ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 09.03.2017 р. N 571

Про внесення змін до Міської програми "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки

З метою ефективного виконання запланованих заходів Міської програми "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (Програма N 33) у 2017 році, а саме інформування територіальної громади м. Житомира про діяльність Житомирської міської ради та її виконавчого комітету, сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Житомирі, а також у зв'язку із необхідністю проведення інформаційної кампанії проекту "Бюджет участі (громадський бюджет)", відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Міської програми "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (Програма N 33), затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 21.07.2016 N 272 (Рішення N 272), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Чиж Н. М.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
09.03.2017 N 571

ЗМІНИ
до Міської програми "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (Програма N 33)

Загальна характеристика програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради, департамент економічного розвитку.

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Доручення міського голови від 24.11.2015 N 147/Д, розпорядження міського голови від 01.03.2016 N 139.

3.

Розробник програми

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради

4.

Співрозробник програми

КП "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради, департамент економічного розвитку, координаційна рада з питань впровадження бюджету участі (громадського бюджету) в місті Житомирі, управління транспорту і зв'язку міської ради, виконавчі органи Житомирської міської ради.

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради

6.

Учасники програми

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради, виконавчі органи міської ради, КП "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради, засоби масової інформації, координаційна рада з питань впровадження бюджету участі (громадського бюджету) в місті Житомирі, жителі міста.

7.

Термін реалізації програми

2016 - 2018 роки

7.1.

Етапи виконання програми

I етап: 2016 рік
II етап: 2017 рік
III етап: 2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2016 - 2018 роки, (грн).

 

у тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету

13549173,35 грн

9.2

коштів інших джерел

50000,00 грн.

Проблемні питання, на розв'язання яких спрямована програма

Право на доступ до інформації є конституційним правом кожної людини. Задоволення інформаційних потреб територіальної громади забезпечується обов'язком міської ради та її виконавчого комітету інформувати населення міста про свою діяльність та прийняті рішення.

У місті Житомирі, як і в країні загалом, сьогодні інформація вимагає посиленої уваги, особливого значення набувають носії інформації та ЗМІ, спостерігається розширення аудиторії користувачів інформаційними послугами.

У Житомирі створені умови для отримання громадянами інформації про діяльність міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради. Інформацію про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради населенню надає управління по зв'язках з громадськістю міської ради за посередництвом засобів масової інформації. Для цього використовуються різні форми спілкування зі ЗМІ: запрошення представників засобів масової інформації на заходи, що організовуються Житомирською міською радою, організація інтерв'ю, "прямих" ефірів за участю міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради, брифінгів, прес-конференцій, їх подальше висвітлення у засобах масової інформації.

Діяльність міської влади висвітлюють КП "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради (газета "Місто", Міське радіо), інші засоби масової інформації на договірних умовах. Інформування громади забезпечується також системою спеціальних медійних заходів за участю посадових осіб міської ради, виконавчого комітету, міського голови.

Веб-сайт Житомирської міської ради був створений у 2006 році з метою інформування населення про роботу виконавчих органів ради. Популярність сайту постійно зростає (у 2011 році кількість візитів 221117, 2014 році - 958903), користувачі все частіше шукають на його сторінках рішення міської ради та виконавчого комітету, інформацію про послуги, офіційні повідомлення та оголошення. Сайт потребує термінового оновлення і постійного удосконалення на вимогу часу та відповідно до змін у законодавстві України. Модернізація офіційного сайту міської ради дозволить розширити функціональні можливості та вдосконалить механізм інформування громади про діяльність міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради.

КП "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради створено для випуску газети "Місто" та передач Міського радіо, головне завдання яких - розповсюдження об'єктивної інформації про громадсько-політичне, культурне, господарське життя міста, діяльність представницького та виконавчого органів міської влади, вільне висловлення громадської думки представниками територіальної громади м. Житомира та від імені суб'єкта влади - органу місцевого самоврядування. Комунальне підприємство є госпрозрахуноковою комунальною установою. На сторінках видання, крім офіційної інформації, розміщуються рекламні матеріали, які не можуть становити більше 20 % від загальної площі газети та ефірного часу мовлення. Обсяг залучених від госпрозрахункової діяльності коштів становить 20 % - 30 % до потреби, відтак часткове покритої видатків на заробітну плата, комунальні послуги, друк газети, часткове безкоштовне розповсюдження газети, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для розповсюдження газети, оплата послуг зі створення та розроблення дизайну та технічних характеристик засобів безкоштовного розповсюдження газети, редизайн газети "Місто" потребує додаткового цільового фінансування за рахунок коштів з міського бюджету.

У матеріалах усіх ЗМІ міста представлена інформація про діяльність Житомирської міської ради, проте спостерігається тенденція до поширення інформації спрощеного характеру, часто нерозкритими для читача/глядача залишаються суть і важливість питання місцевого значення. Також варто наголосити на низькій активності по роз'ясненню своїх рішень, готовності посадових осіб давати коментарі для представників ЗМІ, до публічних виступів перед громадою міста. Зокрема, за результатами вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування, яке проводила Громадянська мережа ОПОРА, Житомирська міська рада належить до категорії міст з низьким рівнем публічності. Незадовільним є також стан оприлюднення інформації про депутатські фонди, про виконання депутатами доручень виборців, про депутатські запити, фіксується вкрай занизька активність депутатів щодо ініціювання громадських обговорень з актуальних проблем територіальної громади, а також підзвітність депутатського корпусу Житомирської міської ради.

Тому необхідно працювати над створенням системи інформування та отримання інформації щодо намірів, рішень, дій органів і посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення конкурентоздатності міста задля добробуту жителів, формування позитивного сприйняття міста поширення позитивних знань про місто Житомир.

Якщо декілька років тому ми говорили про низьку активність громади міста, то сьогодні об'єднання спільних зусиль влади із суспільством дуже актуальне і звучить майже на всіх нарадах, конференціях, семінарах та у засобах масової інформації. Громадські організації сьогодні - головний і найбільш активний контролер будь-яких владних дій. У 2014 році за участю громади міста Житомира проведено 27 громадських обговорень та слухань. Стрімке зростання кількості повідомлень про мирні зібрання, акції, протести (2009 рік - 61, 2014 - 954) теж свідчить про готовність громади впливати на життя міста, виступати гідними партнерами, фахівцями у вирішенні питань місцевого значення.

Житомир набув гарної слави міста, де найактивніше допомагають воїнам АТО, у першу чергу, завдяки волонтерам, активній громадянській позиції житомирян. Волонтерський рух є найкращим прикладом самоврядування громади.

У багатьох громадських організацій є бажання щось втілювати, але вони не можуть зрозуміти, яким чином знайти фінансові ресурси, як узгоджувати свої дії з планами міської влади. Багато активних громадян не хочуть створювати громадські організації і тому діють на волонтерських засадах.

Громадянське суспільство починається там, де громадські організації беруть на себе вирішення більшості соціально значущих проблем. На жаль, сьогодні територіальна громада Житомира не має Статуту, де передбачені процедури проведення громадських слухань, загальних зборів або місцевих ініціатив, а відтак немає і правових процедур впливати на рішення.

Достатній рівень інформування про діяльність сьогодні нівелюється низьким рівнем зворотного зв'язку між міською громадою та Житомирською міською радою, її виконавчими органами та депутатським корпусом.

В сучасному громадському суспільстві зросла соціальна активність людей та з'явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення суспільних проблем. Зокрема, у жителів міста Житомира виникають ідеї, як зробити його комфортнішим, покращити інфраструктуру та благоустрій мікрорайону чи вулиці, провести соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи тощо.

В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування програми соціально-економічного розвитку і бюджету. Хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради). При цьому на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, в тому числі і до місцевої.

Крім цього, за результатами всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту, зведений індекс оцінки взаємодії громадян з установами місцевої влади у місті Житомирі в розрізі оцінки власного досвіду співпраці з місцевою владою станом на березень 2015 р. показник складав 2,6, а за станом на лютий 2016 р. зменшився до 2,4 за п'ятибальною шкалою (показники: 1 - "дуже погано", 2 - "погано" та 3 - "середньо"). За індексом важливості участі громадян у процесі прийняття рішень владою Житомир зайняв третє місце з кінця за наступними показниками: 31 % громадян вважають, що така участь є "дуже важливою", 30 % вважають "дещо важливою", 14 % вважають "не дуже важливою" та 12 % вважають "зовсім не важливою".

Ключовим чинником в ускладненні участі громадян в процесі формування ефективного соціально-економічного розвитку міста та бюджетному процесі є відсутність відповідних правових механізмів та сталої практики залучення громадськості до процесів формування та реалізації соціально-економічної та бюджетної політики на місцевому рівні. Причому в цьому питанні працівники міської ради і громадськість міста Житомира є одностайними, що підтверджує гостру необхідність вироблення механізмів та їх практичної реалізації щодо залучення громадськості до вказаних процесів.

Тобто на сьогодні соціальна активність суспільства вимагає від Житомирської міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем.

З метою розвитку міжнародного співробітництва, налагодження побратимських стосунків та зміцнення добросусідських відносин з містами України та світу виникає необхідність поглиблення двосторонніх партнерських відносин територіальних громад міста Житомира з іншими містами у різних сферах діяльності.

Тому дана програма спрямована на розв'язання таких проблемних питань:

- недостатня взаємодія органів місцевого самоврядування зі ЗМІ та громадою;

- відсутність ефективної системи інформування населення про діяльність депутатів Житомирської міської ради;

- забезпечення вільного доступу до нормативно-правової інформації про діяльність Житомирської міської ради;

- підвищення рівня довіри громади до влади на основі отримання повної та всебічної інформації про її діяльність;

- додаткове цільове фінансування комунального підприємства "Інформаційно-видавничий центр Житомирської міської ради;

- оновлення веб-сайту Житомирської міської ради;

- збільшення можливості для прийому закордонних гостей, обміну досвідом, делегаціями;

- відсутність чітких прозорих, зрозумілих та взаємоприйнятних умов співпраці органу місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Мета програми

Міська програма "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (Програма N 33) - це програма співпраці органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації, громадою міста, інститутами громадянського суспільства та побратимських відносин з іншими містами.

Програма спрямована па підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та залучення громади до процесів місцевого розвитку.

Запровадження бюджету участі (громадського бюджету) має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування міста з представниками територіальної громади, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Основні завдання Програми:

- інформування населення міста Житомира про діяльність посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови,

- організація висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, підготовки та прийняття рішень, оприлюднення офіційної позиції, надання коментарів щодо актуальних питань у житті міста,

- забезпечення підзвітності перед територіальною громадою посадових осіб місцевого самоврядування;

- формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу Житомирської міської ради, її виконавчих органів, міського голови;

- забезпечення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо прав та обов'язків мешканців міста з питань місцевого значення,

- фінансова підтримка комунального підприємства "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради", забезпечення населення міста Житомира інформаційним продуктом комунального підприємства "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради (газета "Місто" та Міське радіо),

- підтримка, оновлення та розвиток веб-сайту Житомирської міської ради,

- зміцнення та розвиток існуючих партнерських відносин міста Житомира з іншими містами,

- сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Житомирі, залучення громади до процесу ефективного соціально-економічного розвитку та вирішення питань місцевого значення.

Шляхи і засоби розв'язання проблем, обсяги та джерела фінансування

1. Фінансова підтримка комунального підприємства "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради", забезпечення населення міста Житомира інформаційним продуктом комунального підприємства "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради (газета "Місто" та Міське радіо).

2. Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради у засобах масової інформації, організація та проведення публічних заходів за участю посадових осіб міської ради.

3. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради.

4. Розвиток партнерських відносин міста Житомира з іншими містами.

5. Розвиток громадянського суспільства.

6. Запровадження бюджету участі (громадського бюджету).

Підпрограма 1. Фінансова підтримка комунального підприємства "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради", забезпечення населення міста Житомира інформаційним продуктом комунального підприємства "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради (газета "Місто" та Міське радіо).

Мета даної підпрограми:

- вивести газету "Місто" та міське радіо на якісно новий рівень, для чого здійснити комплекс заходів для підвищення тиражу газети, частково безкоштовно розповсюджувати газету, удосконалювати її верстку;

- поповнити колектив редакції газети "Місто" та редакцію Міського радіо новими кадрами журналістів, які мають високий кваліфікаційний рівень;

- систематично, оперативно і повно інформувати жителів міста про наміри, програми, проекти і роботу органів місцевого самоврядування: міського голови, депутатів, постійних комісій і фракцій Житомирської міської ради, відділів та управлінь виконавчого комітету Житомирської міської ради;

- пропагувати серед мешканців міста Житомира ставлення до свого міста, як до власного дому, пропагувати нові стереотипи поведінки в місті, культивувати нові суспільні цінності серед населення: небайдужості до свого міста, причетності до всіх подій, які відбуваються в ньому, відповідальності за кожен будинок, кожну вулицю, кожне посаджене дерево, спонукати громадян до єдності у вирішенні проблем міста, до конкретних кроків, що покращать його життя;

- сприяти розбудові демократичного суспільства та інституту самоврядування місцевої територіальної громади;

- шляхом вивчення громадської думки активніше залучати мешканців міста до розв'язання найгостріших проблем м. Житомира;

- допомагати зростанню духовного, політичного й культурного рівня читачів, формуванню в них почуття національної гідності;

- сприяти формуванню в населення вищої культури стосунків громадського співжиття і спілкування.

Завдання підпрограми:

- випуск газети формату А-3 обсягом 8 - 12 (у разі потреби - 16 - 20) сторінок з періодичністю один раз на тиждень;

- вихід в ефір передач житомирського міського радіо періодичністю, часом та згідно сітці мовлення передбаченими ліцензією Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на першому каналі проводового мовлення (УР-1) - 4 години 43 хвилини на тиждень (відрізки часу не використовуються під час трансляції сесії Верховної Ради України);

- регулярно інформувати про актуальні події в усіх сферах життя, що відбуваються в місті, області, Україні;

- публікувати офіційні повідомлення Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради;

- розповідати про діяльність депутатського корпусу та роз'яснювати населенню дії органів місцевого самоврядування;

- всебічно висвітлювати роботу виконавчих органів Житомирської міської ради;

- готувати тематичні сторінки, які комплексно відображатимуть діяльність органів місцевого самоврядування в структурах представницької та виконавчої влади;

- відстоювати права і свободи громадян, особливо найбільш незахищених верств населення;

- захищати інтереси місцевого товаровиробника;

- інформувати читачів газети про реєстрацію, діяльність громадських (недержавних) організацій м. Житомира;

- порушувати актуальні проблеми підприємств міста, а також соціально-культурної сфери - закладів охорони здоров'я, освіти, культури;

- розповідати про роботу силових структур, спрямовану на захист конституційних прав громадян;

 - виконувати просвітницьку функцію, розповідаючи, як слід на практиці виконувати правові норми, надавати читачам тижневика необхідні їм консультації правового, соціального та побутового характеру;

- пропагувати здоровий спосіб життя;

- диференційовано висвітлювати проблеми різних вікових груп населення - дітей, молоді, людей середнього та похилого віку, пенсіонерів у спеціальних тематичних сторінках;

- задовольняти читацький інтерес, подаючи різноманітну цікаву, корисну та розважальну інформацію широкого тематичного спектра.

Оскільки КП "Інформаційно-видавничий центр" Житомирської міської ради" створено для випуску газети "Місто" та передач Міського радіо, то газету та радіо створено для розповсюдження об'єктивної інформації про громадсько-політичне, культурне, господарське життя міста, діяльність представницького та виконавчого органів міської влади, вільне висловлення громадської думки представниками територіальної громади м. Житомира та від імені суб'єкта влади - органу місцевого самоврядування.

КП "ІВЦ Житомирської міської ради" (газета "Місто" та міське радіо) є госпрозрахунковою комунальною установою. На сторінках видання, крім офіційної, суспільно значимої, соціальної та розважальної інформації, розміщуються рекламні матеріали, які не можуть становити більше 20 відсотків від загальної площі газети та ефірного часу мовлення. Обсяг залучених від госпрозрахункової діяльності коштів становить 20 - 30 відсотків до потреби, відтак часткове покриття видатків на заробітну плату, комунальні послуги, друк газети, часткове безкоштовне розповсюдження газети, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для розповсюдження газети, оплата послуг зі створення та розроблення дизайну та технічних характеристик засобів безкоштовного розповсюдження газети, редизайн газети "Місто" потребує додаткового цільового фінансування за рахунок коштів з міського бюджету.

Кінцевий результат програми - випускати протягом року 51 - 52 номери тижневика "Місто", щоденний вихід передач міського радіо, насичених інформацією про події в місті, області та Україні з пізнавальною інформацією для читачів та роз'ясненнями щодо роботи органів міської представницької та виконавчої впади, їх планів та стратегічних завдань у кожній з галузей комунального господарства.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Житомирська міська рада через керівників постійних комісій - суб'єктів представницького органу місцевої територіальної громади, а також через представників виконавчого комітету, визначаючи протокольно порядок взаємного інформування.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені в таблиці:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Сума, грн.
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому числі:

1.

Фінансова підтримка газети "Місто"

2016 р.

КП "Інформаційно-видавничий центр"

Міський бюджет

1050000,00

2017 р.

470000,00

2018 р.

470000,00

2.

Фінансова підтримка Міського радіо

2016 р.

Міський бюджет

132000,00

2017 р.

132000,00

2018 р.

132000,00

ВСЬОГО

2016 р.

1182000,00

2017 р.

602000,00

2018 р.

602000,00

Всього по підпрограмі

2386000,00

Основні заходи розвитку газети "Місто" та Міського радіо

N
з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

1.

Відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" в кожному номері публікувати матеріали, в яких висвітлювати позицію та діяльність міського голови, депутатів Житомирської міської ради, голів постійних комісій і фракцій під рубриками "Рада", "Влада", "День", "Житомирщина за тиждень", "Світ за тиждень", "Україна за тиждень", "Офіційно"

Редакція газети "Місто", редакція Міського радіо, секретар міської ради, управління по зв'язках з громадськістю

2.

Практикувати "гарячі лінії" за участю міського голови та його заступників, голів постійних комісій Житомирської міської ради з подальшою публікацією результатів під рубриками "Зворотний зв'язок", "Запитували - відповідаємо", "Компетентний коментар"

Редакція газети "Місто", редакція Міського радіо, секретар міської ради, управління по зв'язках з громадськістю

3.

Розповідати про роботу депутатів Житомирської міської ради, знайомити читацьку аудиторію та аудиторію радіослухачів з депутатами та їх діяльністю. Подавати ці матеріали в рубриках "Зустрічі для вас", "Зблизька", "Точка зору", "Позиція".

редакція газети "Місто", редакція міського радіо, секретар міської ради, управління по зв'язках з громадськістю

4.

Публікувати та надавати в ефірі міського радіо матеріали "гарячих ліній", які будуть проведені в редакції газети "Місто" та міського радіо за участю керівників виконавчих органів Житомирської міської ради, в яких висвітлювати проблеми житомирян і шляхи їх вирішення. План-графік проведення "гарячих ліній" погодити з секретарем міської ради.

Редакція газети "Місто", редакція Міського радіо, секретар міської ради, управління по зв'язках з громадськістю

5.

Друкувати та надавати в ефірі стислі звіти про роботу пленарних засідань сесій Житомирської міської ради та засідань її виконавчого комітету. Висвітлювати проблеми міського самоврядування та шляхи їх вирішення у постійній рубриці "Місцеве самоврядування", "Із засідання міськвиконкому"

Редакція газети "Місто", Міського радіо, управління по зв'язках з громадськістю, заступник міського голови

6.

Публікувати рішення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, повідомлення про прийом громадян у рамках особистого прийому міського голови, порядок денний пленарних засідань Житомирської міської ради та її виконавчого комітету на сторінці під рубрикою "Офіційно".

Редакція газети "Місто", управління по зв'язках з громадськістю, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету

7.

Висвітлювати на сторінках газети "Місто" та в передачах міського радіо діяльність громади міста і роботу добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, громадських організацій, зокрема Асоціації міст України та її представництва у Житомирській області, які реалізовують програми, пов'язані з громадським, політичним та господарським життям міста, зокрема в рубриках "Місце проживання", "Усе, чим живемо".

Редакція газети "Місто", редакція Міського радіо, управління по зв'язках з громадськістю

8.

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" надавати в ефірі міського радіо статистичні дані Житомирського міського відділу статистики.

Редакція міського радіо, Житомирський міський відділ статистики

9.

Згідно із законами України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" друкувати за необхідністю та прямою вказівкою міського голови і його заступників офіційні повідомлення, укази Президента України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України.

Редакція газети "Місто", управління по зв'язках з громадськістю

10.

У рубриках "Наші славні земляки", "Історія", "Славетні імена Житомирщини", "Особистість" продовжити ознайомлювати мешканців Житомира з маловідомими фактами з історії міста, його минулим і перспективами розвитку

Редакція газети "Місто", Міського радіо

11.

Висвітлювати проблеми окремих вікових груп населення, зокрема, проблеми молоді і молодіжної політики в місті під рубрикою "Територія молоді", "Діти і спорт"

Редакція газети "Місто", Міського радіо, управління у справах сім'ї, молоді та спорту

12.

У тематичних добірках та сторінках порушувати проблеми соціального захисту населення. Подавати роз'яснення спеціалістів щодо порядку виплат пенсій, субсидій під рубриками "Соціум", "Пенсійний фонд інформує"

Редакція газети "Місто", Міського радіо, управління праці та соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду в м. Житомирі

13.

Порушувати в газетних публікаціях актуальні питання безробіття, висвітлювати роботу Житомирського міського центру зайнятості у тематичних сторінках "Ринок праці", інформувати про заходи Житомирського міського центру зайнятості з питань профорієнтації, профнавчання, взаємодії з роботодавцями та створення нових робочих місць

Редакція газети "Місто", Житомирський міський центр зайнятості населення

14.

Систематично вести питання права, законності та порядку, висвітлювати кримінальну тематику на сторінках газети "Місто" та в передачах міського радіо. Здійснювати правовий всеобуч з податкового законодавства, практикувати "гарячі" лінії з актуальних питань оподаткування, зокрема податкових пільг, різновидів оподаткування підприємницької діяльності, з керівниками ДПІ м. Житомира, публікувати роз'яснення податкового законодавства у рубриці "Податкова інформує"

Редакція газети "Місто", Міського радіо

15.

Публікувати матеріали, що стосуються роботи житлово-комунальних служб міста, торгівлі, сфери побуту, пропагувати створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, як спосіб долучення громади до вирішення проблем свого будинку, двору, вулиці, у спеціальній рубриці "Комунальне господарство".

Редакція газети "Місто", управління житлового господарства, управління комунального господарства

16.

Публікувати матеріали, що стосуються роботи житлово-комунальних служб міста, торгівлі, сфери побуту, пропагувати створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, як спосіб долучення громади до вирішення проблем свого будинку, двору, вулиці, у спеціальній рубриці "Комунальне господарство"

Редакція газети "Місто", управління житлового господарства, управління комунального господарства, управління муніципального розвитку

17.

Систематично друкувати та надавати в ефірі матеріали про роботу закладів культури, освіти, висвітлювати передовий досвід та проблеми цих галузей у тематичних рубриках "Освіта" та "Культура".

Редакція газети "Місто", Міського радіо, управління освіти, управління культури, управління у справах сім'ї, молоді та спорту

18.

Пропагувати здоровий спосіб життя, висвітлювати діяльність закладів охорони здоров'я, проблеми медицини під рубрикою "Медицина".

Редакція газети "Місто", Міського радіо, управління охорони здоров'я

19.

Систематично інформувати читачів газети і всю громадськість міста про події в галузях фізичної культури та спорту. Висвітлювати роботу спортивних закладів міста та розвиток фізичної культури і спорту, розповідати про досягнення спортсменів і спортивних колективів у тематичній рубриці "Спорт"

Редакція газети "Місто", редакція Міського радіо, управління у справах сім'ї, молоді та спорту

20.

Сприяти розвитку літературно-творчих та мистецьких здібностей жителів міста, особливо - дітей та молоді, представляти творчі доробки житомирських митців у тематичній рубриці "Творчість житомирян".

Редакція газети "Місто", редакція Міського радіо, управління освіти, управління культури

21.

Продовжити практику публікації матеріалів під рубрикою "Не будьте байдужими" про житомирських дітей-сиріт, що виховуються у сиротинцях, що потребують допомоги на лікування. Надавати газетні площі для іншої соціальної реклами.

Редакція газети "Місто", редакція Міського радіо, служба у справах дітей

22.

Задля втілення в життя прозорості діяльності органів місцевого самоврядування анонсувати проведення конкурсів, аукціонів з продажу, продаж права оренди, оренди земельних ділянок, а також оренду чи продаж об'єктів міської комунальної власності

Редакція газети "Місто", департамент власності та ринкового регулювання

Підпрограма 2. Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради у засобах масової інформації, організація та проведення публічних заходів за участю посадових осіб міської ради.

Обов'язок інформування органів місцевого самоврядування про свою діяльність прямо випливає з чинного законодавства України. Ст. 34 Конституції України гарантує кожній людині та громадянинові вільно зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. У свою чергу ст. 57 Основного Закону гарантує кожному право знати свої права і обов'язки, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, інакше вони є не чинними. Базовий для муніципального врядування Законодавчий акт - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" серед основоположних принципів місцевого самоврядування визначає принципи народовладдя і гласності (ст. 4). Певно, не підлягає доведенню теза, що однією з неодмінних умов народовладдя є належне інформування громади. Крім цього, ст. 59 Закону встановлює обов'язок органів місцевого самоврядування та їх посадовців доводити до відома населення власні акти, а також право громадян одержувати копії таких актів, а ст. 42 Закону зобов'язує міського голову оприлюднювати затверджені відповідною радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

На даний час управління по зв'язках з громадськістю міської ради співпрацює із усіма основними місцевими засобами масової інформації. Так, побудовано чітку систему взаємодії із журналістами: анонсування про заплановані події і запрошення представників ЗМІ на заходи, сприяння журналістам мас-медіа в отриманні інформації, організації коментарів та інтерв'ю посадових осіб, поширення інформації для ЗМІ на веб-сайті Житомирської міської ради, електронною розсипкою, у телефонному режимі, соціальних мережах.

Законодавство України передбачає обов'язкове розміщення прийнятих рішень та матеріалів щодо діяльності міської ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації. Оскільки глядацька, слухацька та читацька аудиторії міста Житомира комунальних та приватних засобів масової інформації не завжди співпадають, пропонується передбачати кошти на висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради в державних та приватних ЗМІ та на Інтернет-ресурсах.

Засоби масової інформації мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування, а посадові особи зобов'язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність, забезпечувати вільний доступ до інформації, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Пріоритетними темами для висвітлення діяльності є:

• висвітлення рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів,

• оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті міста,

• роз'яснення рішень міської ради, її комісій, виконавчих органів,

• інформування про підготовку та результати сесій міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій, звіти тимчасових комісій, робочих груп тощо,

• інформаційний супровід заходів, що проводяться Житомирською міською радою та її виконавчими органами, інших публічних заходів, що організовуються міською радою чи здійснюються за її підтримки,

• інформування про громадські слухання та обговорення,

• висвітлення звітів міського голови, виконавчих органів ради, депутатів міської ради,

• інформування про реалізацію інвестиційних та інших проектів,

• важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до життя міста.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені в таблиці:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Сума, грн.
Орієнтовні обсяги фінансування, у тому числі:

1.

Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на радіо та телебаченні

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю, ЗМІ

Міський бюджет

95000,00

2017 р.

95000,00

2018 р.

95000,00

2.

Висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради у друкованих ЗМІ та на Інтернет-ресурсах

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю, ЗМІ

Міський бюджет

95000,00

2017 р.

95000,00

2018 р.

95000,00

3.

Інформаційні послуги у сфері телебачення, радіо, у друкованих засобах масової інформації

2016 р.

Управління житлового господарства міської ради

Міський бюджет

100000,00

4.

Інформування населення про актуальні питання житлово-комунальної галузі міста шляхом розміщення відповідної інформації на носіях зовнішньої реклами

2016 р.

Управління житлового господарства міської ради

Міський бюджет

100000,00

5.

Забезпечення інформування громадян міста про події та діяльність управління транспорту і зв'язку житомирської міської ради

2017 р.

Управління транспорту і зв'язку

Міський бюджет

40000,00

6.

Написання інформаційних матеріалів на розміщення їх на веб-сайті Житомирської міської ради

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю, УЖГ

-

Не потребує додаткового фінансування

2017 р.

2018 р.

7.

Анонсування про заплановані події і запрошення представників ЗМІ на заходи

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю, УЖГ

-

2017 р.

2018 р.

8.

Сприяння журналістам мас-медіа в отриманні інформації, організація коментарів та інтерв'ю посадових осіб

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

2017 р.

2018 р.

9.

Проведення прес-конференцій, брифінгів, публічних виступів з актуальних питань життєдіяльності міста

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

2017 р.

2018 р.

10.

Підготовка інформації для засобів масової інформації про заходи, які проводять міська рада та її виконавчі органи

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

2017 р.

2018 р.

11.

Консультативна допомога щодо висвітлення актуальних проблем життєдіяльності територіальної громади міста

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

2017 р.

2018 р.

12.

Щотижнева розсилка інформаційно-організаційних планів на тиждень журналістам

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

2017 р.

2018 р.

13.

Розсилка матеріалів (анонси подій, прес-релізи, прес-анонси, коментарі, інша текстова інформація, фото) для представників засобів масової інформації

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

2017 р.

2018 р.

ВСЬОГО

2016 р.

390000,00

2017 р.

230000,00

2018 р.

190000,00

Всього по підпрограмі

810000,00

Підпрограма 3. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради.

На сьогоднішній день веб-сторінка zt-rada.gov.ua є офіційним сайтом Житомирської міської ради. Тут розміщується уся необхідна інформація про Житомирську міську раду та її виконавчі органи, актуальні новини з життя територіальної громади міста. Веб-сторінка є дієвим інструментом покращення інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування, що сприяє активізації співпраці влади і громадян. Важлива роль належить офіційному сайту і як інструменту співпраці міської влади зі ЗМІ. Саме тут журналісти можуть знайти найактуальнішу інформацію, що постійно оновлюється, та довести до тих, хто користується традиційними джерелами інформації.

Сайт створений у 2006 році і наразі потребує докорінних змін на вимогу часу. Спостерігається постійне підвищення цікавості населення до сайту міської ради, як джерела отримання необхідної інформації. Так, у 2011 році на сайт здійснено 221 тис. візитів, у 2013 році зафіксовано 561 тис. переглядів, то у 2014 році - 958 тис. Кошти Програмою передбачені для оновлення сайту міської ради. Вклавши порівняно невеликі кошти, міська влада отримає можливість активно формувати імідж міста, інформувати про інвестиційні та туристичні можливості Житомира, актуальні питання та останні події у місті, а отже, забезпечить присутність міста Житомира у світовому інформаційному просторі.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені в таблиці:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому числі:

1.

Забезпечення технічного супроводу, оновлення та розвитку веб-сайту Житомирської міської ради

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Міський бюджет

100000,00

2017 р.

50000,00

2018 р.

50000,00

2.

Розробка та затвердження Положення про офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

2016 р.

-

Не потребує додаткового фінансування

2017 р.

 

2018 р.

 

3.

Підготовка власних матеріалів для розділу "Останні новини"

2016 р.

-

 

2017 р.

 

2018 р.

 

4.

Прийом та оприлюднення електронних петицій та електронних звернень до Житомирської міської ради

2016 р.

-

 

2017 р.

 

2018 р.

 

5.

Впровадження нових інтерактивних можливостей, нових сервісів

2016 р.

-

 

2017 р.

 

2018 р.

 

6.

Постійне оновлення інформації на сторінках веб-сайту, обробка текстової інформації

2016 р.

-

 

2017 р.

 

2018 р.

 

ВСЬОГО

2016 р.

100000,00

2017 р.

50000,00

2018 р.

50000,00

Всього по підпрограмі

200000,00

Підпрограма 4. Розвиток партнерських відносин міста Житомира з іншими містами

Мета підпрограми: зміцнення та розвиток існуючих партнерських відносин міста Житомира з іншими містами, поширення інформаційно-презентаційних матеріалів про місто Житомир.

Очікувані результати:

• забезпечення інформаційної взаємодії з іншими муніципалітетами;

• інтеграція міста Житомира у світовий інформаційний простір;

• створення спеціалізованих рекламно-інформаційних видань (буклетів, брошур, вітальних листівок і т. д.);

• зростання обізнаності громадськості України та інших держав про діловий потенціал, історію, культуру м. Житомира;

• міжнародне співробітництво, в тому числі укріплення та розвиток зв'язків з містами-побратимами, як у культурній, так і в економічній сфері.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені в таблиці:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Сума, грн. Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому числі:

1.

Замовлення та придбання поліграфічної продукції про місто, видатних особистостей Житомира

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Міський бюджет

50000,00

2017 р.

50000,00

2018 р.

50000,00

2.

Замовлення та розміщення соціальної реклами

2017

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Міський бюджет

50000,00

3.

Покращення системи інформування громадськості інших муніципалітетів про досягнення міста та перспективи його розвитку, про видатних громадян через офіційний сайт Житомирської міської ради

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради

-

Не потребує додаткового фінансування

2017 р.

2018 р.

4.

Організація листування, електронного спілкування, зустрічей з представниками інших міст в Україні та за кордоном, прийом офіційних делегацій

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Міський бюджет

60000,00

2017 р.

60000,00

2018 р.

60000,00

5.

Організаційне забезпечення прийому делегацій донорів, міжнародних партнерів

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю міської ради,
Департамент економічного розвитку міської ради

Міський бюджет

100000,00

2017 р.

100000,00

2018 р.

100000,00

ВСЬОГО

2016 р.

210000,00

2017 р.

260000,00

2018 р.

210000,00

Всього по підпрограмі

680000,00

Підпрограма 5. Розвиток громадянського суспільства

Мета підпрограми: сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Житомирі, залучення громади до вирішення питань місцевого значення.

Даний проект передбачає ряд завдань, серед яких:

• забезпечення навчання посадових осіб щодо використання ними механізмів залучення громадськості до формування та реалізації політики;

• проведення роз'яснювальної роботи щодо механізмів громадської участі;

• проведення консультацій з громадськістю, створення консультативно-дорадчих органів;

• утвердження у практику роботи принципу відкритості влади, підвищення якості формування та реалізації політики на рівні органів місцевого самоврядування;

• участь в проектах, семінарах, конференціях, інших заходах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів інформаційно-суспільного напрямку, розвитку місцевого самоврядування тощо;

• запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста через діяльність Громадської ради, інших громадських утворень при міському голові та міській раді, залучення їх до обговорення та вирішення суспільно значущих питань;

• залучення громадських організацій, громадськості до участі конкурсах "Журналіст року" для молодих журналістів, "Зробимо Житомир кращим" для громадських організацій, "круглих столів", семінарів, конференцій на актуальну тематику сьогодення;

• вивчення громадської думки населення міста з питань напрямків розвитку громади, шляхів вирішення проблемних питань тощо.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені в таблиці:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Сума, грн.
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому числі:

1.

Конкурс проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю, громадські організації

Міський бюджет

30000,00

2017 р.

 

30000,00

2018 р.

 

30000,00

2.

Проведення роз'яснювальної роботи щодо механізмів громадської участі, проведення консультацій з громадськістю, створення консультативно-дорадчих органів

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

Не потребує додаткового фінансування

2017 р.

 

2018 р.

 

3.

Конкурс творчих робіт молодих журналістів "Журналіст року"

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

Міський бюджет

6000,00

2017 р.

6000,00

2018 р.

6000,00

4.

Проведення фестивалю національно-культурної творчості до Дня міста Житомира

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю, управління культури

Міський бюджет

10000,00

2017 р.

10000,00

2018 р.

10000,00

5.

Створення розділу "Громадянське суспільство" на веб-сайті Житомирської міської ради та постійне оновлення інформації в ній

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

-

Не потребує додаткового фінансування

2017 р.

2018 р.

6.

Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради при Житомирському міському голові

2016 р. 

Міський бюджет

4000,00

2017 р. 

 

4000,00

2018 р. 

 

4000,00

7.

Створення рубрики на веб-сайті Житомирської міської ради "Громадська рада" та постійне її оновлення

2016 р.

 

Не потребує додаткового фінансування

2017 р.

8.

Проведення семінарів та тренінгів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства і місцевого самоврядування

2016 р.

Міський бюджет

10000,00

2017 р.

 

10000,00

2018 р.

 

10000,00

9.

Підтримка діяльності суб'єктів громади міста, що популяризують культуру національних і етнічних меншин

 2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю, національно-культурні товариства

 

10000,00

2017 р. 

 

10000,00

2018 р. 

 

10000,00

ВСЬОГО

2016 р.

70000,00

2017 р.

70000,00

2018 р.

70000,00

Всього по підпрограмі

210000,00

Підпрограма 6. Бюджет участі (громадський бюджет).

Мета підпрограми: налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування міста з представниками територіальної громади через використання механізму бюджету участі (громадського бюджету); запровадження демократичного обговорення та прийняття рішень при формуванні ефективної політики соціально-економічного розвитку міста.

Шляхи розв'язання проблеми: найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання "бюджету участі" на місцевому рівні, запровадження якого в м. Житомирі було запропоновано в рамках Проекту "Партиципаторний бюджет - можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади" Міжнародною громадською організацією "Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ" за сприянням Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії DFATD.

Саме методологія партиципаторного бюджетування (від. англ. participatory budgeting) як форма прямої демократії, що визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, на яку пріоритетну з його точки зору мету витрачати частину місцевого бюджету, є основою цієї підпрограми.

Очікувані результати: зміцнення довіри громадян до місцевої влади; створення інструментів залучення громадян до процесу демократичного обговорення та прийняття ефективних рішень, в якому звичайні люди вирішуватимуть, за якими пріоритетними напрямками має здійснюватись соціально-економічний розвиток міста.

Завдання підпрограми:

1. Інформаційна і промоційна кампанія.

2. Подання проектних пропозицій.

3. Перевірка проектних пропозицій.

4. Голосування за проектні пропозиції та підрахунок результатів.

5. Реалізація проектних пропозицій та оприлюднення інформації.

Етапи реалізації підпрограми

п/п

Зміст

Виконавці

Термін виконання

Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія

1.1.

Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі

Управління по зв'язках з громадськістю, виконавчі органи міської, районних у місті рад, координаційна рада, депутати міської ради, громадські організації

протягом строку дії Програми

 

Проведення установчого засідання Координаційної ради з визначенням обсягів фінансування проектних пропозицій з бюджету участі на поточний рік

 

березень

1.2.

Інформування про хронологію бюджету участі з етапами і датами проведення заходів

Управління по зв'язках з громадськістю, координаційна рада

протягом строку дії Програми

1.4.

Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу бюджету участі

Управління по зв'язках з громадськістю

протягом строку дії Програми

1.5.

Підготовка графіка проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та визначення проблем - тематики проектних пропозицій

Управління по зв'язках з громадськістю, координаційна рада

лютий - березень

1.6.

Проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та визначення проблем - тематики проектів

Управління по зв'язках з громадськістю, департамент економічного розвитку, громадські організації

протягом строку дії Програми

1.7.

Оприлюднення графіка проведення зустрічей та протоколів

Депутати Житомирської міської ради, координаційна рада,

протягом строку дії Програми

Завдання 2. Подання проектів

2.1.

Проведення установчого засідання Координаційної ради з визначенням обсягів фінансування проектних пропозицій з бюджету участі на поточний рік щодо старту прийому проектних пропозицій. Розміщення інформації щодо конкурсу на офіційному веб-сайті міської ради у розділі "Бюджет участі (громадський бюджет)"

Координаційна рада, департамент бюджету та фінансів, управління по зв'язках з громадськістю,

лютий - березень

2.2.

Розміщення форми бланка-заявки проектної пропозиції на офіційному веб-сайті міської ради у розділі "Бюджет участі (громадський бюджет)"

Управління по зв'язках з громадськістю

лютий - березень

2.3.

Подання проектних пропозицій, відповідно до форми вимог до проектних пропозицій з урахуванням обсягу коштів:
- особисто або поштою за адресою: м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2 з поміткою на конверті "Бюджет участі";
uzg@zt-rada.gov.ua у вигляді відсканованого оригіналу документа

Автори проектів

квітень - травень

2.3.

Розміщення бланків-заявок проектних пропозицій, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту на офіційному веб-сайті міської ради у розділі "Бюджет участі (громадський бюджет)"

Управління по зв'язках з громадськістю

квітень - червень

Завдання 3. Перевірка проектних пропозицій

3.1.

Здійснення попередньої перевірки бланка-заявки Проектної пропозиції

Управління по зв'язках з громадськістю, координаційна рада

квітень - червень

3.2.

Внесення, у разі необхідності, змін та доповнень до бланка-заявки проектної пропозиції

Автори проектів, управління по зв'язках з громадськістю

протягом 7 днів з дня отримання інформації

3.3.

Проведення аналізу проектної пропозиції

Управління по зв'язках з громадськістю, департамент економічного розвитку, департамент бюджету та фінансів спільно з профільними структурними підрозділами міської ради, координаційна рада

червень - липень

3.4.

Уточнення інформації, необхідної для проведення об'єктивного аналізу проектних пропозицій, внесення можливих змін до проектних пропозицій

Автори проектів, управління по зв'язках з громадськістю

квітень - липень

3.5.

Підготовка та подання уповноваженому робочому органу рекомендацій, висновків та зауважень до кожної з проектних пропозицій

профільні структурні підрозділи міської ради

квітень - липень

3.6.

Ведення реєстру отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету)

Управління по зв'язках з громадськістю, представник Координаційної ради

протягом строку дії Програми

3.7.

Розміщення на веб-сайті міської ради у рубриці "Бюджет участі" реєстру проектів з відповідними рекомендаціями, висновками та зауваженнями до кожної з проектних пропозицій

Управління по зв'язках з громадськістю

протягом строку дії Програми

3.8.

Формування переліку Проектних пропозицій, що відповідають вимогам Положення та будуть представлені для голосування, оприлюднення вказаного переліку на офіційному веб-сайті міської ради у розділі "Бюджет участі (громадський бюджет)"

Координаційна рада

протягом строку дії Програми

Завдання 4. Голосування за проектні пропозиції та підрахунок результатів

4.1.

Визначення та затвердження переліку офіційних пунктів для голосування, форми бюлетеня та процедури підрахунку результатів та періоду голосування.

Координаційна рада

не пізніше як за 15 днів до дня початку голосування

4.2.

Оприлюднення інформації про перелік офіційних пунктів для голосування, форум бюлетеня, періоду голосування та процедуру підрахунку результатів на веб-сайті міської ради у рубриці "Бюджет участі" веб-сайту міської ради

Управління по зв'язках з громадськістю

не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування

4.3.

Забезпечення офіційних пунктів для голосування бюлетенями та переліком проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні

Управління по зв'язках з громадськістю

вересень

4.4.

Організація голосування шляхом: он-лайн голосування на веб-сайті міської ради у рубриці "Бюджет участі";
Особистого голосування в офіційних пунктах для голосування

Управління по зв'язках з громадськістю

вересень - жовтень

4.6.

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку голосів, відданих за кожну проектну пропозицію, складання протоколу

Координаційна рада

Протягом 7 днів після закінчення голосування

4.7.

Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування

Координаційна рада

Протягом 7 днів після закінчення голосування

4.8.

Розміщення на веб-сайті міської ради у рубриці "Бюджет участі" результатів загальноміського голосування

Управління по зв'язках з громадськістю

протягом 3 робочих днів після закінчення голосування

Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка процесу

5.1.

Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту-переможця

Координаційна рада

Протягом 15 днів після публікації проектів переможців

5.2.

Обов'язкове включення головними розпорядниками коштів до відповідних програм та бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства

Головні розпорядники бюджетних коштів

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

5.3.

Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів-переможців

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного року

5.4.

Подання звітів (щоквартальних та річного) про виконання проектних пропозицій до управління по зв'язках з громадськістю

Головні розпорядники бюджетних коштів

до 15 числа місяця, що наступає за звітним періодом

5.5.

Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному сайті міської ради

Управління по зв'язках з громадськістю

не пізніше 5 днів після отримання

Перелік завдань і заходів

N

Напрями використання коштів

Відповідальний виконавець на 2016 - 2018 р.

1.

Організація голосування за проекти: придбання програмного продукту для електронного голосування

Управління по зв'язках з громадськістю

2.

Організація голосування за проекти: обслуговування програмного продукту для електронного голосування

Управління по зв'язках з громадськістю

3.

Виготовлення флайєрів, плакатів для розміщення на засобах зовнішньої реклами та у міському пасажирському транспорті, придбання рекламних конструкцій тощо

Управління по зв'язках з громадськістю

4.

Створення графічних роликів: інформаційного, запрошення для голосування; розміщення їх на телебаченні

Управління по зв'язках з громадськістю

5.

Розміщення роликів на ФМ-радіо

Управління по зв'язках з громадськістю

6.

Розміщення графічних роликів перед початком кіносеансу у кінотеатрі

Управління по зв'язках з громадськістю

7.

Виготовлення плакатів-оголошень щодо проведення зустрічей та запрошення до голосування

Управління по зв'язках з громадськістю

8.

Виготовлення банерів-стендів

Управління по зв'язках з громадськістю

9.

Оплата по наданню консультаційних послуг щодо написання проектів та послуг щодо організації і проведення голосування за проекти

Управління по зв'язках з громадськістю

10.

Виготовлення та розміщення білбордів, сітілайтів

Управління по зв'язках з громадськістю

11.

Реклама, виготовлення флеш-банерів та їх розміщення на інтернет-порталах

Управління по зв'язках з громадськістю

Результативні показники

N
п/п

Очікувані показники

Одиниця виміру

2016 р.

2017 р.

2018 р.

 

Затрати

 

 

 

 

1.1

Інформаційна кампанія

грн

50000,00

80000,00

80000,00

1.2.

Організація голосування за проекти: придбання програмного продукту для електронного голосування

грн

-

-

-

1.3.

Організація голосування за проекти: обслуговування програмного продукту для електронного голосування

грн

-

-

-

1.4.

Реалізація проектів-переможців

грн
1 % власних і закріплених доходів загального фонду міського бюджету

-

9103183,55

1 % власних і закріплених доходів загального фонду міського бюджету

 

Продукти

 

 

 

 

2.1.

Інформаційні заходи щодо ознайомлення жителів

канали
комунікації

Телебачення, газети, радіо, буклети, зупинки, листівки, сітілайти, борди

Телебачення, газети, радіо, буклети, зупинки, листівки, сітілайти, борди

Телебачення, газети, радіо, буклети, зупинки, листівки, сітілайти, борди

2.2.

Проведення процедури голосування

тис. мешканців

5

10

15

2.3.

Кількість реалізованих проектів

%

-

100 %

100 %

 

Ефективність та якість

 

 

 

 

3.1.

Відсоток виконання проектів-переможців

%

-

100 %

100 %

3.2.

Загальна кількість поданих проектних пропозицій

одиниць

50 проектів

80 проектів

100 проектів

3.3.

Передбачувана загальна сума поданих проектних пропозицій

Сума, грн.

40000000,00

60000000,00

80000000,00

3.4.

Відсоток залучення жителів м. Житомир до участі в Програмі

%

2 %

4 %

6 %

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені в таблиці:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Сума, грн.
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому числі:

1.

Реалізація Бюджету Участі

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

Міський бюджет

-

Реалізація Бюджету участі (11 проектів-переможців):

2017 р.

Виконавчі органи Житомирської міської ради

* Напрямки використання коштів конкретизуються у відповідних міських цільових програмах згідно характеристик проектів

8318888,00

Мультиспортивний майданчик біля ліцею N 24

Управління освіти

952528,00

"Зменшення кількості безпритульних собак у Житомирі"

Управління охорони здоров'я

503000,00

"Польський цвинтар" - історико-культурний музей-заповідник у місті Житомир

Управління комунального господарства

999000,00

"Житомир - не смітник"

Управління житлового господарства

969100,00

"Чиста річна Кам'янка та благоустрій пляжної території

Управління комунального господарства
Департамент містобудування та земельних відносин

997000,00

Extrime park для занять Street work out

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

551139,00

Будівництво доріжки з твердим покриттям ФЕМ вздовж річки Кам'янки за течією від Богунського мосту для велопрогулянок, катання на роликах, пробіжок тощо

Управління комунального господарства
Департамент містобудування та земельних відносин

999000,00

Встановлення на зупинках карт-схем із графіком руху громадського транспорту

Управління транспорту та зв'язку

997500,00

"Чистий відпочинок"

Управління житлового господарства

159000,00

Проект заповідника парку "Замкова Гора Житомира - 1100"

Управління комунального господарства
Департамент містобудування та земельних відносин

950000,00

"Островки здоров'я для всіх"

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

241621,00

Нерозподілений залишок

 

Управління по зв'язках з громадськістю

* Напрямки використання коштів конкретизуються у відповідних міських цільових програмах згідно характеристик проектів

781295,55

Реалізація Бюджету Участі

2018 р.

1 % власних закріплених доходів загального фонду міського бюджету

2.

Інформаційна кампанія

2016 р.

Управління по зв'язках з громадськістю

Інші джерела

50000,00

2017 р.

Міський бюджет

80000,00

2018 р.

80000,00

ВСЬОГО

2016 р.

50000,00

2017 р.

9183183,55

2018 р.

1 % власних закріплених доходів загального фонду міського бюджету

Всього по підпрограмі

9313183,55

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел згідно вимог чинного законодавства

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

I

II

III

Усього витрат на виконання Програми

2016

2017

2018

Обсяг ресурсів усього, (грн.) у тому числі

2002000,00

10395183,55

1202000,00

13599183,55

Міський бюджет

1952000,00

10395183,55

1202000,00

13549183,55

Інші джерела фінансування

50000,00

-

-

50000,00

Строки та етапи виконання програми

Міська програма "Прозора влада. Відкрите місто" на 2016 - 2018 роки (Програма N 33) розроблена на 3 роки та реалізується упродовж щорічних етапів у 2016, 2017, 2018 роках.

Щорічні етапи направлені на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів, налагодження соціального партнерства між органом місцевого самоврядування та громадою міста Житомира, встановлення та розвиток партнерських стосунків між містами.

 

Провідний спеціаліст
управління по зв'язках
з громадськістю міської ради

А. С. Слєсаренко

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали