ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2012 року N 590

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України "Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік" від 15.12.2011 N 1832

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та враховуючи службову записку від Управління координації розробки та виконання програмних документів, наказую:

1. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затверджений наказом Фонду державного майна України від 15.12.2011 N 1832 (Форма N 1832), змінами, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

Додаток
до наказу Фонду
26.04.2012 N 590


Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (Форма N 1832)

N
з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 04.04.94 N 175 та від 01.10.97 N 1065"

Приведення наказів ФДМУ у відповідність із Законом України від 13.01.2012 N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Приведення діючого Положення про типовий план розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації, та Положення про план приватизації майна до вимог чинних законодавчих актів з питань приватизації

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

2.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства лісового господарства України, Фонду державного майна України від 28 серпня 1996 року N 107/1040"

Приведення у відповідність до законів України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI), "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), "Про приватизацію державного майна" процедури приватизації майна переробних підприємств лісового господарства

Приведення у відповідність до чинного законодавства процедури приватизації майна переробних підприємств лісового господарства

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

3.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 01.07.97 N 683"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI) та необхідність удосконалення Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

Удосконалення порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

4.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30.08.2000 N 1798"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Сприяння вибору найбільш ефективного способу приватизації державного майна

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

5.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 17.08.2000 N 1718"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог законів України від 13.01.2012 N 4335-VI "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та від 13.01.2012 N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Удосконалення механізму приватизації майна в агропромисловому комплексі

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

6.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 15.09.2000 N 1935"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог законів України від 13.01.2012 N 4335-VI "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та від 13.01.2012 N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI) та статті 20 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Удосконалення механізму приватизації майна в агропромисловому комплексі та сприяння надходженню коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

7.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31.03.2000 N 667"

Приведення наказу Фонду у відповідність до законів України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI), "Про приватизацію державного майна", "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"

Встановлення процедури безоплатної передачі єдиних майнових комплексів підприємств із сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

8.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України та Міністерства рибного господарства України від 11.10.96 N 1218/174"

Приведення спільного наказу у відповідність до вимог прийнятого Закону України від 13.01.2012 N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки (Закон N 4336-VI)

Сприяння врегулюванню приватизації переробних підприємств рибного господарства

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

9.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження форм подання інформації про земельні поліпшення, оціночна вартість яких підлягала визначенню"

Виконання пп. 1 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1103 "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)" (Постанова N 1103)

Забезпечення суб'єктів оціночної діяльності формами, за якими необхідно подавати інформацію про об'єкти нерухомості, оціночна вартість яких визначилась, та систематизація подання такої інформації

Управління з питань оціночної діяльності

Червень 2012 року

10.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.07.2000 N 1559"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог прийнятих законів України "Про Державну програму приватизації" від 13.01.2012 N 4335-VI (Закон N 4335-VI) та "Про внесення змін до деяких Законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" від 13.01.2012 N 4336-VI (Закон N 4336-VI)

Забезпечення виконання вимог пунктів 8 (Закон N 4335-VI) та 11 Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки (Закон N 4335-VI) з метою врахування особливостей фінансово-майнового стану та конкурентоспроможності підприємств, що підлягають приватизації

Управління з питань оціночної діяльності

Червень 2012 року

11.

Постанова КМУ "Про порядок здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Врегулювання процедури проведення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється на підставі рішень КМУ

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

12.

Постанова КМУ від 18 січня 2001 року N 32 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Вдосконалення процедури повернення в державну власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу разом із земельною ділянкою

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

13.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Врегулювання процедури внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, укладених органами приватизації

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

14.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Врегулювання відносин, які виникають між державним органом приватизації, що здійснює контроль за виконанням зобов'язань власника об'єкта, взятих ним за договором купівлі-продажу перед державою, та претендентом на придбання об'єкта при його подальшому відчуженні або передачі об'єкта в заставу власником у період дії цих зобов'язань

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

15.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законами України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI) та "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI)

Визначення єдиних вимог для всіх покупців об'єктів приватизації щодо виконання умов договорів купівлі-продажу

Управління з питань договірного менеджменту

II квартал 2012 року

16.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна"

Відповідно до статей 17 і 32 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Підвищення ефективності контролю за використанням державного майна

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин.

II квартал 2012 року

17.

Наказ Фонду державного майна України "Щодо виконання контрольних функцій ФДМУ у сфері оренди"

Відповідно до повноважень ФДМУ, передбачених статтями 4 (Закон N 4107-VI) і 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) та статтею 32 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Забезпечення реалізації повноважень Фонду державного майна України у сфері контролю за передачею державного майна в оренду

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин.

II квартал 2012 року

18.

Наказ Фонду державного майна України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

I півріччя 2012 року

19.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

Удосконалення правового регулювання у сфері приватизації об'єктів групи E

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

I півріччя 2012 року

20.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 N 433"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI)

Впорядкування роботи з придбання державою в особі Фонду державного майна пакетів акцій (часток) в інших власників, зокрема, шляхом визначення з урахуванням вимог чинного законодавства переліку документів, які подаються до Фонду державного майна України у разі придбання державою пакетів акцій (часток) в інших власників

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

I півріччя 2012 року


 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали