Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року N 228

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2019

м. Київ

N 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 353/33324

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року N 228

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130 (Постанова N 130) (із змінами), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року N 228 "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" (Форма N 228), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за N 614/30482 (із змінами), такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників";

2) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"N 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників";

3) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"N 5 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання";

N 6 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання";

N 7 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання".".

2. Затвердити Зміни до форми N 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року N 228 (Форма N 228), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за N 614/30482, що додаються.

3. Управлінню технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27 березня 2019 року N 160

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 353/33324

ЗМІНИ
до форми N 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" (Форма N 228)

1. Заголовок форми викласти у такій редакції:

"Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників".

2. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Документи

  Копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк

Акт приймання-передачі

  техніки та обладнання      вагонів та устатковання

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації)

  Так      Ні

  Технічний паспорт вагона

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

                   не порушено справу про банкрутство

                   не перебуває на стадії ліквідації

                   не визнано банкрутом

  Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

  Згода щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації про відповідного сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані

  Так      Ні _ (підпис керівника або уповноваженої особи)".

3. Пункт 7 доповнити новою таблицею такого змісту:

"Вартість придбаних вагонів та устатковання згідно з переліком, сформованим Мінекономрозвитку

Вагони та устатковання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Дата придбання

Кількість вагонів, одиниць

Вартість одиниці вагона та устатковання (з ПДВ),
грн

Загальна вартість придбаних вагонів та устатковання (без ПДВ),
грн

вид

марка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

".

4. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Ознайомлено

  з вимогами пунктів 10 (Постанова N 130), 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників (Постанова N 130), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130.

  Так      Ні _ (підпис керівника або уповноваженої особи)".

 

Заступник начальника Управління
технічної політики - начальник відділу
інженерно-технічного забезпечення

П. Гринько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27 березня 2019 року N 160

Форма N 5

ІНФОРМАЦІЯ
про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання,
за __________
   (місяць)                           (рік)

___
(найменування уповноваженого банку)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

МФО _

рахунок банку _

N з/п

Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач часткової компенсації вартості вагонів та устатковання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Вид і марка вагона та устатковання

Кількість вагонів та устатковання,
одиниць

Вартість одиниці вагона та устатковання
(без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаних вагонів та устатковання
(без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає частковій компенсації
(% загальної вартості)

найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Сума, що підлягає частковій компенсації, усього:

____
(словами)

за ______
                (місяць)            (рік)

 

М. П.

 

 

 

______
(П. І. Б. голови правління банківської установи)

_
(підпис)

"___" 20__ р.
(дата)

 

 

Заступник начальника Управління
технічної політики в АПК -
начальник відділу
інженерно-технічного забезпечення

П. Гринько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27 березня 2019 року N 160

Форма N 6

ІНФОРМАЦІЯ
про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання
за ________
        (місяць)                            (рік)

___
(найменування уповноваженого банку)

                                                                                                                                        Сума коштів, що підлягає компенсації: _________ за ___________
                                                                                                                                                                                                                                                                                (гривень)                 (місяць)        

                                                                                                                            Сума коштів, отриманих від Мінагрополітики: ________ за ___________
                                                                                                                                                                                                                                                                                (гривень)                (місяць)        

N з/п

Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач часткової компенсації вартості вагонів та устатковання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-
виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Вид і марка вагона та устатко-
вання

Кількість вагонів та устатко-
вання, одиниць

Вартість одиниці вагона та устатко-
вання
(без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаних вагонів та устатко-
вання
(без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає компенсації
(% загальної вартості)

Сума фактично перера-
хованих коштів,
грн

Відсоток фактично перера-
хованих коштів від суми, що підлягає компенсації

найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індиві-
дуальний податковий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

Сума перерахованих коштів, усього:

М. П.

___
(словами)

за ________
       (місяць)                  (рік)

_____
(П. І. Б. голови правління банківської установи)

_
(підпис)

"___" 20__ р.
(дата)

 

Заступник начальника Управління
технічної політики в АПК -
начальник відділу
інженерно-технічного забезпечення

П. Гринько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27 березня 2019 року N 160

Форма N 7

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання

за ___________ ________
      (місяць)           (рік)

N з/п

Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач часткової компенсації вартості вагонів та устатковання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-
виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Вид і марка вагона та устатко-
вання

Кількість вагонів та устатко-
вання, одиниць

Вартість одиниці вагона та устатко-
вання
(без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає компенсації,
грн

Сума фактично перерахованих коштів сільськогос-
подарським товарови-
робникам,
грн

Відсоток фактично перерахованих коштів від суми, що підлягає компенсації

найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивіду-
альний податковий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

________
(найменування уповноваженого банку, код згідно з ЄДРПОУ)

Сума коштів, перерахованих Мінагрополітики з початку року: ________ грн
                                                                                                                                                                   (сума коштів словами)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника Управління
технічної політики в АПК -
начальник відділу
інженерно-технічного забезпечення

П. Гринько
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали