ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2012

м. Київ

N 640


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 838/21150

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.07.2000 N 1559

Відповідно до Законів України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) та від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI), з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України від 27 липня 2000 року N 1559 "Про організаційні заходи щодо формування Переліку економічної інформації, яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за N 498/4719, такі зміни:

1.1. Преамбулу наказу викласти в такій редакції:

"Відповідно до пунктів 8 (Закон N 4335-VI) та 11 Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки (Закон N 4335-VI), затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року N 4335-VI, з метою врахування особливостей фінансово-майнового стану та конкурентоспроможності підприємств, що підлягають приватизації".

1.2. Заголовок та пункт 1 наказу після слова "покупців" доповнити словами "на об'єкти приватизації".

1.3. У пункті 2 наказу:

слова "Департаменту передприватизаційної підготовки підприємств та реструктуризації господарських товариств (Путівський В. А.)" замінити словами "Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності";

слова "(Воробйова С. Г.)" виключити.

1.4. У пункті 3 наказу слова "у дводенний термін" замінити словами "упродовж п'яти робочих днів".

1.5. В абзаці четвертому пункту 5 наказу слова "у п'ятиденний термін" замінити словами "упродовж п'яти робочих днів".

1.6. У тексті наказу слова "Департамент оцінки майна та фінансово-господарського аналізу (Лебідь Н. П.)", "Управління інформаційно-маркетингової роботи" та "органи, уповноважені управляти" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Управління з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності", "Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення" та "уповноважені органи управління" у відповідних відмінках.

2. У Переліку економічної інформації, яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 27 липня 2000 року N 1559, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за N 498/4719:

2.1. Заголовок Переліку після слова "покупців" доповнити словами "на об'єкти приватизації".

2.2. Пункт 2 Переліку виключити.

У зв'язку з цим пункт 3 Переліку вважати пунктом 2.

2.2. Додаток до Переліку викласти в новій редакції, що додається.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський


 

Додаток
до Переліку економічної інформації, яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації


Інша економічна інформація

1. Повне та скорочене (за наявності) найменування підприємства

 

2. Місцезнаходження підприємства, телефон, факс, П. І. Б. керівника

 

3. Галузь, до якої належить підприємство

 

4. Форма власності

 

5. Пакет акцій, що залишається у державній власності

 

6. Основний(і) вид (види) діяльності

 

7. Основні види продукції, послуг; частка в загальному обсязі виробництва за останній рік

Продукція/послуги

Частка в обсязі

 

100 %

8. Обсяги виробництва основної продукції, послуг за останні три роки

Продукція/послуги

Обсяг, тис. грн

1. 20__ рік

 

2. 20__ рік

 

3. Останній звітний період

 

9. Площа земельної ділянки, включаючи орендовані ділянки

га

10. Амортизація основних засобів на дату останнього звітного періоду

 

11. Середньооблікова чисельність працюючих за останній звітний період,
з них персонал основної діяльності,
у тому числі робітники

осіб

осіб

осіб

12. Фінансові результати діяльності підприємства

за 20__ р.

за 20__ р.

Останній звітний період

Активи (на кінець звітного періоду), тис. грн

 

 

 

Чисті активи, тис. грн

 

 

 

Обсяги реалізації продукції/послуг, тис. грн

 

 

 

Частка експорту в обсягах реалізації

 

 

 

Дохід (прибуток), тис. грн

 

 

 

Дохід (прибуток), з урахуванням витрат тис. грн

 

 

 

Рівень завантаженості виробничих потужностей, %

 

 

 

13. Потенціал розширення виробництва

 

14. Коротка історична довідка про підприємство з часу його створення

 

15. Додаткова інформація про підприємство

Основна сировина, що використовується для виробництва основної продукції, та її постачальники:

Основні споживачі продукції (робіт, послуг):

Основні конкуренти підприємства з основної продукції на загальнодержавному та міжнародному ринках:

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали