МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2012

м. Київ

N 148


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2012 р. за N 792/21105

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 27.06.2008 N 302

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 21 грудня 2010 року N 2829-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"

НАКАЗУЮ:

1. Абзац другий пункту 1 наказу Міністра оборони України від 27.06.2008 N 302 "Про установлення Переліку кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2008 за N 653/15344, викласти в такій редакції:

"Дія цього наказу поширюється на всі товари, зазначені у Переліку кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів, що ввозяться на митну територію України для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також на радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої спеціального призначення, що ввозяться на митну територію України для спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.".

2. Внести зміни до Переліку кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, установленого наказом Міністра оборони України від 27.06.2008 N 302, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2008 за N 653/15344, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком до наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Цей наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра інфраструктури -
керівник апарату

В. В. Корнієнко

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

В. Хімей

Голова Державної
митної служби України

І. Г. Калєтнік

Голова Державної
податкової служби України

О. В. Клименко

Виконуючий обов'язки Голови
Державної пенітенціарної
служби України

С. М. Сидоренко

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

П. А. Шишолін

Т. в. о. Начальника Управління
державної охорони України

С. М. Шуляк

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Г. А. Резніков

Т. в. о. Міністра
внутрішніх справ України

С. П. Черних

Міністр
надзвичайних ситуацій України

В. І. Балога

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

Г. О. Ілляшов


 

Додаток
до наказу Міністра оборони України
27.06.2008 N 302
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 19.03.2012 N 148)


ПЕРЕЛІК
кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів

Назва документа державного органу України

Назва митного режиму

Код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

Опис товару

1

2

3

4

Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки військового призначення вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Імпорт
Реімпорт
Відмова на користь держави

7017

Посуд скляний для лабораторних, гігієнічних або фармацевтичних цілей, градуйований або неградуйований, калібрований або некалібрований

8413 11 00 00
8413 19 00 00

Насоси з витратоміром, крім насосів, в яких передбачено встановлення витратомірів

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти, крім частин і приладдя, зазначених у товарній категорії 9014 90 00

9015

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри, крім частин і приладдя, зазначених у товарній підкатегорії 9015 90 00 00

9016 00

Терези чутливістю 0,05 г або вище, з важками або без них, крім частин і приладдя, зазначених у товарній підкатегорії 9016 00 90 00

9017

Інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків (наприклад, машинки креслярські, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, дискові калькулятори); ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, кронциркулі)

 

Апарати електродіагностичні (включаючи апарати для функціональних діагностичних досліджень або для контролю фізіологічних параметрів):

9018 11 00 00

електрокардіографи;

9018 12 00 00

апаратура для ультразвукового сканування;

9018 13 00 00

магнітно-резонансні томографи;

9018 14 00 00

сцинтографічна апаратура;

9018 19

інші

9018 50

Прилади та апарати офтальмологічні

9018 90 10 00

Інструменти та прилади для вимірювання артеріального тиску

9018 90 30 00

Обладнання гемодіалізне (штучні нирки, апарати штучної нирки та діалізатори)

9022 12 00 00

Томографи комп'ютерні

9025

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів, крім частин і приладдя, зазначених у товарній категорії 9025 90 00

9026

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032 та частин і приладдя, зазначених у товарній підкатегорії 9026 90 00 00

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри), крім частин і приладдя, зазначених у товарній підпозиції 9027 90

9028

Лічильники подачі або виробництва газові, рідин чи електроенергії, в тому числі калібрувальні, крім частин і приладдя, зазначених у товарній підпозиції 9028 90

9029

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи, крім частин і приладдя, зазначених у товарній категорії 9029 90 00

9030

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання, крім частин і приладдя, зазначених у товарній підпозиції 9030 90

9031 80 32 00
9031 80 34 00
9031 80 91 00

Прилади, пристрої та машини для вимірювання або контролю за геометричними параметрами

9106

Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом інтервалів часу, з будь-яким годинниковим механізмом, або із синхронним двигуном

Дозвіл на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Імпорт
Реімпорт
Тимчасове ввезення
Спеціальна митна зона
Відмова на користь держави

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

8525

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

8527

Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

8529

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528

8531

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530


 

Заступник
Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали