МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 листопада 2011 року N 696

Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 27.10.2011 N 656

Керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, законами України "Про управління об'єктами державної власності" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 747 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" наказую:

1. Внести до наказу Міненерговугілля від 27.10.2011 N 656 "Про реорганізацію Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" такі зміни:

1.1. У пункті 1 слово "приєднання" замінити словами "поділу та приєднання у відповідних частинах майна, прав та обов'язків".

1.2. У пункті 2:

1.2.1. Словосполучення "майнових прав" замінити словами "майна, прав".

1.2.2. Після слів "у встановленому порядку" доповнити словами "розподільного балансу та".

1.3. У пункті 5.2 після слова "шляхом" доповнити словами "поділу та".

1.4. У додатку "Склад комісії з припинення діяльності Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України":

1.4.1. Позицію другу та чотирнадцяту викласти в такій редакції:

Масс Оксана Миколаївна

перший заступник директора ДК "Газ України", заступник голови комісії, ідентифікаційний номер [...]

Афанасьєв Павло Вікторович

директор Департаменту балансів газу, метрології та обліку газу і нафти Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ідентифікаційний номер [...] (за згодою)

1.4.2. Доповнити позиціями такого змісту:

Каналін Анатолій Миколайович

директор ДП "Будівельник" НАК "Нафтогаз України", ідентифікаційний номер [...]

Гарбарчук Петро Володимирович

начальник Департаменту безпеки ДК "Газ України", ідентифікаційний номер [...]

Щур Віктор Іванович

начальник Спецвідділу ДК "Газ України", ідентифікаційний номер [...]

2. Затвердити Регламент роботи комісії з припинення діяльності Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
10.11.2011 N 696

РЕГЛАМЕНТ
роботи комісії з припинення діяльності Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

1. Організація проведення засідань комісії з припинення діяльності ДК "Газ України"

1.1. Для вирішення питань припинення діяльності ДК "Газ України" не рідше двох разів на місяць, як правило, кожного другого та четвертого вівторка, проводяться засідання комісії з припинення діяльності ДК "Газ України" (далі - комісія).

Всі засідання комісії проводяться за зареєстрованим місцезнаходженням комісії з припинення діяльності ДК "Газ України": м. Київ, вул. Шолуденка, 1, IV поверх, кім. 412.

1.2. Засідання комісії проводяться під головуванням голови комісії, а у разі відсутності з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка тощо) голови комісії - його заступника. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів комісії.

1.3. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. У разі рівного поділу голосів, вирішальним є голос голови комісії (у випадку відсутності голови комісії - заступника голови комісії).

Рішення, прийняті на засіданнях комісії, оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.

1.4. Секретар комісії безпосередньо підпорядковується голові комісії, а у разі його відсутності - заступнику голови комісії.

1.5. Позачергові засідання комісії можуть скликатися головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови комісії, та за умови участі не менше половини членів комісії з направленням повідомлення про це учасників засідання не пізніше ніж за добу до його початку.

1.6. У разі необхідності за рішенням голови комісії або заступника голови комісії засідання може бути скликано невідкладно.

1.7. Члени комісії беруть участь у засіданні комісії без права їх заміни.

1.8. Особи, запрошені на засідання комісії, можуть брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення.

Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

Особи, запрошені на засідання комісії з окремих питань, після розгляду цих питань і прийняття рішення в подальшій роботі засідання участі не беруть.

2. Підготовка, подання та розгляд документів на засіданнях комісії

2.1. Документи з питань, що виносяться на розгляд комісії, подаються секретарю комісії не пізніше ніж за чотири (робочих) дні до засідання. Ці документи включають:

- пропозиції до порядку денного засідання комісії;

- обґрунтування суті питання, висновки, пропозиції;

- проект рішення комісії з питання, що пропонується розглянути.

2.2. За два (робочих) дні до засідання секретар комісії припиняє прийняття пропозицій щодо порядку денного засідання, узагальнює матеріали, формує проект порядку денного засідання комісії та надає на погодження голові комісії (у випадку відсутності голови комісії - заступнику голови комісії). Після погодження головою комісії (у випадку відсутності голови комісії - заступником голови комісії) секретар надсилає проект порядку денного та матеріали до нього членам комісії.

2.3. Порядок денний засідання комісії затверджується безпосередньо на засіданні комісії.

Регламент розгляду питань на засіданні визначається головуючим за погодженням з членами комісії.

2.4. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку документів (проектів рішень, інформаційно-аналітичних матеріалів) до засідання комісії покладається на членів комісії.

2.5. Член комісії, до компетенції якого належать питання, що виносяться на розгляд комісії, контролює стан підготовки матеріалів, узгоджує, організовує і спрямовує роботу інших членів комісії, які залучені до їх підготовки.

2.6. Пропозиції та зауваження, висловлені учасниками засідання під час обговорення питання, подаються в ході засідання секретарю в письмовій формі.

2.7. Після засідання комісії члени комісії при необхідності редакційно доопрацьовують рішення комісії з урахуванням висловлених і проголосованих зауважень і доповнень членів комісії у термін, що не перевищує однієї доби, і з відповідними візами подають секретарю комісії.

2.8. Протокол складає секретар комісії, підписує у членів комісії і не пізніше ніж через три робочих дні подає на підпис голові комісії.

2.9. Копія протоколу засідання комісії надсилається членам комісії через загальний відділ Управління забезпечення організаційної діяльності ДК "Газ України".

2.10. Реєстрацію протоколів засідань комісії здійснює секретар комісії. Порядок нумерації протоколів єдиний в межах періоду роботи комісії.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали