Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 25.05.2011 N 150

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 березня 2019 року N 99

Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 25.05.2011 N 150

З метою належної організації науково-технічних робіт у паливно-енергетичному комплексі із залученням науковців і фахівців, керуючись Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 N 208, (Постанова N 208) а також у зв'язку зі структурними та кадровими змінами у апараті Міненерговугілля наказую:

1. Внести до наказу Міненерговугілля від 25.05.2011 N 150 "Про науково-технічну раду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України" (Наказ N 150) (зі змінами) такі зміни:

1.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Затвердити персональний склад науково-технічної ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та її галузевих і загально-тематичних секцій, що додається".

1.2. Пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати пунктами 3 - 5 відповідно.

2. У Положенні про науково-технічну раду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Наказ N 150), затвердженому зазначеним наказом:

2.1. Абзац четвертий пункту 4.2 розділу 4 викласти у такій редакції:

"Головами галузевих і загальнотематичних секцій НТР, як правило, призначаються профільні заступники Міністра енергетики та вугільної промисловості України чи директори управлінь, департаментів, директоратів, співголовами - визнані фахівці у відповідних галузях знань, заступники голови - директори та заступники директорів управлінь, департаментів, директоратів Міненерговугілля, відповідно до функціональних повноважень".

2.2. Абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3 Положення викласти у такій редакції:

"• розглядають звіти підприємств, наукових установ, організацій за завершеними науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами та етапами цих робіт, що виконуються на замовлення Міненерговугілля.".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Насалик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
25 травня 2011 року N 150
(у редакції наказу Міненерговугілля України
від 11 березня 2019 року N 99)

Персональний склад Науково-технічної ради Міненерговугілля України

Насалик
Ігор Степанович

голова Науково-технічної ради (далі - голова НТР), Міністр енергетики та вугільної промисловості України

Максимець
Тетяна Володимирівна

перший заступник голови НТР, перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Близнюк
Михайло Дмитрович

голова Секцій "Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість", "Електроенергетика", заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Немчинов
Максим Олександрович

Державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Кириленко
Олександр Васильович

заступник голови НТР, академік - секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академік НАН України, професор, д. т. н. (за згодою)

Корзун
Анатолій Васильович

голова Секції "Вугільна промисловість", заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, к. т. н.

Бойко
Наталія Андріївна

заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції

Підкоморна
Юлія Анатоліївна

голова секції "Ядерно-енергетичний комплекс", "Охорона праці, промислової безпеки та цивільного захисту у ПЕК", заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Кушніров
Віталій Андрійович

генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерговугілля

Куцан
Юлій Григорович

заступник Голови Громадської ради при Міненерговугілля, член Президії Академії технологічних наук України, д. т. н. (за згодою)

Буславець
Ольга Анатоліївна

заступник голови Секції "Електроенергетика", генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Меженний
Сергій Якович

співголова Секції "Електроенергетика", начальник Департаменту стандартизації та нормативного забезпечення ВП "Науково-проектний центр розвитку об'єднаної енергетичної системи України" ДП НЕК "Укренерго" (за згодою)

Брехт
Олександр Олексійович

заступник директора - операційний директор ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

Новик
Володимир Анатолійович

вчений секретар НТР, заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення перспективного розвитку ПЕК Управління забезпечення перспективного розвитку ПЕК та координації будівництва об'єктів ПЕК Міненерговугілля, к. г. н.

Усачов
Олег Миколайович

співголова Секції "Охорона праці, промислової безпеки та цивільного захисту у ПЕК", начальник Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля

Ященко
Ігор Олексійович

співголова Секції "Охорона праці, промислової безпеки та цивільного захисту у ПЕК", заступник начальника управління - начальник відділу охорони праці Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля, к. т. н.

Чайковська
Олена Борисівна

керівник експертної групи нафти і газу Директорату викопних видів палива Міненерговугілля

Гладкий
Олексій Ярославович

співголова Секції, заступник начальника Управління нафтогазового комплексу Міненерговугілля

Ткаченко
Руслан Леонідович

директор ДП "Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості "МАСМА-СЕПРО" (за згодою)

Коріков
Олег Миколайович

співголова Секції "Ядерно-енергетичний комплекс", директор Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля

Кульчицька
Світлана Василівна

заступник голови Секції "Ядерно-енергетичний комплекс", заступник директора департаменту - начальник відділу забезпечення міжнародних режимів безпеки та законодавчих ініціатив Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля

Владиченко
Олександр Олексійович

заступник голови Секції "Вугільна промисловість", директор Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Олійник
Михайло Валерійович

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля

Полякова
Світлана Анатоліївна

головний спеціаліст відділу координації будівництва об'єктів ПЕК Управління забезпечення перспективного розвитку ПЕК та координації будівництва об'єктів ПЕК Міненерговугілля

Долинський
Анатолій Андрійович

директор Інституту технічної теплофізики НАН України, академік НАН України (за згодою)

Дунаєвська
Наталія Іванівна

в. о. директора Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к. т. н. (за згодою)

Дупак
Олександр Сергійович

член Громадської ради, Віце-президент НТСЕУ, академік Міжнародної академії електротехнічних наук (за згодою)

Красник
В'ячеслав Григорович

секретар Секції "Вугільна промисловість", т. в. о. генерального директора ДП "НТЦ "Вуглеінновація", д. т. н. (за згодою)

Мохор
Володимир Володимирович

директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, професор, д. т. н. (за згодою)

Поташник
Семен Ізрайлевич

голова громадської ради при Міненерговугілля, Президент ВГО "Асоціація "Укргідроенерго", академік Української академії наук, Герой України (за згодою)

Чех
Сергій Михайлович

позаштатний радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України на громадських засадах (за згодою)

Секція "Електроенергетика"

Близнюк
Михайло Дмитрович

голова Секції "Електроенергетика", заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Меженний
Сергій Якович

співголова Секції "Електроенергетика", начальник Департаменту стандартизації та нормативного забезпечення ВП "Науково-проектний центр розвитку об'єднаної енергетичної системи України" ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

Буславець
Ольга Анатоліївна

заступник голови Секції "Електроенергетика", генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Новиков
Кирило Вікторович

керівник експертної групи паливно-енергетичного балансу Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Задорожнюк
Юлія Петрівна

керівник експертної групи сталого розвитку та технічної політики електроенергетичного комплексу Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Ямполець
Антон Миколайович

секретар Секції, державний експерт групи сталого розвитку та технічної політики електроенергетичного комплексу Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Мартинюк
Олександр Васильович

керівник експертної групи розвитку відновлюваних джерел енергії Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Кушніров
Віталій Андрійович

генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерговугілля

Чех
Сергій Михайлович

позаштатний радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України на громадських засадах (за згодою)

Брехт
Олексій Олександрович

заступник директора - операційний директор ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

Майстренко
Ігор Олександрович

начальник відділу розвитку ринку електроенергії ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

Огньов
Андрій Володимирович

заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики - начальник управління інвестиційної політики та технічного розвитку НКРЕКП (за згодою)

Квицинський
Анатолійович Олександрович

начальник Департаменту науково-дослідного забезпечення ВП "Науково-проектний центр розвитку об'єднаної енергетичної системи України" ДП НЕК "Укренерго" (за згодою)

Зайченко
Віталій Борисович

заступник директора з оперативного керування - головний диспетчер ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

Дітківський
Віктор Петрович

начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж - головний державний інспектор з експлуатації електричних станцій і мереж (за згодою)

Бєлкін
Микола Миколайович

головний інженер ДП "НЕК "Укренерго" (за згодою)

Панченко
Тарас Петрович

головний державний інспектор нагляду за експлуатацією теплової та гідромеханічної частини електростанцій Держаної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж (за згодою)

Годебський
Микола Анатолійович

головний державний інспектор групи нагляду за експлуатацією електричних мереж Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж (за згодою)

Боднар
Роман Валерійович

заступник директора з енергетичного нагляду - заступник головного державного інспектора України з енергетичного нагляду Держенергонагляду (за згодою)

Поташник
Семен Ізрайлевич

голова громадської ради при Міненерговугілля, Президент ВГО "Асоціація "Укргідроенерго", академік Української академії наук, Герой України (за згодою)

Рассовський
Вадим Леонідович

головний інженер - заступник генерального директора ПАТ "Укргідроенерго" (за згодою)

Жданов
Іван Григорович

заступник головного інженера - директор департаменту реконструкції та технічного переозброєння ПАТ "Укргідроенерго" (за згодою)

Авраменко
Андрій Олександрович

заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України (за згодою)

Дунаєвська
Наталія Іванівна

директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к. т. н. (за згодою)

Вольчин
Ігор Альбінович

заступник директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, д. т. н. (за згодою)

Туз
Валерій Омелянович

завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики НТУУ "Київський політехнічний інститут", д. т. н., професор (за згодою)

Черноусенко
Ольга Юріївна

завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій НТУУ "Київський політехнічний інститут", д. т. н., професор (за згодою)

Олійник
Михайло Валерійович

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Міненерговугілля

Кривицький
Володимир Володимирович

генеральний директор ПАТ "Укргідропроект" (за згодою)

Білодід
Віктор Дмитрович

заступник директора Інституту загальної енергетики НАН України, к. т. н. (за згодою)

Яцкевич
Станіслав Володимирович

відповідальний секретар Громадської ради при Міненерговугілля (за згодою)

Секція "Вугільна промисловість"

Корзун
Анатолій Васильович

голова Секції, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, к. т. н.

Владиченко
Олександр Олексійович

заступник голови Секції, директор Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Красник
В'ячеслав Григорович

секретар Секції, т. в. о. генерального директора ДП "НТЦ "Вуглеінновація", д. т. н. (за згодою)

Пижов
Сергій Вікторович

заступник директора департаменту - начальник відділу координації очисних робіт та якості видобутого вугілля Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Синюк
Андрій Васильович

заступник директора департаменту - начальник відділу з питань будівництва, проектно-технічного супроводу та перспективного розвитку Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Ященко
Ігор Олексійович

заступник начальника управління - начальник відділу охорони праці Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля, к. т. н.

Павлюкович
Олена Станіславівна

начальник відділу технічної політики та галузевої науки Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Кужель
Павло Сергійович

начальник відділу реалізації програм реструктуризації та проектно-технічного супроводу ліквідації підприємств Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Цехмістер
Дмитро Петрович

начальник відділу енергомеханічного забезпечення та торфодобувних підприємств Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Олійник
Михайло Валерійович

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля

Круть
Олександр Анатолійович

в. о. директора ДП інститут "УКРНДІПРОЕКТ", д. т. н. (за згодою)

Белік
Віктор Миколайович

в. о. директора інституту ДП "Дондіпровуглемаш" (за згодою)

Кузнецов
Олександр Степанович

заступник директора інституту ДВАТ "НДПКІ "Вуглемеханізація", к. т. н. (за згодою)

Рубель
Олександр Васильович

головний енергетик ДП "Укршахтгідрозахист" (за згодою)

Секція "Ядерно-енергетичний комплекс"

Підкоморна
Юлія Анатоліївна

голова Секції, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Коріков
Олег Миколайович

співголова Секції, директор Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля

Наумовець
Антон Григорович

співголова Секції, перший віце-президент Національної академії наук України

Кульчицька
Світлана Василівна

заступник голови Секції, заступник директора департаменту - начальник відділу забезпечення міжнародних режимів безпеки та законодавчих ініціатив Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля

Хала
Олена Анатоліївна

секретар Секції, головний спеціаліст відділу забезпечення міжнародних режимів безпеки та законодавчих ініціатив Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля

Олійник
Михайло Валерійович

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля

Білей
Данко Васильович

генеральний інспектор з ядерної безпеки ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Васильченко
Віктор Миколайович

директор ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" (за згодою)

Власенко
Микола Іванович

директор ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Воєводин
Віктор Миколайович

директор Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук України (за згодою)

Гаврилюк
Віктор Іванович

керівник Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Дж. Кузмича Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України (за згодою)

Громок
Леонід Іванович

провідний інженер відділу перспективних паливних циклів та РАВ ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Дробот
Сергій Анатолійович

генеральний директор ДК "Ядерне паливо" (за згодою)

Дубовий
Валерій Володимирович

провідний інженер відділу перспективного розвитку та виробництва ДК "Ядерне паливо" (за згодою)

Шуст
Олександр Іванович

начальник відділу перспективного розвитку та виробництва ДК "Ядерне паливо" (за згодою)

Кошик
Юрій Йосипович

заступник директора з науки ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (за згодою)

Макаренко
Олег Володимирович

директор Дирекції з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів і спеціальної безпеки ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Малахов
Юрій Володимирович

голова правління ПАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (за згодою)

Недашковський
Юрій Олександрович

президент ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Носовський
Анатолій Володимирович

директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України (за згодою)

Слісенко
Василь Іванович

заступник директора Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України (за згодою)

Пухальський
Віктор Миколайович

головний інженер ДП "СхідГЗК" (за згодою)

Жуков
Володимир Олексійович

заступник головного інженера ДП "СхідГЗК" (за згодою)

Кривохін
Борис Іванович

заступник головного інженера ДП "СхідГЗК" (за згодою)

Філіпов
Дмитро Володимирович

В. о. директора ДП "УкрНДПРІ промтехнології" (за згодою)

Аллянов
Андрій Олександрович

заступник головного інженера ДП "УкрНДПРІ промтехнології" (за згодою)

Харченко
Валерій Володимирович

директор Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка Національної академії наук України (за згодою)

Шевченко
Ігор Анатолійович

директор ДП "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (за згодою)

Шендерович
Віктор Якович

старший науковий співробітник відділу зняття з експлуатації ДП "Державний науковий центр з ядерної та радіаційної безпеки" (за згодою)

Шумкова
Наталія Юріївна

виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Секція "Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість"

Близнюк
Михайло Дмитрович

голова Секції, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Гладкий
Олексій Ярославович

співголова Секції, заступник начальника Управління нафтогазового комплексу Міненерговугілля

Чайковська
Олена Борисівна

керівник експертної групи нафти і газу Директорату викопних видів палива Міненерговугілля

Вялик
Юрій Олексійович

начальник відділу реалізації державної політики в нафтогазовій сфері Управління нафтогазового комплексу Міненерговугілля

Волович
Тетяна Михайлівна

секретар Секції, головний спеціаліст відділу функціонування нафтогазового комплексу Управління нафтогазового комплексу Міненерговугілля

Олійник
Михайло Валерійович

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля

Горічко
Віталій Васильович

заступник голови комітету з питань безпеки, експлуатації, будівництва та якості палива Нафтогазової Асоціації України (за згодою)

Ткаченко
Руслан Леонідович

директор ДП "Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості "МАСМА-СЕПРО" (за згодою)

Секція "Охорона праці, промислова безпека та цивільний захист у ПЕК"

Підкоморна
Юлія Анатоліївна

голова Секції, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Усачов
Олег Миколайович

співголова Секції, начальник Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля

Ященко
Ігор Олексійович

співголова Секції, заступник начальника управління - начальник відділу охорони праці Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля, к. т. н.

Круковський
Олександр Петрович

заступник голови Секції, заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки імені М. Полякова НАН України, д. т. н. (за згодою)

Грядущий
Борис Абрамович

заступник голови Секції, д. т. н. (за згодою)

Мещєряков
Михайло Олександрович

начальник відділу промислової безпеки, протиаварійного та протипожежного захисту Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля

Наумчук
Юрій Григорович

завідувач сектора цивільного захисту Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля

Жук
Олена Юріївна

секретар Секції, головний спеціаліст відділу промислової безпеки, протиаварійного та протипожежного захисту Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міненерговугілля

Олійник
Михайло Валерійович

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля

Штода
Олександр Євгенович

заступник начальника ЦШ ДВГРС з виробничо-профілактичної роботи (за згодою)

Качалов
Олексій Михайлович

технічний директор ДП "Мирноградвугілля" (за згодою)

Соколовський
Валерій Вікторович

заступник генерального директора з охорони праці ДП "Львіввугілля" (за згодою)

Мінєєв
Сергій Павлович

заступник начальника відділу Інституту геотехнічної механіки ім. М. Полякова НАН України, д. т. н. (за згодою)

Слащов
Ігор Миколайович

старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М. Полякова НАН України, к. т. н. (за згодою)

Гапєєв
Сергій Миколайович

завідувач кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, професор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", д. т. н. (за згодою)

Холод
Олександр Іванович

начальник сектору збору інформації відділу узагальнення інформації Управління узагальнення інформації та балансу роботи ДП "Держвуглепостач" (за згодою).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали