Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2018

м. Київ

N 381

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2018 р. за N 451/31903

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V та пункту 51 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України і Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21 (Порядок N 21), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276 (Наказ N 276)), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21 (Порядок N 21), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (із змінами), що додаються.

3. Установити, що таблиця 1.2 "Відомості про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1))" Розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (Порядок N 21) та таблиця 1.2 "Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди" Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) додатка 5 (Порядок N 21) до податкової декларації з податку на додану вартість (Порядок N 21), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276 (Наказ N 276) (із змінами)), заповнюються одноразово за звітний (податковий) період, за який вперше подається податкова декларація з податку на додану вартість, з урахуванням змін, внесених цим наказом.

4. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України та Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 березня 2018 року N 381

Зміни
до форми податкової декларації з податку на додану вартість (Порядок N 21)

Додатки 1, 5 та 9 до податкової декларації з податку на додану вартість викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Я. І. Бугрімова

 

Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (Наказ N 21)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від _______ N _______


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Податкові накладні (Порядок N 1307), за якими проводяться коригування

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість) (+/-)

Сума податку на додану вартість

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

період складання

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка (+/-)

ставка 7 % (+/-)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

7

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Інші в розрізі умовних ІПН:

 

 

 

 

 

 

100000000000

 

 

 

 

 

 

200000000000

 

 

 

 

 

 

300000000000

 

 

 

 

 

 

400000000000

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:

 

 

 

 

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

 

600000000000 (переноситься до рядка 4.1 декларації)

 

 

 

 

х

 

600000000000 (переноситься до рядка 4.2 декларації)

 

 

 

х

 

 

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)

 

 

 

 

х

 

Коригування податкових зобов'язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій

переноситься до рядка 4.1 декларації

х

х

 

 

х

х

переноситься до рядка 4.2 декларації

х

х

 

х

 

х

Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д1) (додаток 1) про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість

(грн)

N
з/п

Покупець
(індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників

дата

номер

ознака здійснення с/г операцій*

обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Таблиця 1.2. Відомості про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307), складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1))**

(грн)

N
з/п

Покупець
(індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників

дата

номер

ознака здійснення с/г операцій*

обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

 

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкові накладні (Порядок N 1307), які коригуються

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+/-)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка (+/-)

ставка 7 % (+/-)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 14 декларації)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)

 

 

х

* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** Відомості до таблиці 1.2 (Д1) (додаток 1) вносяться одноразово.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

 
_____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та/або номер паспорта
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та/або номер паспорта
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (Наказ N 21)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

__________
__________
__________
від __________ N _________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Розділ I. Податкові зобов'язання

Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних (Порядок N 1307)

Ознака здійснення с/г операцій*

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Інші в розрізі умовних ІПН:

 

 

 

 

 

100000000000

 

 

 

 

 

200000000000

 

 

 

 

 

400000000000

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (рядок 1 декларації), у тому числі:

 

 

 

постачання необоротних активів

 

 

 

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

6000000000000 (рядок 4.1 декларації)

 

 

 

 

х

6000000000000 (рядок 4.2 декларації)

 

 

 

х

 

Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних (Порядок N 1307), не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період

(грн)

N
з/п

Покупець
(індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Податкова накладна (Порядок N 1307)

дата

номер

ознака здійснення с/г операцій*

обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Таблиця 1.2. Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних (Порядок N 1307), складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди**

(грн)

N
з/п

Покупець
(індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)

Податкова накладна (Порядок N 1307)

дата

номер

ознака здійснення с/г операцій*

обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна (Порядок N 1307), інший документ

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу***

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період, у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

 

 

х

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

 
* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** Відомості до таблиці 1.2 (Д5) (додаток 5) вносяться одноразово.

*** У графі проставляється позначка "+" у разі, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

 
_____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та/або номер паспорта
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та/або номер паспорта
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 9
до податкової декларації з податку на додану вартість

01

Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (Наказ N 21)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%)

 

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

________
________
  


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


06

Дата включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації


 

 


Таблиця 1. Обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних (Порядок N 1307) за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних

(грн)

1

Обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (без податку на додану вартість)

 

2

Сума податку на додану вартість, нарахована за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеного в рядку 1

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів

(грн)

N з/п

Розрахунковий період*
(місяць/рік)

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

сільськогосподарських товарів

товарів, що не належать до сільськогосподарських

загальні
(графа 3 + графа 5)

усього

у тому числі за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Усього***

 

 

 

 

Питома вага (%)

ПВ

 

 

 

100

(усього графа 3 х 100 /
усього графа 6)

(усього графа 4 х 100 /
усього графа 6)

(усього графа 5 х 100 /
усього графа 6)

х

ПВН

 

 

 

100

(графа 3 х 100 /
графа 6 звітного (податкового) періоду)

(графа 4 х 100 /
графа 6 звітного (податкового) періоду)

(графа 5 х 100 /
графа 6 звітного (податкового) періоду)

х


Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку - послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди.

** Не включаються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності.

*** Новоствореними платниками не заповнюється.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

_____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та/або номер паспорта
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_____
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та/або номер паспорта
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 березня 2018 року N 381

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2018 р. за N 451/31903

Зміни
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (Порядок N 21)

1. Пункт 18 розділу III викласти в такій редакції:

"18. У таблиці 1 (ДС9) (додаток 9) зазначається обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних (Порядок N 1307) за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.".

2. У пункті 3 розділу V:

підпункт 2 доповнити новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"У разі формування суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних (Порядок N 1307), не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні зазначаються у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5).

Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних (Порядок N 1307), складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, включені до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди, зазначаються у таблиці 1.2 (Д5) (додаток 5), крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5);";

підпункт 8 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"У разі коригування податкових зобов'язань у зв'язку із збільшенням суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, заповнюється таблиця 1.1 (Д1) (додаток 1).

Відомості про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307), складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, зазначаються у таблиці 1.2 (Д1) (додаток 1), крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1).".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Я. І. Бугрімова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали