Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N 622

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2018

м. Київ

N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 травня 2018 р. за N 576/32028

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N 622

Відповідно до статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), пункту 3 частини дев'ятої статті 71 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної поліції України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за N 637/3077, такі зміни:

1) у пункті 2:

абзац перший підпункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Уповноважений підрозділ із контролю за обігом зброї центрального органу управління поліцією (далі - УП ЦОУП) за:";

абзац перший підпункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. ДНДЕКЦ, УП ЦОУП за:";

2) підпункт 3.12 пункту 3 викласти в такій редакції:

"3.12. Про результати роботи з контролю за обігом зброї щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним, подавати до УП ЦОУП звіти по лінії дозвільної системи за формою, наведеною в додатку до цього наказу.".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за N 637/3077 (із змінами), що додаються.

3. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Національної поліції України

С. М. Князєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04 травня 2018 року N 372

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 травня 2018 р. за N 576/32028

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

"уповноважений підрозділ із контролю за обігом зброї центрального органу управління поліцією (далі - УП ЦОУП);";

2) абзац перший підпункту 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.3.1. УП ЦОУП на:";

3) главу 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"на підставі вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, тимчасово вилучати на відповідальне зберігання дозволи на їх зберігання та носіння із відповідним врученням боржнику зобов'язання (додаток 11), яке надає право виключно на зберігання такої зброї, пристроїв. Повернення власнику дозволу на зберігання, носіння зброї, пристроїв здійснюється на підставі відповідної постанови державного виконавця, судового рішення.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

4) у пункті 5.1 глави 5:

в абзаці четвертому слова "скоєння насильства в сім'ї" замінити словами "вчинення домашнього насильства";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"наявності вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"надходження від уповноваженого органу до УП ЦОУП, УП ГУНП інформації про повідомлення такій особі про підозру або інформації про складення щодо такої особи повідомлення про підозру, що не вручене через невстановлення її місцезнаходження;";

5) у пункті 7.5 глави 7 слово "міліції" замінити словом "поліції";

2. Пункт 12.12 глави 12 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється використання власником вогнепальної мисливської, пневматичної та охолощеної зброї, пристроїв за наявності вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.";

3. У розділі III:

1) у пункті 17.23 глави 17 слово "міліції" замінити словом "поліції";

2) у главі 18:

у другому реченні пункту 18.1 слова "Державної служби охорони при МВС України" замінити словами "поліції охорони Національної поліції України";

в абзацах дванадцятому, тринадцятому пункту 18.2 слова "органу Державтоінспекції" виключити;

в абзаці шостому пункту 18.3 абревіатуру "ДГБ" замінити абревіатурою "УП ЦОУП";

у пункті 18.4 слова "в органах Державтоінспекції" виключити.

4. Після додатка 10 доповнити Інструкцію новим додатком 11, що додається.

У зв'язку з цим додатки 11 - 42 вважати відповідно додатками 12 - 43.

У тексті Інструкції посилання на додатки 11 - 42 замінити посиланнями відповідно на додатки 12 - 43.

 

Начальник Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

О. О. Соколовський

 

Додаток 11
до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

від N ______

Видане ______
                                                                        (найменування органу поліції, який видав зобов'язання)
_
                                                 прізвище, ініціали власника зброї, пристроїв, серія, номер паспорта)
_
на підставі вмотивованої постанови державного виконавця __________
                                                                                                                                (посада, прізвище, ініціали, дата винесення постанови)
_
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Я, ________, ознайомлений із вмотивованою постановою
                    (прізвище, ініціали власника зброї, пристроїв)
державного виконавця та зобов'язуюся виконувати її вимоги щодо встановленого стосовно мене тимчасового обмеження у праві користування
_
                                                                              (вид, марка, калібр, номер зброї, пристроїв)

Дозвіл на право зберігання, носіння зброї _
                                                                                                                               (номер дозволу, ким і коли виданий)
_
здаю на відповідальне зберігання до ______
                                                                                                                                  (найменування органу поліції)

___ 20__ року

____
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище власника зброї, пристроїв)


Посадова особа органу поліції, яка отримала дозвіл на право зберігання, носіння зброї та вручила зобов'язання _
                                                                      (посада, прізвище та ініціали посадової особи)
_

М. П.
(місце для печатки органу поліції)

____
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище керівника органу поліції)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відриву

Корінець Зобов'язання від __ N ______

Зі змістом статей 190, 191 Кодексу України про адміністративні правопорушення ознайомлений.

___ 20__ року

____
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище власника зброї, пристроїв)

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали