Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Державної регуляторної служби України від 27.02.2017 N 23

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 червня 2017 року N 73

Про внесення змін до наказу Державної регуляторної служби України від 27.02.2017 N 23

Відповідно до Законів України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII), пункту 14 розділу II Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 N 265 (Постанова N 265), ураховуючи лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.03.2017 N 30-20/8984/17, наказую:

1. Внести зміни до наказу ДРС від 27.02.2017 N 23 "Про затвердження Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 рік", виклавши Антикорупційну програму Державної регуляторної служби України на 2017 рік у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. М. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної регуляторної служби України
27 лютого 2017 року N 23
(в редакції наказу Державної регуляторної служби України
від 29 червня 2017 року N 73)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної регуляторної служби України на 2017 рік

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в ДРС

Антикорупційну програму Державної регуляторної служби України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма ДРС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 (Постанова N 265) (далі - Державна програма), та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року N 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План N 803-р), положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство) від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим в Мін'юсті 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31).

Політика Державної регуляторної служби України (далі - ДРС, Служба) щодо запобігання і протидії корупції в апараті ДРС ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

В основу розроблення Антикорупційної програми ДРС покладено також принципи:

відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участі державних службовців у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальності та невідворотності покарання для державних службовців незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

регулярного моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

В Антикорупційній програмі ДРС, зокрема:

- визначено мету;

- наведено шляхи і способи зниження ризиків корупції в ДРС;

- розроблено заходи з виконання Антикорупційної програми ДРС;

- визначено процедуру моніторингу її виконання.

Метою Антикорупційної програми ДРС є:

• утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в ДРС;

• зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність ДРС;

• створення ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності державними службовцями ДРС;

• формування ідеї нетерпимості до корупції, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в ДРС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності центральних органів виконавчої влади.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДРС, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. Шляхи та способи розв'язання проблеми

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції та протидії є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності ДРС, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Під корупційними ризиками слід розуміти правові, організаційні та інші фактори та причини, які можуть породжувати (породжують), заохочувати (заохочують), стимулювати (стимулюють) корупцію і корупційні правопорушення при здійсненні в даному випадку владних повноважень.

Першочергово попередній аналіз корупційних ризиків у сфері діяльності ДРС ґрунтується на аналізі повноважень, делегованих центральному органу виконавчої влади законодавством, зокрема Положенням про Державну регуляторну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. N 724 (Постанова N 724) (далі - Положення).

Зміст завдань, визначених Положенням (Постанова N 724), в контексті Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) чітко вказує, що ДРС не здійснює владні повноваження як суб'єкт надання адміністративних послуг і компетенція Служби не впливає на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків фізичної або юридичної особи - заявника відповідно до закону.

Таким чином, корупційні ризики, пов'язані із наданням адміністративних послуг в ДРС, відсутні з об'єктивних фактичних підстав.

В розумінні Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та згідно з власним Положенням (Постанова N 724) ДРС має статус уповноваженого органу управління, однак в установленому законом порядку до сфери управління ДРС не було віднесено жодного із об'єктів державної власності, що в свою чергу вказує на об'єктивну відсутність корупційних ризиків, пов'язаних із управлінням об'єктами державної власності та можливості впливу на відповідних суб'єктів господарювання у спосіб прийняття тих чи інших управлінських рішень.

Аналіз норм бюджетного законодавства та проблематики корупційних проявів під час державних закупівель (в цілому) вказує, що в розрізі цих відносин ймовірні корупційні ризики для ДРС не будуть значними, оскільки відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII) ДРС не є виконавцем державних цільових програм.

Вищевказаний Закон (Закон N 1801-VIII) визначає ДРС виконавцем лише програми "Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування", КПКВК 8681010, що резюмує фактичне здійснення видатків на апарат ДРС з метою забезпечення здійснення органом влади своєї діяльності, тобто, закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, в даному випадку полягають у закупівлі комунальних послуг (де в більшості випадків об'єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі у зв'язку з монопольним становищем контрагента на ринку), матеріально-технічної бази для забезпечення робочих місць державних службовців необхідними ресурсами (канцтовари, оргтехніка тощо).

Разом з тим, необхідно забезпечити моніторинг реалізації нових положень чинного законодавства України, аналіз їх ефективності з точки зору усунення корупційних ризиків та відповідне коригування в разі виявлення недоліків, оскільки такі ризики можуть призводити до фінансових затрат (судові витрати, штрафні санкції, виплати за судовими рішеннями, тощо), впливу на якість виконання завдань та функцій, і пониження іміджу ДРС.

Водночас, оскільки ДРС відповідно до Положення (Постанова N 724) реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, то з урахуванням окремих норм Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" вбачаються ознаки можливого корупційного ризику, оскільки має місце наділення посадових осіб ДРС дискреційними повноваженнями - сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень.

Однак, наявність корупційних ризиків у сфері відносин ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, також нагляду (контролю) не є для ДРС прямою та не носить загрозливий характер ймовірного впливу на учасників таких відносин в цілому, оскільки ДРС згідно із законодавством має спеціальний статус і не є органом, який видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, не є дозвільним органом, і по відношенню до суб'єктів господарювання не є органом державного нагляду (контролю), що здійснює відповідні заходи.

Разом з тим, реалізація ДРС делегованих законодавством функцій передбачає наявність й дискреційних повноважень (що об'єктивно реалізується органом влади через виконання відповідними державними службовцями тих чи інших обов'язків), що в цілому мають такі загальні ознаки:

1) у певних випадках дозволяють посадовій особі на власний розсуд оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого в цілому можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини (наприклад, під час здійснення проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог цього Закону в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності);

2) в окремих випадках дозволяють посадовій особі обрати форму реалізації своїх повноважень - вчинення, утримання від вчинення адміністративної дії (наприклад, складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом);

3) наділяють певних посадових осіб (державних службовців) правом повністю або частково визначати порядок здійснення юридично значущих дій (у випадках відносно підлеглих - у тому числі строк та послідовність їх здійснення);

4) надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначати спосіб виконання управлінського рішення, у тому числі передавати право прийняття рішення щодо строків й процедур виконання підлеглим особам.

Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державній регуляторній службі, утвореною наказом ДРС від 22.02.2017 N 22, здійснено комплекс заходів з попередньої ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. Відповідні проміжні результати наведені у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС (див. Додаток 2).

Недопущення практичного ризику у зазначених випадках потребує додаткового локального нормативного регулювання діяльності ДРС, що й передбачено першочергово у Завданнях і заходах з виконання Антикорупційної програми (див. Додаток 1).

Варто підкреслити той факт, що законодавством для ДРС передбачено певні запобіжні виникненню корупційним ризикам та чинникам заходи: низка питань при реалізації Службою основних повноважень проходить через принципове їх вирішення у колегіальний спосіб, при цьому роль ДРС не є домінантною чи вирішальною. Наприклад, такий механізм закладено Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), стаття 5 (Закон N 222-VIII) якого передбачає наявність Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування - постійно діючого колегіального органу, обов'язками якого є:

1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 (Закон N 222-VIII) та 5 частини дев'ятої статті 19 цього Закону (Закон N 222-VIII).

Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується за пропозиціями громадських організацій, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, посадових осіб органів ліцензування та наукових установ, і саме представники цих суб'єктів приймають відповідне рішення за результатами розгляду апеляцій та інших скарг.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (щодо розгляду апеляцій або інших скарг здобувачів ліцензії чи ліцензіатів, проектів нормативно-правових актів та/або пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування виду господарської діяльності) є обов'язковими для розгляду ДРС і є єдиною законною підставою для видання Службою розпорядження про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та/або усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Крім того, для повного та об'єктивного розгляду питань погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав у ДРС утворюється Рада з питань державного нагляду (контролю) - ще один консультативно-дорадчий орган при ДРС, до складу якого входять представники Служби та за згодою представники громадських організацій, при цьому представники громадських організацій залучаються в кількості не менше половини складу Ради.

Основними завданнями Ради з питань державного нагляду (контролю) є:

розгляд звернень органів державного нагляду (контролю) щодо надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав;

надання пропозицій ДРС щодо погодження або щодо вмотивованої відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

Взаємодія ДРС з громадськістю має більш ніж системний характер, - ураховуючи наявність активно діючої Громадської ради, Службою проводяться поточні електронні консультації з громадськістю, публічні громадські обговорення.

Постійно зростаюча тенденція до публічного (за власним бажанням) прийняття ДРС рішень в ході реалізації повноважень є запорукою мінімізації виникнення корупційних проявів в роботі органу виконавчої влади.

В свою чергу, державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності має на меті вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Аналіз норм Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" дає підстави для висновку, що Законом передбачені як заходи із забезпечення здійснення державної регуляторної політики, так й особливості діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх оприлюднення (з метою надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій), прийняття регуляторних актів органами виконавчої влади, їх посадовими особами, відстеження результативності актів тощо. В цілому такі дії (або бездіяльність) розробників не залежать від ДРС.

Водночас, при погодженні центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, як розробниками проектів регуляторних актів зі Службою як уповноваженим органом, Закон чітко та ґрунтовно регламентує межі, порядок і спосіб можливих дій ДРС. Зокрема, у випадку прийняття ДРС рішення про відмову в погодженні проекту регуляторного акта передбачено обов'язкові умови, за яких ДРС повинно надати обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо цього проекту та/або щодо відповідного аналізу регуляторного впливу.

Варто підкреслити, що вищезгадані рішення Служби щодо погодження/непогодження акта регуляторного впливу не носять індивідуальний характер для конкретного з суб'єктів господарювання, і в першу чергу стосуються належного виконання відповідними органами влади їх обов'язків, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Проте в ході опрацювання проектів актів ДРС отримує від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, і в такому відкритому, публічному режимі має змогу реалізовувати власні повноваження, встановлені цим же Законом.

Необхідно наголосити й на наявності законодавчих важелів, що запобігають можливості корупційних проявів в співпраці ДРС з відповідними органами влади, а саме:

розробник, що не дотримав вимог Закону, може доопрацювати проект акта та/або відповідного аналізу регуляторного впливу з урахуванням наданих зауважень та пропозицій і подати документ у встановленому порядку на повторне погодження;

у разі незгоди з рішенням про відмову в погодженні проекту регуляторного акта розробник цього проекту може звернутися відповідно до Служби з ініціативою щодо утворення погоджувальної групи для проведення консультацій з метою усунення суперечностей. До складу погоджувальної групи входять представники розробника проекту регуляторного акта та уповноваженого органу.

Для ДРС є усталеною практикою публічне обговорення будь-яких питань, що виникають у зв'язку з регуляторною політикою, а також комплексний підхід до проведення відповідних обговорень - із залученням не тільки розробників, зацікавлених фізичних та юридичних осіб, а й експертів, фахівців як профільних, так і суміжних галузей, науковців, що дозволяє найбільш всебічно опрацювати проект регуляторного акта та запропонувати до прийняття об'єктивно економічно доцільний та ефективний акт.

В діяльності ДРС можуть проявлятися й такі корупційні ризики.

Недоброчесність окремих державних службовців, що виражається у недотриманні вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки; діях, направлених проти інтересів ДРС; демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів; використанні службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків; упереджених діях та вчинках згідно з особистим ставленням до будь-яких осіб, зі своїми політичними поглядами, ідеологічними, релігійними або іншими переконаннями; несумлінному, некомпетентному, невчасному, нерезультативному і безвідповідальному виконанні службових повноважень та професійних обов'язків; зловживаннях та неефективному використанні державної власності; розголошенні й використанні в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом; виконання рішень чи доручень керівництва, що суперечать закону.

Виникнення конфлікту інтересів можливе у разі неповідомлення державним службовцям безпосереднього керівника про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів; вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів; невжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Для всебічного опрацювання можливих корупційних ризиків необхідно зважити на той факт, що територіальні органи ДРС створені як сектори - структурні підрозділи апарату ДРС. Переважна більшість секторів розташована поза межами м. Києва, у обласних центрах, що у відповідній мірі ускладнює можливість постійного безпосереднього контролю державних службовців територіальних органів за місцем їх розташування.

В даному випадку одним із чинників виникнення корупційних ризиків є ускладненість процедур прийняття окремих рішень, можливість безконтрольного здійснення особистого контакту зацікавленої особи з посадовою особою, яка вирішує справу по суті або готує проект рішення.

Етично-психологічні аспекти та соціально-правові фактори мають великий вплив на сумлінність державних службовців під час виконання своїх посадових обов'язків, оскільки службовець завжди приймає рішення насамперед на підставі власного досвіду, а також ґрунтуючись на особистих переконаннях і персональному соціально-матеріальному становищі.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Водночас, в ДРС постійно здійснюються заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням та дотримання антикорупційного законодавства, а саме:

претендентів на посади державної служби в ДРС ознайомлюють з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та "Про захист персональних даних", Правилами етичної поведінки державних службовців;

проводилася робота щодо подання суб'єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та своєчасного надання їх копій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей;

проводиться робота щодо подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

забезпечено дотримання вимог законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб.

Разом з цим, впродовж 2015 - 2016 років:

- кількість зареєстрованих повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, становить 0 осіб;

- кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, становить 0 осіб;

- кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними корупційних правопорушень, становить 0 осіб;

- кількість осіб, звільнених з посади у зв'язку притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов'язані з корупцією, а також осіб, до яких застосовані положення Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), - 1 особа (частина четверта статті 3 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII) "закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР");

- кількість проведених службових розслідувань (перевірок) щодо порушення вимог антикорупційного законодавства - не проводились у зв'язку із відсутністю наявних фактів, що сигналізують про порушення.

Зниження ризику корупції в ДРС передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль керівництва органу влади, його державних службовців та громадськості, спрямованих на продовження здійснення розпочатих у попередніх роках заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

- забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

- реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

- здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

- створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

- забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси з виконання програми

Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми ДРС, спрямовані на розв'язання проблеми та досягнення мети, наведено в Додатку 1 до програми.

Виконання Антикорупційної програми надасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність ДРС;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства державними службовцями ДРС;

забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державними службовцями ДРС, нетерпимого ставлення до корупції;

підвищити рівень довіри бізнес-середовища зокрема, та суспільства в цілому до Державної регуляторної служби України.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Державні службовці ДРС ознайомлені з етичними стандартами поведінки службовців відповідно до положень Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), водночас, відповідна робота триває при оновленні кадрового складу.

Державні службовці ДРС систематично ознайомлюються з вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, змінами у нормативно-правових актах, методологією та роз'ясненнями компетентних органів.

Також структурним підрозділам ДРС, окремим співробітникам надаються роз'яснення, консультаційна допомога з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.

До відома державних службовців доведено (та періодично нагадується) про обов'язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Служби щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції державні службовці ДРС беруть участь (та будуть брати участь у подальшому) у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, які проводяться уповноваженими органами.

На офіційному веб-сайті ДРС є рубрика "Запобігання проявам корупції" (інформаційна актуалізація якої триває), вказано контакти, за якими можливо звернутися щодо порушення чинного антикорупційного законодавства.

Вищенаведені заходи з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та будуть доповнюватися протягом року за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми ДРС, аналізу нових тенденцій та змін антикорупційного законодавства.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Поточний моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми ДРС здійснюються головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДРС.

Оцінка стану виконання Антикорупційної програми проводиться керівництвом ДРС, комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія), до складу якої включаються особи, які знають особливості діяльності ДРС, а також представники Відділу управління персоналом, Відділу бухгалтерського обліку та звітності, Департаменту правового забезпечення і державного нагляду та контролю, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції та ін. (в тому числі, але не виключно, представники громадськості та експертного середовища (за згодою)).

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів ДРС (в т. ч. його територіальних органів), інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми ДРС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при ДРС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДРС, проводиться керівництвом ДРС, з урахуванням інформації, наданої головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, комісією з оцінки корупційних ризиків.

Антикорупційна програма підлягає щорічному перегляду, а також достроково в разі внесення змін до Державної програми (Постанова N 265), інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації.

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 рік, затвердженої наказом ДРС
27.02.2017 N 23
(в редакції наказу ДРС
від 29.06.2017 N 73)

Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 рік

N з/п

Визначення завдання

Визначення заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1

2

3

4

5

6

1

Удосконалення системи внутрішнього контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

1. Розроблення проекту розпорядчого акта, який визначить порядок розгляду та перевірки повідомлень державних службовців ДРС про надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка

III квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Співвиконавці:
структурні підрозділи ДРС, в межах повноважень

розпорядчий акт

2. Проведення моніторингу дотримання державними службовцями ДРС обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

звіти за результатами моніторингу

3. Передача дарунків, отриманих державними службовцями ДРС як подарунки державі або ДРС, відповідно до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 N 1195 (Постанова N 1195)

у разі отримання подарунків

Державні службовці ДРС

передача дарунка (дарунків) матеріально відповідальній особі ДРС з одночасним складенням акта його приймання-передачі

2

Удосконалення системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Розроблення методичних рекомендацій щодо критеріїв визначення конфліктів інтересів

III квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

методичні рекомендації

2. Проведення моніторингу дотримання в ДРС законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

звіт за результатами моніторингу

3

Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ДРС

1. Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ДРС згідно з методологією проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Співвиконавці:
Департамент правового забезпечення і державного нагляду та контролю

висновки (погодження) за результатами проведення правової експертизи проекту нормативно-правового акта

2. Надання пропозицій щодо усунення проблем практичного застосування антикорупційного законодавства

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

надання пропозицій до проектів відповідних актів

4

Створення механізму повідомлень про порушення антикорупційного законодавства в ДРС

1. Розроблення проекту розпорядчого акта про порядок розгляду повідомлень про порушення антикорупційного законодавства в ДРС

III квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

розпорядчий акт

5

Підтримання належного рівня ділової репутації державних службовців ДРС

1. Організація проведення передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців ДРС

постійно

Відділ управління персоналом
Співвиконавці:
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

довідки за результатами перевірки

6

Здійснення контролю за декларуванням державними службовцями ДРС майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

1. Здійснення контролю за своєчасністю подання державними службовцями ДРС декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Відділ управління персоналом

звіт за результатами моніторингу

2. Організація взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції з питань проведення контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих державними службовцями ДРС

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

налагодження взаємодії та обмін інформацією

7

Удосконалення механізму виявлення корупційних правопорушень

1. Визначення переліку функцій підрозділів ДРС з підвищеним корупційним ризиком

III квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

перелік функцій

2. Розроблення пропозицій щодо переліку посад державних службовців ДРС з підвищеним корупційним ризиком

III квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

перелік посад

3. Моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та мережі Інтернет про корупцію в ДРС, організація їх перевірок; аналіз звернень громадян про порушення державними службовцями ДРС антикорупційного законодавства

постійно, за потреби

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Сектор публічної інформаційної політики та зв'язків із ЗМІ
Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби
Сектор звернень громадян Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю

звіти про результати моніторингу та перевірок

4. Проведення службових розслідувань та перевірок з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

за потреби

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Дисциплінарна комісія

акти (довідки) за результатами розслідувань (перевірок)

5. Організація взаємодії із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень в ДРС

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

налагодження взаємодії та обмін інформацією

6. Здійснення моніторингу дотримання державними службовцями ДРС вимог щодо етичних норм поведінки, пріоритету інтересів держави, політичної неупередженості, нерозголошення інформації, ухвалення незаконних рішень

постійно

Голова ДРС, перший заступник та заступник Голови, керівники структурних підрозділів, державні службовці ДРС

Відсутність даних (скарг) про порушення державними службовцями ДРС відповідних вимог

8

Зменшення корупційних чинників у процедурах закупівель

1. Проведення заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних з:
лобіюванням закупівель товарів, робіт, послуг, які не відповідають потребам замовника;
необґрунтованим уникненням процедур закупівлі, визначених законодавством;
необґрунтованими відмовами учасникам процедур закупівлі та відхиленнями пропозицій учасників процедур закупівель, змінами істотних умов договору

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Відділ управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель

додаткові процедури контролю

9

Підвищення рівня прозорості діяльності ДРС з питань запобігання та протидії корупції

1. Забезпечення систематичного інформаційного оновлення розділу "Запобігання проявам корупції" на офіційному сайті ДРС

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Сектор публічної інформаційної політики та зв'язків із ЗМІ
Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби

Актуалізація відповідної інформації на офіційному сайті ДРС

10

Навчання з питань запобігання і протидії корупції

1. Підготовка пам'ятки державним службовцям ДРС про наявні обмеження, заборони, обов'язки, визначені законодавством у сфері запобігання корупції

II квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Інформаційний лист (пам'ятка)

2. Організація заходів з підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції для державних службовців ДРС, участь державних службовців ДРС у навчальних заходах

протягом року (з урахуванням пропозицій навчальних закладів, НАЗК)

Відділ управління персоналом
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Проходження навчання, підвищення кваліфікації

3. Поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування серед державних службовців ДРС

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

підготовка та поширення інформаційних матеріалів

11

Упровадження інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників корупції

1. Організація дослідження (аналіз) зовнішнього та внутрішнього середовища ДРС на предмет виявлення чинників корупційних ризиків

III квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Співвиконавці:
структурні підрозділи ДРС, в межах повноважень

звіт та пропозиції за результатами дослідження

2. Організація дослідження рівня корупційних ризиків в ДРС

IV квартал 2017 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Співвиконавці:
структурні підрозділи ДРС, в межах повноважень

звіт за результатами дослідження

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Державної регуляторної служби України
___________ К. М. Ляпіна
29 червня 2017 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної регуляторної служби України

Наказом Державної регуляторної служби України від 22.02.2017 N 22 було утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній регуляторній службі України (далі - Комісія), затверджено Положення про Комісію та її персональний склад.

Комісією було розпочато роботу з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС.

З метою залучення до роботи Комісії представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище ДРС та мають досвід у сфері її діяльності, зазначений наказ було опубліковано на офіційному веб-сайті ДРС.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), було розпочато роботу та попередньо визначено об'єкти оцінки, джерела інформації і здійснено ідентифікацію та оцінку наявних корупційних ризиків. Відповідна робота триває, з урахуванням змін у законодавстві, які впливають на обсяг та сутність повноважень ДРС у певних сферах діяльності.

За попередніми результатами оцінки ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної регуляторної служби здійснено їх опис та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із попередження та/або усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаток 2).

 

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків

М. В. Здоров

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДРС

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Надання консультацій щодо оформлення та подання до ДРС відповідних документів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди

Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; відсутність всеохоплюючої системи контролю та впровадженого електронного урядування

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності

Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, запропонованих відповідними суб'єктами, зацікавленими у можливості уникнути встановлених законодавством вимог (щодо засад державної політики за вищевказаними напрямами, державного контролю та ін.) та/або надати певні переваги колу осіб (в т. ч. суб'єктів господарювання), які можуть бути ідентифіковані по загальних галузевих ознаках, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди

Можливі наміри державних службовців ДРС скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання чи інших зацікавлених суб'єктів, завуальоване бажанням удосконалення правовідносин у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності

Послаблення дотримання законності у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, та збільшення ризику розбалансованості державного регулювання правовідносин у відповідних сферах. Втрата репутації державного органу

Спроба зацікавленого суб'єкта правовідносин уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення (в сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності) шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів

Уникнення суб'єктів від притягнення до відповідальності шляхом службових зловживань у результаті недосконалості регулювання на деяких стадіях прийняття рішень

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади та/або його посадових осіб

Неналежний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності

Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті ДРС, несвоєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності

Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в ДРС, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів

Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація

Невиконання встановлених законодавством вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким)

Не встановлення обмеження доступу посадових осіб ДРС до інформації про викривачів, незахищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади, фінансові втрати

Відсутність чіткої процедури надання висновків щодо спеціальних перевірок

Невизначеність на законодавчому рівні поняття "інформації про результати спеціальної перевірки"

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Надання консультацій щодо оформлення та подання до ДРС відповідних документів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди

Низька

1. Унормувати режим відвідування приміщень ДРС, а також порядок контактів державних службовців, які є безпосередніми виконавцями або співвиконавцями (профільні та зацікавлені структурні підрозділи ДРС), з представниками суб'єктів звернень

Директор Департаменту державної регуляторної політики Барчук І. Г.,
Директор Департаменту правової роботи та державного нагляду і контролю Барбелюк О. Б.,
Директор Департаменту ліцензування та дозвільної діяльності Лепіска О. В.,
Начальник Управління оперативного дерегулювання Здоров М. В.,
Начальник Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби Жерибор Т. В.,
керівництво ДРС

1. Впродовж року

Не потребує

Попередження можливості виникнення корупційного ризику

2. Розроблення проекту розпорядчого акту, який визначить порядок розгляду та перевірки повідомлень державних службовців ДРС про надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.
Розроблення проекту розпорядчого акта про порядок розгляду повідомлень про порушення антикорупційного законодавства в ДРС

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г.

2. III квартал 2017 року

Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, запропонованих відповідними суб'єктами, зацікавленими у можливості уникнути встановлених законодавством вимог (щодо засад державної політики за вищевказаними напрямами, державного контролю та ін.) та/або надати певні переваги колу осіб (в т. ч. суб'єктів господарювання), які можуть бути ідентифіковані по загальних галузевих ознаках, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди

Низька

1. Дотримання державними службовцями ДРС вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, Регламенту Верховної Ради України, норм Законів України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про Кабінет Міністрів України" ( ), "Про управління об'єктами державної власності" та ін., положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади тощо

1. Керівники самостійних структурних підрозділів ДРС, керівництво ДРС

Впродовж року

Не потребує

Попередження можливості виникнення корупційного ризику

2. Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ДРС згідно з методологією проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г.

Спроба зацікавленого суб'єкта правовідносин уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення (в сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності) шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів

Висока

1. Посилення з боку керівників вищої ланки контролю за опрацюванням наявної інформації (відомостей) щодо об'єкта перевірки, в т. ч. її кількісних та якісних характеристик, своєчасності, а також врахування зовнішніх чинників (джерел)

Директор Департаменту правової роботи та державного нагляду і контролю Барбелюк О. Б.,
Директор Департаменту ліцензування та дозвільної діяльності Лепіска О. В.,
Начальник Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби Жерибор Т. В.,
керівництво ДРС

1. Впродовж року

Не потребує

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику

2. Розроблення методичних рекомендацій щодо критеріїв визначення конфліктів інтересів

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г.

2. III квартал 2017 року

Неналежний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Низька

З метою ефективного використання державних коштів здійснення керівництвом вищої ланки постійного внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів, в тому числі шляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об'єктивних висновків та рекомендацій за результатами).
Поточний аналіз та моніторинг діяльності профільного структурного підрозділу із звітуванням керівництву ДРС

Начальник Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Костенюк А. К.;
Начальник Відділу управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель Миськів О. Ю.;
Головний спеціаліст - державний внутрішній аудитор Демчик І. О.

Впродовж року

Не потребує

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику

Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті ДРС, несвоєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, неналежна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Низька

Оперативний моніторинг та внутрішній контроль за належністю та своєчасністю здійснення планово-фінансової роботи, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку.
Аналіз ефективності організацій планування фінансової роботи, звітування діяльності профільних структурних підрозділів керівництву ДРС

Начальник Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Костенюк А. К.;
Начальник Відділу управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель Миськів О. Ю.

Впродовж року

Не потребує

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення

Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Низька

Відповідно до норм Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) усі закупівлі, які здійснюються за рахунок державних коштів, проводити без безпосереднього контакту представників ДРС із виконавцями проектів до завершення процедур.
Комісійне прийняття рішень при здійсненні закупівель у випадках та у спосіб, що передбачені Законом

Начальник Відділу управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель Миськів О. Ю.,
Начальник Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Костенюк А. К.,
Комісія з проведення допорогових закупівель ДРС,
Тендерний комітет ДРС

Впродовж року

Не потребує

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в ДРС, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів

Низька

Проведення опитування кандидатів з визначених питань щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності. Розгляд наданих документів конкурсною комісією

Начальник Відділу управління персоналом Козюк С. В.,
Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" і "В" ДРС

При проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в Службі

Не потребує

Усунення можливості виникнення корупційного ризику, попередження конфлікту інтересів

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація

Низька

Контроль з боку конкурсної комісії за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки. Неухильне дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Начальник Відділу управління персоналом Козюк С. В.,
Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" і "В" ДРС,
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г.

У випадках прийому на роботу нових державних службовців та проведення у зв'язку з цим спеціальної перевірки

Не потребує

Попередження можливості виникнення корупційного ризику

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким)

Низька

Розроблення проекту розпорядчого акта про порядок розгляду повідомлень про порушення антикорупційного законодавства в ДРС з метою забезпечення умов для доброчесного повідомлення про корупцію створити відповідну електронну адресу в Інтернеті з надійним захистом від неправомірного доступу сторонніх осіб

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г.

III квартал 2017 року

Не потребує

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику

Відсутність чіткої процедури надання висновків щодо спеціальних перевірок

Середній

У зв'язку з недостатньою законодавчою урегульованістю питання, з метою об'єктивної, прозорої та неупередженої оцінки відомостей підготувати відповідне звернення до уповноважених профільних органів

Начальник Відділу управління персоналом Козюк С. В.,
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г.

Впродовж року

Не потребує

Попередження можливості виникнення корупційного ризику
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали