Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 13 серпня 2015 року N 1493/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2019

м. Київ

N 3339/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2019 р. за N 1149/34120

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 13 серпня 2015 року N 1493/5

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228) (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 13 серпня 2015 року N 1493/5 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі" (Порядок N 1272, 1493/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за N 1008/27453, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі";

2) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі, що додається.

2. Установити, що до запровадження обміну документами в електронній формі відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі, затвердженого цим наказом, такий обмін відбуватиметься в паперовій формі.".

2. Затвердити Зміни до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2015 року N 1493/5, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2015 року N 1272 (Порядок N 1272, 1493/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за N 1008/27453, що додаються.

3. Скасувати наказ Міністерства юстиції України від 29 серпня 2019 року N 2717/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 13 серпня 2015 року N 1493/5".

4. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державного
агентства з питань електронного
урядування України

В. О. Бакал

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.10.2019

м. Київ

N 640

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2019 р. за N 1149/34120

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2015 року N 1272

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пунктів 13, 20 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2015 року N 1272 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі" (Порядок N 1272, 1493/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за N 1008/27453 (далі - Рішення), такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі";

2) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі, що додається.

2. Установити, що до запровадження обміну документами в електронній формі відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі, затвердженого цим рішенням, такий обмін відбуватиметься в паперовій формі.".

2. Затвердити Зміни до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2015 року N 1493/5, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2015 року N 1272 (Порядок N 1272, 1493/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за N 1008/27453, що додаються.

3. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 серпня 2019 року N 472 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2015 року N 1272".

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Т. в. о. Голови Комісії

М. Лібанов

 

Протокол засідання Комісії
від 31 жовтня 2019 р. N 58

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
31 жовтня 2019 року N 3339/5,
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
31 жовтня 2019 року N 640

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2019 р. за N 1149/34120

Зміни
до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі (Порядок N 1272, 1493/5)

1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі".

2. У розділі I:

1) пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок регулює механізм інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі обміну відомостями (повідомленнями) та документами в електронній формі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених законів.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронній формі через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або інформаційно-телекомунікаційними засобами.

Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.";

2) у пункті 5 слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - технічний адміністратор Єдиного державного реєстру)" виключити.

3. Пункт 4 розділу II викласти в такій редакції:

"4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передає до Єдиного державного реєстру відомості відповідно до частини дев'ятої статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

Т. в. о. директора Департаменту
інформаційних технологій

О. Камінський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали