Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року N 1156

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2019

м. Київ

N 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2019 р. за N 426/33397

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року N 1156

Відповідно до статей 7, 16 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" та Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 472 (Постанова N 472) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Зміни до форми Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року N 1156 (Наказ N 1156), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за N 1501/27946, що додаються;

2) Зміни до Інструкції з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року N 1156 (Наказ N 1156), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за N 1501/27946, що додаються.

2. Директорату інновацій та трансферу технологій (Чайка Д. Ю.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра охорони
здоров'я України

П. Ковтонюк

Заступник Міністра
фінансів України

Ю. Джигир

Перший заступник
Голови СБУ

П. Демчина

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01 квітня 2019 року N 414

ЗМІНИ
до форми Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій (Наказ N 1156)

1. Поля 5013, 5256, 5436

"

5013. Реєстраційна картка 06

5256. Особливі позначки

5436. Державний реєстраційний номер

 

"

викласти у такій редакції:

"

5013. Реєстраційна картка 06

5256. Особливі позначки

5 - "технологія, яка не містить секретної або службової інформації"

3 - "технологія, яка містить секретну інформацію"

1 - "технологія, яка містить службову інформацію (ДСК)"

5436. Державний реєстраційний номер

 

".

2. Поле 9125 розділу "ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ"

"

9125. Опис технології (а - українською мовою, б - англійською мовою)

а)

 

б)

 

"

викласти у такій редакції:

"

9125. Опис технології (а - українською мовою, б - англійською мовою)

а - українською мовою

1) мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію

 

2) основна суть технології

 

3) анотований зміст

 

4) проблеми, які технологія дає змогу вирішувати

 

5) ознаки новизни технології

 

6) складові технології

 

б - англійською мовою

 

".

3. Поле 6120 розділу "ПІДСУМКОВІ ВІДОМОСТІ"

"

6120. Керівник НДДКР (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

1.

2.

3.

"

викласти у такій редакції:

"

6120. Керівник НДДКР (а - українською мовою, б - англійською мовою)

(прізвище, ім'я, по батькові)

а)

б)

".

 

Т. в. о. генерального директора
директорату інновацій
та трансферу технологій

В. І. Чернюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01 квітня 2019 року N 414

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2019 р. за N 426/33397

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій (Наказ N 1156)

1. У пункті 1:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Ця Інструкція регламентує реєстрацію технологій та їх складових, у тому числі таких, які містять секретну або службову інформацію (далі - технології), що:";

2) абзац четвертий викласти у такій редакції:

"пропонуються для реєстрації суб'єктами господарювання - власниками технологій.".

2. Доповнити Інструкцію пунктами 11, 12 такого змісту:

"11. Для здійснення реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію, суб'єкт господарювання, що створив або придбав технологію (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, державне підприємство, що створило або придбало технологію, або власник технології, зазначеної в абзаці четвертому пункту 1 цієї Інструкції (далі - заявник), подає або надсилає до МОН поштовим відправленням перелік документів, визначених пунктом 5 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 472 (Постанова N 472), зокрема Реєстраційну картку технології (далі - РКТ), заповнену відповідно до вимог пункту 3 цієї Інструкції.

Документи, подані для реєстрації технології, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються заявникові із зазначенням причини. Заявник після приведення документів у відповідність до встановлених вимог подає їх повторно.

12. Реєстрація технологій, які не містять секретної або службової інформації, відбувається за допомогою системи електронної реєстрації технологій та їх складових (далі - система).

Для здійснення реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, заявник визначає особу, уповноважену на реєстрацію технологій відповідно до пункту 71 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 472 (Постанова N 472), та повідомляє про таку особу МОН, зазначаючи прізвище, ім'я, по батькові особи, її посаду, контактні телефон та адресу електронної пошти.

Уповноважена заявником особа (далі - користувач) реєструється в системі, зазначаючи власний логін та пароль для входу до особистого кабінету користувача системи (далі - особистий кабінет), а також адресу електронної пошти, на яку автоматично після заповнення користувачем необхідних даних, надсилається посилання, за яким користувач має перейти для підтвердження реєстрації в системі. Після переходу за посиланням користувач отримує обліковий запис з можливістю входу до особистого кабінету.

Реєстрація в системі є разовою дією, яка забезпечує можливість особи здійснювати реєстрацію технологій необмежену кількість разів.

Після того як користувач зареєструвався в системі, МОН здійснює ідентифікацію особи користувача, звіряючи інформацію, зазначену ним під час реєстрації, з інформацією, отриманою від заявника.

Після проходження процедури реєстрації в системі та підтвердження ідентифікації особи користувач отримує можливість розпочати процес реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, шляхом заповнення полів реєстраційної форми, які відповідають полям форми РКТ, затвердженої цим наказом.

Для того, щоб розпочати процес реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, користувач заходить в особистий кабінет, обирає функцію "Додати нову РКТ" та заповнює усі поля реєстраційної форми відповідно до вимог пункту 3 цієї Інструкції.

Проект РКТ, оформлений шляхом заповнення через особистий кабінет полів реєстраційної форми, направляється на перевірку реєстратору, яким є відповідальний співробітник МОН.

Реєстратор здійснює перевірку отриманих даних і у разі виявлення недостовірності зазначеної користувачем інформації або її невідповідності встановленим вимогам повертає проект РКТ на доопрацювання.

Користувач повторно направляє проект РКТ на перевірку реєстратору після приведення зазначених в РКТ даних у відповідність до вимог, встановлених цією Інструкцією.

Після завершення реєстратором перевірки даних та підтвердження того, що вони відповідають вимогам цієї Інструкції, в особистому кабінеті користувача з'являється повністю заповнена РКТ з присвоєним технології державним реєстраційним номером.".

3. Пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Для бланків РКТ, що заповнюються для реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію, використовуються аркуші формату А4. Бланк РКТ розбито на поля, до яких внесені або вносяться відповідні коди, та виділено зони для їх заповнення.

Поля електронної реєстраційної форми відповідають полям форми РКТ, затвердженої цим наказом.

Усі поля реєстраційної форми в системі (для реєстрації технологій, які не містять секретної або службової інформації) та бланка РКТ (для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію) заповнюються українською мовою (крім окремо обумовлених полів, у яких вимагається заповнення інформації українською та англійською мовами).".

4. У пункті 3:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"3. Під час заповнення реєстраційної форми в системі (для реєстрації технологій, які не містять секретної або службової інформації) або оформлення бланка РКТ (для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію) зазначаються такі дані:";

2) у підпункті 1:

абзаци третій - шостий викласти у такій редакції:

"у полі 5256 "Особливі позначки" - шляхом підкреслення в бланку РКТ або зазначення необхідного варіанта в електронній реєстраційній формі обирається цифровий код, який відповідає режиму доступу до інформації з технології, що міститься в РКТ:

5 - "технологія, яка не містить секретної або службової інформації";

3 - "технологія, яка містить секретну інформацію";

1 - "технологія, яка містить службову інформацію ДСК";";

абзаци восьмий, дев'ятий викласти у такій редакції:

"у полі 5517 "Номер державної реєстрації науково-дослідної або дослідно-конструкторської роботи (НДДКР)" - наводиться реєстраційний номер НДДКР, якщо її було раніше зареєстровано у Державній науковій установі "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації";

у полі 5418 "Номер, дата супровідного листа" - проставляються (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа заявника технології і дата відправки РКТ до МОН України (поле заповнюється під час оформлення бланка РКТ для реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію). Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (Постанова N 55);".

 

Т. в. о. генерального директора
директорату інновацій
та трансферу технологій

В. І. Чернюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали