МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 березня 2011 року N 100

Про внесення змін до наказу Мінпраці від 06.06.2008 N 296

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 2 грудня 2011 року N 494 (Наказ N 494)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 N 158 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам" (Постанова N 158) наказую:

1. Внести зміни до наказу Мінпраці від 06.06.2008 N 296 "Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам", затвердивши форму Заяви про надання матеріальної допомоги у редакції, що додається.

2. Затвердити форму Протоколу комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра К. Ващенка.

 

Перший заступник Міністра

В. Надрага

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства праці та соціальної політики України06.06.2008 N 296(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 02.12.2011 N 494) (Наказ N 494)

ЗАЯВА (Наказ N 494)

До органу праці та соціального захисту населення, Мінсоцполітики (необхідне підкреслити абодописати) ____від інваліда, законного представника інваліда, дитини-інваліда; непрацюючої малозабезпеченої особи (необхідне підкреслити та дописати) ___________                                                                                                           (вказати повністю прізвище, ім'я, по батькові (далі - П. І. Б.)_                                                          (для інвалідів вказати причину та групу інвалідності)проживаю (зареєстрований) за адресою: __                                                                                                                             (вказати поштове відділення)_                                   (вказати район та назву населеного пункту, вулицю, номер будинку та квартири)паспорт:                     серія ________ N ____,виданий _______ ___ ____ р.ідентифікаційний N _____ контактний телефон ________ (Наказ N 494)

ЗАЯВА про надання матеріальної допомоги (Наказ N 494)

Прошу надати мені, на підопічного, дитину-інваліда (необхідне підкреслити та дописати)_              (якщо звертається законний представник, то вказати повністю П. І. Б., причину та групу інвалідності,                                   дані паспорта (свідоцтва про народження), адресу підопічного, дитини-інваліда)_                           (непрацююча малозабезпечена особа вказує, що не займається підприємницькою діяльністю,                                       не знаходиться у трудових відносинах, не служить, не займає виборної посади)одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з (вказати причину та на що буде використано допомогу) ____ (Наказ N 494)

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перерахувати: (Наказ N 494)

через державне підприємство зв'язку N абона особовий рахунок N __ МФО ________ код _________банк _________ (Наказ N 494)

Мені роз'яснено, що відповідно до (Наказ N 494) Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (Постанова N 158), одноразова матеріальна допомога надається, якщо розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги, що виплачується замість і доплат до них у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. (Наказ N 494)

Допомога надається головними або районними управліннями праці та соціального захисту населення у розмірі 50 % встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення), а Міністерством соціальної політики - лише на покриття витрат па проїзд з Міністерства додому не частіше ніж раз на три роки. (Наказ N 494)

Я даю згоду на збір інформації про розміри пенсії та/або державної соціальної допомоги, яка призначається замість пенсії, що необхідна для призначення мені одноразової матеріальної допомоги. (Наказ N 494)

Мені повідомлено, що мої персональні дані будуть внесені до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою забезпечення мене матеріальною допомогою. (Наказ N 494)

До заяви додаю (необхідне підкреслити): (Наказ N 494)

1. Копія паспорта заявника, підопічного, свідоцтва про народження дитини-інваліда. (Наказ N 494)

2. Копія висновку МСЕК (ЛКК для дитини-інваліда). (Наказ N 494)

3. Копія документа, що підтверджує повноваження щодо опіки або піклування. (Наказ N 494)

4. Копія пенсійного посвідчення або отримувача державної соціальної допомоги. (Наказ N 494)

5. Інші документи (вказати) (Наказ N 494)

"___" 20    р.                                                                                            ____                                                                                                                                                                                           (підпис заявника) (Наказ N 494)

Заява (вказати П. І. Б. заявника) __ про надання матеріальної допомогиотримана "___" _____ р. (Наказ N 494)

________ (посада та підпис уповноваженої особи) (Наказ N 494)

  (Наказ N 494)

Директор Департаментусоціального захисту інвалідів (Наказ N 494)

О. Полякова (Наказ N 494)

(форма заяви у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 02.12.2011 р. N 494) (Наказ N 494)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
18.03.2011 N 100

ПРОТОКОЛ

комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам,
утвореної при _
                                             (дописати назву органу праці та соціального захисту населення)
_________

Голова комісії: ___________
                                                                                            (вказати посаду, прізвище та ініціали)

Секретар комісії: _________
                                                                                              (вказати посаду, прізвище та ініціали)

Присутні члени комісії:

1. ___________.

2. ___________.

3. ___________.

Порядок денний: Прийняття рішення про надання одноразової матеріальної
допомоги ____
                                                                   (вказати прізвище, ім'я та по батькові особи(-іб)

Слухали: _____
                                                                   (вказати посади, прізвище та ініціали, пропозиції)

Голосували:

"За" - (кількість осіб).

"Проти" - (кількість осіб).

Вирішили: ____
                                                                          (вказати прізвище та ініціали осіб і прийняте рішення)

Голова комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

Секретар комісії


(підпис)


(прізвище, ініціали)

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість учасників засідання комісії.

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів

О. Полякова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали