Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року N 236, від 10 квітня 2018 року N 637 та від 15 травня 2018 року N 931

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 травня 2019 року N 1158

Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року N 236, від 10 квітня 2018 року N 637 та від 15 травня 2018 року N 931

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), з метою удосконалення механізму ввезення, постачання, цільового використання, а також розподілу і перерозподілу лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг наказую:

1. Унести зміну до підпункту 4 пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року N 236 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року N 1153" (Наказ N 236) після слова "забезпечити", доповнивши словами "протягом п'яти робочих днів (а у разі терміновості за наявності фактичної необхідності - двох робочих днів)".

2. Унести зміну до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 квітня 2018 року N 637 "Про погодження кошторисів в МОЗ України, які подають спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі" (Наказ N 637) після слів "становить чотири робочі дні", доповнивши словами "(а у разі терміновості за наявності фактичної необхідності - два робочі дні)".

3. Унести зміни до Положення про збір заявок, розподіл, перерозподіл та використання лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів, їх залишків і послуг, придбаних МОЗ України за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 травня 2018 року N 931, виклавши його у новій редакції, що додається.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції

О. Стефанишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
15 травня 2018 року N 931
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 травня 2019 року N 1158)

ПОЛОЖЕННЯ
про збір заявок, розподіл, перерозподіл та використання лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів, їх залишків і послуг, придбаних МОЗ України за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм збору заявок, розподілу, перерозподілу лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів, їх залишків і послуг (далі - товари), придбаних МОЗ за рахунок коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті на відповідний рік для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, а також моніторинг за їх використанням згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 298 (Постанова N 298) (далі - Порядок).

Терміни, які використовуються у цьому Положенні, наводяться у значеннях, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших актах законодавства.

II. Здійснення збору заявок товарів

1. З метою збору заявок від Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров'я) та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ (далі - підпорядковані установи), Департаментом з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі - Департамент) розробляється проект розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями, передбачених для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру відповідно до закону про державний бюджет на відповідний рік та розподілу за напрямами закупівлі лікарських засобів та медичних виробів (далі - проект розподілу бюджетних коштів).

2. Проект розподілу бюджетних коштів розробляється з урахуванням пропозицій (розрахунків, інформації), отриманих від груп експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель, які до Департаменту передаються після погодження Департаментом впровадження реформ та, у разі необхідності, іншими структурними підрозділами МОЗ, що надається у строк, що не перевищує 2 робочих днів.

Департамент подає для затвердження проект розподілу бюджетних коштів керівництву МОЗ у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дати отримання остаточних пропозицій (розрахунків, інформації).

3. Загальний строк збору заявок та формування зведеної заявки не повинен перевищувати 15 робочих днів з дати початку збору заявок, окрім формування заявок на закупівлю вакцин, який здійснюється відповідно до порядку визначення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах) та методики розрахунку потреби, які затверджуються МОЗ.

Перевищення строку, встановленого абзацом першим цього пункту, можливе виключно для уточнення потреб з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення пацієнтів.

Заявки на закупівлю товарів складаються структурними підрозділами з питань охорони здоров'я та підпорядкованими установами відповідно до вимог Порядку (Постанова N 298), згідно з номенклатурою, пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків, з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтуванням потреби в таких товарах, з використанням затверджених МОЗ методик розрахунку (методичних рекомендацій), в межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів із зазначенням найменших одиниць виміру.

4. Збір заявок включає:

забезпечення Департаментом організації направлення листа МОЗ про збір заявок до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та підпорядкованих установ - у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дати початку збору заявок;

отримання та зведення заявок Департаментом - у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати отримання листа МОЗ про збір заявок структурними підрозділами з питань охорони здоров'я та підпорядкованими установами.

Коригування заявок на закупівлю товарів, поданих структурними підрозділами з питань охорони здоров'я, підпорядкованими установами, здійснюється з урахуванням залишків товарів, придатних до застосування, та результатів закупівлі в межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів Департаментом у строк, що не перевищує 3 робочих днів.

5. Зведена заявка передається Департаментом до відповідних груп експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель, у строк, що не перевищує 1 робочого дня, для врахування при формуванні інформації щодо предмета закупівлі відповідно до вимог законодавства.

6. Департамент спільно з структурними підрозділами МОЗ протягом 10 робочих днів з дати складання зведеної заявки забезпечує розроблення проекту наказу МОЗ, яким затверджується кількість лікарських засобів та медичних виробів за напрямами використання бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

III. Розподіл товарів

1. МОЗ здійснює передачу товарів, закуплених у межах бюджетних призначень, шляхом видання наказу про розподіл структурним підрозділам з питань охорони здоров'я, підпорядкованим установам, згідно з розрахунками, що проводяться відповідно до потреби, зазначеної у заявках на закупівлю товарів, крім потреби у товарах для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, та потреби, визначеної МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом щодо імунобіологічних препаратів (вакцин), що обраховується з урахуванням вимог відповідного законодавства.

2. Наказ про розподіл товарів є підставою для поставки товарів до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, підпорядкованих установ.

Розподіл товарів включає:

складання Департаментом актів про поставку та приймання товару, на підставі яких затверджується наказ МОЗ про розподіл товарів (далі - документи), у строк, що не перевищує 4 робочих днів (а у разі терміновості за наявності фактичної необхідності - 1 робочого дня) з дня надходження до Департаменту повідомлення та відповідних первинних документів бухгалтерського обліку (актів, накладних та інших, передбачених відповідними договорами (далі - первинні документи) з державних підприємств МОЗ, що здійснюють супроводження товарів на території України та забезпечені необхідними виробничими потужностями (далі - підприємства) (у разі наявності помилок у первинних документах строк складання Департаментом документів може бути подовжений до повного усунення помилок);

забезпечення Департаментом організації видання наказу МОЗ про розподіл товарів у строк, що не перевищує 4 робочих днів (а у разі терміновості за наявності фактичної необхідності - 1 робочого дня) з дати надходження до Департаменту відповідних актів (документів), та направлення Департаментом у ці ж строки наказу МОЗ про розподіл товарів до підприємств для забезпечення його виконання.

Розподіл товарів здійснюється у загальний строк, що не перевищує 8 робочих днів (а у разі терміновості за наявності фактичної необхідності - 2 робочих днів) з дати надходження до Департаменту первинних документів, у разі відповідності таких документів вимогам законодавства.

3. На підставі наказів МОЗ про розподіл товарів підприємствами передаються товари підпорядкованим установам та структурним підрозділам з питань охорони здоров'я, які розподіляють їх між закладами охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

IV. Моніторинг за використанням залишків товарів та їх перерозподіл

1. Підприємства щомісяця подають до Департаменту інформацію про залишки лікарських засобів та медичних виробів в заклади охорони здоров'я регіонів.

Департамент на підставі фактичної потреби структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та підпорядкованих установ щомісяця аналізує, проводить моніторинг рівня забезпечення закладів охорони здоров'я товарами, за результатами якого надає пропозиції щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та товарів для прийняття відповідних рішень Постійною робочою групою МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель.

2. Перерозподіл товарів здійснюється відповідно до вимог Порядку (Постанова N 298) у строки, передбачені для розподілу товарів.

3. Підставою для перерозподілу та використання залишків товарів, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань, є:

повідомлення (листи) структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та підпорядкованих установ щодо залишків товарів, які засвідчують прогнозовану неможливість їх використання у зв'язку із завершенням строків придатності за відповідним напрямом для надання медичної допомоги з певного захворювання;

повідомлення структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та підпорядкованих установ про додаткову фактичну потребу у товарах, яку неможливо було спрогнозувати та передбачити у бюджетному періоді;

самостійне здійснення структурними підрозділами з питань охорони здоров'я та підпорядкованими установами перерозподілу лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг.

Перерозподіл та використання залишків товарів, окрім імунобіологічних препаратів (вакцин), що перерозподіляються та використовуються з урахуванням вимог відповідного законодавства, здійснюється з урахуванням пропозицій (розрахунків, інформації) про можливість такого використання товарів для надання медичної допомоги за іншими напрямами (захворюваннями), отриманих від груп експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель, після їх погодження Департаментом впровадження реформ та, у разі необхідності, іншими структурними підрозділами МОЗ, що надається у строк, що не перевищує 2 робочих днів. Такий перерозподіл здійснюється шляхом організації Департаментом видання наказу МОЗ у строки, визначені для розподілу товарів.

 

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції

О. Стефанишина
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали