МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 вересня 2011 року N 806/0/16-11

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 10.11.2008 N 1289/0/16-08

З метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (із змінами і доповненнями), забезпечення здійснення контрольних повноважень МКТ щодо управління бюджетними коштами, координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, забезпечення ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів та з виробничою необхідністю наказую:

1. Унести до наказу Міністерства культури і туризму України від 10.11.2008 N 1289/0/16-08 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти" зміни, виклавши його в новій редакції:

"1. Керівники установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури і туризму, і які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів:

1.1. отримують рішення МКТ на попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з урахуванням вимог абзацу першого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (із змінами і доповненнями), яка здійснюється лише у разі закупівлі:

на строк не більше трьох місяців:

- робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

- науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

- робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

- товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

- програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

- товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні.

1.2. вправі приймати рішення про укладання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з можливістю попередньої оплати відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (із змінами і доповненнями), яка здійснюється у разі закупівлі:

на строк не більше одного місяця:

- послуг пошти та зв'язку;

- послуг з енергопостачання;

- товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

- транспортних послуг з авіаперевезень;

- транспортних послуг із залізничних перевезень;

- інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

- інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;

на строк не більше одного року - періодичних видань;

тощо.

1.3. витрачають бюджетні кошти на виконання договорів, умовами яких передбачена попередня оплата, в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету і помісячними планами використання бюджетних коштів.

1.4. забезпечують облік фактичних та касових видатків бухгалтерськими службами у розрізі кодів економічної класифікації з дотриманням термінів погашення попередньої оплати за кожним договором окремо.

2. Для отримання рішення МКТ на попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти у випадках, передбачених підпунктом 1.1 пункту 1 цього наказу надаються наступні документи:

- звернення до Міністерства за підписом керівника і головного бухгалтера установи, організації, підприємства з печаткою;

- проект договору на придбання товарів, робіт і послуг;

- обґрунтування щодо необхідності попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з визначенням відповідно до вимог чинного законодавства конкретних строків погашення дебіторської заборгованості (постачання продукції, виконання робіт) тощо.

У випадку застосування процедур державних закупівель вищезазначені документи подаються на етапі підготовки документації конкурсних торгів.

Збільшення сум простроченої дебіторської заборгованості є підставою для відмови надання рішення Міністерством на попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

3. Покласти персональну відповідальність на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, в особі керівників, за дотримання норм законодавства при здійсненні попередніх оплат та контролю термінів їх погашення, своєчасного взяття зобов'язань та їх оплати.

4. Управлінню фінансування, обліку та звітності (Жук В. В.) спільно з Державними службами за результатами аналізу фінансової звітності інформувати керівництво МКТ про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що допустили прострочення термінів дебіторської заборгованості, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. N 1404, з метою притягнення їх керівників до відповідальності.

5. Управлінню фінансування, обліку та звітності (Жук В. В.) довести наказ до відома розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.".

 

Заступник Міністра, голова комісії
з проведення реорганізації

Я. О. Арсірій

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали