МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 664

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 14 вересня 2010 року N 555

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 794 (із змінами), та у зв'язку з виробничою необхідністю наказую:

1. Внести до наказу Мінагрополітики від 14.09.2010 N 555 "Про комісію Мінагрополітики з питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" такі зміни:

1.1. У назві та підпунктах 1.1 і 1.2 пункту 1 наказу слова "підприємствам" замінити словами "суб'єктам господарювання" та після слів "здешевлення кредитів" доповнити словами "та компенсації лізингових платежів".

1.2. Положення, яке затверджено зазначеним наказом, викласти у новій редакції, що додається.

1.3. Склад комісії, який затверджено зазначеним наказом, викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Заступник Міністра

О. В. Сень

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
14.09.2010 N 555
(в редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.11.2011 N 664)

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінагрополітики з питань надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінагрополітики з питань надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів (далі - комісія Мінагрополітики).

2. У своїй діяльності комісія Мінагрополітики керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3. Основним завданням комісії Мінагрополітики є розгляд документів, поданих конкурсними комісіями Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, та прийняття рішення щодо розподілу бюджетних коштів для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими суб'єктами господарювання агропромислового комплексу кредитами (позиками) у банках від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, від нерезидентів, компенсації лізингових платежів лізингоодержувачам за укладеними договорами фінансового лізингу на умовах, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 794.

У разі необхідності для виконання своїх повноважень комісія Мінагрополітики має право витребувати від конкурсних комісій додаткову інформацію.

4. Формою роботи комісії Мінагрополітики є засідання, які скликаються головою комісії або його заступником (у разі відсутності голови комісії). Очолює комісію директор департаменту Міністерства аграрної політики та продовольства України, до компетенції якого входять питання надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. Заступником голови комісії Мінагрополітики є заступник директора департаменту Міністерства аграрної політики та продовольства України, до компетенції якого входять питання надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. Засідання комісії Мінагрополітики веде голова комісії або його заступник.

До складу комісії Мінагрополітики входять представники структурних підрозділів Міністерства.

Підготовка матеріалів до розгляду комісією Мінагрополітики, а також ведення діловодства покладаються на секретаря комісії Мінагрополітики, який є представником структурного підрозділу Міністерства, до компетенції якого входять питання надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів.

5. Комісія Мінагрополітики проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць по мірі надходження реєстрів, поданих конкурсними комісіями, та протягом 10 днів здійснює розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та компенсації лізингових платежів.

6. Рішення комісії Мінагрополітики приймається на закритому засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

7. Член комісії Мінагрополітики має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої конкурсними комісіями;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

8. Рішення комісії Мінагрополітики оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії, що були присутні на засіданні. Член комісії Мінагрополітики, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

9. За результатами засідання комісії Мінагрополітики видається наказ Міністерства, яким затверджується рішення комісії Мінагрополітики щодо розподілу бюджетних коштів для здешевлення кредитів між підприємствами-позичальниками та компенсації лізингових платежів між лізингоодержувачами, та протягом п'яти днів доводить цей наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, що є підставою для виплати компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та компенсації лізингових платежів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників та лізингоодержувачів.

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
14.09.2010 N 555
(в редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.11.2011 N 664)

СКЛАД
комісії Мінагрополітики з питань надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

Ахіджанов
Баграт Рафікович

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики, голова комісії

Міняйлик
Юрій Іванович

- заступник директора Департаменту фінансово-кредитної політики, заступник голови комісії

Нігаєва
Анжела Едуардівна

- заступник начальника відділу страхування та кредитування Департаменту фінансово-кредитної політики, секретар комісії

Члени комісії:

 

Гетя
Андрій Анатолійович

- директор Департаменту тваринництва

Кваша
Сергій Миколайович

- директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку

Демидов
Олександр Анатолійович

- директор Департаменту землеробства

Гринько
Павло Васильович

- заступник директора Департаменту землеробства - начальник відділу інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки

Прудка
Оксана Вікторівна

- начальник відділу страхування та кредитування Департаменту фінансово-кредитної політики

Кужелюк
Анатолій Анатолійович

- заступник начальника відділу інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки Департаменту землеробства.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали