ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 квітня 2013 року N 142

Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 28 лютого 2013 року N 72

Відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 445 (Указ N 445/2011), та з метою забезпечення ефективної діяльності Держземагентства та його територіальних органів наказую:

1. Пункт 1 наказу Держземагентства України від 28 лютого 2013 року N 72 "Про деякі питання реалізації повноважень з питань передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб" викласти в такій редакції:

"Довести до відома головних управлінь Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі і рекомендувати для використання в роботі методичні рекомендації щодо реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі повноважень з передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб та методичні рекомендації щодо порядку реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі повноважень з поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та/або внесення змін до них в новій редакції, що додаються.".

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

Є. С. Бердніков


 

Додаток 1
до наказу Держземагентства України
09.04.2013 N 142


Методичні рекомендації щодо порядку реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі повноважень з передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Ці методичні рекомендації визначають рекомендований механізм порядку реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) повноважень з передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб.

1.2. Рішення територіальних органів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою чи про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування рекомендується приймати у вигляді наказу (далі - наказ).

Наказ рекомендується приймати по кожній земельній ділянці окремо.

1.3. Наказ територіальних органів має бути виданий з урахуванням вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (Постанова N 1242).

Заявнику рекомендується надавати завірену належним чином копію наказу.

1.4. Реєстрацію наказу рекомендується здійснювати в єдиному програмному забезпеченні з присвоєнням реєстраційного номера за наступною структурою:

УУ/ХХХХХХХХХХ:ХХ:ХХХ/ХХХХХХХХ, де

УУ - дві українські літери, що визначають приналежність до відповідної області або міста Києва чи Севастополя і містять наступну кодифікацію:

Вінницька область - ВН;

Волинська область - ВЛ;

Дніпропетровська - ДН;

Донецька область - ДЦ;

Житомирська область - ЖТ;

Закарпатська область - ЗК;

Запорізька область - ЗП;

Івано-Франківська область - ІФ;

Київська - КИ;

Кіровоградська область - КР;

Луганська область - ЛГ;

Львівська область - ЛВ;

Миколаївська область - МК;

Одеська область - ОД;

Полтавська область - ПЛ;

Рівненська область - РВ;

Сумська область - СМ;

Тернопільська область - ТН;

Харківська область - ХА;

Херсонська область - ХС;

Хмельницька область - ХМ;

Черкаська область - ЧК;

Чернівецька область - ЧВ;

Чернігівська область - ЧН;

м. Київ - КВ;

м. Севастополь - СВ;

ХХХХХХХХХХ:ХХ - номер кадастрової зони;

ХХХ - номер кадастрового кварталу;

ХХХХХХХХ - цифри порядкового номера наказу, які формуються за допомогою програмного забезпечення.

1.5. Реєстрацію наказів рекомендується здійснювати головними управліннями Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі в окремому журналі реєстрації наказів по розпорядженню землями сільськогосподарського призначення державної власності (далі - журнал).

1.6. Журнал рекомендується вести помісячно у електронному та паперовому вигляді: у паперовому вигляді журнал складається з аркушів формату А4, які формуються з використанням програмного забезпечення та пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печатками.

1.7. Для ведення журналу наказом територіального органу призначається відповідальна особа та особа, яка буде заміщувати відповідальну особу у разі її відсутності.

1.8. Записи до журналу вносяться державною мовою. Навпроти кожного запису відповідальна особа ставить свій підпис, який засвідчує правильність зробленого запису. В кінці кожен аркуш засвідчується підписом керівника територіального органу Держземагентства та скріплюється печаткою.

1.9. Достовірність, повноту та актуальність відомостей журналу у паперовому та електронному вигляді, а також за їх збереження забезпечує керівник відповідного територіального органу Держземагентства.

1.10. Наказ рекомендується приймати у термін, що не перевищує строків, встановлених статтями 118 і 123 Земельного кодексу України.

1.11. У разі якщо проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності розроблені на підставі рішень, прийнятих до 01.01.2013 року органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, які на той час відповідно до повноважень, встановлених статтею 122 Земельного кодексу України, розпоряджалися земельними ділянками, рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності та надання її у власність або користування рекомендується приймати відповідним територіальним органом.

1.12. У разі якщо рішення про надання у оренду земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийняті органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування до 01.01.2013 року, але відповідні договори оренди не були укладені, їх укладання рекомендується приймати відповідними територіальними органами.

2. Рекомендаційний механізм прийняття рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою

2.1. При надходженні до територіального органу клопотання громадянина, зацікавленого в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення із земель державної власності у межах норм безоплатної приватизації, або клопотання особи, зацікавленої в одержанні у користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення із земель державної власності відповідному територіальному органу безпосередньо в момент звернення рекомендується здійснити реєстрацію такого клопотання у відповідності до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (Постанова N 1242), а також рекомендується вносити відомості про реєстрацію клопотання (дату реєстрації та вхідний номер) до програмного забезпечення.

2.2. Після реєстрації клопотання відповідний територіальний орган зобов'язаний у строк, що не перевищує двадцяти днів, перевірити:

2.2.1. У разі якщо земельна ділянка передається у власність у межах норм безоплатної приватизації:

- наявність викопіювання з кадастрової карти (плану) або інших графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, та документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) (частина шоста статті 118 Земельного кодексу України);

- відсутність передачі земельної ділянки безоплатно у власність відповідному громадянину по зазначеному виду використання (частина четверта (п'ята) статті 116 Земельного кодексу України);

- чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Земельного кодексу України);

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки схемі землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці, проектам землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затвердженим у встановленому законом порядку (частина сьома статті 118 Земельного кодексу України);

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки містобудівній документації (у разі її надання для містобудівних потреб) (частина третя статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI));

- чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина друга статті 29 Земельного кодексу України).

2.2.2. У разі якщо земельна ділянка передається у користування:

- наявність викопіювання з кадастрової карти (плану) або інших графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина друга статті 123 Земельного кодексу України);

- чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Земельного кодексу України);

- чи має право особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки, набувати права постійного користування земельною ділянкою (у разі передачі земельної ділянки у постійне користування) (стаття 92 Земельного кодексу України);

- чи підлягає продажу земельна ділянка (право на неї) на конкурентних засадах (земельних торгах) (у разі надання земельної ділянки в оренду) (стаття 134 Земельного кодексу України);

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки схемі землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектам землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затвердженим у встановленому законом порядку (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина третя статті 123 Земельного кодексу України);

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки містобудівній документації (у разі її надання для містобудівних потреб) (частина третя статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI));

- чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування (частина друга статті 29 Земельного кодексу України);

- наявність нормативної грошової оцінки земель.

2.3. Для отримання додаткової інформації, необхідної для перевірки вимог, зазначених у пункті 2.2 цих Методичних рекомендацій, територіальні органи можуть звертатися до відповідних управлінь (відділів) Держземагентства у районах (містах), міжрайонних, міжміських, міськрайонних управлінь (відділах) Держземагентства.

2.4. У разі дотримання вимог, зазначених у пункті 2.2 цих Методичних рекомендацій, відповідному територіальному органу у строк, що не перевищує п'яти днів, рекомендується готувати за допомогою програмного забезпечення проект наказу про надання дозволу на розроблення відповідної документації із землеустрою.

2.5. Територіальному органу у строк, що не перевищує п'яти днів, після підписання та реєстрації наказу з урахуванням вимог пунктів 1.3 - 1.10 цих Методичних рекомендацій рекомендується надсилати заявнику лист, до якого додається належним чином завірена копія наказу, у разі якщо протягом зазначених п'яти днів фізична чи юридична особа не звернулася безпосередньо.

У разі наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою, необхідної для передачі земельної ділянки в оренду, в листі можуть зазначатися також пропозиції щодо істотних та інших умов майбутнього договору.

2.6. При недотриманні однієї із вимог, зазначених у пункті 2.2 цих Методичних рекомендацій, відповідному територіальному органу у строк, що не перевищує п'яти днів, рекомендується інформувати заявника про відмову у наданні відповідного дозволу із зазначенням конкретних причин відмови.

3. Здійснення реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації права держави

3.1. При надходженні до відповідного територіального органу документації із землеустрою, погодженої у встановленому законодавством порядку, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI).

3.2. Для здійснення реалізації права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності територіальним органам рекомендується здійснити державну реєстрацію такого права у відповідному органі Укрдержреєстру.

3.3. Для здійснення державної реєстрації права держави на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності державному кадастровому реєстратору, який здійснив реєстрацію земельної ділянки, рекомендується направляти до відповідного органу Укрдержреєстру заяву про державну реєстрацію прав та інші необхідні документи, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1141 (Постанова N 1141).

4. Рекомендаційний механізм прийняття рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування

4.1. При надходженні (після державної реєстрації земельної ділянки та права власності держави на неї) до територіального органу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) разом із проектом договору оренди земельної ділянки, підписаного юридичною або фізичною особою (у разі передачі земельної ділянки в оренду), відповідному територіальному органу рекомендується у строк, що не перевищує п'яти днів, перевірити:

- зміст проекту землеустрою на відповідність вимогам статті 50 Закону України "Про землеустрій", статті 1861 Земельного кодексу України та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 N 376, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за N 391/17686;

- зміст технічної документації із землеустрою на відповідність вимогам статті 55 Закону України "Про землеустрій" та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 N 376, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за N 391/17686;

- зміст проекту договору оренди земельної ділянки на відповідність вимогам Закону України "Про оренду землі" (у разі передачі земельної ділянки в оренду);

- наявність витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (у разі передачі земельної ділянки у користування).

4.2. У разі відсутності зауважень до матеріалів, зазначених у пункті 4.1 цих Методичних рекомендацій, відповідному територіальному органу у строк, що не перевищує чотирьох днів, рекомендується підготувати за допомогою програмного забезпечення проект наказу про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування.

4.3. Територіальному органу у строк, що не перевищує п'яти днів, після підписання та реєстрації наказу з урахуванням вимог пунктів 1.3 - 1.10 цих Методичних рекомендацій, рекомендується надіслати заявнику лист, до якого додається належним чином завірена копія наказу, у разі якщо протягом зазначених п'яти днів фізична чи юридична особа не звернулася безпосередньо.

4.4. У разі передачі земельної ділянки в оренду територіальному органу рекомендується здійснити заходи щодо організації підписання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

4.5. У разі невідповідності земельному законодавству або наявності зауважень до матеріалів, зазначених у пунктах 4.1 та 2.5 цих Методичних рекомендацій, відповідному територіальному органу протягом п'яти днів рекомендується інформувати заявника про відмову у наданні земельної ділянки із зазначенням конкретних причин відмови.

 

Директор Департаменту землеустрою,
використання та охорони земель

О. В. Краснолуцький


 

Додаток 2
до наказу Держземагентства України
09.04.2013 N 142


Методичні рекомендації щодо порядку реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі повноважень з поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та/або внесення змін до них

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Ці методичні рекомендації визначають рекомендований механізм порядку реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) повноважень з поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та/або внесення змін до них.

1.2. Рішення територіальних органів про поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та/або внесення змін до них або про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки та/або внесення змін до нього рекомендується приймати у вигляді наказу (далі - наказ).

1.3. Наказ територіальних органів має бути виданий з урахуванням вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (Постанова N 1242).

Заявнику рекомендується надавати завірену належним чином копію наказу.

1.4. Реєстрацію наказу рекомендується здійснювати з присвоєнням реєстраційного номера за наступною структурою:

УУ/ХХХХХХХХХХ:ХХ:ХХХ/ХХХХХХХХ, де

УУ - дві українські літери, що визначають приналежність до відповідної області або міста Києва чи Севастополя і містять наступну кодифікацію:

Вінницька область - ВН;

Волинська область - ВЛ;

Дніпропетровська - ДН;

Донецька область - ДЦ;

Житомирська область - ЖТ;

Закарпатська область - ЗК;

Запорізька область - ЗП;

Івано-Франківська область - ІФ;

Київська - КИ;

Кіровоградська область - КР;

Луганська область - ЛГ;

Львівська область - ЛВ;

Миколаївська область - МК;

Одеська область - ОД;

Полтавська область - ПЛ;

Рівненська область - РВ;

Сумська область - СМ;

Тернопільська область - ТН;

Харківська область - ХА;

Херсонська область - ХС;

Хмельницька область - ХМ;

Черкаська область - ЧК;

Чернівецька область - ЧВ;

Чернігівська область - ЧН;

м. Київ - КВ;

м. Севастополь - СВ;

ХХХХХХХХХХ:ХХ - номер кадастрової зони;

ХХХ - номер кадастрового кварталу;

ХХХХХХХ - цифри порядкового номера наказу, які формуються за допомогою програмного забезпечення з питань реєстрації наказів.

1.5. Реєстрацію наказів рекомендується здійснювати територіальними органами в окремому журналі реєстрації наказів по розпорядженню землями сільськогосподарського призначення державної власності (далі - журнал).

1.6. Журнал рекомендується вести помісячно в електронному та паперовому вигляді.

У паперовому вигляді журнал складається з аркушів формату А4, які формуються з використанням автоматизованої системи та пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печатками.

1.7. Для ведення журналу рекомендується наказом територіального органу призначити відповідальну особу та особу, яка буде заміщувати відповідальну особу у разі її відсутності.

1.8. Записи до журналу вносяться державною мовою. Навпроти кожного запису відповідальна особа ставить свій підпис, який засвідчує правильність зробленого запису. В кінці кожен аркуш засвідчується підписом керівника територіального органу Держземагентства та скріплюється печаткою.

1.9. Достовірність, повноту та актуальність відомостей журналу у паперовому та електронному вигляді, а також їх збереження забезпечує керівник відповідного територіального органу.

1.10. Наказ про прийняття відповідного рішення територіальним органом рекомендується доводити до відома фізичних та юридичних осіб протягом п'яти днів з моменту його підписання та реєстрації шляхом надсилання листа, до якого додається належним чином завірена копія наказу, у разі якщо протягом зазначених п'яти днів фізична чи юридична особа не звернулася безпосередньо за його отриманням.

1.11. Наказ рекомендується приймати у термін, що не перевищує строків, встановлених статтями 123 та 124 Земельного кодексу України і Законом України "Про оренду землі".

2. Підготовчі роботи

2.1. Для прийняття рішення територіальними органами про поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності або внесення змін до них відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про оренду землі" територіальним органам рекомендується здійснити наступні організаційні заходи:

2.2. Провести інвентаризацію усіх договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, укладених до 31.12.2012 року включно, та за результатами проведених робіт скласти відповідний електронний та паперовий реєстр договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (далі - реєстр договорів оренди).

2.3. У Реєстрі договорів оренди відображати інформацію про:

- орендодавця та орендаря земельної ділянки;

- дату укладання та державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки;

- термін дії договору оренди земельної ділянки, площу земельної ділянки, її цільове призначення та інші істотні умови договору;

- дату закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки;

- наявність чи відсутність кадастрового номера земельної ділянки;

- наявність чи відсутність відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі (можливість сформувати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку);

- термін, встановлений договором, згідно якого орендар зобов'язаний повідомити орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк.

2.4. У реєстрі договорів оренди рекомендується відсортувати договори оренди по даті їх закінчення, починаючи із договорів, термін дії яких закінчився 01.01.2013 року.

2.5. У електронному реєстрі договорів оренди рекомендується:

2.5.1. червоним кольором відмітити договори оренди, строк дії яких на дату складання цього реєстру закінчився, або закінчився термін, встановлений договором, згідно якого орендар зобов'язаний повідомити орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, а також ті договори оренди, якими порушуються терміни, встановлені статтею 33 Закону України "Про оренду землі";

2.5.2. жовтим кольором відмітити договори оренди, строк дії яких або термін, встановлений договором, згідно якого орендар зобов'язаний повідомити орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, складає не більше трьох місяців.

2.6. Рекомендується направити орендарям, термін дії договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності яких закінчився, лист-повідомлення про заперечення у поновленні договору оренди земельних ділянок.

2.7. Рекомендується направити орендарям, у яких термін, що встановлений договором щодо повідомлення орендодавця про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк закінчився, або орендарям, що порушують терміни, встановлені статтею 33 Закону України "Про оренду землі", лист-повідомлення про заперечення у поновленні договору оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення.

2.8. Рекомендується повідомити орендарів, строк дії договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності яких закінчується протягом поточного року, що у разі якщо такі орендарі мають намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення на новий строк, вони:

- у випадках, коли кадастровий номер земельній ділянці не присвоєний або відомості про земельну ділянку відсутні у Державному земельному кадастрі, а договір оренди зареєстрований до 01.01.2011 року, можуть замовити в порядку, встановленому законодавством, розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- у випадку відсутності нормативної грошової оцінки на земельну ділянку можуть провести її відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 N 213, та Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 5 квітня 2006 року N 388/12262.

2.9. По договорах оренди, термін дії яких закінчується протягом поточного року, рекомендується звернутися до органів місцевого самоврядування або місцевих державних адміністрацій, які здійснювали укладання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, про надання інформації щодо виконання орендарем істотних умов договору.

2.10. Територіальному органу рекомендується подати до органу Укрдержреєстру заяву про державну реєстрацію прав та інші документи, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1141 (Постанова N 1141).

3. Рекомендаційний механізм прийняття рішення про поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності чи відмови у поновленні таких договорів у разі якщо відомості про земельну ділянку містяться у Державному земельному кадастрі

3.1. При надходженні до територіального органу від орендаря листа-повідомлення про поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з проектом додаткової угоди відповідному територіальному органу рекомендується безпосередньо, в момент надходження, здійснювати реєстрацію такого листа-повідомлення.

3.2. Після реєстрації листа-повідомлення відповідному територіальному органу рекомендується у строк, що не перевищує двадцяти днів, перевірити дотримання орендарем вимог земельного законодавства України та виконання істотних умов договору:

- дотримання строку дії договору оренди;

- наявність нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- повнота та вчасність сплати орендної плати;

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

- збереження стану об'єкта оренди;

- інших істотних умов договору (стаття 15 та частина п'ята статті 33 Закону України "Про оренду землі").

3.3. Рекомендується вивчити основний договір і проект додаткової угоди на наявність істотних умов договору оренди земельної ділянки:

- об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та площа земельної ділянки);

- строк дії договору оренди;

- орендна плата із зазначенням її розміру (не менше 3 % від нормативної грошової оцінки), індексації, форм платежу (виключно грошова), строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

- умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

- умови збереження стану об'єкта оренди;

- умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

- умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

- існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;

- визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;

- відповідальність сторін;

- умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки (стаття 15 та частина п'ята статті 33 Закону України "Про оренду землі").

3.4. Для отримання додаткової інформації, необхідної для перевірки вимог, зазначених у пункті 3.3 цих Методичних рекомендацій, а також здійснення державної реєстрації права держави на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1141 (Постанова N 1141), територіальні органи можуть звертатися до відповідних управлінь (відділів) Держземагентства у районах (містах), міжрайонних, міжміських, міськрайонних управлінь (відділах) Держземагентства.

3.5. У разі дотримання усіх вимог, зазначених у пунктах 3.2 та 3.3 цих Методичних рекомендацій, відповідному територіальному органу у строк, що не перевищує десяти днів, рекомендується готувати за допомогою програмного забезпечення проект наказу про поновлення договору оренди земельної ділянки, проект додаткової угоди, а також формуляр для аналітичного опрацювання матеріалів.

3.6. Територіальному органу у строк, що не перевищує п'яти днів після підписання та реєстрації наказу з урахуванням вимог пунктів 1.3. - 1.11 цих Методичних рекомендацій, а також підписання додаткової угоди, рекомендується направити орендарю лист, до якого додати належним чином завірену копію наказу та додаткову угоду, у разі якщо протягом зазначених п'яти днів фізична чи юридична особа не звернулася безпосередньо.

3.7. При недотриманні однієї із вимог, зазначених у пунктах 3.2 та 3.3 цих Методичних рекомендацій, відповідному територіальному органу у строк, що не перевищує п'яти днів, рекомендується інформувати заявника про відмову у наданні відповідного дозволу із зазначенням конкретних причин відмови.

3.8. При дотриманні вимог, зазначених у пунктах 3.2 та 3.3 цих Методичних рекомендацій, але за необхідності внесення змін до істотних умов договору (зміна розміру орендної плати, зміна строку дії договору, умови використання земельної ділянки, яка передається в оренду, тощо), відповідному територіальному органу у строк, що не перевищує п'яти днів, рекомендується узгодити з орендарем істотні умови договору і, за відсутності заперечень, рекомендується підготувати за допомогою програмного забезпечення проект наказу про поновлення договору оренди земельної ділянки, проект додаткової угоди, а також формуляр для аналітичного опрацювання матеріалів.

У разі якщо орендар не погоджується із запропонованими змінами до істотних умов договору - рекомендується інформувати заявника про відмову у наданні відповідного дозволу із зазначенням конкретних причин відмови.

3.9. Територіальному органу рекомендується подати до органу Укрдержреєстру заяву про державну реєстрацію прав та інші документи, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1141 (Постанова N 1141).

4. Рекомендаційний механізм прийняття рішення про поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності чи відмови у поновлені таких договорів у разі якщо відомості про земельну відсутні у Державному земельному кадастрі

4.1. При надходженні до територіального органу від орендаря листа-повідомлення про поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з проектом додаткової угоди та технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідному територіальному органу у той же день рекомендується здійснити реєстрацію такого листа-повідомлення.

4.2. Рекомендується направити державному кадастровому реєстратору матеріали, необхідні для здійснення державної реєстрації земельної ділянки, відповідно до вимог Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI).

4.3. В подальшому рекомендується вживати заходи, передбачені розділом 3 цих Методичних рекомендацій.

4.4. При відсутності технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідному територіальному органу у термін, що не перевищує п'яти днів, рекомендується готувати за допомогою програмного забезпечення проект наказу про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також формуляр для аналітичного опрацювання матеріалів, необхідних для надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

4.6. Територіальному органу у термін, що не перевищує п'яти днів після підписання та реєстрації наказу з урахуванням вимог пунктів 1.3 - 1.11 цих Методичних рекомендацій, рекомендується надсилати заявнику лист, до якого додається належним чином завірена копія наказу, у разі якщо протягом зазначених п'яти днів фізична чи юридична особа не звернулася безпосередньо.

4.7. При надходженні до відповідного територіального органу технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) рекомендується здійснювати державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI).

4.8. Для здійснення реалізації права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності територіальним органам необхідно здійснити державну реєстрацію такого права.

4.9. Для здійснення державної реєстрації права держави на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності, державному кадастровому реєстратору, який здійснив реєстрацію земельної ділянки, протягом двох робочих днів з моменту такої реєстрації рекомендується направити до органу державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію прав та інші необхідні документи, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1141 (Постанова N 1141).

4.10. При надходженні до територіального органу технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідному територіальну органу рекомендується у термін, що не перевищує п'яти днів, перевірити зміст документації із землеустрою на відповідність вимогам статті 55 Закону України "Про землеустрій" та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 N 376, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за N 391/17686.

4.11. У разі відсутності зауважень до документації із землеустрою, зазначеної у пункті 4.10 цих Методичних рекомендацій, відповідному територіальному органу у термін, що не перевищує п'яти днів, рекомендується підготувати за допомогою програмного забезпечення проект наказу про затвердження документації із землеустрою та поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності та/або внесення змін до нього, до якого додаються: формуляр для аналітичного опрацювання матеріалів.

4.12. Територіальному органу протягом чотирьох днів після отримання проекту наказу із присвоєним порядковим номером наказу рекомендується здійснити його підписання та реєстрацію з урахуванням вимог пунктів 1.3 - 1.11 цих Методичних рекомендацій та здійснити заходи щодо організації підписання додаткової угоди.

 

Директор Департаменту землеустрою,
використання та охорони земель

О. В. Краснолуцький

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали