Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 08 лютого 2016 року N 31

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 січня 2019 року N 7

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 08 лютого 2016 року N 31

Відповідно до абзацу третього пункту 11 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), наказую:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 лютого 2016 року N 31 "Про Науково-експертну раду Міністерства аграрної політики та продовольства України" (Положення N 31) (зі змінами) (далі - наказ), виклавши додаток до наказу у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до Положення про Науково-експертну раду Міністерства аграрної політики та продовольства України (Положення N 31), затвердженого наказом, виклавши пункт 4.4 у такій редакції:

"4.4. В складі Ради постійно діють секції:

аграрної економіки;

землеробства та механізації;

тваринництва;

підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій;

продовольства;

безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин, карантину, захисту рослин;

рибного господарства.".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
08.02.2016 N 31
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 09.01.2019 N 7)

Склад
Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України

Президія Ради

Топчій
Володимир Миколайович

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

Заступники голови президії:

Трофімцева
Ольга Василівна

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції, д-р с. -г. наук

Головний секретар президії

Кобзистий
Максим Олександрович

начальник відділу прогнозування та наукового супроводу Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України

Члени президії:

Шеремета
Віктор Васильович

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

Гадзало
Ярослав Михайлович

президент НААН, д-р с. -г. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Балян
Ануш Валеріївна

віце-президент НААН, д-р екон. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Кінщак
Андрій Андрійович

директор Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

Продовження додатка

Мороз
Микола Анатолійович

генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Жемойда
Олександр Віталійович

генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Бащенко
Михайло Іванович

віце-президент НААН, д-р с. -г. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Роїк
Микола Володимирович

віце-президент НААН, академік, д-р екон. наук, професор (за згодою)

Кравчук
Володимир Іванович

директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільського господарства імені Л. Погорілого, д-р техн. наук, професор, член-кореспондент НААН (за згодою)

Демчак
Іван Микитович

в. о. генерального директора Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу, канд. екон. наук (за згодою)

Яцук
Ігор Петрович

генеральний директор державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", канд. наук з держ. упр. (за згодою)

Лапа
Володимир Іванович

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (за згодою)

Лупенко
Юрій Олексійович

директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН, д-р екон. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Бєлов
Ярослав Сергійович

Голова Державного агентства рибного господарства України (за згодою)

СЕКЦІЯ
аграрної економіки

Топчій
Володимир Миколайович

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

Заступники голови секції:

Кінщак
Андрій Андрійович

директор Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

Жемойда
Олександр Віталійович

генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Ахіджанов
Баграт Рафікович

директор Департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України

Секретар

Осадча
Наталія Миколаївна

головний спеціаліст відділу стратегічного планування Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України

Члени секції:

Бородіна
Олена Миколаївна

завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ", д-р екон. наук, член-кореспондент НААН, професор (за згодою)

Демчак
Іван Микитович

в. о. генерального директора НДІ "Украгропромпродуктивність"

Кваша
Сергій Миколайович

проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р екон. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Романовський
Олександр Володимирович

директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства аграрної політики та продовольства України

Новіков
Геннадій Володимирович

голова Аграрного союзу України (за згодою)

Пугачов
Микола Іванович

заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН (за згодою)

Жигадло
Віталій Станіславович

аналітик Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України (за згодою)

Сікачина
Олександр Васильович

аналітик Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України (за згодою)

Висоцький
Тарас Миколайович

генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"

Лупенко
Юрій Олексійович

директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН, д-р екон. наук, професор, академік НААН (за згодою)

СЕКЦІЯ
землеробства та механізації

Топчій
Володимир Миколайович

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова секції

Заступники голови секції:

Сухомлин
Леонід Вікторович

заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського господарства - начальник управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Камінський
Віктор Францевич

академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, директор ННЦ "Інститут землеробства НААН", д-р с. -г. наук, член-кореспондент НААН (за згодою)

Роїк
Микола Володимирович

віце-президент НААН, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, д-р с. -г. наук, професор (за згодою)

Секретар

Костенко
Віктор Миколайович

начальник відділу садівництва та виноградарства управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України, канд. с. -г. наук

Члени секції:

Адамчук
Валерій Васильович

директор Національного наукового центру "Інститут механізації і електрифікації сільського господарства" НААН, д-р техн. наук, академік, професор (за згодою)

Власов
В'ячеслав Всеволодович

директор Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова", д-р с. -г. наук, член-кореспондент НААН (за згодою)

Гаврилюк
Микола Микитович

заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН, д-р с. -г. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Григоренко
Сюзанна Вікторівна

виконавчий директор Насіннєвої асоціації України (за згодою)

Гриник
Ігор Володимирович

директор Інституту садівництва НААН, д-р с. -г. наук, академік НААН (за згодою)

Гринько
Павло Васильович

заступник начальника Управління технічної політики в АПК - начальник відділу інженерно-технічного забезпечення Міністерства аграрної політики та продовольства України

Прохода
Юлія Леонідівна

голова правління асоціації "Українське насіннєве товариство"

Каленська
Світлана Михайлівна

директор Науково-дослідного інституту агротехнологій та якості продукції рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р с. -г. наук, (за згодою)

Карпенко
Микола Ігорович

керівник КФ ПрАТ "Райз-Максимко" (за згодою)

Кравчук
Володимир Іванович

директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільського господарства імені Леоніда Погорілого, д-р техн. наук, професор, член-кореспондент НААН (за згодою)

Кучеренко
Володимир Михайлович

генеральний директор Української корпорації по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" (за згодою)

Мельник
Сергій Іванович

директор Українського інституту експертизи сортів рослин, д-р екон. наук, професор (за згодою)

Милованов
Євген Володимирович

голова правління Федерації органічного руху в Україні (за згодою)

Новіков
Геннадій Володимирович

голова Аграрного союзу України (за згодою)

Пахно
Володимир Григорович

голова Ради асоціації "Українська горіхова асоціація" (за згодою)

Печко
Володимир Сергійович

голова громадської спілки "Українська асоціація садівництва та ягідництва" (за згодою)

Пономарьов
В'ячеслав Миколайович

директор асоціації "Виноградарі та винороби України" (за згодою)

Ретьман
Сергій Васильович

заступник директора Інституту захисту рослин НААН, д-р с. -г. наук (за згодою)

Ромащенко
Михайло Іванович

директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, д-р екон. наук (за згодою)

Руденко
Світлана Вікторівна

заступник начальника управління з питань земельних відносин, лісових ресурсів та рибного господарства - начальник відділу удосконалення земельних відносин та Державного земельного кадастру Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Рудюк
Анатолій Миколайович

завідувач сектору землеробства і меліорації управління з питань земельних відносин, лісових ресурсів та рибного господарства Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Танцюра
Сергій Юрійович

начальник відділу виробництва продукції рослинництва управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Тимченко
Віктор Наумович

президент Української асоціації виробників і переробників сої, д-р екон. наук (за згодою)

Томич
Іван Федорович

заступник голови "Союзу українського селянства" (за згодою)

Фурдичко
Орест Іванович

директор Інституту агроекології і природокористування НААН, академік НААН (за згодою)

Ходаківська
Ольга Василівна

завідувач відділом земельних відносин Інституту аграрної економіки НААН, д-р екон. наук (за згодою)

Храпійчук
Наталія Миколаївна

начальник відділу насінництва управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Шелєхов
Юрій Миколайович

заступник генерального директора ТОВ "ПТК" Шабо" (за згодою)

Штутман
Павло Леонідович

голова Ради Всеукраїнської асоціації підприємств-виробників сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу "Украгромаш" (за згодою)

Яцук
Ігор Петрович

генеральний директор державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", канд. наук з держ. упр. (за згодою)

 

Продовження додатка

Висоцький
Тарас Миколайович

генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"

Крошка
Дмитро Григорович

голова асоціації "Укрсадпром"

СЕКЦІЯ
тваринництва

Топчій
Володимир Миколайович

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова секції

Заступники голови секції:

Альшанова
Олена Олегівна

заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Жукорський
Остап Мирославович

заступник академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, д-р с. -г. наук (за згодою)

Секретар

Романова
Ольга Володимирівна

начальник відділу селекційно - племінної роботи Управління тваринництва Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Члени секції:

Бойко
Олександр Васильович

директор Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН, канд. с. -г. наук

Бугера
Сергій Іванович

директор Національного наукового центру "Інституту бджільництва ім. П. І. Прокоповича", д-р юрид. наук, канд. с. -г. наук, член-кореспондент НААН, професор (за згодою)

Вдовиченко
Юрій Васильович

директор Інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" НААН (за згодою) - ННСГЦ з вівчарства, д-р с. -г. наук

Вігура
Марія Василівна

головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Управління тваринництва Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Волощук
Василь Михайлович

директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, д-р с. -г. наук, професор (за згодою)

Глушак
Іван Іванович

доцент кафедри конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, канд. с. -г. наук (за згодою)

Гнатюк
Сергій Андрійович

генеральний директор Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (за згодою)

Грициняк
Ігор Іванович

директор Інституту рибного господарства НААН, д-р с. -г. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Карпенко
Сергій Михайлович

генеральний директор асоціації "Союз птахівників України" (за згодою)

Костенко
Олександр Іванович

начальник відділу зоотехнії НААН, канд. с. -г. наук (за згодою)

Кудрявська
Неллі Валеріївна

заступник директора - начальник виробничого відділу державного підприємства "Конярство України" (за згодою)

Ладика
Володимир Іванович

ректор Сумського національного аграрного університету, д-р с. -г. наук, академік НААН, професор (за згодою)

Лоза
Артур Анатолійович

президент Асоціації свинарів України (за згодою)

Полупан
Юрій Павлович

заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН, д-р с. -г. наук, професор (за згодою)

Помітун
Іван Андрійович

заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, д-р с. -г. наук, професор (за згодою)

Постельга
Сергій Станіславович

завідувач відділу наукових досліджень, випробування машин і технологій в тваринництві і кормовиробництві Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільського господарства імені Леоніда Погорілого, д-р с. -г. наук (за згодою)

Катеринич
Олег Олександрович

директор Державної дослідної станції птахівництва НААН, д-р с. -г. наук (за згодою)

СЕКЦІЯ
підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій

Шеремета
Віктор Васильович

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова секції

Заступники голови секції:

Кіріна
Ірина Григорівна

начальник відділу розвитку сільських територій Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України

Демчак
Іван Микитович

в. о. генерального директора НДІ "Украгропромпродуктивність"

Секретар

Шалига
Ігор Олексійович

головний спеціаліст відділу прогнозування та наукового супроводу Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України

Члени секції:

Балян
Ануш Валеріївна

в. о. віце-президента НААН, д-р екон. наук, професор, академік НААН (за згодою)

Вергунов
Віктор Анатолійович

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, д-р с. -г. наук, професор, член-кореспондент НААН (за згодою)

Глазунова
Олена Григорівна

декан факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р пед. наук, доцент (за згодою)

Іщенко
Тетяна Дем'янівна

в. о. директора ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта", д-р філос. наук, професор (за згодою)

Кобзистий
Максим Олександрович

начальник відділу прогнозування та наукового супроводу Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України

Корінець
Роман Ярославович

президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України (за згодою)

Бривко
Тетяна Василівна

віце-президент Національної асоціації сільсько-господарських дорадчих служб України (за згодою)

Ткачова
Ельвіра Володимирівна

експерт з питань оподаткування ГО "Інститут податкових реформ", головний редактор журналу "АгроПРО"

Кравчук
Володимир Іванович

директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільського господарства імені Леоніда Погорілого, д-р техн. наук, професор, член-кореспондент НААН (за згодою)

Кулаєць
Марія Михайлівна

директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, канд. екон. наук, доцент (за згодою)

Савченко
Вадим Іванович

заступник керівника Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад по зв'язках з громадськістю та міжнародними організаціями (за згодою)

Саблук
Віталій Петрович

заступник директора з наукового забезпечення законопроектної роботи Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", канд. екон. наук

Стрижак
Микола Іванович

президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України (за згодою)

СЕКЦІЯ
продовольства

Ковальова
Олена Вікторівна

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, канд. екон. наук, голова секції

Заступники голови секції:

Хомічак
Людмила Володимирівна

заступник директора Департаменту продовольства - начальник відділу підакцизної продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Сичевський
Микола Петрович

директор Інституту продовольчих ресурсів НААН, академік НААН, д-р екон. наук, професор (за згодою)

Українець
Анатолій Іванович

ректор Національного університету харчових технологій, д-р техн. наук, професор (за згодою)

Секретар

Спашиба
Оксана Василівна

головний спеціаліст відділу технологій виробництва харчових продуктів Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Члени секції:

Бондаренко
Василь Макарович

голова правління Національної асоціації молочників України "Укрмолпром" (за згодою)

Васильченко
Олександр Миколайович

генеральний директор Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" (за згодою)

Дикун
Андрій Євгенович

голова правління - генеральний директор Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" (за згодою)

Заєць
Валентина Миколаївна

начальник відділу технологій виробництва харчових продуктів Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Капшук
Степан Павлович

генеральний директор асоціації "Укроліяпром" (за згодою)

Касьяненко
Володимир Олександрович

в. о. директора Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості, канд. техн. наук (за згодою)

Кожанов
Юрій Григорович

головний технолог асоціації "Укркондпром" (за згодою)

Косташ
Андрій Анатолійович

в. о. директора державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (за згодою)

Нагайцева
Тамара Михайлівна

генеральний директор Національної асоціації "Укрконсервмолоко" (за згодою)

Петік
Павло Федорович

директор Українського науково-дослідного інституту олій та жирів НААН, канд. техн. наук (за згодою)

Романчук
Ірина Олегівна

завідуюча відділу молочних продуктів та дитячого харчування Інституту продовольчих ресурсів НААН, канд. техн. наук (за згодою)

Третяк
Віктор Іванович

генеральний директор асоціації "Укрсіль" (за згодою)

Хомічак
Любомир Михайлович

заступник директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН, д-р техн. наук, член-кореспондент НААН, професор (за згодою)

Шаповаленко
Олег Іванович

завідувач кафедри зберігання і переробки зерна Національного університету харчових технологій, д-р техн. наук, професор (за згодою)

Шиян
Петро Леонідович

декан факультету бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю Національного університету харчових технологій, д-р техн. наук, професор (за згодою)

СЕКЦІЯ
безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин, карантину, захисту рослин

Мороз
Микола Анатолійович

генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції, голова секції

Заступники голови секції:

Мороз
Дмитро Анатолійович

керівник експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин Директорату безпечності та якості харчової продукції

Щирова
Наталія Сергіївна

керівник експертної групи у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів Директорату безпечності та якості харчової продукції

Лобода
Алла Сергіївна

керівник експертної групи у сфері карантину і захисту рослин Директорату безпечності та якості харчової продукції

Секретар

Баталюк
Ольга Олександрівна

експерт експертної групи у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів Директорату безпечності та якості харчової продукції

Члени секції:

Білоус
Микола Васильович

заступник директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини - начальник управління державного контролю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Гаркавенко
Тетяна Олександрівна

перший заступник директора з наукового забезпечення керівництва випробувальним центром Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, канд. вет. наук, старший науковий співробітник

Єфіменко
Тетяна Михайлівна

завідувачка лабораторією технологічних та спеціальних заходів профілактики хвороб бджіл, канд. біол. наук Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича"

Косенко
Юрій Михайлович

заступник директора по зовнішньоекономічних зв'язках та міжнародній науковій інтеграції Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок

Лещук
Надія Василівна

учений секретар Українського інституту експертизи сортів рослин, канд. с. -г. наук, старший науковий співробітник (за згодою)

Мандигра
Микола Станіславович

академік-секретар відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, д-р вет. наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України

Мельник
Сергій Іванович

директор Українського інституту експертизи сортів рослин, д-р екон. наук, професор (за згодою)

Музика
Віктор Павлович

заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, д-р вет. наук

Ничик
Сергій Анатолійович

директор Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, д-р вет. наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України

Альшанова
Олена Олегівна

заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Пінчук
Наталія Григорівна

завідувач відділу бактеріологічних досліджень та контролю якості ветеринарно-імунобіологічних засобів Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів, канд. вет. наук

Присяжнюк
Лариса Михайлівна

в. о. завідувача відділу - завідувачка лабораторії відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (центр сертифікаційних випробувань) Українського інституту експертизи сортів рослин, канд. с. -г. наук

Сонько
Микола Петрович

начальник управління здоров'я та благополуччя тварин Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Семенчук
Ольга Сергіївна

заступник директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини - начальник управління безпечності харчових продуктів та кормів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Стефківський
Віктор Михайлович

заступник директора Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва - начальник управління контролю в сфері насінництва та розсадництва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Тарасов
Олександр Анатолійович

завідувач лабораторії з вивчення сибірки Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, канд. вет. наук, старший науковий співробітник

Ткачик
Світлана Олександрівна

заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин з наукових питань, канд. с. -г. наук (за згодою)

Чайковський
Вадим Миколайович

заступник директора Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва - начальник управління фітосанітарної безпеки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Челомбітко
Андрій Федорович

директор Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

СЕКЦІЯ
рибного господарства

Бєлов
Ярослав Сергійович

Голова Державного агентства рибного господарства України, голова секції (за згодою)

Заступник голови секції:

Кравченко
Андрій Михайлович

заступник Голови Державного агентства рибного господарства України (за згодою)

Секретар

Мельник
Руслан Миколайович

головний спеціаліст відділу організації промислового рибальства та наукового забезпечення галузі Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Державного агентства рибного господарства України (за згодою)

Члени секції:

Аврутова
Лариса Василівна

заступник начальника Управління з питань державної власності, економічного розвитку та державних закупівель - начальник відділу з питань державної власності Державного агентства рибного господарства України (за згодою)

Калініна
Юлія Ігорівна

директор ДП "ОдЦ ПівденНІРО"

Вдовенко
Наталія Михайлівна

завідувач кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р екон. наук, професор (за згодою)

Грициняк
Ігор Іванович

директор ІРГ НААНУ, академік НААНУ, д-р с. -г. наук (за згодою)

Дем'яненко
Костянтин Володимирович

заступник директора Інституту рибного господарства та екології моря, канд. біол. наук

Здовбицька
Яніна Георгіївна

начальник Управління правового забезпечення Держрибагентства

Ізергін
Леонід Владиславович

директор Інституту рибного господарства та екології моря, канд. біол. наук

Литвиненко
Вадим Олександрович

начальник Управління охорони водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології Держрибагентства

Ногарев
Олексій Вадимович

начальник відділу наукового забезпечення галузі та обліку рибогосподарських водних об'єктів Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Держрибагентства

Кацагоров
Юрій Антонович

начальник Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Держрибагентства

Плічко
Василь Федорович

заступник начальника Управління - начальник відділу організації промислового рибальства Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Держрибагентства

Турок
Василь Іванович

начальник Відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Держрибагентства

Шарило
Юрій Євгенович

директор бюджетної установи "Методично- технологічний центр з аквакультури"

Заєць
Алла Олегівна

заступник начальника управління - начальник відділу організації та здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Держрибагентства

Альшанова
Олена Олегівна

заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали