ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 травня 2012 року N 676/217

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18.10.2011 N 1497/283

З метою організації належного виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. N 902 "Питання управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі" (Розпорядження N 902-р), забезпечення ідентифікації, перевірки наявності державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі, та віднесення цього майна до сфери управління Фонду державного майна та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відповідно наказуємо:

1. Унести до наказу Фонду державного майна та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації від 18 жовтня 2011 р. N 1497/283 "Про державне майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі" (Наказ N 1497/283) такі зміни:

1) у преамбулі наказу:

слова "Про управління об'єктами державної власності" доповнити словами "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI);

виключити слова "Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121".

2) пункти 2 - 5 замінити пунктами 2 - 7, виклавши в такій редакції:

"2. Утворити спільну комісію Фонду та Адміністрації з питань ідентифікації державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі (далі - спільна комісія), у складі, наведеному у додатку 1.

3. Під головуванням заступників начальників регіональних відділень Фонду утворити територіальні комісії з питань ідентифікації державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі (далі - територіальні комісії), у паритетній чисельності представників Фонду і Адміністрації та у посадовому складі, наведеному у додатку 2. До складу територіальних комісій повинні входити не менш як по дві особи, які мають відповідний допуск до державної таємниці.

Керівникам регіональних відділень Фонду та регіональних органів Адміністрації протягом трьох робочих днів після видання цього наказу сформувати персональний склад територіальних комісій.

Головам територіальних комісій за письмовою згодою керівників територіальних органів Фонду та Адміністрації у разі необхідності додатково залучати до роботи працівників цих органів.

4. Фонду скласти на підставі наявних у Фонді документів переліки державного майна, яке було передано на баланс ПАТ "Укртелеком" за результатами оцінки майна під час корпоратизації у 1999 році та було вилучено із статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" відповідно до наказу Фонду від 31.08.2001 N 1592, та надати їх територіальним комісіям та Адміністрації.

5. Територіальним комісіям, утвореним згідно з пунктом 3 цього наказу:

провести перевірку наявності державного майна згідно з переліками, зазначеними у пункті 4 цього наказу, шляхом ідентифікації та візуального огляду його технічного стану з виїздом на місце розташування державного майна у строки, що встановлені графіком згідно з додатком 3;

щотижня надавати спільній комісії звіт про результати перевірки у довільній формі та відомості про державне майно, складені за результатами перевірки (далі - відомості про державне майно), згідно з формою, наведеною у додатку 4;

після завершення перевірки державного майна надати спільній комісії зведені відомості про державне майно з відповідною пояснювальною запискою.

6. Спільній комісії після отримання зазначених у пункті 5 відомостей про державне майно:

здійснювати їх узагальнення та аналіз;

готувати переліки державного майна, яке буде віднесено до сфери управління Фонду та Адміністрації, відповідно, та у місячний строк з дати надходження відомостей про державне майно подавати керівництву Фонду та Адміністрації проекти спільних рішень про затвердження цих переліків.

7. Уповноважити спільну комісію розглядати питання, пов'язані з перевіркою державного майна, та у разі необхідності готувати відповідні проекти рішень.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 7 вважати пунктами 8 - 9.

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду та першого заступника Голови Держспецзв'язку.".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду та першого заступника Голови Держспецзв'язку.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

Голова Держспецзв'язку

Г. Резніков


 

Додаток N 1
до наказу Фонду державного майна України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
15.05.2012 N 676/217


СКЛАД
комісії Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з питань ідентифікації державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі

Співголови комісії:

 

Григоренко
Євген Миколайович

директор Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна;

Круглик
Ігор Вікторович

заступник Голови Держспецзв'язку

Члени комісії:

 

Асілова
Ніна Яківна

помічник заступника Голови Фонду державного майна;

Гнідковська
Світлана Петрівна

начальник відділу забезпечення функціонування прикладних програмних систем Фонду державного майна;

Грицай
Микола Володимирович

заступник начальника Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна;

Курінной
Євгеній Іванович

начальник відділу методологічного забезпечення розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна;

Максимець
Лариса Василівна

директор Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку;

Мусієнко
Оксана Олексіївна

начальник Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна;

Новицький
Костянтин Едуардович

заступник директора Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв'язку;

Сірик
Людмила Вадимівна

заступник директора Департаменту організації урядового зв'язку Адміністрації Держспецзв'язку;

Федорів
Сергій Михайлович

т. в. о. начальника Юридичного управління Адміністрації Держспецзв'язку;

Черната
Олег Михайлович

начальник Мобілізаційного відділу Адміністрації Держспецзв'язку.


 

Додаток N 2
до наказу Фонду державного майна України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
15.05.2012 N 676/217


СКЛАД
територіальних комісій з питань ідентифікації державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська область та АР Крим

Голова комісії -

заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по відповідній області

Члени комісії:

працівники регіонального відділення Фонду по відповідній області у паритетній чисельності з представниками Держспецзв'язку (за рішенням начальника регіонального відділення ФДМУ)

 

заступник начальника Управління Держспецзв'язку в зазначеній області

 

заступник начальника (старший інженер) 1 відділу Управління Держспецзв'язку

 

начальник сектору (старший інженер) ШДЗ Управління Держспецзв'язку в зазначеній області

 

начальник сектору ГМТЗ Управління Держспецзв'язку в зазначеній області

 

інженер-технік 1 відділу Управління Держспецзв'язку в зазначеній області

Київська область

Голова комісії -

заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по Київській області

Члени комісії:

працівники регіонального відділення ФДМУ по Київській області у паритетній чисельності з представниками Держспецзв'язку (за рішенням начальника регіонального відділення ФДМУ)

 

заступник начальника Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

начальник 3 відділу 2 Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

начальник 5 відділу 1 Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

начальник 4 відділу 4 Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

заступник начальника відділу ГМТЗ Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

м. Київ

Голова комісії -

заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по м. Києву

Члени комісії:

працівники регіонального відділення ФДМУ по м. Києву у паритетній чисельності з представниками Держспецзв'язку (за рішенням начальника регіонального відділення ФДМУ)

 

заступник начальника Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

начальник 5 відділу 1 Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

начальник 4 відділу 4 Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

заступник начальника 1 відділу 1 Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку

 

заступник начальника відділу ГМТЗ Управління Головного управління урядового зв'язку Держспецзв'язку.


 

Додаток N 3
до наказу Фонду державного майна України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
15.05.2012 N 676/217


ГРАФІК
проведення перевірки наявності державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі

N

Структурні підрозділи ВАТ "Укртелеком" - балансоутримувачі державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ "Укртелеком" на дату оцінки майна під час корпоратизації у 1999 році, та державного майна на дату вилучення його із статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" відповідно до наказу Фонду від 31.08.2001 N 1592

Строки проведення перевірки територіальними комісіями

1

Вінницька дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

2

Волинська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

Дніпропетровська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

4

Донецька дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

5

Житомирська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

6

Закарпатська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

7

Запорізька дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

8

Івано-Франківська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

9

Київська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

10

Кіровоградська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

11

Львівська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

12

Луганська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

13

Миколаївська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

14

Одеська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

15

Полтавська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

16

Рівненська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

17

Сумська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

18

Тернопільська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

19

Харківська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

20

Херсонська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

21

Хмельницька дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

22

Черкаська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

23

Чернівецька дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

24

Чернігівська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

25

м. Севастопольська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

26

Кримська дирекція

Протягом 3-х тижнів з дати видання наказу

27

Пирятинська ТТС ДПМ

Протягом 5-х тижнів з дати видання наказу

28

Переяслав-Хмельницька ТТС ДПМ

Протягом 5-х тижнів з дати видання наказу

29

Київська ТТС ДПМ

Протягом 5-х тижнів з дати видання наказу

30

Головна дирекція

Протягом 5-х тижнів з дати видання наказу

31

Дирекція первинної мережі

Протягом 5-х тижнів з дати видання наказу

32

Київська міська дирекція

Протягом 5-х тижнів з дати видання наказу

33

Київська обласна дирекція

Протягом 5-х тижнів з дати видання наказу


 

Додаток N 4
до наказу Фонду державного майна України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
15.05.2012 N 676/217


ЗАТВЕРДЖЕНО:
начальник Регіонального відділення ФДМУ
по _________ області
начальник Управління Держспецзв'язку
у _________ області


Відомості про державне майно,
що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі, складені за результатами перевірки територіальною комісією з ідентифікації державного майна по області

_
(категорія - рухоме, нерухоме)

Ідентифікаційний код ЄРДПОУ балансоутримувача

Повне найменування

Місцезнаходження

Відомості про наявне державне майно

N
з/п

Код та назва майна відпо-
відно до
класифі-катора держав-ного майна

Інвен-
тарний номер майна станом на 01.04.2000 р.

Поточний інвен-
тарний номер майна станом на 01.04.2012

Назва майна

Рік введен-
ня в експлу-
атацію

Попередній балансо-
утримувач станом на 2001 р. та (1999 р.)

Поточний балансо-
утримувач станом на 01.04.2012 р.

Місцезна-
ходження майна

Розмір земель-
ної ділянки / площа забу-
дови,
кв. м*

Розмір / площа об'єкта,*

Одиниця
виміру пог. м/ кв. м/ шт.

Наяв-
ність техніч-
ної доку-
мен-
тації / техніч-
них паспор-
тів

Дані про державну реєстрацію на право власності*

Техніч-
ний стан за резуль-
татами візуаль-
ного огляду*

Пропо-
зиції щодо органу управ-
ління

При-
міт-
ка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

назва доку-
мента

назва органу, який видав доку-
мент

дата видачі доку-
мента

серія та номер доку-
мента

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * для об'єктів нерухомості.

Голова територіальної комісії

_____

Члени територіальної комісії

_____
_____
_____

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали