Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 травня 2016 року N 467

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 січня 2018 року N 163

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 травня 2016 року N 467

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", глави 1 розділу IV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5 (Наказ N 1000/5), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181, розділу IV Інструкції з діловодства Міністерства охорони здоров'я України, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2014 року N 143 (Положення N 143), з метою створення єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів, відбору документів на державне зберігання і знищення у процесі діловодства та у зв'язку зі змінами, що відбулись у структурі центрального апарату Міністерства охорони здоров'я України, наказую:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 травня 2016 року N 467 "Про введення в дію Номенклатури справ Міністерства охорони здоров'я України на 2016 рік" (Наказ N 467) (далі - Наказ), такі зміни:

1) у назві Наказу та пункті 1 слова та цифри "на 2016 рік" замінити словами "на 2018 рік";

2) у пункті 2 слова "Начальнику Управління організаційного та документального забезпечення" замінити словами "Начальнику Управління організаційного забезпечення роботи апарату";

3) пункт 5 Наказу викласти у такій редакції:

"Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Янчука А. О.".

2. Затвердити зміни до Номенклатури справ Міністерства охорони здоров'я України на 2018 рік, затвердженої Наказом, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Янчука А. О.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
26 січня 2018 року N 163

Зміни до Номенклатури справ Міністерства охорони здоров'я України на 2018 рік (Наказ N 467)

1. У розділі 01:

1) у назві підрозділу 01.1 слова "Служба забезпечення діяльності Міністра охорони здоров'я України (Патронатна служба)" замінити словами "Управління організації роботи керівництва Міністерства";

2) у назві підрозділу 01.3 слова "Приймальня заступника Міністра - керівника апарату" замінити словом "Приймальня державного секретаря";

3) у назві підрозділу 01.10 "Сектор роботи з пресою - прес-служба" замінити словами "Відділ прес-служби".

2. У розділі 02:

1) у назві розділу 02 слова "Управління організаційного та документального забезпечення" замінити словами "Управління організаційного забезпечення роботи апарату";

2) у назві підрозділу 02.1 слова "Відділ обробки вхідної та вихідної документації" замінити словами "Відділ електронного реєстру та роботи з документами обмеженого доступу";

3) у назві підрозділу 02.4 слова "Сектор архівної роботи, систематизації та обліку контрольних документів" замінити словами "Сектор контролю апарату";

4) у назві підрозділу 02.5 слова "Сектор організаційного забезпечення" замінити словами "Сектор забезпечення діяльності Колегії Міністерства охорони здоров'я України".

3. У розділі 03:

1) назву підрозділу 03.1 доповнити словами "Управління медичної допомоги дорослим";

2) у назві підрозділу 03.2 слова "Відділ організації спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги" замінити словами "Відділ організації спеціалізованої медичної допомоги Управління медичної допомоги дорослим";

3) у назві підрозділу 03.3 слова "Відділ реорганізації реабілітації паліативної та хоспісної допомоги" замінити словами "Відділ медичної реабілітації, паліативної та хоспісної допомоги Управління медико-соціальної допомоги населенню";

4) у назві підрозділу 03.4 слова "Відділ організації соціальної допомоги окремим категоріям громадян, а також питань МСЕК" замінити словами "Управління медико-соціальної допомоги населенню";

5) після пункту 03.4-33 додати назву розділу "04. Управління медичної допомоги матерям і дітям";

6) у назві підрозділу 04.1 слова "Відділ організації медичної допомоги дітям" замінити словами "Відділ організації медичної допомоги дитячому населенню";

7) у назві підрозділу 04.3 слова "Сектор санаторно-курортного лікування та медичного туризму" замінити словами "Сектор санаторно-курортного лікування".

4. У розділі 05:

1) у назві розділу 05 слова "Департамент громадського здоров'я" замінити словами "Управління громадського здоров'я";

2) підрозділи 05.4 та 05.5 скасувати.

5. У розділі 06:

1) у назві розділу 06 слова "Управління з питань міжнародної діяльності" замінити словами "Відділ з питань міжнародної діяльності та Євроінтеграції";

2) назву підрозділу 06.1 скасувати;

3) підрозділ 06.2 скасувати.

6. У розділі 07:

1) у назві розділу 07 слова "Управління надзвичайної медицини" замінити словами "Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф";

2) у назві підрозділу 07.1 слова "Відділ догоспітальної екстреної медичної допомоги" замінити словами "Відділ догоспітальної та госпітальної екстреної медичної допомоги";

3) у назві підрозділу 07.2 слова "Відділ госпітальної екстреної медичної допомоги" замінити словами "Відділ координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану";

4) у назві підрозділу 07.3 цифри та слова "07.3. Сектор медицини катастроф" замінити цифрами та словами "03.5. Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС Медичного департаменту".

7. У розділі 08:

1) у назві підрозділу розділу 08.1 слова "Сектор освіти" замінити словами "Відділ освіти та науки (освіта)".

2) у назві підрозділу 08.2 слова "Сектор науки та інновацій" замінити словами "Відділ освіти та науки (наука)".

8. У розділі 09:

1) у назві розділу 09 слова "Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків" замінити словами "Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків";

2) розділ "09. Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків" викласти у такій редакції:

09-01

Накази МОЗ України, правила, положення, інструкції, методичні вказівки, рекомендації, інші нормативні акти з питань запобігання та виявлення корупції (копії)

 

Доки не мине потреба

 

09-02

Проекти нормативно-правових актів, ініціативні пропозиції, що подаються до розгляду державних органів, документи (довідки, доповідні записки, висновки, розрахунки) з їх розроблення та журнал їх обліку

 

Постійно
ст. 4-а,
ст. 123

 

09-03

Положення про Сектор, посадові інструкції співробітників

 

Після заміни новими

 

09-04

Доручення вищих державних органів з питань запобігання та виявлення корупції і документи (довідки, доповідні записки, відомості) з їх виконання

 

Постійно ст. 6-а

 

09-05

Документи (довідки, доповідні та службові записки, акти, доповіді), що подаються керівництву МОЗ України

 

5 р. ЕПК
ст. 44-б

 

09-06

Листування з центральними, місцевими державними органами, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій щодо запобігання та виявлення корупції

 

5 р. ЕПК
ст. 22,
ст. 23

 

09-07

Повідомлення до НАЗК, спеціально уповноважених суб'єктів щодо вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

 

5 р. ЕПК
ст. 22

 

09-08

Звернення (заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки) з їх розгляду

 

5 р.1
ст. 82-б

1 У разі неодноразового звернення - 5 років після останнього розгляду

09-09

Анонімні повідомлення про порушення антикорупційного законодавства

 

5 р. ЕПК
ст. 23
ст. 82-б

 

09-10

Листування про надання запитів на публічну інформацію

 

5 р.
ст. 85

 

09-11

Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання

 

5 р. ЕПК
ст. 8

 

09-12

Документи (акти, довідки, доповідні та пояснювальні записки, листи) щодо службових перевірок

 

5 р.1
ст. 80

1 Після винесення рішення

09-13

Листування зі структурними підрозділами МОЗ України з оперативних питань

 

5 р. ЕПК
ст. 24

 

09-14

Листування зі структурними підрозділами МОЗ України щодо погодження інформацій про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предметів закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги)

 

3 р.
ст. 24

 

09-15

Документи про проведення профілактичної роботи (попередження при прийнятті на роботу, звільненні, навчання, тренінги з персоналом)

 

5 р. ЕПК
ст. 403,
ст. 618

 

09-16

Електронна база реєстрації заяв, скарг громадян, що надходять з електронної скриньки "Повідомити про корупцію"

 

5 р.
ст. 124

 

09-17

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 р.
ст. 122

 

09-18

Журнал реєстрації вихідних документів

 

3 р.
ст. 122

 

09-19

Номенклатура справ Сектору та описи справ, що передані до архіву

 

3 р.1
ст. 112-в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву МОЗ України

09-20

Документи (довідки, доповіді, доповідні записки, огляди тощо) про підготовку, хід та підсумки виконання Антикорупційної програми МОЗ України

 

Постійно ст. 148-а

 

09-21

Листування щодо участі працівників Сектору у нарадах, тренінгах, семінарах

 

3 р.
ст. 69

 

09-22

Документи (порядки денні, протоколи, довідки, листи тощо) до засідань Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (копії)

 

Доки не мине потреба

 

09-23

Резерв

 

 

 

9. У розділі 10:

1) у назві розділу 10 слова "Департамент фінансово-ресурсного забезпечення" замінити словами "Департамент економіки і фінансової політики";

2) у назві підрозділу 10.5 слова "Відділ забезпечення державних закупівель" замінити словами "Відділ організації та забезпечення державних закупівель".

10. У розділі 11:

1) у назві розділу 11 слова "Управління кадрової політики та освіти" замінити словами "Департамент управління персоналом та кадрової політики";

2) у назві підрозділу 11.1 слова "Сектор кадрів апарату Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "Відділ державної служби";

3) Розділ "11. Департамент управління персоналом та кадрової політики" доповнити новими позиціями такого змісту:

11.4. Відділ службової кар'єри державних службовців.

11.4-01

Листування з центральними та місцевими державними органами, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій щодо службової кар'єри державних службовців

 

5 р. ЕПК
ст. 22,
ст. 518

 

11.4-02

Листування із закладами та установами з питань службової кар'єри державних службовців

 

5 р. ЕПК
ст. 22,
ст. 518

 

11.4-03

Звернення (пропозиції заяви, скарги) громадян, запити на публічну інформацію та документи (листи, довідки) з їх розгляду

 

5 р.
ст. 82-б,
ст. 85

 

11.4-04

Журнал реєстрації кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

 

3 р.
ст. 122

 

11.4-05

Особові справи кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

 

75 р.1
ст. 493-в,
ст. 506

1 Осіб, що не пройшли за конкурсом, - 3 р.

11.4-06

Протоколи засідань конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби

 

75 р. ЕПК
ст. 505

 

11.4-07

Листування зі структурними підрозділами МОЗ України з питань службової кар'єри державних службовців, з організаційних питань

 

5 р. ЕПК
ст. 22,
ст. 23,
ст. 518

 

11.4-08

Резерв

 

 

 

11. Підрозділ "12.2. Відділ бухгалтерського обліку" доповнити новими позиціями такого змісту:

12.2-14

Накази про преміювання, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, встановлення та скасування надбавок працівникам центрального апарату МОЗ України

 

75 р.
ст. 16-б

 

12.2-15

Журнал реєстрації наказів про преміювання, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, встановлення та скасування надбавок працівникам центрального апарату МОЗ України

 

75 р.
ст. 526

 

12. У розділі 14:

1) у назві розділу 14 слова "Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства" замінити словами "Управління правового забезпечення";

2) розділ "14. Управління правового забезпечення" викласти у такій редакції:

14-01

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України, укази, розпорядження Президента України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України (копії)

 

Доки не мине потреба

 

14-02

Методичні рекомендації, інформації, вказівки з питань організації роботи юридичної служби (копії)

 

До заміни новими
ст. 20-б

 

14-03

Доручення Президента України та документи (довідки, звіти, листи) з їх виконання

 

Постійно ст. 6-а

 

14-04

Доручення Кабінету Міністрів України та документи (довідки, доповідні записки, листування) з їх виконання

 

Постійно ст. 6-а

 

14-05

Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців Управління

 

3 р.
ст. 161,
ст. 386

 

14-06

Положення про Управління та його структурні підрозділи (копії)

 

Доки не мине потреба
ст. 39

 

14-07

Посадові інструкції співробітників Управління (копії)

 

Доки не мине потреба
ст. 43

 

14-08

Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання

 

5 р. ЕПК
ст. 8

 

14-09

Звернення громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду; інформації про розгляд звернень громадян (копії)

 

5 р.1
ст. 82-б, ст. 83-б

1 У разі неодноразового звернення - 5 років після останнього розгляду

14-10

Листування про надання запитів на публічну інформацію

 

5 р.
ст. 85

 

14-11

Листування з Міністерством юстиції України з питань, що належать до компетенції Управління

 

5 р. ЕПК
ст. 22,
ст. 96

 

14-12

Листування з судовими органами з питань, що належать до компетенції Управління

 

5 р. ЕПК
ст. 23,
ст. 100

 

14-13

Листування з правоохоронними органами з питань, що належать до компетенції Управління

 

5 р. ЕПК
ст. 23,
ст. 96

 

14-14

Листування з арбітражними керуючими з питань, що належать до компетенції Управління

 

5 р. ЕПК
ст. 23,
ст. 100

 

14-15

Листування з виконавчою службою з питань, що належать до компетенції Управління

 

5 р. ЕПК
ст. 23,
ст. 100

 

14-16

Листування з підприємствами, закладами, установами, підпорядкованими МОЗ України, з питань, що належать до компетенції Управління

 

5 р. ЕПК
ст. 23,
ст. 96

 

14-17

Листування з підприємствами, закладами, установами, не підпорядкованими МОЗ України з питань, що належать до компетенції Управління

 

5 р. ЕПК
ст. 23,
ст. 96

 

14-18

Листування зі структурними підрозділами МОЗ України з основних питань діяльності

 

3 р.
ст. 24,
ст. 96

 

14-19

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 р.
ст. 122

 

14-20

Журнал реєстрації договорів

 

3 р.1
ст. 352-в

1 Після закінчення строку дії договору

14-21

Журнал реєстрації вихідних документів

 

3 р.
ст. 122

 

14-22

Описи справ, що передані до архіву МОЗ України, номенклатура справ Управління

 

3 р.1
ст. 137-6,
ст. 112-в

1 Після заміни новою номенклатурою та за умови передавання справ до архіву МОЗ України

14-23

Табель обліку використання робочого часу працівників Управління

 

1 р.
ст. 408

 

14-24

Журнал обліку робочого часу працівників Управління

 

1 р.
ст. 1037

 

14-25

Журнал реєстрації юридичних висновків та висновків антидискримінаційної експертизи

 

3 р.
ст. 122

 

14-26

Документи (висновки, довідки, листи) з проведення правової експертизи

 

5 р. ЕПК
ст. 93

 

14-27

Журнал обліку позовних заяв

 

3 р.
ст. 107

 

14-28

Копії документів (позовні заяви, акти, доручення, апеляційні скарги, довідки, доповідні записки, характеристики тощо), що подаються до судових органів; копії рішень, вироків, окремих ухвал, постанов

 

3 р.1
ст. 89

1 Після прийняття рішення

14-29

Журнал обліку претензій

 

3 р.
ст. 107

 

14-30

Листування претензійне про постачання, підряди та послуги

 

3 р.1
ст. 99

1 З експорту та імпорту - 10 р.

14-31

Журнал реєстрації процесуальних документів

 

3 р.
ст. 122

 

14-32

Журнал реєстрації листування з виконавчою службою

 

3 р.
ст. 122

 

14-33

Журнал реєстрації виданих довіреностей

 

3 р.1
ст. 352-г

1 За умови завершення ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності

14-34

Копії виданих довіреностей

 

5 р.1
ст. 50

1 Після закінчення дії довіреності

14-35

Документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості, листи) про організацію та стан правової роботи

 

5 р. ЕПК
ст. 92

 

14-36

Накази МОЗ України, рішення Колегії МОЗ України, апаратних нарад, доручення керівництва МОЗ України (копії)

 

Доки не мине потреба

 

14-37

Протоколи оперативних нарад, комісій, робочих груп, зборів структурних підрозділів організації

 

Доки не мине потреба ст. 15

 

14-38

Резерв

 

 

 

13. У назві розділу 16 слова "Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу" замінити словами "Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу".

14. У розділі 17:

1) у назві розділу 17 слова "Управління ліцензування та якості медичної допомоги" замінити словами "Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги".

2) розділ "17. Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги" доповнити новою позицією такого змісту:

17-14

Журнал обліку розпоряджень щодо усунення виявлених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) порушень

 

5 р.
ст. 86

 

 

Начальник Управління організаційного
забезпечення роботи апарату

І. Величко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали