ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2012

м. Київ

N 456


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за N 611/20924

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15.07.97 N 743

Відповідно до статті 13 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про комісію з приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 липня 1997 року N 743, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за N 361/2165, такі зміни:

1.1. У тексті цього Положення:

слово "термін" в усіх відмінках замінити словом "строк" у відповідних відмінках;

слова "орган приватизації" в усіх відмінках замінити словами "державний орган приватизації" у відповідних відмінках.

1.2. У розділі I цього Положення:

у пункті 1.1 слова ", органами приватизації Автономної Республіки Крим" замінити словами "представництвами" словами "(далі - державні органи приватизації).";

у пункті 1.5:

абзац другий викласти у такій редакції:

"державного підприємства (господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується), в тому числі й від представницького органу трудового колективу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншого уповноваженого ним органу;";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"уповноваженого органу управління, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював управління державним майном;";

у пункті 1.6 перше і друге речення викласти в такій редакції: "Голова та персональний склад комісії затверджується наказом відповідного державного органу приватизації. Цим самим наказом встановлюється строк подання проекту плану приватизації.";

у пункті 1.8 після слів "брати участь" доповнити словами "з правом дорадчого голосу";

розділ доповнити новим пунктом 1.9 такого змісту:

"1.9. За рішенням державного органу приватизації можуть створюватися постійно діючі комісії з приватизації об'єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об'єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в пункті 1.5 цього розділу.".

1.3. Абзац четвертий пункту 2.1 розділу II цього Положення викласти у такій редакції:

"у випадках, передбачених законодавством, визначення розміру статутного капіталу господарського товариства та розробка акта оцінки;";

1.4. Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III цього Положення викласти у такій редакції:

"залучати до роботи експертів (у тому числі державних експертів з питань таємниць), консультантів, оцінювачів та інших спеціалістів, які мають право дорадчого голосу на засіданнях комісії.".

2. Начальнику Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали