МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 жовтня 2011 року N 638

Про внесення змін до наказу Міненерговугілля України від 31.08.2011 N 455

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 N 38501/1/1-11, з метою здійснення заходів щодо реалізації Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Закон N 3687-VI) наказую:

1. Викласти наказ Міненерговугілля від 31.08.2011 N 455 "Про створення робочої групи з визначення переліку об'єктів паливно-енергетичного комплексу та проведення організаційно-технічної підготовки цих об'єктів до передачі в оренду чи концесію" (Наказ N 455) в такій редакції:

"Про створення робочої групи з визначення об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які доцільно передати в оренду чи концесію, та проведення організаційно-технічної підготовки цих об'єктів до передачі в оренду чи концесію

Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, з метою здійснення заходів щодо реалізації Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Закон N 3687-VI) наказую:

1. Створити робочу групу з визначення об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які доцільно передати в оренду чи концесію, та проведення організаційно-технічної підготовки цих об'єктів до передачі в оренду чи концесію, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про робочу групу з визначення об'єктів паливно-енергетичного, які доцільно передати в оренду чи концесію, та проведення організаційно-технічної підготовки цих об'єктів до передачі в оренду чи концесію, що додається.

3. Прийняти рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, в оренду чи концесію згідно з додатком 2.

4. Керівникам об'єктів паливно-енергетичного комплексу, визначених у додатку 2:

4.1. У термін до 01.12.2011 забезпечити:

- виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації;

- впорядкування технічної та будівельної документації;

- проведення інвентаризації майна об'єкта;

- визначення вартості об'єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

- економічне обґрунтування доцільності та обсягів надання державної підтримки на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції для вугледобувного підприємства - орендаря чи концесіонера об'єкта паливно-енергетичного комплексу.

4.2. У термін до 15.12.2011 поінформувати Міністерство про результати роботи, проведеної на виконання підпункту 4.1 цього пункту.

5. Адміністративно-господарському управлінню (Дячук Г. І.) та Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) забезпечувати оприлюднення інформації, наданої Робочою групою, у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Міненерговугілля відповідно.

6. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.".

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1
до наказу Міненерговугілля України
20.10.2011 N 638

Склад робочої групи
з визначення об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які доцільно передати в оренду чи концесію, та проведення організаційно-технічної підготовки цих об'єктів до передачі в оренду чи концесію

Попович І. М.

перший заступник Міністра, голова Робочої групи

Коровка О. І.

заступник директора Департаменту - начальник Управління технічної політики та капітального будівництва у вугільній галузі Департаменту вугільної промисловості, заступник голови Робочої групи

Варакута І. О.

директор Департаменту юридичного забезпечення

Дудка Л. О.

директор Департаменту фінансово-економічної політики

Жижко О. А.

заступник начальника Управління - начальник відділу інвестицій та тендерних закупівель Управління виробничих програм Департаменту вугільної промисловості

Зазимко Т. В.

начальник відділу аналізу зведеної бухгалтерської звітності Департаменту бухгалтерського обліку і звітності

Захаренко В. В.

начальник Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

Левчук Т. І.

начальник Управління трудової та соціальної політики

Пижов С. В.

заступник директора Департаменту - начальник Управління виробничих програм Департаменту вугільної промисловості

Красовський В. А.

заступник директора Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами

Дергунов С. Г.

перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації (за згодою)

Чернуха Ю. І.

радник голови Луганської обласної державної адміністрації (за згодою)

Турманов В. І.

Голова Профспілки працівників вугільної промисловості України (за згодою)

Волинець М. Я.

Голова Незалежної профспілки гірників України (за згодою)

Афонін Д. О.

заступник начальника відділу нормативно-правового забезпечення Департаменту юридичного забезпечення

Загородня І. Ф.

головний спеціаліст відділу управління державним майном Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами, секретар Робочої групи.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля України
20.10.2011 N 638

Положення
про робочу групу з визначення об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які доцільно передати в оренду чи концесію, та проведення організаційно-технічної підготовки цих об'єктів до передачі в оренду чи концесію

1. Робоча група з визначення об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які доцільно передати в оренду чи концесію, та проведення організаційно-технічної підготовки цих об'єктів до передачі в оренду чи концесію (далі - Робоча група), утворена з метою виконання положень Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Закон N 3687-VI).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

3.1. Участь у розробленні нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Закон N 3687-VI).

3.2. Підготовка пропозицій щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію.

3.3. Вжиття заходів щодо затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватись в оренду чи концесію, в установленому законодавством порядку.

3.4. Забезпечення координації проведення організаційно-технічної підготовки до передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

4. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться в разі необхідності.

Засідання Робочої групи скликає і проводить голова Робочої групи, а в разі його відсутності - заступник голови Робочої групи.

Рішення Робочої групи оформлюються протоколом, який затверджує голова Робочої групи, а за відсутності голови - заступник голови, який провів її засідання.

Голова Робочої групи має повноваження щодо залучення до роботи у Робочій групі працівників Міненерговугілля України.

5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань приймає заяви (подання), які містять ініціативу щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію від заінтересованих осіб.

Протягом 15 календарних днів опрацьовує, за участю відповідних підрозділів Міністерства (за напрямами діяльності), надані заяви з матеріалами до них та у разі доцільності надає відповідні пропозиції Міністру енергетики та вугільної промисловості України.

Про результати розгляду заявок інформує ініціаторів протягом 3 робочих днів.

6. У разі прийняття рішення про доцільність передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію Робоча група спільно з підприємством, у господарському віданні якого перебуває відповідний об'єкт паливно-енергетичного комплексу, організовує здійснення (у строк не більше шести місяців) організаційно-технічної підготовки до передачі в оренду чи концесію таких об'єктів, яка включає:

- виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації;

- впорядкування технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;

- отримання згоди органу державної податкової служби на здійснення операцій з майном, якщо воно перебуває у податковій заставі (у разі необхідності);

- економічне обґрунтування доцільності та обсягів надання державної підтримки на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції для вугледобувного підприємства - орендаря/концесіонера об'єкта відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік на строк не більш як п'ять років з обов'язковим щорічним зменшенням навантаження на Державний бюджет України згідно з графіком;

- проведення інвентаризації основних засобів і матеріальних цінностей у складі такого об'єкта;

- визначення вартості об'єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

7. Робоча група забезпечує:

7.1. У разі передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду:

7.1.1. У десятиденний термін після затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в оренду, розміщення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України інформації про прийняте рішення, перелік документів, які разом із заявою про намір взяти в оренду об'єкт паливно-енергетичного комплексу подаються заінтересованою особою, а також строк подання таких документів.

7.1.2. Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації щодо доцільності передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду, прийняття заяв і документів від заінтересованих юридичних осіб, які мають намір взяти в оренду об'єкт паливно-енергетичного комплексу, що містять:

- повне найменування, місцезнаходження, номер телефону заінтересованої особи;

- дані про його державну реєстрацію;

- копії статутних документів, нотаріально завірені;

- фінансово-економічні та статистичні відомості про потенційного орендаря;

- інвестиційний план експлуатації та розвитку об'єкта оренди на 6 років;

- відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності;

- відомості про наявність досвіду експлуатації об'єктів паливно-енергетичного комплексу та можливості технологічного й організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.

7.1.3. У термін не більше 15 днів, після закінчення строку подання заяв, опрацювання поданих документів за участю відповідних підрозділів Міністерства (за напрямами діяльності), надання Міністру енергетики та вугільної промисловості України пропозиції (проект наказу) щодо можливості участі заінтересованої особи в конкурсі на право оренди та письмове інформування таку особу про прийняте рішення у триденний строк.

7.1.4. Після завершення організаційно-технічної підготовки об'єкта паливно-енергетичного комплексу до передачі в оренду, розгляду поданих заінтересованими особами заяв, подання про проведення конкурсу на право оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу Фонду державного майна України відповідних документів.

7.1.5. Бере участь в опрацюванні документів, що стосуються утворення конкурсної комісії, затвердження її складу та порядку роботи, конкурсної документації, оголошення конкурсу, визначення розміру реєстраційного внеску для участі в конкурсі.

7.2. У разі передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в концесію:

7.2.1. Розроблення проекту Положення про конкурсну комісію щодо передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в концесію та надає пропозиції щодо її кваліфікаційного складу.

7.2.2. Підготовку проекту конкурсної документації, яка містить: кваліфікаційні вимоги для участі у конкурсі та умови конкурсу, інструкцію для претендентів, проект договору та інформацію про оголошення концесійного конкурсу.

7.2.3. Після завершення організаційно-технічної підготовки об'єкта паливно-енергетичного комплексу - надання на затвердження Міністру енергетики та вугільної промисловості України конкурсної документації.

7.2.4. У разі необхідності - залучення до проведення концесійного конкурсу експертів з питань, що підлягають розгляду на засіданні Конкурсної комісії.

 

Додаток 2
до наказу Міненерговугілля України
20.10.2011 N 638

Об'єкти паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, які доцільно передати в оренду чи концесію

Найменування об'єкта

Адреса, код ЄДРПОУ

Волинська область

ВП "Шахтоуправління "Нововолинське"

45400,
м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 53,
36452904

"Шахта N 1 Нововолинська

45400,
м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 53

"Шахта N 5 Нововолинська

45400,
м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 53

ВП "Шахта "Бужанська"

45400,
м. Нововолинськ,
00276259

ВП "Шахта N 9 "Нововолинська"

45400,
м. Нововолинськ,
00176236

Об'єкт незавершеного будівництва "Шахта N 10 "Нововолинська"

45300,
Іваничівський р-н,
с. Поромів

Донецька область

ВП "Шахта N 4-21"

83010,
м. Донецьк,
Петровський район,
вул. Петровського, 35204662

ВП "Шахта імені Челюскінців"

83022,
м. Донецьк,
Петровський р-н,
площа Правди, 1, 35204678

ВП "Шахта "Жовтневий рудник"

83071,
м. Донецьк, Куйбишевський р-н,
пр-т. Маршала Жукова, 1,
33577425

ВП "Шахта імені Єгора Трохимовича Абакумова"

83020,
м. Донецьк,
Кіровський р-н,
вул. Кірова, 292,
33341065

ВП "Шахта "Лідієвка"

83036,
м. Донецьк,
Кіровський район, 33341039

ВП "Шахта імені Михайла Івановича Калініна"

83017,
м. Донецьк,
Калінінський р-н,
пр-т Миру, 44,
33577399

ВП "Шахта Південнодонбаська N 3 імені Миколи Сафоновича Сургая"

85670,
м. Вугледар,
33577404

ВП "Шахта "Моспінська"

83492,
м. Моспіне,
вул. Новомоспинська,
33340978

ВП "Шахта "Трудівська"

83039,
м. Донецьк,
Петровський р-н,
вул. Раціоналізаторів, 8,
33341002

ВП "Шахта імені Олександра Олександровича Скочинського"

83084,
м. Донецьк,
Кіровський р-н,
вул. Бірюзова,
33577414

"Шахта Щегловська-Глибока"

м. Макіївка,
вул. Тичини, 1

"Шахта Комунарська"

м. Жданівка

ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське N 1"

85670,
м. Вугледар,
34032208

ВП "Шахтоуправління імені В. М. Бажанова"

86119,
м. Макіївка,
26553082

"Шахта "Чайкіно"

86120,
м. Макіївка

"Шахта імені В. М. Бажанова"

86119,
м. Макіївка

ВП "Шахта "Холодна Балка"

86154,
м. Макіївка,
26391021

ВП "Ордена Трудового Червоного Прапора шахтоуправління імені В.І. Леніна"

86111,
м. Макіївка,
26391038

"Шахта імені В. І. Леніна

86111,
м. Макіївка

"Шахта "Калинівська-Східна"

86135,
м. Макіївка

"Шахта "Бутівська"

86113,
м. Макіївка,
26391050

ВП "Шахта імені С. М. Кірова"

86193,
м. Макіївка,
26553073

ВП "Шахтоуправління Ясинівське-Глибоке

86185,
м. Макіївка,
37294669

"Шахта Ясинівська-Глибока"

86185,
м. Макіївка

СП "Шахта "Північна"

86143,
м. Макіївка

ВП "Шахта "Родинська"

85310,
м. Родинське,
вул. Леніна,
33504980

ВП "Шахта "Центральна"

85323,
м. Димитров,
ул. Артема, 4,
33839076

ВП "Шахта "Стаханова"

85323,
м. Димитров,
вул. Шосейна,
33504964

ВП "Шахта "Димитрова"

85320,
м. Димитров,
вул. Совєтська,
33839081

ДП "ВК Краснолиманська"

85310,
м. Родинське,
31599557

ВП "Шахта "Курахівська"

85487,
м. Гірник,
вул. Терикона,1,
33621568

ВП "Шахта "1 - 3" "Новогродівська"

85483,
м. Новогродівка,
33621589

ВП "Шахта "Росія"

85483,
м. Новогродівка,
33621594

ВП "Шахта "Україна"

85485, Донецька обл.,
м. Українськ,
вул. Жовтнева,1,
33621573

СП "Шахта імені М. І. Калініна"

84612,
м. Горлівка,
вул. Пражська, 101

СП "Ордена Трудового Червоного Прапора шахта імені К. А. Румянцева"

84604,
м. Горлівка,
вул. Енергетична, 1

СП "Шахта імені В. І. Леніна"

84600,
м. Горлівка,
вул. Колесніченка, 1

СП "Шахта імені А. І. Гайового"

84613,
м. Горлівка,
вул. Вавилова, 39

ВП "Шахта імені Ф. Е. Дзержинського"

85200,
м. Дзержинськ,
вул. Леніна, 5

ВП "Шахта "Північна"

85281,
м. Дзержинськ,
с. Кірове,
вул. Леніна, 1

ВП "Шахта "Південна"

85281,
м. Дзержинськ,
с. Ленінське,
вул. 8 Березня

ВП "Шахта "Торецька"

85200,
м. Дзержинськ,
вул. Енгельса, 41

СП "Шахта "Єнакіївська"

86405,
м. Єнакієве-5,
вул. Барнаульська, 1,
26351837

СП "Шахта імені Карла Маркса"

86486,
м. Єнакієве-8,
вул. Магістральна, 1,
26351872

СП "Шахта "Полтавська"

86405,
м. Єнакієве-5,
вул. Барнаульська, 1,
26351843

СП "Шахта "Вуглегірська"

86484,
м. Вуглегірськ,
26351719

СП "Шахта "Булавинська"

86487,
м. Єнакієве,
с. Булавинка,
26351725

СП "Шахта "Ольховатська"

86490,
м. Єнакієве,
с. Ольховатка,
вул. Матросова, 1,
26351702

ВП "Шахта "Іловайська"

86792,
м. Харцизьк,
смт Широке,
33136690

ВП "Шахтоуправління імені XVII партз'їзду"

86200,
м. Шахтарськ,
вул. Радищева, 7,
35879110

"Шахта імені XVII партз'їзду

86200,
м. Шахтарськ,
вул. Радищева, 7

"Шахта імені С.П.Ткачука

86200,
м. Шахтарськ,
вул. Радищева, 7

ВП "Шахта "Шахтарська-Глибока"

86200,
м. Шахтарськ,
33136569

ВП "Центральна збагачувальна фабрика "Шахтарська"

86200,
м. Шахтарськ,
336604359

ВП "Шахта "Постніківська-2"

83102,
м. Шахтарськ,
вул. Капустіна, 100,
36381006

ВП "Шахта "Вінницька-2"

86200,
Шахтарський р-н,
смт Стіжківське,
36307430

ВП "Шахтоуправління імені Л. І. Лутугіна"

86600,
м. Торез,
26391334

"Шахта імені К. І. Кисельова

86600,
м. Торез

"Шахта імені Л. І. Лутугіна"

86600,
м. Торез

ВП "Шахтоуправління "Волинське"

86691,
м. Торез,
26391400

ВП "Шахта "Прогрес"

86600,
м. Торез,
26391297

ТО "Шахта "Ударник"

86500,
м. Сніжне, вул. Леніна, 38

ТО "Шахта "Зоря"

86500,
м. Сніжне

ДП "Шахта імені Ю. О. Гагаріна"*

84614,
м. Горлівка,
Микитівський р-н,
вул. Плеханова, 43, 32782087

ДП "Шахта імені Максима Горького"*

83102,
м. Донецьк,
вул. Стадіонна, 1,
33371807

ДП "Шахта N 17-17 "біс"*

83011,
м. Донецьк,
вул. Кірова,
30701383

ДП "Шахта імені Д.С. Коротченка"*

85400,
м. Селидове,
вул. Миру,1,
35527931

ДП "Шахта "Північна"*

86583,
м. Сніжне,
вул. Пятницького, 1,
35552271

ДП "Шахта N 13-біс"*

86145,
м. Макіївка,
вул. Чкалова, 1,
35715940

ДП "Шахта "Комсомолець"*

84607,
м. Горлівка-7,
вул. Куйбишева, 1,
35626746

"Шахта "Жовтнева"*

м. Донецьк

"Шахта імені М. О. Ізотова"*

м. Горлівка

"Шахта "Кіндратівка"*

м. Горлівка

"Шахта імені Артема"*

м. Артемове

"Шахта "Червоний Профінтерн"*

м. Єнакієве

"Шахта "Юний Комунар"*

м. Южнокомунарівськ

"Шахта "Нова"*

м. Дзержинськ

"Шахта "Олександр-Захід"*

м. Горлівка

"Шахта "Міуська"*

м. Сніжне

"Шахта "Лісова"*

м. Торез

"Шахта "Кіровська"*

м. Кіровське

"Шахта "Об'єднана"*

м. Торез

"Шахта "Московська"*

м. Шахтарськ

"Шахта "Червона зірка"*

м. Торез

"Шахта "Новогродівська N 2"*

м. Новогродівка

"Шахта "Червоний Жовтень"*

м. Єнакієве

"Шахта "Радянська"*

м. Макіївка

"Шахта N 21"*

м. Макіївка

"Шахта N 3-біс"*

м. Торез

Кіровоградська область

Державне підприємство по видобутку бурого вугілля "Бурвугілля*

28000,
м. Олександрія,
вул. М. Козинець, 36,
34977347

Луганська область

ВП "Шахтоуправління "Луганське"

91493,
м. Луганськ,
смт Ювілейне,
вул. Бондаренка, 1,
26410557

ВП "Шахта "Лутугінська"

92023,
Лутугінський р-н,
смт Георгіївка,
вул. Вокзальна, 48, 26478414

ВП "Шахта "Черкаська"

93741,
Слов'яносербський р-н,
м. Зимогір'я,
26410818

ВП "Шахта імені Артема"

94313,
Перевальський р-н,
м. Артемівськ,
вул. 9 травня, 1,
33846738

ВВП "Шахта "Никанор-Нова"

94323,
Перевальський р-н,
м. Зоринськ,
вул. Кірова, 1,
33846717

ВП "Шахта "Фащівська"

94344,
Перевальський р-н,
смт Фащівка, 26478408

ВП "Шахта імені XIX з'їзду КПРС"

92015,
Лутугинський район,
смт Біле,
26447678

ВП "Шахта "Вергелівська"

94195,
м. Брянка,
смт Вергулівка,
вул. Центральна, 1б, 26411019

ВП "Групова збагачувальна фабрика "Слов'яносербська"

93735,
Слов'яносербський р-н,
смт Лозівський,
36090220

ВП "Шахта "Тошківська"

93280,
Попаснянський р-н,
с. Тошківка,
26403416

ВП "Шахта "Гірська"

93292,
м. Гірське,
вул. Куйбишева,
26402894

ВП "Шахта "Золоте"

93397,
м. Золоте-3,
вул. Ушакова, 19, 26402753

ВП "Шахта "Карбоніт"

93295,
м. Золоте-1,
26402983

ВП "Шахта "Первомайська"

93299,
м. Золоте-5,
26403391

ВП "Шахта "Ломоватська"

станція Ломоватська,
м. Брянка,
вул. Херсонська 11а,
00177046

ВП "Шахта імені Г. Г. Капустіна"

93191,
м. Привілля,
26349214

ВП "Шахта "Привільнянська"

93191,
м. Привілля,
26349191

ВП "Шахта "Новодружеська"

93191,
м. Новодружеськ,
26349208

ВП "Шахта імені Д.Ф. Мельникова"

93113,
м. Лисичанськ,
26349183

ВП "Шахта "Княгинівська"

94504,
м. Красний Луч,
вул. Красногвардійська, 1,
00177454

ВП "Шахта "Краснолуцька"

94502,
м. Красний Луч,
вул. Анрі Барбюса, тупик,
26403267

ВП "Шахта "Новопавлівська"

94509,
м. Красний Луч,
00177425

ВП "Шахта "Хрустальська"

94562, м. Вахрущеве,
26403333

ВП "Шахта "Міусинська"

94508,
м. Красний Луч,
00177419

ВП "Шахта ім. "Ізвєстій"

94503,
м. Красний Луч,
вул. Стаханова, 4,
26410994

ВП "Шахта "Краснокутська"

94552,
м. Красний Луч,
смт Софіївський,
26403304

ВП "Шахта "Партизанська"

94632,
м. Антрацит,
селище Кріпенське,
26402977

ВП "Шахта "Крепінська"

94633,
м. Антрацит,
селище Кріпенське,
26403008

ВП "Шахта "Комсомольська"

94637,
м. Антрацит,
селище Дубівське,
26403020

"Шахта "Родіна"*

м. Первомайськ

"Шахта "Перевальська"*

м. Перевальськ

"Шахта "Україна"*

м. Перевальськ

Об'єкт незавершеного (законсервованого) будівництва шахти "Краснолуцька-Північна"

м. Красний Луч

Львівська область

ВП "Шахта "Великомостівська"

80100,
м. Червоноград,
вул. Львівська, 61,
26307799

ВП "Шахта "Межирічанська"

80100,
м. Червоноград,
26359901

ВП "Шахта "Відродження"

80034,
Сокальський р-н,
с. Межиріччя,
26307842

ВП "Шахта "Лісова"

80086,
Сокальський р-н,
с. Сілець,
26359891

ВП "Шахта "Зарічна"

80086,
Сокальський р-н,
с. Сілець,
26360210

ВП "Шахта "Візейська"

80086,
Сокальський р-н,
с. Сілець,
26307836

ВП "Шахта "Червоноградська"

80100,
м. Червоноград,
вул. Промислова,
26307813

ВП "Шахта "Степова"

80054,
Сокальський р-н,
с. Глухів,
26360457


* Знаходиться в стадії підготовки до ліквідації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали