Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року N 621

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2019

м. Київ

N 576

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2020 р. за N 71/34354

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року N 621

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" (Постанова N 1200), розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 682-р "Питання Державної податкової служби" (Розпорядження N 682-р)

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року N 621 "Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями" (Порядок N 621), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2016 року за N 1115/29245 слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної податкової служби України".

2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року N 621 (Порядок N 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2016 року за N 1115/29245, що додаються.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків, Голову Державної податкової служби України Верланова С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державного
агентства з питань електронного
урядування України

В. Бакал

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

В. Петров

В. о. Голови державної
казначейської служби України

В. Дуда

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

Д. Гутенко

Голова Державної
податкової служби України

С. Верланов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 грудня 2019 року N 576

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції Україні
24 січня 2020 р. за N 71/34354

Зміни
до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями (Порядок N 621)

1. У заголовку та абзаці другому пункту 1 слова "Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС)" замінити словами "Державної податкової служби України (далі органи - ДПС)".

2. Пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 14 вважати відповідно пунктами 2 - 13.

3. У пункті 2:

слова "та затвердження місцевих бюджетів у разі зміни переліку видів надходжень, що зараховуються до державного та місцевих бюджетів, в органах Казначейства відкриваються (перевідкриваються)" замінити словами ", а також у разі внесення протягом бюджетного періоду змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік видів надходжень державного та місцевих бюджетів, та/або порядок їх зарахування до відповідних бюджетів, у Казначействі формуються";

слова ", у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" виключити.

4. Пункти 3 - 5 викласти в такій редакції:

"3. Інформація про сформовані рахунки за надходженнями, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, надається в електронному вигляді Казначейством ДПС згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС.

ДПС протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Казначейства інформації про сформовані рахунки за надходженнями опрацьовує таку інформацію та надає Казначейству інформацію про рахунки за надходженнями, які справляються до державного та місцевих бюджетів, згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС.

Казначейство на підставі інформації, отриманої від ДПС, відкриває рахунки за надходженнями, не раніше десяти робочих днів від дати їх формування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

За потреби у додатковому відкритті рахунків за надходженнями ДПС надсилає Казначейству уточнену інформацію.

Інформація про відповідність символу звітності коду класифікації доходів бюджету та інформація про перенесення залишків коштів на відповідні рахунки за надходженнями надається Казначейством до ДПС.

4. Головні управління Державної податкової служби в областях, м. Києві (далі - головні управління ДПС) та Офіс великих платників податків Державної податкової служби (далі - Офіс великих платників) повідомляють реквізити рахунків за надходженнями платникам податків.

5. Казначейство у день, що настає за звітним, згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС передає до ДПС:

1) до 10:00 (для головних управлінь ДПС):

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження у гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства, відкриті в установах банків, у вигляді технологічного файла @B;

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями у вигляді технологічного файла @B;

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями у вигляді технологічного файла @B, за винятком інформації про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в Офісі великих платників;

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями і Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами;

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями і Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами, за винятком інформації про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в Офісі великих платників;

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

2) до 10:00 (для Офісу великих платників):

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства, відкриті в банках, що містять інформацію про надходження, зараховані на рахунки Казначейства, від платників податків, які знаходяться на обліку в Офісі великих платників, у вигляді технологічного файла @B;

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями, що містять інформацію про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в Офісі великих платників, у вигляді технологічного файла @B;

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями і Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами, в яких відображена інформація про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в Офісі великих платників;

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

3) до 12:00 (для ДПС):

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства, відкриті в банках, у вигляді технологічного файла @B;

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображена інформація про надходження в гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства, відкриті в банках, що містять інформацію про надходження від платників податків, які знаходяться на обліку в Офісі великих платників, у вигляді технологічного файла @B;

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями головних управлінь Казначейства, що містять інформацію про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в Офісі великих платників, у вигляді технологічного файла @B;

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями;

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, в якому відображена інформація про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в Офісі великих платників;

Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами в розрізі бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами, в якому відображена інформація про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в Офісі великих платників.

У процесі обміну інформацією суб'єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС.".

5. Пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 13 вважати відповідно пунктами 6 - 12.

6. У пункті 6 слова та цифри "(розділ II додатка 2)" виключити.

7. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Казначейство в останній робочий день місяця станом на 15:00 та 19:00 формує і передає до ДПС відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за надходженнями у вигляді технологічного файла @B згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС.".

8. У пункті 9:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Щомісяця не пізніше 04 числа місяця, що настає за звітним, органи ДПС проводять звірку доходів за кодами класифікації доходів бюджету з відповідними органами Казначейства на підставі звітів про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями і звітів про виконання місцевих бюджетів за доходами та відомостей розподілу коштів станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами звірки складається акт звірки надходжень до відповідного виду бюджету за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.";

2) в абзаці другому:

слова та абревіатуру "Казначейство та ДФС" замінити абревіатурою та словами "ДПС та Казначейство";

слова та цифру "за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку" замінити словом та цифрою "(додаток 2)";

3) абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

9. У пункті 10:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"10. Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 3) розміщується на офіційному вебсайті Казначейства у підрозділі "Нормативно-довідкова інформація" розділу "Програмне забезпечення" у рубриці "Електронні сервіси".";

2) в абзаці другому:

слова та абревіатуру "територіальних органів ДФС" замінити словом та абревіатурою "органів ДПС";

слово та абревіатуру "веб-сайті ДФС" замінити словом та абревіатурою "вебпорталі ДПС".

10. Доповнити Порядок новим пунктом 13 такого змісту:

"13. ДПС до 23 числа кожного місяця надає Казначейству інформацію щодо очікуваних показників поденних надходжень до загального фонду державного бюджету та загального фонду місцевих бюджетів, бюджетного відшкодування податку на додану вартість (додаток 4) на наступний місяць. У разі уточнення очікуваних показників протягом місяця ДПС оперативно повідомляє про це Казначейство.".

11. У тексті Порядку:

абревіатуру "ДФС" замінити абревіатурою "ДПС";

слова "територіальні" та "територіальним" виключити.

12. Додатки 1 - 5 і 8 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 6, 7 вважати відповідно додатками 1, 2, додаток 9 вважати додатком 3.

13. Доповнити Порядок новим додатком 4, що додається.

14. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

у відмітці додатка слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної податкової служби України";

у відмітці додатка слово та цифри "пункт 11" замінити словом та цифрою "пункт 9";

слово "територіального" виключити;

абревіатуру "ДФС" замінити абревіатурою "ДПС";

слова "(ініціали та прізвище)" замінити словами "(ім'я та прізвище)";

2) у додатку 2:

у відмітці та тексті додатка слова "Державної фіскальної служби України" в усіх відмінках замінити словами "Державної податкової служби України" у відповідних відмінках;

у відмітці додатка слово та цифри "пункт 11" замінити словом та цифрою "пункт 9";

скорочення "грн." замінити скороченням "грн";

слова "(ініціали та прізвище)" замінити словами "(ім'я та прізвище)";

3) у додатку 3:

у відмітці додатка слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної податкової служби України";

у відмітці додатка слово та цифри "пункт 12" замінити словом та цифрами "пункт 10";

слово "територіального" виключити;

абревіатуру "ДФС" замінити абревіатурою "ДПС".

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. Романюк

 

Додаток 4
до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями
(пункт 13)

Інформація
щодо очікуваних показників поденних надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів, бюджетного відшкодування податку на додану вартість

                                                                     у _________ 20__ року
                                                                                                  
    (місяць)

тис. грн

Показник

Поденні очікувані надходження за банківські дні місяця

Всього за місяць

___.___.20__

___.___.20__

___.___.20__

........

 

Державний бюджет (сальдо)

 

 

 

 

 

в т. ч. загальний фонд державного бюджету (сальдо)

 

 

 

 

 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети (всього)

 

 

 

 

 

в т. ч. загальний фонд місцевих бюджетів

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали