КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. N 367

Київ

Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1208 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3196; 2008 р., N 84, ст. 2815; 2012 р., N 52, ст. 2079, N 68, ст. 2775), і Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 24, ст. 1771; 2007 р., N 46, ст. 1887; 2008 р., N 63, ст. 2131, N 84, ст. 2815; 2009 р., N 48, ст. 1618; 2011 р., N 38, ст. 1559; 2012 р., N 52, ст. 2079, N 68, ст. 2775; 2015 р., N 40, ст. 1214; 2016 р., N 30, ст. 1204), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. N 367

ЗМІНИ,
що вносяться до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України

1. У розділі "14,47 - 17,1 ГГц" Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1208, позиції

"14,5 - 14,8
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.510
РУХОМА
Служба космічних досліджень

14,5 - 14,8
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У031 У093

СК

14,8 - 15,35
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень 5.339

14,8 - 15,35
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У031 У066 У093

ЗК"

замінити такими позиціями:

"14,5 - 14,8
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.510
РУХОМА
Служба космічних досліджень

14,5 - 14,8
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У031 У093

14,5 - 14,635 ЗК
14,635 - 14,795 СК
14,795 - 14,8 ЗК

14,8 - 15,35
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень 5.339

14,8 - 15,35
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У031 У066 У093

14,8 - 15,145 ЗК
15,145 - 15,285 СК
15,285 - 15,35 ЗК".

2. У Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"другій - радіослужби відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в Україні радіотехнології. У зазначеній графі поняття "малопотужні застосування" не належить до радіослужб у визначенні статті 1 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та означає групу пристроїв короткого радіуса дії, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір з обмеженою потужністю, не створюють радіозавад роботі радіоелектронних засобів загальних і спеціальних користувачів і не вимагають від них захисту;";

2) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"шостій - положення Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв'язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ), акти законодавства ЄС, що належать до джерел acquis communautaire, зокрема директиви, регламент або рішення, з якими гармонізовано використання смуг радіочастот в Україні;";

3) у розділі I:

у таблиці назву графи "Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди" викласти в такій редакції:

"Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК, міжнародні угоди, акти законодавства ЄС";

доповнити розділ позицією 22.1 такого змісту:

"22.1. Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT

рухома, за винятком повітряної рухомої

стільниковий радіозв'язок

ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-13
ETSI EN 301 908-14
ETSI EN 301 908-15
ETSI EN 301 908-18
ETSI TS 137 145

 

ITU-R M.2012
ECC/DEC/ (05)05
ECC/REC/ (11)05
рішення ЄК 2008/477/EC

2510 - 2545 МГц
2565 - 2570 МГц
2630 - 2665 МГц
2685 - 2690 МГц

смуги радіочастот 2510 - 2545 МГц і 2630 - 2665 МГц, 2565 - 2570 МГц і 2685 - 2690 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 2630 - 2635 МГц і 2640 - 2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення.
Базові станції архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію.
Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2018 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах після їх вивільнення існуючими користувачами
Л01, Д01";

 

позиції 24, 25 і 27 викласти в такій редакції:

"24. Широкосмуговий радіодоступ

фіксована

радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

EN 301 753

 

резолюція 750 (ВКР-12)

1427 - 1451,5 МГц
1477 - 1497,5 МГц

максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07)
Л01, Д01.
Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03

 

 

 

 

ETSI EN 302 326-2

 

1785 - 1805 МГц
1900 - 1920 МГц

смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою
Л01, Д01.
Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01

 

 

 

 

 

 

1900 - 1920 МГц
1980 - 2000 МГц

смуги радіочастот 1900 - 1920 МГц і 1980 - 2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980 - 1985 МГц РЕЗ радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)" та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального призначення та вимагати захисту від них. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01
Л01, Д01

 

 

 

 

 

ERC Report 65
ITU-R F.1098-1
T/R 13-01E

2100 - 2110 МГц
2200 - 2232 МГц

смуги радіочастот 2100-2110 МГц і 2200-2232 МГц є парними, смуга радіочастот 2210-2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою
Л01, Д01 або Л01, Д02

 

 

 

IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11-2007
IEEE 802.15.1
IEEE 802.15.4

ДСТУ ETSI EN 300 328
EN 300 440

ERC/DEC (01)07
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-2
рекомендація ЄК 2003/203/ЕС

2400 - 2483,5 МГц

для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01.
Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01.

Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака

 

 

 

IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115
EN 301 893

ECC/DEC (04)08
ITU-R M.1461
ITU-R M.1450-5

ITU-R M.1652-1

5670 - 5725 МГц

Л02, Д01 або Л02, Б01 (для застосування всередині приміщень)
РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів
IEEE 802.11n та
IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт

 

 

 

IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
EN 301 893
IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115
EN 302 502

ITU-R M.1450-5

5725 - 5850 МГц

Л01, Д01, К01
експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01.
Експлуатація термінального обладнання стандартів
IEEE 802.11n та
IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до
9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до
100 мВт

 

фіксована, рухома

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

IEEE 802.16

ETSI EN 302 326-2

ITU-R M.2079
резолюція 228 (ВКР-03)

2300 - 2400 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення
К01, Л01, Д01.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01

 

 

 

 

EN 302 326

ITU-R F.1488
M.2109
ERC/REC 13-04 ERC/REC 14-03
ECC/REC 04-05
ECC/REP 76
ECC/DEC (07)02

3400 - 3600 МГц

Л01, Д01
на етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв'язку сусідніх держав застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв'язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 метри над рівнем землі не повинна перевищувати - 154,5 дБВт /
(кв. м * 4 кГц) для більш як
20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв'язку МСЕ. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01

 

рухома

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для

IEEE 802.16
IEEE 802.11a
IEEE

ДСТУ 7115
EN 301 893

ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03

5150 - 5250 МГц

Т01, Д01
використання РЕЗ виключно всередині

 

 

передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

802.11n
IEEE 802.11ac

 

резолюція 229 (ВКР-03)
ITU-R M.1638
ITU-R SA.1632
ITU-R M.1450-5
рекомендація ЄК 2003/203/ЕС

 

приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. Експлуатація термінального обладнання стандарту
IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту
IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до
9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до
100 мВт.
Смуга радіочастот може використо-вуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака

 

 

 

 

 

 

5250 - 5350 МГц

Л02, Д01 або Л02, Б01
смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів
IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до
9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до
100 мВт.
Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака

 

 

 

 

 

ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-5

5470 - 5670 МГц

Л01, Д01
смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів
IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт

 

25. Мультисервісний радіо-доступ

фіксована

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 749

 

 

2300 - 2400 МГц

Л01, Д01

 

 

 

EN 301 021
EN 301 124

 

ECC/REC (04)05
ERC/REC 13-04
ERC/REC 14-03
ITU-R F.1488

3600 - 3700 МГц

Л01, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC 12-05
ERC/REC 13-04

10,15 - 10,3 ГГц
10,5 - 10,65 ГГц

смуги радіочастот 10,15 - 10,3 ГГц та 10,5 - 10,65 ГГц є парними Л02, Д01

1 січня 2019 р.

 

 

ETSI EN 302 326-2

ETSI EN 302 326-2

резолюція 751
(ВКР-07)

10,5 - 10,65 ГГц

смуга радіочастот використовується в режимі TDD з шириною каналу 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц. РЕЗ не повинні створювати шкідливих радіозавад радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6 - 10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35 - 10,5 ГГц Л02, Д01.
Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01

 

 

 

ТУ У 32.2-21800377-001:2006

 

 

12,75 - 13,25 ГГц

Л02, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC 13-04 ERC/REC (00)05

24,5 - 26,5 ГГц

Л01, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC T/R 13-02
ERC/REC 13-04

27,5 - 29,5 ГГц

Л01, Д01

 

фіксована, рухома

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 749
EN 300 744
IEEE 802.16

 

 

2500 - 2510 МГц
2545 - 2565 МГц
2570 - 2630 МГц
2665 - 2685 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення Л01, Д01, К01.
Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01

 

 

 

 

 

 

2510 - 2545 МГц
2565 - 2570 МГц
2630 - 2665 МГц
2685 - 2690 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01.
Смуги радіочастот можуть використовуватися до їх вивільнення існуючими користувачами для подальшої видачі на конкурсних або тендерних засадах для радіо-технології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT"
Л01, Д01, К01

1 січня 2018 р., але не раніше отримання права на користування радіочастотним ресурсом у зазначеному діапазоні на конкурсних або тендерних засадах

 

 

 

 

 

2690 - 2700 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01.
Смуга радіочастот може використовуватися до закінчення строку дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом або їх продовження припиняється
Л01, Д01, К01

1 січня 2018 р.";

"27. Радіорелейний зв'язок

фіксована

радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

EN 302 217

ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI EN 302 217

 

3400 - 3800 МГц

смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіо-технологій
Л02, Д01

1 січня 2018 р.

 

 

 

 

ITU-R F.382
ERC/REC 12-08 (додаток B)

3800 - 4200 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

 

5670 - 5920 МГц

смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіо-релейними лініями за умови вжиття заходів для забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіо-технологій
Л02, Д01

1 січня 2018 р.

 

 

 

 

ITU-R F.383
ERC/REC 14-01

5925 - 6425 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.384
ERC/REC 14-02

6425 - 7110 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06

7110 - 7750 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.386
ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06

7900 - 8500 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC 12-05

10 - 10,68 ГГц

видача ліцензій на користування радіочастот-ним ресурсом і дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 липня 2006 р.
Л02, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.387
ERC/REC 12-06

10,7 - 11,7 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.497
ERC/REC 12-02

12,75 - 13,25 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.636

14,4 - 14,635 ГГц
14,795 - 15,145 ГГц
15,285 - 15,35 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.595
(додаток 4)
ERC/REC 12-03

17,7 - 19,7 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

T/R 13-02
ITU-R F.637-3
(додаток 3)

22 - 22,6 ГГц
23 - 23,6 ГГц

смуги радіочастот 22 - 22,6 ГГц і 23 - 23,6 ГГц є парними і використовуються радіорелейними станціями з дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції з іншим дуплексним розносом експлуатуються до 1 січня 2020 року. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.637
(додаток 5)

22,6 - 23 ГГц

застосовується симплексний режим роботи РЕЗ. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.1520-2
ERC/REC 01-02

31,8 - 33,4 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ITU-R F.749

36 - 40,5 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC 12-10
резолюція 750 (ВКР-12)

48,5 - 50,2 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC 12-11
резолюція 750 (ВКР-12)

51,4 - 52,6 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC 12-12

55,78 - 57 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ERC/REC 12-09

57 - 59 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

 

 

 

 

 

ECC/REC/(09)01

59 - 64 ГГц

використання радіочастот здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03

 

 

 

 

ДСТУ ETSI EN 302 217

ECC/REC/(05)07
ECC Report 124
ITU-R RA.1031-2
резолюція 750 (ВКР-12)

74 - 76 ГГц
84 - 86 ГГц

застосовується обов'язкова маска сигналу
-41-14 (f-86) дБВт / 100 МГц для 86,05
Ј?f Ј?87 ГГц і
-55 дБВт/100 МГц для 87
Ј?f Ј?91,95 ГГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03

 

 

 

 

 

резолюція 750 (ВКР-12)

92 - 94 ГГц

користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження. Застосовується обов'язкова маска сигналу -41-14 (92-f) дБВт / 100 МГц для 91 Ј f Ј 91,95 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 86,05 Ј f Ј 91 ГГц згідно з резолюцією 750 (ВКР-12)
Л02, Д03 або Т01, Д03";

 

доповнити розділ позиціями 31.1 і 37.2 такого змісту:

"31.1. Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

фіксована супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіо-служб

 

EN 303 978

резолюція 156 (ВКР-15)
ITU-R S.1782
ECC/DEC/(13)01

19,7 - 20,2 ГГц
29,5 - 30 ГГц

смуги радіочастот 19,7 - 20,2 ГГц та 29,5 - 30 ГГц є парними і призначені для використання супутникових геостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв'язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03.

Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 55 дБм за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака відповідно до Б01";

 

"37.2. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

IEC 62272-1

 

угода "Женева-75"
ITU-R BS.1514
ITU-R BS.1615
ECC Report 117

148,5 - 283,5 кГц
526,5 - 1606,5 кГц
2300 - 2498 кГц
3200 - 3230 кГц
3950 - 4000 кГц
4750 - 4850 кГц
5005 - 5060 кГц
5950 - 6200 кГц
7100 - 7200 кГц
7400 - 7450 кГц
9400 - 9900 кГц
11600 - 12100 кГц
13570 - 13870 кГц
15100 - 15800 кГц
17550 - 17900 кГц
18900 - 19020 кГц
21450 - 21850 кГц
25670 - 26100 кГц

модифікація (переведення у цифровий формат) існуючих аналогових частотних присвоєнь РЕЗ відповідно до угоди "Женева-75" здійснюється без узгодження частотних присвоєнь, якщо рівень потужності РЕЗ стандарту DRM на 7 дБ нижчий від зазначеного в угоді. Нові частотні присвоєння РЕЗ стандарту DRM загальних користувачів не повинні створювати неприпустимих радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів та вимагати захисту від них, якщо інше не буде визначено в узгодженні Д01";

 

позиції 42, 45, 48, 54 - 57, 59, 61 - 64 викласти в такій редакції:

"42. Телеметрія та радіо-дистанційне керування

малопотужні радіозастосування

 

EN 300 330-1

EN 300 330-2

ERC/DEC (01)01
ERC/REC 70-03
діапазони 22b, 27c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

6765 - 6795 кГц
13,553 - 13,567 МГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
Б01

 

 

 

 

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ERC/DEC (01)03
ERC/REC 70-03
діапазон 35 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

40,66 - 40,7 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Максимальна випромінювана потужність до
10 мВт
Б01

 

 

 

 

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ECC/DEC
(04)02
ERC/REC 70-03
діапазони 44a, 44b, 45a, 45b, 45c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

433,04 - 434,79 МГц

максимальна випромінювана потужність до
10 мВт
Б01

 

 

 

 

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ERC/DEC
(01)04
ERC/REC 70-03
діапазон 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

868 - 868,6 МГц

максимальна випромінювана потужність до
25 мВт
Б01

 

 

 

 

EN 300 440-1

EN 300 440-2

ERC/REC 70-03
діапазон 57a додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

2400 - 2483,5 МГц

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до
10 мВт
Б01

 

 

 

 

EN 300 440-1

EN 300 440-2

ERC/REC 70-03
діапазон 61 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

5725 - 5875 МГц

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до
25 мВт
Б01

 

 

 

 

EN 300 440-1
EN 302 372-1

EN 300 440-2
EN 302 372-2

ERC/REC 70-03

10,51 - 10,54 ГГц

максимальна потужність передавача до
10 мВт
Д03 або Б01";

 

"45. Індуктивні радіозастосування

малопотужні радіозастосування

 

EN 300 330-1

EN 300 330-2 ДСТУ ETSI EN 300 330-2:2015

ERC/REC 70-03
діапазон 1 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

9 - 59,75 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 3 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

59,75 - 60,25 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 4 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

60,25 - 74,75 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 5 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

74,75 - 75,25
кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 6 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

75,25 - 77,25
кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 7 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

77,25 - 77,75
кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 8 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

77,75 - 90 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 9 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

90 - 119 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 10 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

119 - 128,6 кГц

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 11 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

128,6 - 129,6
кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 12 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

129,6 - 135 кГц

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 13 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

135 - 140 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 14 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

140 - 148,5 кГц

напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 15 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

148,5 - 5000 кГц

напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі
10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м. Пристрої радіочастотної ідентифікації (RFID) застосовуються тільки у смузі радіочастот 400 - 600 кГц

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 20 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

3155 - 3400 кГц

напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 21 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

5000 - 30000
кГц

напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі
10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 22а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

6765 - 6795 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 24 додатка до
рішення ЄК 2013/752/ЕС

7400 - 8800 кГц

напруженість магнітного поля
9 дБмкА/м,
виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 25 додатка до рішення ЄК 2013/ 752/ЕС

10200 - 11000 кГц

напруженість магнітного поля
9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 27а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

13553 - 13567 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

 

 

ERC/REC 70-03
діапазон 28а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

26957 - 27283 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

 

ETSI EN 302 208-1

ETSI EN 302 208-2

ERC/REC 70-03

865 - 869 МГц

експлуатація обладнання здійснюється всередині приміщення відповідно до Б01, якщо еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність не перевищує 100 мВт (20 дБм)
Т01, Д02";

 

"48. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужби

 

 

ITU-R
SM.1056
SM.2180

16,7 - 19,4 кГц

промислові випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

 

20,4 - 23,7 кГц
40 - 48 кГц
59 - 70 кГц
72 - 74 кГц
429 - 451 кГц
871 - 889 кГц
1720 - 1800 кГц
2610 - 2650 кГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.138
ITU-R SM.1056

6767 - 6794 кГц
5150 - 5410 кГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

13424 - 13696 кГц

промислові випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

13553,2 - 13566,8 кГц

наукові та медичні випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

26850 - 27390 кГц

промислові випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

26957 - 27283 кГц

наукові та медичні випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

ITU-R
SM.1056
SM.2180

40,3 - 41,1 МГц

промислові та наукові випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот УкраїниД03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

40,66 - 40,7 МГц

медичні випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот УкраїниД03 або Б01

ITU-R
SM.1056
SM.2180

80,6 - 82,2 МГц

промислові випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

61 - 61,5 ГГц
122 - 123 ГГц
244 - 246 ГГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01

 

 

 

EN 55011
(CISPR 11)

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R
SM.1056
SM.2180

433,05 - 433,79 МГц
5725 - 5875 МГц
24 - 24,05 ГГц
41,3 - 43,4 ГГц
45 - 47,4 ГГц
47,2 - 49,6 ГГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої
Д03 або Б01

примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R
SM.1056
SM.2180

2400 - 2500 МГц

промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої
Д03 або Б01";

"54. Короткохвильовий радіозв'язок

морська рухома

 

 

 

 

1,5 - 24 МГц

 

 

рухома

 

 

 

 

0,15 - 32 МГц

 

 

повітряна рухома

 

 

 

 

2 - 30 МГц

 

 

55. Ультракороткохвильовий радіозв'язок

морська рухома

 

 

 

 

100 - 399,975 МГц

 

 

рухома

 

MPT-1327
Smart Trunk
Pocsag

 

 

20 - 645 МГц

 

 

 

APCO 25
DMR
NXDN

 

 

20 - 174 МГц
230 - 450 МГц

 

 

повітряна рухома

 

 

 

 

20 - 60 МГц
100 - 400 МГц
406 МГц
451,125 - 452,825 МГц
461,125 - 462,825 МГц
1525 - 1559 МГц
1626,5 - 1660,5 МГц

 

 

56. Транкінговий радіозв'язок

рухома

 

TETRAPOL
TETRA
APCO 25

 

ERC/REC
T/R 25-08

380,875 - 393,95 МГц
394,95 - 400,05 МГц

введення у дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за погодженням із НКРЗІ та за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими і запланованими РЕЗ загальних користувачів

 

Pocsag
Smart Trunk II
TETRAPOL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN

 

ERC/REC
T/R 25-08

144 - 174 МГц
403 - 430 МГц
442,125 - 442,525 МГц
447,74 - 448,14 МГц

рухома, за винятком повітряної рухомої

 

TETRAPOL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN

 

ERC/REC
T/R 25-08

400,15 - 413 МГц
420 - 423 МГц
442,125 - 442,525 МГц
447,74 - 448,14 МГц

57. Радіолокація

радіолокаційна

 

 

 

 

150 - 1750 кГц
100 - 219 МГц
220 - 335,4 МГц
400 - 1433 МГц
735 - 745 МГц
1029 - 1031 МГц
1089 - 1091 МГц
1249 - 1351 МГц
1575 - 2543 МГц
2625 - 3387 МГц
3900 - 4200 МГц
8880 - 9600 МГц
35,9 - 36 ГГц

 

 

ГУРЧ-98
ГУРЧ-99

4,45 - 35,7 ГГц";

 

 

"59. Повітряна радіонавігація

повітряна радіонавігаційна

 

 

 

 

100 кГц
150 - 1750 кГц
1,85 - 1,95 МГц
10,2 - 13,6 МГц
74,8 - 75,2 МГц
4200 - 4400 МГц
4450 - 10345 МГц
13250 - 13400 МГц

 

 

ГУРЧ-96

100 - 2672 МГц";

 

 

"61. Радіорелейний зв'язок

рухома

 

 

 

 

52 - 645 МГц
1300 - 1400 МГц
2200 - 2300 МГц
3456 - 3814 МГц
5260 - 5670 МГц
5480 - 5580 МГц
5689 - 6179 МГц
12,0 - 13,5 ГГц

 

 

NATO III+

 

 

1300 - 1427 МГц
1497,5 - 1710 МГц
2170 - 2300 МГц
2483,5 - 2500 МГц

 

 

 

 

ГУРЧ-97
ГУРЧ-99

1500 - 2000 МГц
7100 - 8400 МГц

 

 

 

 

1900 - 2700
МГц

у смузі радіочастот 1920 - 2170 МГц видача дозволів на експлуатацію РЕЗ припиняється з початку конверсії

 

 

ГУРЧ-98

14,4 - 15,4 ГГц
36 - 37,5 ГГц

 

 

62. Фіксований радіозв'язок

фіксована

 

 

 

 

1,5 - 60 МГц
146 - 174 МГц
403 - 430 МГц
2000 МГц
2400 - 2440 МГц
9370 МГц

 

 

63. Тропосферний зв'язок

рухома

 

 

 

 

476 - 525 МГц
576 - 626 МГц

 

 

NATO IV

 

 

4435 - 4555 МГц
4630 - 4750 МГц

 

 

64. Супутниковий радіозв'язок

рухома супутникова

 

 

 

 

406 - 406,1 МГц
1500 - 15000 МГц

 

 

фіксована супутникова

 

 

 

 

10950 - 11200 МГц
12500 - 12750 МГц
14000 - 14500 МГц

 

 

радіомовна супутникова

 

 

 

 

12250 - 12500 МГц";

 

 

доповнити розділ позицією 64.1 такого змісту:

"64.1. Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

фіксована супутникова

 

 

 

резолюція 156 (ВКР-15)
ITU-R S.1782
ECC/DEC/
(13)01

19,7 - 20,2 ГГц

використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля для зв'язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією

 

29,5 - 30 ГГц

використовується земними станціями супутникового зв'язку на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією у напрямку Земля - космос";

позицію 65 викласти в такій редакції:

"65. Спеціальна радіотехнологія

рухома

 

 

 

 

1,5 - 1000 МГц
1025 - 1150 МГц
1,3 - 31 ГГц";

 

 

4) у розділі II:

позицію 1 виключити;

доповнити розділ позицією 9.5 такого змісту:

"9.7. Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок ІМТ

рекомендація ITU-R M.2012 (LTE-Advanced)

рухома, рухома, за винятком повітряної рухомої

791 - 821 МГц
832 - 862 МГц
880 - 915 МГц
925 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц
1805 - 1880 МГц
1920 - 1980 МГц
2110 - 2170 МГц
2300 - 2400 МГц

видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом із використанням зазначеної радіотехнології разом із можливістю використання інших радіотехнологій у конкретних смугах у межах зазначених смуг радіочастот проводиться на конкурсних або тендерних засадах за умови їх вивільнення існуючими користувачами та за результатами відповідних досліджень

1 січня 2018 р.".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали