V-подібним притискним склом (середня швидкість сканування - 600 - 700 сторінок на годину)

2015, 2017

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

1528,0

728,0

0,0

800,0

0,0

4.6

Створення комп'ютеризованих робочих місць операторів сканування

2015 - 2016

бюджет м. Одеси

90,0

38,0

52,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

2568,0

1361,0

347,0

830,0

30,0

 

5. Розробка системи "Єдине інвестиційне вікно" м. Одеси

5.1

Розробка інвестиційного веб-порталу міста Одеси з каталогом інвестиційних проектів та інвестиційною мапою об'єктів

2015 - 2016

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

206,0

126,0

80,0

0,0

0,0

- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого центру;
- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій

5.2

Розробка модуля "Краудфандінг", інтеграція до інвестиційного веб-порталу

2015

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

52,0

52,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

258,0

178,0

80,0

0,0

0,0

 

6.

Розробка веб-порталу "Ваш депутат Одеської міської ради" з мапою округів та інтерактивними приймальнями депутатів

2015 - 2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент з організації роботи Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

98,0

68,0

30,0

0,0

0,0

- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями;
- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

7.

Розробка електронного реєстру (бази даних) паспортів виборчих дільниць, створених на постійній основі на території м. Одеси

2015

Виконавчий комітет Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр", районні адміністрації Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

38,0

38,0

0,0

0,0

0,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

8. Розширення мережі веб-камер міста біля пам'яток архітектурно-культурної спадщини м. Одеси та в культурно-соціальних публічних місцях

8.1

Вуличні IP-камери (придбання, монтаж, налаштування)

2015 - 2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

264,6

126,6

138,0

0,0

0,0

- забезпечення безкоштовного доступу громадян до мережі Інтернет;
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого, культурного та туристичного центру

8.2

Доступ до мережі Інтернет волоконно-оптичними лініями зв'язку

2015 - 2018

бюджет м. Одеси

242,4

48,4

74,0

60,0

60,0

Всього за напрямом діяльності

 

507,0

175,0

212,0

60,0

60,0

 

9. Удосконалення системи прямої Інтернет-трансляції апаратних нарад, засідань Одеської міської ради та її виконавчого комітету з веб-камер Великої зали

9.1

Поворотні, купольні IP-камери (придбання, монтаж, налаштування) для приміщень

2015 - 2016

Виконавчий комітет Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

280,0

180,0

100,0

0,0

0,0

- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- забезпечення безкоштовного доступу громадян до мережі Інтернет;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

9.2

Медіа-серверне обладнання для обробки відеопотоків

2015 - 2016

бюджет м. Одеси

87,0

45,0

42,0

0,0

0,0

9.3

Ліцензоване програмне забезпечення для медіа-серверного обладнання (придбання, налаштування)

2015

бюджет м. Одеси

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

9.4

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

2015 - 2018

 

бюджет м. Одеси

130,0

30,0

40,0

30,0

30,0

Всього за напрямом діяльності

 

527,0

285,0

182,0

30,0

30,0

 

10.

Розробка системи відеоконференцій для виконавчих органів Одеської міської ради

2015, 2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр", адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

220,0

130,0

0,0

90,0

0,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами та комунальними підприємствами Одеської міської ради

11.

Розробка системи обліку та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з використанням технологій QR-кодування

2017 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр", адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

106,0

0,0

0,0

46,0

60,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами та комунальними підприємствами Одеської міської ради

12.

Забезпечення безперебійного функціонування та захисту інформаційних систем, існуючих інформаційних ресурсів Одеської міської ради, технічна підтримка

2015 - 2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

280,0

90,0

120,0

70,0

0,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами Одеської міської ради

13. Створення автоматизованої системи судового діловодства

13.1

Створення автоматизованої системи судового діловодства і системи електронної черги

2015, 2017 - 2018

Юридичний департамент Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

260,0

60,0

0,0

100,0

100,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- вдосконалення роботи в місцевих органах влади з питань дотримання норм законодавства у сфері інтелектуальної власності

13.2

Телевізійне обладнання, планшети

2016

бюджет м. Одеси

62,5

0,0

62,5

0,0

0,0

13.3

Ліцензійне програмне забезпечення

2016

бюджет м. Одеси

24,0

0,0

24,0

0,0

0,0

13.4

Комп'ютери у зборі, комплектуючі

2016

бюджет м. Одеси

32,5

0,0

32,5

0,0

0,0

13.5

Фіскальні реєстратори

2016

бюджет м. Одеси

31,0

0,0

31,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

410,0

60,0

150,0

100,0

100,0

 

14.

Розвиток мережі безкоштовного Wi-Fi-доступу для населення до мережі Інтернет в громадських місцях м. Одеси: бульвари, парки, проспекти, навчальні заклади, спортивні майданчики, архітектурні пам'ятки

2015 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр", КП "Одеські інженерні мережі"

бюджет м. Одеси

650,0

90,0

200,0

260,0

100,0

- забезпечення безкоштовного доступу громадян до мережі Інтернет;
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого, культурного та туристичного центру

15.

Розробка веб-порталу "Соціально активний громадянин" м. Одеси

2015 - 2016

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

98,0

62,0

36,0

0,0

0,0

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування;
- забезпечення індивідуальних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі в суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування

16.

Розробка веб-порталу відкритих даних виконавчих органів Одеської міської ради (об'єднана комплексна система обміну даними)

2017 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КУ "Міський інформаційно-аналітичний центр"

бюджет м. Одеси

76,0

0,0

0,0

46,0

30,0

- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування;
- забезпечення індивідуальних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі в суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування

17.

Розробка електронного реєстру (бази даних) рекламних конструкцій міста Одеси з інтерактивною мапою

2015 - 2016

Управління реклами Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

154,0

56,0

98,0

0,0

0,0

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

18.

Розробка електронного реєстру (бази даних) тимчасових споруд міста Одеси з інтерактивною мапою

2015 - 2016

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

124,0

56,0

68,0

0,0

0,0

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

19.

Оптимізація, удосконалення роботи системи адресного реєстру м. Одеси, розробка додаткових модулів

2015 - 2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, КП "Право"

бюджет м. Одеси

78,0

46,0

32,0

0,0

0,0

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

20.

Розробка транспортного веб-порталу м. Одеси з інтерактивною мапою руху міського наземного громадського та технічного транспорту у режимі онлайн

2015, 2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

212,0

120,0

0,0

92,0

0,0

- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- забезпечення безкоштовного доступу громадян до мережі Інтернет;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

21. Розробка єдиного електронного реєстру (бази даних) об'єктів комунальної власності

21.1

Розробка єдиного електронного реєстру (бази даних) об'єктів комунальної власності

2015, 2017 - 2018

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

180,0

90,0

0,0

50,0

40,0

- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

21.2

Ліцензійне програмне забезпечення для серверу баз даних SAP Sybase SQL Anywhere 16

2016

бюджет м. Одеси

195,0

0,0

195,0

0,0

0,0

21.3

Розробка скриптів для міграції бази даних Sybase ASA 7.0 до SAP Sybase SQL Anywhere 16

2016

бюджет м. Одеси

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

21.4

Написання та налагодження скриптів вибірки необхідних даних з бази даних комунальної власності, їх переведення в узгоджену структуру даних

2017

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

21.5

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

2017 - 2018

бюджет м. Одеси

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

Всього за напрямом діяльності

 

490,0

90,0

220,0

110,0

70,0

 

22.

Розробка електронного реєстру (бази даних) з інтерактивною мапою пам'яток історії та архітектури м. Одеси, інших об'єктів, що мають історичну та або культурну цінність

2015 - 2016

Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

80,0

48,0

32,0

0,0

0,0

- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру

23. Розробка та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління житловим фондом

23.1

Розробка інформаційно-аналітичної системи управління житловим фондом

2015 - 2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, районі адміністрації Одеської міської ради, КП ЖКС

бюджет м. Одеси

288,0

88,0

100,0

100,0

0,0

- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

23.2

Створення інформаційного ресурсу "Паспорт будинку"

2015 - 2017

Департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, КП ЖКС

бюджет м. Одеси

258,0

68,0

90,0

100,0

0,0

23.3

Створення інформаційного ресурсу "Паспорт району"

2016-2017

Департамент міського господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, КП ЖКС

бюджет м. Одеси

154,0

0,0

94,0

60,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

700,0

156,0

284,0

260,0

0,0

 

24. Впровадження єдиної системи документообігу у виконавчих органах Одеської міської ради

24.1

Налаштування єдиної системи документообігу у виконавчих органах Одеської міської ради

2015, 2017 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

540,0

360,0

0,0

90,0

90,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, комунальних підприємств та установ за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами та комунальними підприємствами Одеської міської ради;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

24.2

Розробка єдиних стандартів, шаблонів, маршрутів документів для системи документообігу

2015 - 2017

бюджет м. Одеси

140,0

80,0

30,0

30,0

0,0

24.3

Серверне обладнання для функціонування єдиної системи документообігу

2015 - 2016

Виконавчий комітет Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

240,0

120,0

120,0

0,0

0,0

24.4

Інтеграція даних існуючих систем Одеської міської ради до єдиної системи електронного документообігу

2015, 2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

90,0

60,0

0,0

30,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

1010,0

620,0

150,0

150,0

90,0

 

25.

Створення інфраструктури системи електронного цифрового підпису та впровадження електронно-цифрового підпису у виконавчих органах Одеської міської ради

2015, 2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

300,0

200,0

0,0

100,0

0,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

26. Використання відеореєстраторів для автотехніки комунальних підприємств міста

26.1

Відеореєстратори для автотехніки

2015 - 2017

Департамент міського господарства Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

695,0

220,0

250,0

150,0

0,0

- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

26.2

Розробка бази даних (електронного реєстру) з архівом медійного контенту та пошуковою системою

2015

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

76,0

76,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

696,0

296,0

250,0

150,0

0,0

 

27.

Створення єдиної графічної системи діючих комунікацій, паспортизація небезпечних об'єктів

2015

Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронни-ми органами Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

36,0

36,0

0,0

0,0

0,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

28.

Розробка єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи

2015 - 2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

700,0

90,0

150,0

210,0

250,0

- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- забезпечення індивідуальних потреб населення міста з отримання необхідної інформації

29. Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)

29.1

Підготовка організаційно-розпорядчої документації

2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

- забезпечення комплексного захисту інформації у виконавчих органах Одеської міської ради відповідно до норм чинного законодавства України;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради;

29.2

Обстеження інформаційної інфраструктури

2017

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

29.3

Розробка плану захисту інформації

2017

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

29.4

Розробка технічного завдання на створення КСЗІ

2017

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

29.5

Розробка технічного проекту на створення КСЗІ

2017

бюджет м. Одеси

60,0

0,0

0,0

60,0

0,0

29.6

Приведення інформаційної інфраструктури у відповідність до технічного проекту на створення КСЗІ

2018

бюджет м. Одеси

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

29.7

Розробка експлуатаційної документації на КСЗІ

2018

бюджет м. Одеси

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

29.8

Впровадження КСЗІ

2018

бюджет м. Одеси

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

29.9

Випробування КСЗІ

2018

бюджет м. Одеси

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

29.10

Проведення державної експертизи КСЗІ та одержання атестата відповідності

2015 - 2018

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.11

Сертифікація програмних та апаратних засобів

2015 - 2018

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.12

Підтримка та обслуговування КСЗІ

2015 - 2018

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

 

780,0

0,0

0,0

180,0

600,0

 

30. Створення електронного архіву документів КП "Бюро технічної інвентаризації"

30.1

Серверне обладнання для електронного архіву документів та резервного сховища (придбання, налаштування)

2017 - 2018

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

540,0

0,0

0,0

160,0

380,0

- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, комунальних підприємств та установ за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних

30.2

Налаштування серверного програмного забезпечення

2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

30.3

Оновлення комп'ютерного устаткування, придбання комплектуючих

2016

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

190,0

0,0

190,0

0,0

0,0

30.4

Придбання копіювальної техніки

2016

бюджет м. Одеси

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

30.5

Професійні сканери для сканування технічних планів та документації

2017 - 2018

бюджет м. Одеси

1900,0

0,0

0,0

900,0

1000,0

30.6

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку

2017 - 2018

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30.7

Розробка єдиного реєстру сканованих документів, бази даних та пошукової системи документів

2017 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

160,0

0,0

0,0

90,0

70,0

Всього за напрямом діяльності

 

3050,0

0,0

340,0

1230,0

1480,0

 

31. Розробка та впровадження електронної системи "Відкритий бюджет міста"

31.1

Розробка I етапу

2016

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

- створення інструменту підвищення прозорості та підзвітності органів влади у питаннях використання публічних коштів;
- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

31.2

Розробка II етапу

2017

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

31.3

Розробка III етапу

2017

бюджет м. Одеси

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

31.4

Розробка IV та V етапів

2018

бюджет м. Одеси

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

31.5

Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів міста Одеси

2017 - 2018

Департамент фінансів Одеської міської ради, управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області

бюджет м. Одеси

1850,0

0,0

0,0

900,0

950,0

- забезпечення безперебійної роботи техніки та обладнання, оперативного та безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- забезпечення охорони майна та пожежної безпеки, захисту та збереження баз даних, недопущення несанкціонованого доступу до електронних файлів, захисту від вірусних атак;
- створення належних умов праці для спеціалістів управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області

Всього за напрямом діяльності

 

2020,0

0,0

30,0

960,0

1030,0

 

32.

Мапа планових ремонтних робіт та відновлення комунальних послуг

2015 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- забезпечення індивідуальних потреб населення міста з отримання необхідної інформації;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

33.

Особистий кабінет одесита

2017 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

100,0

0,0

0,0

60,0

40,0

- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку;
- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів актів міської влади;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування;
- забезпечення індивідуальних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- забезпечення високої виконавчої дисципліни при реагуванні на звернення громадян

34.

Розробка електронного реєстру депутатських запитів

2015 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування;
- забезпечення індивідуальних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі в суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями

35.

Розробка та впровадження інформаційної системи управління майном територіальної громади міста

2017 - 2018

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

140,0

0,0

0,0

90,0

50,0

- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

36.

Розробка системи інформування мешканців міста

2017

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

- забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- забезпечення максимальної прозорості та відкритості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- посилення контролю членами територіальної громади діяльності органів місцевого самоврядування

Всього за Програмою

Усього, у т. ч.:

29190,6

6554,0

8537,5

9917,1

4182,0

 

бюджет м. Одеси

29190,6

6554,0

8537,5

9917,1

4182,0

 

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали